Wyświetlanie widoku dla urządzeń przenośnych Widok pulpitu

Dostępność produktów według regionów

Produkty Cały świat Wschodnie stany USA Wschodnie stany USA 2 Środkowe stany USA Północno-środkowe stany USA Południowo-środkowe stany USA Zachodnio-środkowe stany USA Zachodnie stany USA Zachodnie stany USA 2 Administracja USA — Wirginia Administracja USA — Iowa Wschodnie stany USA — DoD Środkowe stany USA — DoD Kanada Wschodnia Kanada Środkowa Brazylia Południowa
Produkty Cały świat Europa Północna Europa Zachodnia Niemcy Środkowe Niemcy Północno-Wschodnie Zachodnie Zjednoczone Królestwo Południowe Zjednoczone Królestwo
Produkty Cały świat Azja Południowo-wschodnia Azja Wschodnia Australia Wschodnia Australia Południowo-Wschodnia Indie Środkowe Indie Zachodnie Indie Południowe Japonia Wschodnia Japonia Zachodnia
    Stany Zjednoczone Platforma Azure dla instytucji rządowych Kanada Brazylia
Produkty Cały świat Wschodnie stany USA Wschodnie stany USA 2 Środkowe stany USA Północno-środkowe stany USA Południowo-środkowe stany USA Zachodnio-środkowe stany USA Zachodnie stany USA Zachodnie stany USA 2 Administracja USA — Wirginia Administracja USA — Iowa Wschodnie stany USA — DoD Środkowe stany USA — DoD Kanada Wschodnia Kanada Środkowa Brazylia Południowa
Wystąpienia obliczeniowe
Virtual Machines  
A0–A7  
Av2      
A8–A11 (znaczne wykorzystanie mocy obliczeniowej)                  
Seria D                
Seria Dv2  
Seria DS                
Seria DSv2      
Seria F  
Seria Fs      
Seria G                      
Seria GS                      
Seria H                        
Seria NC                            
Seria NV                              
Oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure — duże wystąpienia                            
Adresy IP na poziomie wystąpienia  
Red Hat Linux  
Zastrzeżony adres IP  
App Service      
Web Apps      
Mobile Apps          
API Apps      
Cloud Services  
A0–A7  
Av2      
A8–A11 (znaczne wykorzystanie mocy obliczeniowej)                  
Seria D                
Seria Dv2  
Seria G                      
Seria H                        
Adresy IP na poziomie wystąpienia  
Zastrzeżony adres IP  
Batch      
Azure Container Registry                          
Service Fabric  
Zestawy skalowania maszyn wirtualnych  
Azure Container Service                  
Functions                  
Sieć
Content Delivery Network                              
ExpressRoute                              
System DNS Azure                              
Virtual Network  
Traffic Manager                              
Load Balancer  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Magazyn
Magazyn  
Magazyn dysków    
Warstwy magazynu gorących/chłodnych obiektów blob          
Import/eksport        
Sieć Web + aplikacje mobilne
Zarządzanie interfejsami API          
Usługa multimediów              
Kodowanie              
Przesyłanie strumieniowe na żywo i na żądanie              
Notification Hubs          
Usługa Azure Search                  
Mobile Engagement                              
Bazy danych
Baza danych SQL  
SQL Data Sync                        
Baza danych DocumentDB          
Magazyn danych SQL      
Pamięć podręczna Redis  
Baza danych Stretch programu SQL Server        
Rozwiązania inteligentne + analiza
HDInsight          
HDInsight A1–A3 — Windows                  
HDInsight A1–A3 — Linux          
HDInsight A4–A7 — Windows                    
HDInsight A4–A7 — Linux              
HDInsight A10–A11 — Windows                    
HDInsight A10–A11 — Linux              
HDInsight seria D — Windows                  
HDInsight seria D — Linux            
HDInsight seria Dv2 — Windows                  
HDInsight seria Dv2 — Linux          
Machine Learning                          
Fabryka danych                            
Przenoszenie danych              
Usługa Power BI Embedded                    
Magazyn Data Lake                            
Usługa analizy Data Lake                            
Usługi poznawcze                              
Academic Knowledge API                              
Interfejs API automatycznego sugerowania (Bing)                              
Interfejs API wizualizacji komputerowej                              
Content Moderator                              
Interfejs API rozpoznawania emocji                              
Interfejs API twarzy                              
Language Understanding Intelligent Service                              
Interfejs API zaleceń                              
Interfejsy API wyszukiwania (Bing)                              
Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej                              
Interfejs API mowy (Bing)                              
Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)                              
Interfejs API analizy tekstu                              
Interfejs API modelu języka sieci Web                              
Interfejs API mowy usługi Translator                              
Interfejs API tekstu usługi Translator                              
Usługa Azure Bot                  
Azure Analysis Services                        
Dynamics 365 dla usługi Customer Insights                          
Internet of Things
Pakiet IoT                            
Azure IoT Hub                        
Analiza strumienia                  
Centra zdarzeń  
Integracja dla przedsiębiorstw
Magazyn StorSimple              
Magistrala usług  
Usługa BizTalk                  
Data Catalog                            
Aplikacje logiki              
Zabezpieczenia + tożsamość
Azure Active Directory                              
Roaming stanu dla przedsiębiorstw                            
Multi-Factor Authentication                              
Usługi domenowe Azure Active Directory                    
Magazyn kluczy  
Azure Active Directory B2C                  
Centrum zabezpieczeń                              
Narzędzia deweloperskie
Visual Studio Team Services                        
Tworzenie i wdrażanie/tworzenie (XAML)                        
Testowanie obciążenia                        
Application Insights                            
Azure DevTest Labs          
HockeyApp                              
Monitorowanie + zarządzanie
Advisor                              
Kopia zapasowa              
Odzyskiwanie witryn              
Scheduler  
Automation                        
Log Analytics                          
Zabezpieczenia i zgodność z przepisami                            
Ochrona i odzyskiwanie                
Automatyzacja i kontrola                              
Wgląd i analiza                              
Azure Monitor      
Dziennik aktywności                              
Alerty i metryki          
Dzienniki diagnostyczne                              
Automatyczne skalowanie          
    Europa Niemcy Wielka Brytania
Produkty Cały świat Europa Północna Europa Zachodnia Niemcy Środkowe Niemcy Północno-Wschodnie Zachodnie Zjednoczone Królestwo Południowe Zjednoczone Królestwo
Wystąpienia obliczeniowe
Virtual Machines  
A0–A7  
Av2  
A8–A11 (znaczne wykorzystanie mocy obliczeniowej)          
Seria D          
Seria Dv2  
Seria DS          
Seria DSv2  
Seria F  
Seria Fs  
Seria G          
Seria GS          
Seria H            
Seria NC              
Seria NV            
Oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure — duże wystąpienia              
Adresy IP na poziomie wystąpienia  
Red Hat Linux  
Zastrzeżony adres IP  
App Service  
Web Apps  
Mobile Apps  
API Apps  
Cloud Services  
A0–A7  
Av2  
A8–A11 (znaczne wykorzystanie mocy obliczeniowej)          
Seria D          
Seria Dv2  
Seria G          
Seria H            
Adresy IP na poziomie wystąpienia  
Zastrzeżony adres IP  
Batch  
Azure Container Registry            
Service Fabric  
Zestawy skalowania maszyn wirtualnych  
Azure Container Service          
Functions        
Sieć
Content Delivery Network            
ExpressRoute            
System DNS Azure            
Virtual Network  
Traffic Manager            
Load Balancer  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Magazyn
Magazyn  
Magazyn dysków  
Warstwy magazynu gorących/chłodnych obiektów blob  
Import/eksport          
Sieć Web + aplikacje mobilne
Zarządzanie interfejsami API      
Usługa multimediów          
Kodowanie          
Przesyłanie strumieniowe na żywo i na żądanie          
Notification Hubs      
Usługa Azure Search          
Mobile Engagement            
Bazy danych
Baza danych SQL  
SQL Data Sync          
Baza danych DocumentDB      
Magazyn danych SQL  
Pamięć podręczna Redis  
Baza danych Stretch programu SQL Server      
Rozwiązania inteligentne + analiza
HDInsight      
HDInsight A1–A3 — Windows      
HDInsight A1–A3 — Linux      
HDInsight A4–A7 — Windows      
HDInsight A4–A7 — Linux      
HDInsight A10–A11 — Windows      
HDInsight A10–A11 — Linux      
HDInsight seria D — Windows      
HDInsight seria D — Linux      
HDInsight seria Dv2 — Windows      
HDInsight seria Dv2 — Linux      
Machine Learning          
Fabryka danych            
Przenoszenie danych          
Usługa Power BI Embedded        
Magazyn Data Lake              
Usługa analizy Data Lake              
Usługi poznawcze              
Academic Knowledge API              
Interfejs API automatycznego sugerowania (Bing)            
Interfejs API wizualizacji komputerowej              
Content Moderator              
Interfejs API rozpoznawania emocji              
Interfejs API twarzy              
Language Understanding Intelligent Service              
Interfejs API zaleceń              
Interfejsy API wyszukiwania (Bing)            
Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej              
Interfejs API mowy (Bing)            
Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)            
Interfejs API analizy tekstu              
Interfejs API modelu języka sieci Web              
Interfejs API mowy usługi Translator            
Interfejs API tekstu usługi Translator            
Usługa Azure Bot          
Azure Analysis Services          
Dynamics 365 dla usługi Customer Insights              
Internet of Things
Pakiet IoT      
Azure IoT Hub      
Analiza strumienia      
Centra zdarzeń  
Integracja dla przedsiębiorstw
Magazyn StorSimple      
Magistrala usług  
Usługa BizTalk          
Data Catalog          
Aplikacje logiki          
Zabezpieczenia + tożsamość
Azure Active Directory            
Roaming stanu dla przedsiębiorstw          
Multi-Factor Authentication            
Usługi domenowe Azure Active Directory          
Magazyn kluczy  
Azure Active Directory B2C      
Centrum zabezpieczeń            
Narzędzia deweloperskie
Visual Studio Team Services            
Tworzenie i wdrażanie/tworzenie (XAML)            
Testowanie obciążenia            
Application Insights          
Azure DevTest Labs      
HockeyApp            
Monitorowanie + zarządzanie
Advisor            
Kopia zapasowa          
Odzyskiwanie witryn          
Scheduler  
Automation          
Log Analytics            
Zabezpieczenia i zgodność z przepisami            
Ochrona i odzyskiwanie          
Automatyzacja i kontrola            
Wgląd i analiza            
Azure Monitor      
Dziennik aktywności            
Alerty i metryki      
Dzienniki diagnostyczne            
Automatyczne skalowanie      
    Azja i Pacyfik Australia Indie Japonia
Produkty Cały świat Azja Południowo-wschodnia Azja Wschodnia Australia Wschodnia Australia Południowo-Wschodnia Indie Środkowe Indie Zachodnie Indie Południowe Japonia Wschodnia Japonia Zachodnia
Wystąpienia obliczeniowe
Virtual Machines  
A0–A7  
Av2  
A8–A11 (znaczne wykorzystanie mocy obliczeniowej)                  
Seria D        
Seria Dv2  
Seria DS        
Seria DSv2  
Seria F  
Seria Fs  
Seria G              
Seria GS              
Seria H                    
Seria NC                    
Seria NV                  
Oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure — duże wystąpienia                    
Adresy IP na poziomie wystąpienia  
Red Hat Linux  
Zastrzeżony adres IP  
App Service  
Web Apps  
Mobile Apps      
