Operations Management Suite | Ochrona i odzyskiwanie

Zapewnij dostępność aplikacji i ochronę danych za pomocą kopii zapasowych tworzonych przede wszystkim w chmurze i odzyskiwania po awarii

Funkcja Protection & Recovery obejmuje usługi Backup i Site Recovery, które mogą być używane oddzielnie. W obu usługach opłaty są naliczane za każdy węzeł za miesiąc.

  • Usługa Backup liczy każdy punkt końcowy, który tworzy kopie zapasowe danych, jako węzeł. Ten sam punkt końcowy może liczyć się jako wiele węzłów w zależności od rozmiaru danych. Bardziej szczegółowe informacje na temat liczenia węzłów przez usługę znajdują się na stronie z cennikiem usługi Backup. Terminy „węzeł” oraz „wystąpienie” są używane zamiennie w cenniku usługi Backup.
  • Usługa Site Recovery liczy każde środowisko systemu operacyjnego chronione przez usługę jako węzeł. Taka sama cena ma zastosowanie do środowiska systemu operacyjnego Windows oraz Linux.

Cena
Usługa Azure Backup $10/węzeł/miesiąc
Usługa Site Recovery odzyskująca do lokacji klienta $16/węzeł/miesiąc
Usługa Site Recovery odzyskująca do platformy Azure $25/węzeł/miesiąc

Więcej informacji na temat usług Azure Backup i Azure Site Recovery, w tym umowy SLA, można znaleźć na stronach z cennikami tych usług.

Zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś