Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Wyświetlanie widoku dla urządzeń przenośnych Widok pulpitu

Pomiń nawigację

Dostępność produktów według regionów

Produkty Cały świat Wschodnie stany USA Wschodnie stany USA 2 Środkowe stany USA Północno-środkowe stany USA Południowo-środkowe stany USA Zachodnio-środkowe stany USA Zachodnie stany USA Zachodnie stany USA 2 Administracja USA — Wirginia Administracja USA — Iowa Kanada Wschodnia Kanada Środkowa Brazylia Południowa
Produkty Cały świat Europa Północna Europa Zachodnia Niemcy Środkowe Niemcy Północno-Wschodnie Zachodnie Zjednoczone Królestwo Południowe Zjednoczone Królestwo
Produkty Cały świat Azja Południowo-wschodnia Azja Wschodnia Australia Wschodnia Australia Południowo-Wschodnia Indie Środkowe Indie Zachodnie Indie Południowe Japonia Wschodnia Japonia Zachodnia
    Stany Zjednoczone Platforma Azure dla instytucji rządowych Kanada Brazylia
Produkty Cały świat Wschodnie stany USA Wschodnie stany USA 2 Środkowe stany USA Północno-środkowe stany USA Południowo-środkowe stany USA Zachodnio-środkowe stany USA Zachodnie stany USA Zachodnie stany USA 2 Administracja USA — Wirginia Administracja USA — Iowa Kanada Wschodnia Kanada Środkowa Brazylia Południowa
Wystąpienia obliczeniowe
Maszyny wirtualne  
A0–A7  
A8–A11 (znaczne wykorzystanie mocy obliczeniowej)                    
Seria D            
Seria Dv2  
Seria DS            
Seria DSv2  
Seria F  
Seria Fs  
Seria G                
Seria GS                  
Seria H                      
Seria N                        
Oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure — duże wystąpienia                        
Adresy IP na poziomie wystąpienia  
Red Hat Linux      
Zastrzeżony adres IP  
Usługa aplikacji  
Aplikacje sieci Web  
Aplikacje mobilne      
Aplikacje interfejsu API  
Usługi w chmurze  
A0–A7  
A8–A11 (znaczne wykorzystanie mocy obliczeniowej)                    
Seria D            
Seria Dv2  
Seria G                
Seria H                      
Adresy IP na poziomie wystąpienia  
Zastrzeżony adres IP  
Partia zadań  
Azure Container Registry                      
Sieć szkieletowa usługi  
Zestawy skali maszyn wirtualnych  
Usługa kontenera platformy Azure              
Funkcje              
Sieć
CDN      
ExpressRoute                          
System DNS Azure                          
Sieć wirtualna  
Menedżer ruchu                          
Równoważenie obciążenia  
Bramka VPN  
Brama aplikacji  
Magazyn
Magazyn  
Magazyn w warstwie Premium    
Warstwy magazynu gorących/chłodnych obiektów blob      
Import/eksport        
Sieć Web + aplikacje mobilne
Zarządzanie interfejsami API      
Usługa multimediów          
Kodowanie          
Przesyłanie strumieniowe na żywo i na żądanie          
Centra powiadomień      
Wyszukiwanie              
Mobile Engagement — wykorzystanie urządzeń przenośnych                          
Bazy danych
Baza danych SQL  
SQL Data Sync                    
Baza danych DocumentDB        
Magazyn danych SQL  
Pamięć podręczna Redis  
Baza danych Stretch programu SQL Server    
Rozwiązania inteligentne + analiza
HDInsight              
HDInsight seria D                          
HDInsight seria Dv2                
Uczenie maszynowe                        
Fabryka danych                        
Przenoszenie danych            
Wykaz danych                        
Usługa Power BI Embedded                
Magazyn Data Lake                        
Usługa analizy Data Lake                        
Usługi poznawcze                          
Academic Knowledge API                          
Interfejs API automatycznego sugerowania (Bing)                          
Interfejs API wizualizacji komputerowej                          
Content Moderator                          
Interfejs API rozpoznawania emocji                          
Interfejs API twarzy                          
Language Understanding Intelligent Service                          
Interfejs API zaleceń                          
Interfejsy API wyszukiwania (Bing)                          
Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej                          
Interfejs API mowy (Bing)                          
Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)                          
Interfejs API analizy tekstu                          
Interfejs API modelu języka sieci Web                          
Interfejs API mowy usługi Translator                          
Interfejs API tekstu usługi Translator                          
Azure Bot Service              
Azure Analysis Services                        
Dynamics 365 dla usługi Customer Insights                      
Internet of Things
Pakiet IoT                        
Centrum IoT Azure                        
Analiza strumienia              
Centra zdarzeń  
Integracja dla przedsiębiorstw
Magazyn StorSimple          
Magistrala usług  
Usługa BizTalk              
Aplikacje logiki          
Zabezpieczenia + tożsamość
Usługa Active Directory systemu Azure                          
Roaming stanu dla przedsiębiorstw                        
Multi-Factor Authentication                          
Usługi domenowe Azure Active Directory                  
Magazyn kluczy  
Azure Active Directory B2C              
Centrum zabezpieczeń                          
Narzędzia deweloperskie
Visual Studio Team Services                      
Tworzenie i wdrażanie/tworzenie (XAML)                      
Testowanie obciążenia                      
Usługa Application Insights w programie Visual Studio                        
Azure DevTest Labs              
HockeyApp                          
Monitorowanie + zarządzanie
Advisor                          
Kopia zapasowa          
Odzyskiwanie witryn          
Harmonogram  
Automatyzacja                    
Log Analytics                      
Zabezpieczenia i zgodność z przepisami                        
Ochrona i odzyskiwanie            
Automatyzacja i kontrola                          
Wgląd i analiza                          
Azure Monitor  
    Europa Niemcy Wielka Brytania
Produkty Cały świat Europa Północna Europa Zachodnia Niemcy Środkowe Niemcy Północno-Wschodnie Zachodnie Zjednoczone Królestwo Południowe Zjednoczone Królestwo
Wystąpienia obliczeniowe
Maszyny wirtualne  
A0–A7  
A8–A11 (znaczne wykorzystanie mocy obliczeniowej)          
Seria D          
Seria Dv2  
Seria DS          
Seria DSv2  
Seria F  
Seria Fs  
Seria G          
Seria GS          
Seria H            
Seria N            
Oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure — duże wystąpienia              
Adresy IP na poziomie wystąpienia  
Red Hat Linux      
Zastrzeżony adres IP  
Usługa aplikacji  
Aplikacje sieci Web  
Aplikacje mobilne  
Aplikacje interfejsu API  
Usługi w chmurze  
A0–A7  
A8–A11 (znaczne wykorzystanie mocy obliczeniowej)          
Seria D          
Seria Dv2  
Seria G          
Seria H            
Adresy IP na poziomie wystąpienia  
Zastrzeżony adres IP  
Partia zadań  
Azure Container Registry              
Sieć szkieletowa usługi  
Zestawy skali maszyn wirtualnych  
Usługa kontenera platformy Azure          
Funkcje          
Sieć
CDN  
ExpressRoute            
System DNS Azure            
Sieć wirtualna  
Menedżer ruchu            
Równoważenie obciążenia  
Bramka VPN  
Brama aplikacji  
Magazyn
Magazyn  
Magazyn w warstwie Premium  
Warstwy magazynu gorących/chłodnych obiektów blob  
Import/eksport          
Sieć Web + aplikacje mobilne
Zarządzanie interfejsami API      
Usługa multimediów          
Kodowanie          
Przesyłanie strumieniowe na żywo i na żądanie          
Centra powiadomień      
Wyszukiwanie          
Mobile Engagement — wykorzystanie urządzeń przenośnych            
Bazy danych
Baza danych SQL  
SQL Data Sync          
Baza danych DocumentDB      
Magazyn danych SQL  
Pamięć podręczna Redis  
Baza danych Stretch programu SQL Server      
Rozwiązania inteligentne + analiza
HDInsight          
HDInsight seria D              
HDInsight seria Dv2          
Uczenie maszynowe          
Fabryka danych            
Przenoszenie danych          
Wykaz danych          
Usługa Power BI Embedded        
Magazyn Data Lake              
Usługa analizy Data Lake              
Usługi poznawcze              
Academic Knowledge API              
Interfejs API automatycznego sugerowania (Bing)            
Interfejs API wizualizacji komputerowej              
Content Moderator              
Interfejs API rozpoznawania emocji              
Interfejs API twarzy              
Language Understanding Intelligent Service              
Interfejs API zaleceń              
Interfejsy API wyszukiwania (Bing)            
Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej              
Interfejs API mowy (Bing)            
Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)            
Interfejs API analizy tekstu              
Interfejs API modelu języka sieci Web              
Interfejs API mowy usługi Translator            
Interfejs API tekstu usługi Translator            
Azure Bot Service          
Azure Analysis Services            
Dynamics 365 dla usługi Customer Insights              
Internet of Things
Pakiet IoT      
Centrum IoT Azure      
Analiza strumienia      
Centra zdarzeń  
Integracja dla przedsiębiorstw
Magazyn StorSimple      
Magistrala usług  
Usługa BizTalk          
Aplikacje logiki          
Zabezpieczenia + tożsamość
Usługa Active Directory systemu Azure            
Roaming stanu dla przedsiębiorstw          
Multi-Factor Authentication            
Usługi domenowe Azure Active Directory          
Magazyn kluczy  
Azure Active Directory B2C      
Centrum zabezpieczeń            
Narzędzia deweloperskie
Visual Studio Team Services            
Tworzenie i wdrażanie/tworzenie (XAML)            
Testowanie obciążenia            
Usługa Application Insights w programie Visual Studio          
