Strefy dostępności platformy Azure

Wysoka dostępność dla najbardziej wymagających kluczowych aplikacji i danych

 • Ochrona przed utratą centrów danych
 • Opcja wysokiej dostępności do kompleksowej strategii zapewniania ciągłości biznesowej i odzyskiwania po awarii
 • Umowa SLA na maszyny wirtualne gwarantująca działanie przez 99,99% czasu

Ochrona przed awariami centrów danych

Strefy dostępności to unikatowe fizycznie lokalizacje z niezależnym zasilaniem, usługami sieciowymi i chłodzeniem. Każda strefa dostępności obejmuje co najmniej jedno centrum danych i infrastrukturę do obsługi kluczowych aplikacji o wysokiej dostępności. Dostępność Strefy dobrze znoszą awarie centrów danych dzięki nadmiarowości i izolacji logicznej usług.

Agregue alta disponibilidad a su estrategia BCDRLas máquinas virtuales (VM) están separadas físicamente en las zonas y se crea una red virtual usando equilibradores de carga en cada sitio. Estas ubicaciones están lo suficientemente cercanas para una replicación de alta disponibilidad, por lo que sus aplicaciones siguen ejecutándose a pesar de cualquier problema en las ubicaciones físicas.1234567
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Wbudowywanie wysokiej dostępności w strategię zapewniania ciągłości biznesowej i odzyskiwania po awarii

Przegląd

Maszyny wirtualne są fizycznie oddzielone między strefami, a sieć wirtualna jest tworzona przy użyciu modułów równoważenia obciążenia w każdej lokacji. Te lokalizacje znajdują się wystarczająco blisko, aby zapewnić replikację o wysokiej dostępności, dzięki czemu aplikacje działają nieprzerwanie, mimo wszelkich problemów w lokalizacjach fizycznych.

Przepływ

 1. 1 Utwórz nadmiarowy strefowo moduł równoważenia obciążenia.
 2. 2 Utwórz podsieć frontonu.
 3. 3 Utwórz podsieć bazy danych.
 4. 4 Utwórz maszyny wirtualne w trzech strefach dostępności.
 5. 5 Utwórz nadmiarową strefowo bazę danych SQL DB.
 6. 6 Dodaj maszyny wirtualne do puli zaplecza modułu równoważenia obciążenia.
 7. 7 Wdróż aplikacje na maszynach wirtualnych w celu zapewnienia nadmiarowości i wysokiej dostępności.

Twórz rozwiązania bez obaw dzięki dostępności maszyn wirtualnych na poziomie 99,99%*

Zadbaj o to, aby Twoje aplikacje działały, gdy będziesz ich potrzebować.

Wypróbuj warsztaty

*Umową SLA gwarantującą działanie przez 99,99% czasu są objęte co najmniej dwie maszyny wirtualne działające w co najmniej w dwóch strefach w tym samym regionie.

Powiązane produkty i usługi

Maszyny wirtualne

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Load Balancer

Zapewnij swoim aplikacjom wysoką dostępność i wydajność sieci

Dyski zarządzane

Trwały, bezpieczny magazyn obsługujących maszyny wirtualne platformy Azure