Operations Management Suite | Ochrona i odzyskiwanie

Zapewnij dostępność aplikacji i ochronę danych za pomocą kopii zapasowych tworzonych przede wszystkim w chmurze i odzyskiwania po awarii

Funkcja Protection & Recovery obejmuje usługi Backup i Site Recovery, które mogą być używane oddzielnie. W obu usługach opłaty są naliczane za każdy węzeł za miesiąc.

  • Usługa Backup liczy każdy punkt końcowy, który tworzy kopie zapasowe danych, jako węzeł. Ten sam punkt końcowy może liczyć się jako wiele węzłów w zależności od rozmiaru danych. Bardziej szczegółowe informacje na temat liczenia węzłów przez usługę znajdują się na stronie z cennikiem usługi Backup. Terminy „węzeł” oraz „wystąpienie” są używane zamiennie w cenniku usługi Backup.
  • Usługa Site Recovery liczy każde środowisko systemu operacyjnego chronione przez usługę jako węzeł. Taka sama cena ma zastosowanie do środowiska systemu operacyjnego Windows oraz Linux.

Cena
Usługa Azure Backup $10 na węzeł/miesiąc
Usługa Site Recovery odzyskująca do lokacji klienta $16 na węzeł/miesiąc
Usługa Site Recovery odzyskująca do platformy Azure $25 na węzeł/miesiąc

Więcej informacji na temat usług Azure Backup i Azure Site Recovery, w tym umowy SLA, można znaleźć na stronach z cennikami tych usług.

Zasoby

Calculator

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Frequently Asked Questions

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Product Details

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Ochrona i odzyskiwanie

Documentation

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś