Wyświetlanie widoku dla urządzeń przenośnych Widok pulpitu

Dostępność produktów według regionów

Produkty Cały świat Wschodnie stany USA Wschodnie stany USA 2 Środkowe stany USA Północno-środkowe stany USA Południowo-środkowe stany USA Zachodnio-środkowe stany USA Zachodnie stany USA Zachodnie stany USA 2 Administracja USA — Wirginia Administracja USA — Iowa Wschodnie stany USA — DoD Środkowe stany USA — DoD Kanada Wschodnia Kanada Środkowa Brazylia Południowa
Produkty Cały świat Europa Północna Europa Zachodnia Niemcy Środkowe Niemcy Północno-Wschodnie Zachodnie Zjednoczone Królestwo Południowe Zjednoczone Królestwo
Produkty Cały świat Azja Południowo-wschodnia Azja Wschodnia Australia Wschodnia Australia Południowo-Wschodnia Indie Środkowe Indie Zachodnie Indie Południowe Japonia Wschodnia Japonia Zachodnia Korea Środkowa Korea Południowa
    Stany Zjednoczone Platforma Azure dla instytucji rządowych Kanada Brazylia
Produkty Cały świat Wschodnie stany USA Wschodnie stany USA 2 Środkowe stany USA Północno-środkowe stany USA Południowo-środkowe stany USA Zachodnio-środkowe stany USA Zachodnie stany USA Zachodnie stany USA 2 Administracja USA — Wirginia Administracja USA — Iowa Wschodnie stany USA — DoD Środkowe stany USA — DoD Kanada Wschodnia Kanada Środkowa Brazylia Południowa
Wystąpienia obliczeniowe
Virtual Machines  
A0–A7  
Av2      
A8–A11 (znaczne wykorzystanie mocy obliczeniowej)                  
Seria D                
Seria Dv2  
Seria DS                
Seria DSv2      
Seria F  
Seria Fs      
Seria G                      
Seria GS                      
Seria H                        
Seria NC                            
Seria NV                          
Oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure — duże wystąpienia                            
Adresy IP na poziomie wystąpienia  
L-Series                    
Red Hat Linux  
Zastrzeżony adres IP  
App Service      
Web Apps      
Mobile Apps      
API Apps      
Cloud Services  
A0–A7  
Av2      
A8–A11 (znaczne wykorzystanie mocy obliczeniowej)                  
Seria D                
Seria Dv2  
Seria G                      
Seria H                        
L-Series                    
Adresy IP na poziomie wystąpienia  
Zastrzeżony adres IP  
Batch      
Azure Container Registry                          
Service Fabric  
Zestawy skalowania maszyn wirtualnych  
Azure Container Service                  
Functions                
Sieć
Content Delivery Network                              
ExpressRoute                              
System DNS Azure                              
Virtual Network  
Traffic Manager                              
Load Balancer  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Network Watcher                          
Magazyn
Magazyn  
Magazyn dysków    
Warstwy magazynu gorących/chłodnych obiektów blob          
Import/eksport        
Managed Disks          
Sieć Web + aplikacje mobilne
Zarządzanie interfejsami API          
Usługa multimediów              
Encoding              
Live and On-Demand Streaming              
Notification Hubs          
Usługa Azure Search                  
Mobile Engagement                              
Bazy danych
Baza danych SQL  
SQL Data Sync                        
Baza danych DocumentDB          
Magazyn danych SQL      
Pamięć podręczna Redis  
Baza danych Stretch programu SQL Server        
Rozwiązania inteligentne + analiza
HDInsight        
HDInsight A1–A3 — Windows                  
HDInsight A1–A3 — Linux        
HDInsight A4–A7 — Windows                  
HDInsight A4–A7 — Linux          
HDInsight A10–A11 — Windows                  
HDInsight A10–A11 — Linux          
HDInsight seria D — Windows                  
HDInsight seria D — Linux          
HDInsight seria Dv2 — Windows                  
HDInsight seria Dv2 — Linux        
Machine Learning                          
Fabryka danych                            
Przenoszenie danych              
Usługa Power BI Embedded                    
Magazyn Data Lake                            
Usługa analizy Data Lake                            
Usługi poznawcze                              
Academic Knowledge API                              
Interfejs API automatycznego sugerowania (Bing)                              
Interfejs API wizualizacji komputerowej                              
Content Moderator                              
Custom Speech Service                              
Interfejs API rozpoznawania emocji                              
Interfejs API twarzy                              
Language Understanding Intelligent Service                              
Interfejs API zaleceń                              
Interfejsy API wyszukiwania (Bing)                              
Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej                              
Interfejs API mowy (Bing)                              
Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)                              
Interfejs API analizy tekstu                              
Interfejs API modelu języka sieci Web                              
Interfejs API mowy usługi Translator                              
Interfejs API tekstu usługi Translator                              
Usługa Azure Bot                  
Azure Analysis Services                
Dynamics 365 dla usługi Customer Insights                          
Internet of Things
Pakiet IoT                            
Azure IoT Hub                        
Analiza strumienia                  
Centra zdarzeń  
Integracja dla przedsiębiorstw
Magazyn StorSimple              
Magistrala usług  
Usługa BizTalk                  
Data Catalog                            
Aplikacje logiki              
Zabezpieczenia + tożsamość
Azure Active Directory                              
Roaming stanu dla przedsiębiorstw                            
Multi-Factor Authentication                              
Usługi domenowe Azure Active Directory            
Magazyn kluczy  
Azure Active Directory B2C                  
Centrum zabezpieczeń                              
Narzędzia deweloperskie
Visual Studio Team Services                        
Tworzenie i wdrażanie/tworzenie (XAML)                        
Testowanie obciążenia                        
Application Insights                            
Azure DevTest Labs          
HockeyApp                              
Monitorowanie + zarządzanie
Advisor                              
Kopia zapasowa      
Odzyskiwanie witryn      
Scheduler  
Automation                        
Log Analytics                          
Zabezpieczenia i zgodność z przepisami                            
Ochrona i odzyskiwanie                
Automatyzacja i kontrola                              
Wgląd i analiza                              
Azure Monitor      
Dziennik aktywności                              
Alerty i metryki          
Dzienniki diagnostyczne                              
Automatyczne skalowanie          
    Europa Niemcy Wielka Brytania
Produkty Cały świat Europa Północna Europa Zachodnia Niemcy Środkowe Niemcy Północno-Wschodnie Zachodnie Zjednoczone Królestwo Południowe Zjednoczone Królestwo
Wystąpienia obliczeniowe
Virtual Machines  
A0–A7  
Av2  
A8–A11 (znaczne wykorzystanie mocy obliczeniowej)          
Seria D          
Seria Dv2  
Seria DS          
Seria DSv2  
Seria F  
Seria Fs  
Seria G          
Seria GS          
Seria H            
Seria NC              
Seria NV            
Oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure — duże wystąpienia              
Adresy IP na poziomie wystąpienia  
L-Series            
Red Hat Linux  
Zastrzeżony adres IP  
App Service  
Web Apps  
Mobile Apps  
API Apps  
Cloud Services  
A0–A7  
Av2  
A8–A11 (znaczne wykorzystanie mocy obliczeniowej)          
Seria D          
Seria Dv2  
Seria G          
Seria H            
L-Series            
Adresy IP na poziomie wystąpienia  
Zastrzeżony adres IP  
Batch  
Azure Container Registry            
Service Fabric  
Zestawy skalowania maszyn wirtualnych  
Azure Container Service          
Functions        
Sieć
Content Delivery Network            
ExpressRoute            
System DNS Azure            
Virtual Network  
Traffic Manager            
Load Balancer  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Network Watcher              
Magazyn
Magazyn  
Magazyn dysków  
Warstwy magazynu gorących/chłodnych obiektów blob  
Import/eksport          
Managed Disks      
