Biztalk Standard Virtual Machines Scale Sets Pricing

Automatyczne skalowanie maszyn wirtualnych z wysoką dostępnością

Virtual Machine scale sets make it easy to build highly scalable applications by allowing you to effortlessly deploy and manage a set of VMs as a group. Built on the Azure Resource Manager deployment model, VM scale sets are fully integrated with Azure load balancing and autoscale and support Windows, Linux, custom images, and extensions. VM scale sets offer two modes of operation:

 1. Scale Set VMs – this provides easy creation and management of identical VMs
 2. Single VMs – this provide easy way to add your VMs to VMSS during the creation process (e.g., to obtain high availability)

Virtual Machine scale sets are currently available on all Azure Windows or Linux VM sizes. You are only charged for the Azure VMs you deploy, as well as any additional underlying infrastructure resources consumed such as storage and networking. There are no incremental charges for the Virtual Machine scale sets service itself. Standard egress charges apply.

Choose from the following payment options for Azure Virtual Machines scale sets. Combine either option with the Azure Hybrid Benefit for additional savings.

Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem

Opłaty za sekundę możliwości obliczeniowych bez długoterminowych zobowiązań i płatności z góry. Możliwość zmniejszenia lub zwiększenia możliwości obliczeniowych na żądanie. Rozpoczęcie i zaprzestanie korzystania z usługi w dowolnym momencie oraz płatność wyłącznie za użyte zasoby.

Dowiedz się więcej

Zalecane w następujących przypadkach:

 • Użytkownicy preferujący niskie koszty i elastyczność usługi Azure Virtual Machines.
 • Aplikacje obsługujące krótkoterminowe, gwałtownie wzrastające lub nieprzewidywalne obciążenia, których nie można przerywać.
 • Aplikacje tworzone lub testowane w usłudze Azure Virtual Machines po raz pierwszy.

Wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych

Wystąpienie zarezerwowane maszyny wirtualnej platformy Azure to zaawansowany zakup maszyny wirtualnej na rok lub trzy lata w określonym regionie. Jest to zobowiązanie opłacane z góry, które pozwala zaoszczędzić nawet 72 procent kosztów w porównaniu z płatnościami zgodnie z rzeczywistym użyciem. Wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych są elastyczne i można je łatwo wymieniać oraz zwracać.

Zalecane w następujących przypadkach:

 • Aplikacje ze stabilnym poziomem użycia.
 • Klienci, którym zależy na przewidywalnym budżecie.
 • Klienci, którzy mogą zobowiązać się do korzystania z maszyny wirtualnej przez okres jednego roku lub trzech lat w celu obniżenia kosztów infrastruktury obliczeniowej.
Dowiedz się więcej

Ceny spot

Kup nieużywaną pojemność obliczeniową z dużymi rabatami — do 90% w porównaniu z cenami w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. *

Jeśli obciążenie może tolerować przerwy, a jego czas wykonywania jest elastyczny, korzystanie z maszyn wirtualnych typu spot może znacznie obniżyć koszt uruchamiania obciążenia na platformie Azure. Uruchamiaj obciążenia przy użyciu usługi Virtual Machines lub Virtual Machine Scale Sets.

* Maksymalne rabaty będą dostępne, gdy zmienne ceny zaczną obowiązywać. Rzeczywiste rabaty mogą różnić się w zależności od regionu, typu maszyny wirtualnej i pojemności obliczeniowej platformy Azure dostępnej podczas wdrażania obciążenia.

Zalecane w następujących przypadkach:

 • Klienci, którzy chcą znacznie obniżyć koszty.
 • Aplikacje przerywalne. Możesz otrzymywać powiadomienie 30 sekund przed eksmisją aplikacji.
 • Obciążenia, które nie wymagają ukończenia w ramach wstępnie określonych przedziałów czasowych lub umowy SLA.
Dowiedz się więcej

Zastosowania ogólne

Zrównoważona moc procesora CPU w stosunku do pamięci. Idealne na potrzeby testowania i programowania, małych i średnich baz danych oraz serwerów sieci Web o niewielkim i średnim ruchu.

