Strefy dostępności platformy Azure

Wysoka dostępność dla najbardziej wymagających kluczowych aplikacji i danych

  • Ochrona przed utratą centrów danych
  • Opcja wysokiej dostępności do kompleksowej strategii zapewniania ciągłości biznesowej i odzyskiwania po awarii
  • Umowa SLA na maszyny wirtualne gwarantująca działanie przez 99,99% czasu

Ochrona przed awariami centrów danych

Strefy dostępności to unikatowe fizycznie lokalizacje z niezależnym zasilaniem, usługami sieciowymi i chłodzeniem. Każda strefa dostępności obejmuje co najmniej jedno centrum danych i infrastrukturę do obsługi kluczowych aplikacji o wysokiej dostępności. Dostępność Strefy dobrze znoszą awarie centrów danych dzięki nadmiarowości i izolacji logicznej usług.

Build high availability into your BCDR strategy

Build high availability into your BCDR strategy

Virtual machines (VMs) are physically separated across zones, and a virtual network is created using load balancers at each site. These locations are close enough for high availability replication, so your applications stay running, despite any issues at the physical locations.

Learn more about adding high availability into your BCDR strategy

Twórz rozwiązania bez obaw dzięki dostępności maszyn wirtualnych na poziomie 99,99%*

Zadbaj o to, aby Twoje aplikacje działały, gdy będziesz ich potrzebować.

Wypróbuj warsztaty

*Umową SLA gwarantującą działanie przez 99,99% czasu są objęte co najmniej dwie maszyny wirtualne działające w co najmniej w dwóch strefach w tym samym regionie.

Powiązane produkty i usługi

Maszyny wirtualne

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Load Balancer

Zapewnij swoim aplikacjom wysoką dostępność i wydajność sieci

Dyski zarządzane

Trwały, bezpieczny magazyn obsługujących maszyny wirtualne platformy Azure