Sieć Web + aplikacje mobilne
Zarządzanie interfejsami API      
Usługa multimediów          
Encoding          
Live and On-Demand Streaming          
Notification Hubs      
Usługa Azure Search        
Mobile Engagement            
Bazy danych
Baza danych SQL  
SQL Data Sync          
Baza danych DocumentDB  
Magazyn danych SQL  
Pamięć podręczna Redis  
Baza danych Stretch programu SQL Server      
Rozwiązania inteligentne + analiza
HDInsight      
HDInsight A1–A3 — Windows      
HDInsight A1–A3 — Linux      
HDInsight A4–A7 — Windows      
HDInsight A4–A7 — Linux      
HDInsight A10–A11 — Windows      
HDInsight A10–A11 — Linux      
HDInsight seria D — Windows      
HDInsight seria D — Linux      
HDInsight seria Dv2 — Windows      
HDInsight seria Dv2 — Linux      
Machine Learning          
Fabryka danych            
Przenoszenie danych          
Usługa Power BI Embedded        
Magazyn Data Lake            
Usługa analizy Data Lake            
Usługi poznawcze              
Academic Knowledge API              
Interfejs API automatycznego sugerowania (Bing)            
Interfejs API wizualizacji komputerowej              
Content Moderator              
Custom Speech Service              
Interfejs API rozpoznawania emocji              
Interfejs API twarzy              
Language Understanding Intelligent Service              
Interfejs API zaleceń              
Interfejsy API wyszukiwania (Bing)            
Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej              
Interfejs API mowy (Bing)            
Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)            
Interfejs API analizy tekstu              
Interfejs API modelu języka sieci Web              
Interfejs API mowy usługi Translator            
Interfejs API tekstu usługi Translator            
Usługa Azure Bot          
Azure Analysis Services          
Dynamics 365 dla usługi Customer Insights              
Internet of Things
Pakiet IoT      
Azure IoT Hub      
Analiza strumienia      
Centra zdarzeń  
Integracja dla przedsiębiorstw
Magazyn StorSimple      
Magistrala usług  
Usługa BizTalk          
Data Catalog          
Aplikacje logiki          
Zabezpieczenia + tożsamość
Azure Active Directory            
Roaming stanu dla przedsiębiorstw          
Multi-Factor Authentication            
Usługi domenowe Azure Active Directory          
Magazyn kluczy  
Azure Active Directory B2C      
Centrum zabezpieczeń            
Narzędzia deweloperskie
Visual Studio Team Services            
Tworzenie i wdrażanie/tworzenie (XAML)            
Testowanie obciążenia            
Application Insights          
Azure DevTest Labs      
HockeyApp            
Monitorowanie + zarządzanie
Advisor            
Kopia zapasowa      
Odzyskiwanie witryn      
Scheduler  
Automation          
Log Analytics            
Zabezpieczenia i zgodność z przepisami            
Ochrona i odzyskiwanie          
Automatyzacja i kontrola            
Wgląd i analiza            
Azure Monitor      
Dziennik aktywności            
Alerty i metryki      
Dzienniki diagnostyczne            
Automatyczne skalowanie      
    Azja i Pacyfik Australia Indie Japonia Korea Południowa
Produkty Cały świat Azja Południowo-wschodnia Azja Wschodnia Australia Wschodnia Australia Południowo-Wschodnia Indie Środkowe Indie Zachodnie Indie Południowe Japonia Wschodnia Japonia Zachodnia Korea Środkowa Korea Południowa
Wystąpienia obliczeniowe
Virtual Machines  
A0–A7  
Av2  
A8–A11 (znaczne wykorzystanie mocy obliczeniowej)                      
Seria D            
Seria Dv2  
Seria DS            
Seria DSv2  
Seria F  
Seria Fs  
Seria G                  
Seria GS                  
Seria H                        
Seria NC                        
Seria NV                      
Oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure — duże wystąpienia                        
Adresy IP na poziomie wystąpienia  
L-Series                  
Red Hat Linux  
Zastrzeżony adres IP  
App Service  
Web Apps  
Mobile Apps      
API Apps  
Cloud Services  
A0–A7  
Av2  
A8–A11 (znaczne wykorzystanie mocy obliczeniowej)                      
Seria D            
Seria Dv2  
Seria G                  
Seria H                        
L-Series                  