Seria Bs

Seria Bs to ekonomiczne maszyny wirtualne, które stanowią niskokosztową alternatywę dla obciążeń normalnie potrzebujących do działania niskiej lub średniej bazowej wydajności procesorów CPU, ale niekiedy, gdy zapotrzebowanie wzrasta, wymagających skorzystania z dużo wyższej wydajności procesorów CPU. Takie obciążenia nie potrzebują przez cały czas pełnej wydajności procesorów CPU, jednak czasem wymagają większej wydajności, aby szybciej ukończyć niektóre zadania. Do takiego modelu pasuje wiele aplikacji: serwery do tworzenia i testowania, serwery internetowe obsługujące niewielki ruch, małe bazy danych, mikrousługi, serwery do weryfikacji koncepcji, serwery kompilacji i repozytoria kodu.
Dodaj do
szacunku
Wystąpienie vCPU(s) Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
B1S 1 1 GiB 4 GiB – – Puste $- $- $- – – Puste ND
B1MS 1 2 GiB 4 GiB – – Puste $- $- $- – – Puste ND
B2S 2 4 GiB 8 GiB – – Puste $- $- $- – – Puste ND
B2MS 2 8 GiB 16 GiB – – Puste $- $- $- – – Puste ND
B4MS 4 16 GiB 32 GiB – – Puste $- $- $- – – Puste ND
B8MS 8 32 GiB 64 GiB – – Puste $- $- $- – – Puste ND
B12MS 12 48 GiB 96 GiB – – Puste $- ND ND – – Puste ND
B16MS 16 64 GiB 128 GiB – – Puste $- ND ND – – Puste ND
B20MS 20 80 GiB 160 GiB – – Puste $- ND ND – – Puste ND

Av2 Standard

Standardowa Av2 to najnowsza generacja maszyn wirtualnych serii A z podobną wydajnością procesora CPU i szybszym dyskiem. Te maszyny wirtualne są odpowiednie na potrzeby obciążeń deweloperskich, serwerów kompilacji, repozytoriów kodu, witryn i aplikacji internetowych o niewielkim ruchu, mikrousług, wczesnych eksperymentalnych wersji produktów i małych baz danych. Tak samo jak wcześniejsza generacja A Standard, maszyny wirtualne Av2 będą oferować równoważenie obciążenia i skalowanie automatyczne bez dodatkowych opłat.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie vCPU(s) Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
A1 v2 1 2 GiB 10 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND
A2 v2 2 4 GiB 20 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND
A2m v2 2 16 GiB 20 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND
A4 v2 4 8 GiB 40 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND
A4m v2 4 32 GiB 40 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND
A8 v2 8 16 GiB 80 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND
A8m v2 8 64 GiB 80 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND

Wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych nie są obecnie dostępne w przypadku serii Av2.

D2a — D96a v4

The Da v4-series VMs are based on the 2.35Ghz AMD EPYCTM 7452 processor, which can achieve up to 3.35GHz. The Dav4 VM sizes offer a combination of vCPU(s), memory and temporary storage able to meet the requirements associated with most production workloads. Data disk storage is billed separately from virtual machines. To use Premium SSD disk storage, select the Das v4 VMs.
Dodaj do
szacunku
Wystąpienie vCPU(s) Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
D2a v4 2 8 GiB 50 GiB $- $- $- $- $- ND
D4a v4 4 16 GiB 100 GiB $- $- $- $- $- ND
D8a v4 8 32 GiB 200 GiB $- $- $- $- $- ND
D16a v4 16 64 GiB 400 GiB $- $- $- $- $- ND
D32a v4 32 128 GiB 800 GiB $- $- $- $- $- ND
D64a v4 64* 256 GiB 1 600 GiB $- $- $- $- $- ND
D96a v4 96* 384 GiB 2 400 GiB $- $- $- $- $- ND

* The 48, 64 and 96 vCPU(s) VMs for the Da v4 series are in Preview. Signup here to request access.

