Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Maszyny wirtualne 2. generacji platformy Azure są już ogólnie dostępne

Data opublikowania: 04 listopada, 2019

Maszyny wirtualne 2. generacji są już ogólnie dostępne na platformie Azure. Maszyny wirtualne 2. generacji korzystają z nowej architektury rozruchu opartej na interfejsie UEFI, podczas gdy maszyny wirtualne 1. generacji korzystały z architektury opartej na systemie BIOS. Nowe maszyny wirtualne umożliwiają wykonywanie następujących działań:  

  • Tworzenie większych maszyn wirtualnych (do 12 TB).
  • Aprowizowanie dysków systemu operacyjnego o rozmiarach większych niż 2 TB.

Firma Microsoft udostępniła maszyny wirtualne 2. generacji dla użytkowników lokalnej funkcji Hyper-V z systemem Windows Server 2012 R2. Aby uprościć proces migracji, modernizujemy infrastrukturę platformy Azure, wprowadzając obsługę maszyn wirtualnych 2. generacji, a przy tym ciągle udoskonalamy skalowalność platformy Azure.

Aby skorzystać z tych funkcji na platformie Azure, utwórz maszyny wirtualne 2. generacji z systemem operacyjnym Windows Server lub Linux. Aby uzyskać pełną listę funkcji, ograniczeń i szczegółów związanych z wdrażaniem maszyn wirtualnych 2. generacji na platformie Azure, zapoznaj się z naszą dokumentacją.

Skorzystaj z dokumentacji

Odwiedź blog

  • Maszyny wirtualne
  • Virtual Machine Scale Sets
  • Features
  • Services