Adresy IP na poziomie wystąpienia  
Zastrzeżony adres IP  
Batch  
Azure Container Registry                        
Service Fabric  
Zestawy skalowania maszyn wirtualnych  
Azure Container Service          
Functions          
Sieć
Content Delivery Network                      
ExpressRoute                      
System DNS Azure                      
Virtual Network  
Traffic Manager                      
Load Balancer  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Network Watcher                        
Magazyn
Magazyn  
Magazyn dysków    
Warstwy magazynu gorących/chłodnych obiektów blob  
Import/eksport          
Managed Disks    
Sieć Web + aplikacje mobilne
Zarządzanie interfejsami API  
Usługa multimediów      
Encoding      
Live and On-Demand Streaming      
Notification Hubs      
Usługa Azure Search              
Mobile Engagement                        
Bazy danych
Baza danych SQL  
SQL Data Sync                    
Baza danych DocumentDB  
Magazyn danych SQL  
Pamięć podręczna Redis  
Baza danych Stretch programu SQL Server      
Rozwiązania inteligentne + analiza
HDInsight          
HDInsight A1–A3 — Windows          
HDInsight A1–A3 — Linux          
HDInsight A4–A7 — Windows          
HDInsight A4–A7 — Linux          
HDInsight A10–A11 — Windows          
HDInsight A10–A11 — Linux          
HDInsight seria D — Windows          
HDInsight seria D — Linux          
HDInsight seria Dv2 — Windows          
HDInsight seria Dv2 — Linux          
Machine Learning                    
Fabryka danych                        
Przenoszenie danych              
Usługa Power BI Embedded                
Magazyn Data Lake                        
Usługa analizy Data Lake                        
Usługi poznawcze                        
Academic Knowledge API                        
Interfejs API automatycznego sugerowania (Bing)                      
Interfejs API wizualizacji komputerowej                        
Content Moderator                        
Custom Speech Service                        
Interfejs API rozpoznawania emocji                        
Interfejs API twarzy                        
Language Understanding Intelligent Service                        
Interfejs API zaleceń                        
Interfejsy API wyszukiwania (Bing)                      
Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej                        
Interfejs API mowy (Bing)                      
Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)                      
Interfejs API analizy tekstu                        
Interfejs API modelu języka sieci Web                        
Interfejs API mowy usługi Translator                      
Interfejs API tekstu usługi Translator                      
Usługa Azure Bot            
Azure Analysis Services                    
Dynamics 365 dla usługi Customer Insights                        
Internet of Things
Pakiet IoT            
Azure IoT Hub            
Analiza strumienia          
Centra zdarzeń  
Integracja dla przedsiębiorstw
Magazyn StorSimple        
Magistrala usług  
Usługa BizTalk            
Data Catalog                    
Aplikacje logiki      
Zabezpieczenia + tożsamość
Azure Active Directory                      
Roaming stanu dla przedsiębiorstw                    
Multi-Factor Authentication                      
Usługi domenowe Azure Active Directory      
Magazyn kluczy  
Azure Active Directory B2C                        
Centrum zabezpieczeń                      
Narzędzia deweloperskie
Visual Studio Team Services                    
Tworzenie i wdrażanie/tworzenie (XAML)                    
Testowanie obciążenia                    
Application Insights                        
Azure DevTest Labs        
HockeyApp                      
Monitorowanie + zarządzanie
Advisor                      
Kopia zapasowa        
Odzyskiwanie witryn        
Scheduler  
Automation                
Log Analytics                    
Zabezpieczenia i zgodność z przepisami                    
Ochrona i odzyskiwanie        
Automatyzacja i kontrola                    
Wgląd i analiza                    
Azure Monitor  
Dziennik aktywności                      
Alerty i metryki  
Dzienniki diagnostyczne                      
Automatyczne skalowanie