Pomiń nawigację

Ochrona i odzyskiwanie

Zapewnij dostępność aplikacji i ochronę danych za pomocą kopii zapasowych tworzonych przede wszystkim w chmurze i odzyskiwania po awarii

Funkcja Protection & Recovery obejmuje usługi Backup i Site Recovery, które mogą być używane oddzielnie. W obu usługach opłaty są naliczane za każdy węzeł za miesiąc.

  • Usługa Backup liczy każdy punkt końcowy, który tworzy kopie zapasowe danych, jako węzeł. Ten sam punkt końcowy może liczyć się jako wiele węzłów w zależności od rozmiaru danych. Bardziej szczegółowe informacje na temat liczenia węzłów przez usługę znajdują się na stronie z cennikiem usługi Backup. Terminy „węzeł” oraz „wystąpienie” są używane zamiennie w cenniku usługi Backup.
  • Usługa Site Recovery liczy każde środowisko systemu operacyjnego chronione przez usługę jako węzeł. Taka sama cena ma zastosowanie do środowiska systemu operacyjnego Windows oraz Linux.

Cena
Usługa Azure Backup $10 na węzeł/miesiąc
Usługa Site Recovery odzyskująca do lokacji klienta $16 na węzeł/miesiąc
Usługa Site Recovery odzyskująca do platformy Azure $25 na węzeł/miesiąc

Więcej informacji na temat usług Azure Backup i Azure Site Recovery, w tym umowy SLA, można znaleźć na stronach z cennikami tych usług.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Ochrona i odzyskiwanie

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji