Wyświetlanie widoku dla urządzeń przenośnych Widok pulpitu

Dostępność produktów według regionów

With 32 announced regions, more than any other cloud provider, Azure makes it easy to choose the datacenter and regions that's right for you and your customers.

Stany Zjednoczone Platforma Azure dla instytucji rządowych Kanada Brazylia Europa Niemcy Wielka Brytania Azja i Pacyfik Australia Indie Japonia Korea Południowa
Produkty Non-Regional* Wschodnie stany USA Wschodnie stany USA 2 Środkowe stany USA Północno-środkowe stany USA Południowo-środkowe stany USA Zachodnio-środkowe stany USA Zachodnie stany USA Zachodnie stany USA 2 Administracja USA — Wirginia Administracja USA — Iowa Wschodnie stany USA — DoD Środkowe stany USA — DoD Kanada Wschodnia Kanada Środkowa Brazylia Południowa Europa Północna Europa Zachodnia Niemcy Środkowe Niemcy Północno-Wschodnie Zachodnie Zjednoczone Królestwo Południowe Zjednoczone Królestwo Azja Południowo-wschodnia Azja Wschodnia Australia Wschodnia Australia Południowo-Wschodnia Indie Środkowe Indie Zachodnie Indie Południowe Japonia Wschodnia Japonia Zachodnia Korea Środkowa Korea Południowa
Virtual Machines
A0–A7
Av2
A8–A11 (znaczne wykorzystanie mocy obliczeniowej)
Seria D
Seria Dv2
Dv3-series
Seria DS
Seria DSv2
Ev3-series
Seria F
Seria Fs
Seria G
M-series
Seria GS
Seria H
Seria NC
Seria NV
Oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure — duże wystąpienia
Adresy IP na poziomie wystąpienia
Seria L
Red Hat Linux
Zastrzeżony adres IP
Cloud Services
A0–A7
Av2
A8–A11 (znaczne wykorzystanie mocy obliczeniowej)
Seria D
Seria Dv2
Dv3-series
Ev3-series
Seria G
M-series
Seria H
Adresy IP na poziomie wystąpienia
Zastrzeżony adres IP
Zestawy skalowania maszyn wirtualnych
Functions
Content Delivery Network
ExpressRoute
Obwody usługi ExpressRoute
Bramy usługi ExpressRoute
System DNS Azure
Virtual Network
Traffic Manager
Load Balancer
VPN Gateway
Application Gateway
Network Watcher
Storage
Magazyn dysków
Warstwy magazynu gorących/chłodnych obiektów blob
Import/Export
Backup
Magazyn StorSimple
Site Recovery
Data Lake Store
Managed Disks
App Service
Web Apps
Mobile Apps
API Apps
API Management
Content Delivery Network
Media Services
Encoding
Live and On-Demand Streaming
Notification Hubs
Usługa Azure Search
Mobile Engagement
Logic Apps
App Service
Web Apps
Mobile Apps
API Apps
Batch
Container Registry
Service Fabric
Usługa kontenera
SQL Database
SQL Data Sync
Azure Cosmos DB
SQL Data Warehouse
Data Factory
Przenoszenie danych
Redis Cache
SQL Server Stretch Database
Azure Database for MySQL
Azure Database for PostgreSQL
HDInsight
HDInsight Linux
HDInsight Windows
Machine Learning
Stream Analytics
Data Factory
Przenoszenie danych
Log Analytics
Data Catalog
Data Lake Store
Data Lake Analytics
Usługi poznawcze
Academic Knowledge API
Interfejs API automatycznego sugerowania (Bing)
Interfejs API wizualizacji komputerowej
Content Moderator
Custom Speech Service
Interfejs API rozpoznawania emocji
Interfejs API twarzy
Language Understanding Intelligent Service
Interfejs API zaleceń
Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej
Interfejs API rozpoznawania mowy Bing
Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)
Interfejs API analizy tekstu
Interfejs API tłumaczenia mowy w usłudze Translator
Interfejs API tekstu usługi Translator
Interfejs API modelu języka sieci Web
Interfejs API wyszukiwania w sieci Web (Bing)
Interfejs API wyszukiwania wiadomości (Bing)
Interfejs API wyszukiwania obrazów w usłudze Bing
Interfejs API wyszukiwania klipów wideo w usłudze Bing
Usługa Azure Bot
Azure Analysis Services
Dynamics 365 dla usługi Customer Insights
Usługi poznawcze
Academic Knowledge API
Interfejs API automatycznego sugerowania (Bing)
Interfejs API wizualizacji komputerowej
Content Moderator
Custom Speech Service
Interfejs API rozpoznawania emocji
Interfejs API twarzy
Language Understanding Intelligent Service
Interfejs API zaleceń
Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej
