Strefy dostępności platformy Azure

Wysoka dostępność dla najbardziej wymagających kluczowych aplikacji i danych

 • Ochrona przed utratą centrów danych
 • Opcja wysokiej dostępności do kompleksowej strategii zapewniania ciągłości biznesowej i odzyskiwania po awarii
 • Umowa SLA na maszyny wirtualne gwarantująca działanie przez 99,99% czasu

Ochrona przed awariami centrów danych

Strefy dostępności to unikatowe fizycznie lokalizacje z niezależnym zasilaniem, usługami sieciowymi i chłodzeniem. Każda strefa dostępności obejmuje co najmniej jedno centrum danych i infrastrukturę do obsługi kluczowych aplikacji o wysokiej dostępności. Dostępność Strefy dobrze znoszą awarie centrów danych dzięki nadmiarowości i izolacji logicznej usług.

Build high availability into your BCDR strategyVirtual machines (VMs) are physically separated across zones, and a virtual network is created using load balancers at each site. These locations are close enough for high availability replication, so your applications stay running, despite any issues at the physical locations.1234567
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Wbudowywanie wysokiej dostępności w strategię zapewniania ciągłości biznesowej i odzyskiwania po awarii

Przegląd

Maszyny wirtualne są fizycznie oddzielone między strefami, a sieć wirtualna jest tworzona przy użyciu modułów równoważenia obciążenia w każdej lokacji. Te lokalizacje znajdują się wystarczająco blisko, aby zapewnić replikację o wysokiej dostępności, dzięki czemu aplikacje działają nieprzerwanie, mimo wszelkich problemów w lokalizacjach fizycznych.

Przepływ

 1. 1 Utwórz nadmiarowy strefowo moduł równoważenia obciążenia.
 2. 2 Utwórz podsieć frontonu.
 3. 3 Utwórz podsieć bazy danych.
 4. 4 Utwórz maszyny wirtualne w trzech strefach dostępności.
 5. 5 Utwórz nadmiarową strefowo bazę danych SQL DB.
 6. 6 Dodaj maszyny wirtualne do puli zaplecza modułu równoważenia obciążenia.
 7. 7 Wdróż aplikacje na maszynach wirtualnych w celu zapewnienia nadmiarowości i wysokiej dostępności.

Twórz rozwiązania bez obaw dzięki dostępności maszyn wirtualnych na poziomie 99,99%*

Zadbaj o to, aby Twoje aplikacje działały, gdy będziesz ich potrzebować.

Wypróbuj warsztaty

*Umową SLA gwarantującą działanie przez 99,99% czasu są objęte co najmniej dwie maszyny wirtualne działające w co najmniej w dwóch strefach w tym samym regionie.

Powiązane produkty i usługi

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Load Balancer

Zapewnij swoim aplikacjom wysoką dostępność i wydajność sieci

Dyski zarządzane

Trwały, bezpieczny magazyn obsługujących maszyny wirtualne platformy Azure