D2as — D96as v4

Maszyny wirtualne z serii Das v4 obsługują przestrzeń dyskową SSD w warstwie Premium i są oparte na procesorze 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452, który może osiągnąć prędkość do 3,35 GHz. Rozmiary maszyn wirtualnych serii Das v4 oferują kombinację procesorów wirtualnych, pamięci i magazynu tymczasowego spełniającą potrzeby większości obciążeń produkcyjnych.

Liczniki cen i rozliczeń dla maszyn wirtualnych serii Das v4 są takie same jak dla serii Da v4. Opłaty za dyski magazynu trwałego są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Zobacz cennik dysków.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie vCPU(s) Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
D2as v4 2 8 GiB 16 GiB $- $- $- $- $- ND
D4as v4 4 16 GiB 32 GiB $- $- $- $- $- ND
D8as v4 8 32 GiB 64 GiB $- $- $- $- $- ND
D16as v4 16 64 GiB 128 GiB $- $- $- $- $- ND
D32as v4 32 128 GiB 256 GiB $- $- $- $- $- ND
D64as v4 64* 256 GiB 512 GiB $- $- $- $- $- ND
D96as v4 96* 384 GiB 768 GiB $- $- $- $- $- ND

* The 48, 64 and 96 vCPU(s) VMs for the Das v4 series are in Preview. Signup here to request access.

Najnowsza generacja wystąpień D2–64 v3

D2-64 v3 instances are the latest, hyper-threaded general purpose generation running on both the 2.4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) and the 2.3 GHz Intel Xeon® E5-2673 v4 (Broadwell) processor. With the Intel Turbo Boost Technology 2.0, the Dv3 can achieve up to 3.5 gigahertz (GHz). The Dv3-series sizes offer a combination of vCPU(s), memory and local disk best suited for most production workloads.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie vCPU(s) Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
D2 v3 2 8 GiB 50 GiB $- $- $- $- $- ND
D4 v3 4 16 GiB 100 GiB $- $- $- $- $- ND
D8 v3 8 32 GiB 200 GiB $- $- $- $- $- ND
D16 v3 16 64 GiB 400 GiB $- $- $- $- $- ND
D32 v3 32 128 GiB 800 GiB $- $- $- $- $- ND
D64 v3 64 256 GiB 1 600 GiB $- $- $- $- $- ND

Najnowsza generacja wystąpień D2s–64 v3

Dsv3-series support premium storage and are the latest, hyper-threaded general purpose generation running on both the 2.4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) and the 2.3 GHz Intel Xeon® E5-2673 v4 (Broadwell) processor. With the Intel Turbo Boost Technology 2.0, the Dsv3 can achieve up to 3.5 gigahertz (GHz). The Dsv3-series sizes offer a combination of vCPU(s), memory and temporary storage best suited for most production workloads.

The VM pricing and billing meters for Dsv3 sizes are the same as Dv3-series. Persistent storage disks are billed separately from virtual machines. See pricing for disks.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie vCPU(s) Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
D2s v3 2 8 GiB 16 GiB $- $- $- $- $- ND
D4s v3 4 16 GiB 32 GiB $- $- $- $- $- ND
D8s v3 8 32 GiB 64 GiB $- $- $- $- $- ND
D16s v3 16 64 GiB 128 GiB $- $- $- $- $- ND
D32s v3 32 128 GiB 256 GiB $- $- $- $- $- ND
D64s v3 64 256 GiB 512 GiB $- $- $- $- $- ND

D1–5 v2

Wystąpienia D1–5 v2 są oparte na procesorach Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) z zegarem 2,4 GHz lub na procesorach Intel Xeon® E5-2673 v4 (Broadwell) z zegarem 2,3 GHz i technologią Intel Turbo Boost 2.0, dzięki której mogą osiągnąć częstotliwość 3,1 GHz. Wystąpienia D1–5 v2 oferują kombinację procesora CPU, pamięci i dysku lokalnego o dużych możliwościach spełniającą potrzeby większości aplikacji produkcyjnych.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie vCPU(s) Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
D1 v2 1 3,5 GiB 50 GiB $- $- $- $- $- ND
D2 v2 2 7 GiB 100 GiB $- $- $- $- $- ND
D3 v2 4 14 GiB 200 GiB $- $- $- $- $- ND
D4 v2 8 28 GiB 400 GiB $- $- $- $- $- ND
D5 v2 16 56 GiB 800 GiB $- $- $- $- $- ND

DS1–S5 v2

Opłaty za dyski magazynu trwałego są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Aby korzystać z dysków magazynu Premium Storage, użyj wariantu Dsv2 maszyn wirtualnych. Liczniki cen i rozliczeń dla rozmiarów Dsv2 są takie same jak dla serii Dv2. Zobacz cennik dysków.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie vCPU(s) Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
DS1 v2 1 3,5 GiB 7 GiB $- $- $- $- $- ND
DS2 v2 2 7 GiB 14 GiB $- $- $- $- $- ND
DS3 v2 4 14 GiB 28 GiB $- $- $- $- $- ND
DS4 v2 8 28 GiB 56 GiB $- $- $- $- $- ND
DS5 v2 16 56 GiB 112 GiB $- $- $- $- $- ND

Seria DC

Maszyny wirtualne z serii DC to nowa rodzina maszyn wirtualnych na platformie Azure, która może ułatwić chronienie poufności i spójności Twoich danych oraz kodu, gdy są one przetwarzane w chmurze publicznej. Te maszyny korzystają z najnowszej generacji procesora Intel XEON E-2176G 3,7GHz z technologią SGX. Dzięki technologii Intel Turbo Boost Technology te maszyny mogą osiągać szybkość do 4,7 GHz. Wystąpienia z serii DC umożliwiają klientom tworzenie aplikacji opartych na bezpiecznych enklawach do ochrony kodu i danych w trakcie ich używania.
Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Rdzeń Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
DC2s 2 8 GiB 100 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND
DC4s 4 16 GiB 200 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND

Wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych nie są obecnie dostępne w przypadku serii Dc.

*Cennik wersji zapoznawczej może ulec zmianie

DC1s-C8s v2

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Rdzeń Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
DC1s v2 2 4 GiB 50 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND
DC2s v2 4 8 GiB 100 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND
DC4s v2 8 16 GiB 200 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND
DC8s v2 16 32 GiB 400 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND

Wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych nie są obecnie dostępne w przypadku serii Dcsv2.

Optymalizacja pod kątem obliczeń

Duża moc procesora CPU w stosunku do pamięci. Dobrze sprawdzają się w przypadku serwerów sieci Web o średnim ruchu, urządzeń sieciowych, procesów wsadowych i serwerów aplikacji.

Seria Fsv2

The Fsv2-series virtual machines support 2-GiB RAM and 8 GB of local temporary storage (SSD) per vCPU(s), and are optimized for compute intensive workloads. The F-series is hyper-threaded and based on the Intel Xeon® Platinum 8168 (SkyLake) processor, which can achieve single core Turbo clock speeds of 3.7 GHz and sustained all core Turbo as high as 3.4GHz with the Intel Turbo Boost Technology 2.0. These virtual machines are suitable for scenarios like batch processing, web servers, analytics, and gaming.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie vCPU(s) Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
F2s v2 2 4 GiB 16 GiB $- $- $- $- $- ND
F4s v2 4 8 GiB 32 GiB $- $- $- $- $- ND
F8s v2 8 16 GiB 64 GiB $- $- $- $- $- ND
F16s v2 16 32 GiB 128 GiB $- $- $- $- $- ND
F32s v2 32 64 GiB 256 GiB $- $- $- $- $- ND
F64s v2 64 128 GiB 512 GiB $- $- $- $- $- ND
F72s v2 72 144 GiB 576 GiB $- $- $- $- $- ND

Seria F

Maszyny wirtualne z serii F obsługują 2 GiB pamięci RAM oraz 16 GB pamięci na lokalnym dysku półprzewodnikowym (SSD) na każdy rdzeń procesora CPU. Są one zoptymalizowane do znacznego wykorzystania mocy obliczeniowych. Maszyny wirtualne z serii F są oparte na procesorze 2,4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell), który może osiągnąć prędkość do 3,2 GHz przy użyciu technologii Intel Turbo Boost Technology 2.0. Te maszyny wirtualne są dostosowane do użytku w scenariuszach związanych z przetwarzaniem wsadowym, serwerami internetowymi, funkcjami analitycznymi i grami.

W celu skorzystania z magazynu trwałego użyj maszyn wirtualnych Fs i oddzielnie kup usługę Premium Storage. Liczniki cen i rozliczeń dla rozmiarów Fs są takie same jak dla serii F.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Rdzeń Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
F1 1 2 GiB 16 GiB $- $- $- $- $- ND
F2 2 4 GiB 32 GiB $- $- $- $- $- ND
F4 4 8 GiB 64 GiB $- $- $- $- $- ND
F8 8 16 GiB 128 GiB $- $- $- $- $- ND
F16 16 32 GiB 256 GiB $- $- $- $- $- ND

Seria Fs

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Rdzeń Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
F1s 1 2 GiB 4 GiB $- $- $- $- $- ND
F2s 2 4 GiB 8 GiB $- $- $- $- $- ND
F4s 4 8 GiB 16 GiB $- $- $- $- $- ND
F8s 8 16 GiB 32 GiB $- $- $- $- $- ND
F16s 16 32 GiB 64 GiB $- $- $- $- $- ND

Optymalizacja pod kątem pamięci

Duża ilość pamięci na rdzeń. Świetnie sprawdzają się w przypadku serwerów relacyjnych baz danych, średnich i dużych pamięci podręcznych oraz analizowania w pamięci.

Najnowsza generacja wystąpień E2–64 v3

Wystąpienia E2–64 v3 to najnowsza generacja hiperwątkowych wystąpień zoptymalizowanych pod kątem pamięci. Wystąpienia E2–64 v3 są oparte na procesorach Intel XEON® E5-2673 v4 (Broadwell) z zegarem 2,3 GHz i technologią Intel Turbo Boost 2.0, dzięki której mogą osiągnąć częstotliwość 3,5 GHz. Wystąpienia E2–64 v3 są doskonałe dla aplikacji korporacyjnych intensywnie korzystających z pamięci.

Opłaty za dyski magazynu trwałego są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Aby korzystać z dysków magazynu Premium Storage, użyj wariantu Esv3 maszyn wirtualnych. Liczniki cen i rozliczeń dla rozmiarów Esv3 są takie same jak dla serii Ev3. Zobacz cennik dysków.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie vCPU(s) Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
E2 v3 2 16 GiB 50 GiB $- $- $- $- $- ND
E4 v3 4 32 GiB 100 GiB $- $- $- $- $- ND
E8 v3 8 64 GiB 200 GiB $- $- $- $- $- ND
E16 v3 16 128 GiB 400 GiB $- $- $- $- $- ND
E20 v3 20 160 GiB 600 GiB $- $- $- $- $- ND
E32 v3 32 256 GiB 800 GiB $- $- $- $- $- ND
E64i v3 1 64 432 GiB 1 600 GiB $- $- $- $- $- ND
E64 v3 64 432 GiB 1 600 GiB $- $- $- $- $- ND

1 Usługa Azure Compute oferuje różne rozmiary maszyn wirtualnych, które są izolowane pod kątem konkretnego rodzaju sprzętu i przeznaczone dla jednego klienta. Te rozmiary maszyn wirtualnych są dostosowane do obciążeń wymagających wysokiego stopnia izolacji od innych klientów, a zwłaszcza obciążeń związanych z takimi elementami jak zgodność z przepisami i wymogi prawne.

E2a — E96a v4

Maszyny wirtualne z serii Ea v4 są oparte na procesorze 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452, który może osiągnąć prędkość do 3,35 GHz. Maszyny wirtualne z serii Ea v4 są idealne dla aplikacji korporacyjnych intensywnie korzystających z pamięci. Opłaty za magazyn dysków danych są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Aby korzystać z dysków magazynu w warstwie Premium, użyj rozmiarów serii Eas v4.
Dodaj do
szacunku
Wystąpienie vCPU(s) Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
E2a v4 2 16 GiB 50 GiB $- $- $- $- $- ND
E4a v4 4 32 GiB 100 GiB $- $- $- $- $- ND
E8a v4 8 64 GiB 200 GiB $- $- $- $- $- ND
E16a v4 16 128 GiB 400 GiB $- $- $- $- $- ND
E20a v4 20 160 GiB 500 GiB $- $- $- $- $- ND
E32a v4 32 256 GiB 800 GiB $- $- $- $- $- ND
E64a v4 64* 512 GiB 1 600 GiB $- $- $- $- $- ND
E96a v4 96* 672 GiB 2 400 GiB $- $- $- $- $- ND

* The 48, 64 and 96 vCPU(s) VMs for the Ea v4 series are in Preview. Signup here to request access.

E2as — E96as v4

Maszyny wirtualne z serii Eas v4 obsługują przestrzeń dyskową SSD w warstwie Premium i są oparte na procesorze 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452, który może osiągnąć prędkość do 3,35 GHz. Maszyny wirtualne z serii Eas v4 są doskonałe dla aplikacji korporacyjnych intensywnie korzystających z pamięci. Opłaty za magazyn dysków danych są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Liczniki cen i rozliczeń dla maszyn wirtualnych serii Eas v4 są takie same jak dla serii Ea v4. Opłaty za dyski magazynu trwałego są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Zobacz cennik dysków.
Dodaj do
szacunku
Wystąpienie vCPU(s) Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
E2as v4 2 16 GiB 32 GiB $- $- $- $- $- ND
E4as v4 4 32 GiB 64 GiB $- $- $- $- $- ND
E8as v4 8 64 GiB 128 GiB $- $- $- $- $- ND
E16as v4 16 128 GiB 256 GiB $- $- $- $- $- ND
E20as v4 20 160 GiB 320 GiB $- $- $- $- $- ND
E32as v4 32 256 GiB 512 GiB $- $- $- $- $- ND
E64as v4 64* 512 GiB 1 024 GiB $- $- $- $- $- ND
E96as v4 96* 672 GiB 1 344 GiB $- $- $- $- $- ND

* The 48, 64 and 96 vCPU(s) VMs for the Eas v4 series are in Preview. Signup here to request access.

Najnowsza generacja wystąpień E2s–64 v3

Wystąpienia serii ESv3 są oparte na procesorach Intel Xeon® E5-2673 v4 (Broadwell) z zegarem 2,3 GHz i technologią Intel Turbo Boost 2.0, dzięki której mogą osiągnąć częstotliwość 3,5 GHz oraz korzystają z magazynu w warstwie Premium. Wystąpienia serii Ev3 są doskonałe dla aplikacji korporacyjnych intensywnie korzystających z pamięci.

Opłaty za dyski magazynu trwałego są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Aby korzystać z dysków magazynu Premium Storage, użyj wariantu Esv3 maszyn wirtualnych. Liczniki cen i rozliczeń dla rozmiarów Esv3 są takie same jak dla serii Ev3. Zobacz cennik dysków.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie vCPU(s) Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
E2s v3 2 16 GiB 32 GiB $- $- $- $- $- ND
E4s v3 4 32 GiB 64 GiB $- $- $- $- $- ND
E8s v3 8 64 GiB 128 GiB $- $- $- $- $- ND
E16s v3 16 128 GiB 256 GiB $- $- $- $- $- ND
E20s v3 20 160 GiB 320 GiB $- $- $- $- $- ND
E32s v3 32 256 GiB 512 GiB $- $- $- $- $- ND
E64is v3 1 64 432 GiB 864 GiB $- $- $- $- $- ND