Azure DevTest Labs          
HockeyApp            
Monitorowanie + zarządzanie
Advisor            
Kopia zapasowa          
Odzyskiwanie witryn          
Harmonogram  
Automatyzacja          
Log Analytics            
Zabezpieczenia i zgodność z przepisami            
Ochrona i odzyskiwanie          
Automatyzacja i kontrola            
Wgląd i analiza            
Azure Monitor      
    Azja i Pacyfik Australia Indie Japonia
Produkty Cały świat Azja Południowo-wschodnia Azja Wschodnia Australia Wschodnia Australia Południowo-Wschodnia Indie Środkowe Indie Zachodnie Indie Południowe Japonia Wschodnia Japonia Zachodnia
Wystąpienia obliczeniowe
Maszyny wirtualne  
A0–A7  
A8–A11 (znaczne wykorzystanie mocy obliczeniowej)                  
Seria D        
Seria Dv2  
Seria DS        
Seria DSv2  
Seria F  
Seria Fs  
Seria G                
Seria GS                
Seria H                    
Seria N                  
Oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure — duże wystąpienia                    
Adresy IP na poziomie wystąpienia  
Red Hat Linux  
Zastrzeżony adres IP  
Usługa aplikacji  
Aplikacje sieci Web  
Aplikacje mobilne      
Aplikacje interfejsu API  
Usługi w chmurze  
A0–A7  
A8–A11 (znaczne wykorzystanie mocy obliczeniowej)                  
Seria D        
Seria Dv2  
Seria G                
Seria H                    
Adresy IP na poziomie wystąpienia  
Zastrzeżony adres IP  
Partia zadań  
Azure Container Registry                    
Sieć szkieletowa usługi  
Zestawy skali maszyn wirtualnych  
Usługa kontenera platformy Azure      
Funkcje        
Sieć
CDN  
ExpressRoute                  
System DNS Azure                  
Sieć wirtualna  
Menedżer ruchu                  
Równoważenie obciążenia  
Bramka VPN  
Brama aplikacji  
Magazyn
Magazyn  
Magazyn w warstwie Premium    
Warstwy magazynu gorących/chłodnych obiektów blob  
Import/eksport      
Sieć Web + aplikacje mobilne
Zarządzanie interfejsami API  
Usługa multimediów  
Kodowanie  
Przesyłanie strumieniowe na żywo i na żądanie  
Centra powiadomień  
Wyszukiwanie          
Mobile Engagement — wykorzystanie urządzeń przenośnych                    
Bazy danych
Baza danych SQL  
SQL Data Sync                
Baza danych DocumentDB  
Magazyn danych SQL  
Pamięć podręczna Redis  
Baza danych Stretch programu SQL Server  
Rozwiązania inteligentne + analiza
HDInsight      
HDInsight seria D                  
HDInsight seria Dv2        
Uczenie maszynowe                
Fabryka danych                    
Przenoszenie danych          
Wykaz danych                
Usługa Power BI Embedded              
Magazyn Data Lake                    
Usługa analizy Data Lake                    
Usługi poznawcze                    
Academic Knowledge API                    
Interfejs API automatycznego sugerowania (Bing)                  
Interfejs API wizualizacji komputerowej                    
Content Moderator                    
Interfejs API rozpoznawania emocji                    
Interfejs API twarzy                    
Language Understanding Intelligent Service                    
Interfejs API zaleceń                    
Interfejsy API wyszukiwania (Bing)                  
Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej                    
Interfejs API mowy (Bing)                  
Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)                  
Interfejs API analizy tekstu                    
Interfejs API modelu języka sieci Web                    
Interfejs API mowy usługi Translator                  
Interfejs API tekstu usługi Translator                  
Azure Bot Service        
Azure Analysis Services                    
Dynamics 365 dla usługi Customer Insights                    
Internet of Things
Pakiet IoT        
Centrum IoT Azure        
Analiza strumienia      
Centra zdarzeń  
Integracja dla przedsiębiorstw
Magazyn StorSimple        
Magistrala usług  
Usługa BizTalk        
Aplikacje logiki        
Zabezpieczenia + tożsamość
Usługa Active Directory systemu Azure                  
Roaming stanu dla przedsiębiorstw                
Multi-Factor Authentication                  
Usługi domenowe Azure Active Directory            
Magazyn kluczy  
Azure Active Directory B2C                    
Centrum zabezpieczeń                  
Narzędzia deweloperskie
Visual Studio Team Services                
Tworzenie i wdrażanie/tworzenie (XAML)                
Testowanie obciążenia                
Usługa Application Insights w programie Visual Studio                    
Azure DevTest Labs    
HockeyApp                  
Monitorowanie + zarządzanie
Advisor                  
Kopia zapasowa    
Odzyskiwanie witryn    
Harmonogram  
Automatyzacja            
Log Analytics                
Zabezpieczenia i zgodność z przepisami                
Ochrona i odzyskiwanie    
Automatyzacja i kontrola                
Wgląd i analiza                
Azure Monitor