API Apps  
Cloud Services  
A0–A7  
Av2  
A8–A11 (znaczne wykorzystanie mocy obliczeniowej)                  
Seria D        
Seria Dv2  
Seria G              
Seria H                    
Adresy IP na poziomie wystąpienia  
Zastrzeżony adres IP  
Batch  
Azure Container Registry                    
Service Fabric  
Zestawy skalowania maszyn wirtualnych  
Azure Container Service      
Functions        
Sieć
Content Delivery Network                  
ExpressRoute                  
System DNS Azure                  
Virtual Network  
Traffic Manager                  
Load Balancer  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Magazyn
Magazyn  
Magazyn dysków    
Warstwy magazynu gorących/chłodnych obiektów blob  
Import/eksport      
Sieć Web + aplikacje mobilne
Zarządzanie interfejsami API  
Usługa multimediów  
Kodowanie  
Przesyłanie strumieniowe na żywo i na żądanie  
Notification Hubs  
Usługa Azure Search          
Mobile Engagement                    
Bazy danych
Baza danych SQL  
SQL Data Sync                
Baza danych DocumentDB  
Magazyn danych SQL  
Pamięć podręczna Redis  
Baza danych Stretch programu SQL Server  
Rozwiązania inteligentne + analiza
HDInsight      
HDInsight A1–A3 — Windows      
HDInsight A1–A3 — Linux      
HDInsight A4–A7 — Windows      
HDInsight A4–A7 — Linux      
HDInsight A10–A11 — Windows      
HDInsight A10–A11 — Linux      
HDInsight seria D — Windows      
HDInsight seria D — Linux      
HDInsight seria Dv2 — Windows      
HDInsight seria Dv2 — Linux      
Machine Learning                
Fabryka danych                    
Przenoszenie danych          
Usługa Power BI Embedded            
Magazyn Data Lake                    
Usługa analizy Data Lake                    
Usługi poznawcze                    
Academic Knowledge API                    
Interfejs API automatycznego sugerowania (Bing)                  
Interfejs API wizualizacji komputerowej                    
Content Moderator                    
Interfejs API rozpoznawania emocji                    
Interfejs API twarzy                    
Language Understanding Intelligent Service                    
Interfejs API zaleceń                    
Interfejsy API wyszukiwania (Bing)                  
Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej                    
Interfejs API mowy (Bing)                  
Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)                  
Interfejs API analizy tekstu                    
Interfejs API modelu języka sieci Web                    
Interfejs API mowy usługi Translator                  
Interfejs API tekstu usługi Translator                  
Usługa Azure Bot        
Azure Analysis Services                  
Dynamics 365 dla usługi Customer Insights                    
Internet of Things
Pakiet IoT        
Azure IoT Hub        
Analiza strumienia      
Centra zdarzeń  
Integracja dla przedsiębiorstw
Magazyn StorSimple        
Magistrala usług  
Usługa BizTalk        
Data Catalog                
Aplikacje logiki        
Zabezpieczenia + tożsamość
Azure Active Directory                  
Roaming stanu dla przedsiębiorstw                
Multi-Factor Authentication                  
Usługi domenowe Azure Active Directory            
Magazyn kluczy  
Azure Active Directory B2C                    
Centrum zabezpieczeń                  
Narzędzia deweloperskie
Visual Studio Team Services                
Tworzenie i wdrażanie/tworzenie (XAML)                
Testowanie obciążenia                
Application Insights                    
Azure DevTest Labs    
HockeyApp                  
Monitorowanie + zarządzanie
Advisor                  
Kopia zapasowa    
Odzyskiwanie witryn    
Scheduler  
Automation            
Log Analytics                
Zabezpieczenia i zgodność z przepisami                
Ochrona i odzyskiwanie    
Automatyzacja i kontrola                
Wgląd i analiza                
Azure Monitor  
Dziennik aktywności                  
Alerty i metryki  
Dzienniki diagnostyczne                  
Automatyczne skalowanie