Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Shared Image Gallery obsługuje teraz wyspecjalizowane obrazy w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 06 listopada, 2019

Usługa Azure Shared Image Gallery, umożliwiająca tworzenie wersji obrazów z uogólnionymi zarządzanymi obrazami jako źródłem, obsługuje teraz obrazy wyspecjalizowane w usłudze Shared Image Gallery (w wersji zapoznawczej). Oprócz tego masz teraz możliwość tworzenia wersji obrazów przy użyciu wielu migawek (dysku systemu operacyjnego i dysków danych) jako źródła.

 

Często zadawane pytania:

  • Co czyni obraz maszyny wirtualnej wyspecjalizowanym? Czym różni się on od uogólnionych obrazów maszyn wirtualnych?

Uogólnione obrazy maszyn wirtualnych wymagają uruchomienia programu Sysprep (w systemie Windows) lub anulowania aprowizacji (w systemie Linux) na maszynie wirtualnej przed utworzeniem obrazu, a źródłowa maszyna wirtualna stanie się wtedy bezużyteczna. Aby utworzyć wyspecjalizowany obraz maszyny wirtualnej, nie trzeba uruchamiać programu Sysprep (Windows) ani anulowania aprowizacji (Linux) przed utworzeniem obrazu, pozostawiając nienaruszoną źródłową maszynę wirtualną. Wyspecjalizowany obraz maszyny wirtualnej zachowuje dane logowania i nazwę komputera.

  • Jakie są ograniczenia wersji zapoznawczej?

 

Wyspecjalizowaną wersję obrazu można utworzyć tylko za pośrednictwem migawek.

We wrześniu 2019 r. udostępniliśmy migawki szyfrowane z kluczem zarządzanym przez klienta. Ta wersja zapoznawcza nie obsługuje migawek szyfrowanych.

  • O czym muszę wiedzieć przed użyciem tej funkcji?

Jeśli używasz obrazu do wdrażania wielu maszyn wirtualnych w tej samej sieci wirtualnej lub domenie, pamiętaj o zmianie nazwy komputera natychmiast po uruchomieniu maszyn wirtualnych, aby umożliwić komunikację między maszynami wirtualnymi.

  • Czy wersja zapoznawcza jest dostępna we wszystkich regionach świadczenia usługi Azure?

Wersja zapoznawcza jest dostępna w wersji zapoznawczej we wszystkich regionach chmury publicznej platformy Azure. Ta funkcja zostanie udostępniona w suwerennych chmurach w nadchodzących miesiącach.

  • Jak mogę zacząć korzystać z tej funkcji?

Wersja zapoznawcza nie wymaga żadnej rejestracji. Rozpocznij pracę z dokumentacją i zapoznaj się z interfejsem wiersza polecenia, witryną Azure Portal i interfejsem API. Program PowerShell i zestawy SDK nie są obsługiwane w okresie wersji zapoznawczej.

  • Maszyny wirtualne
  • Features
  • Management

Powiązane produkty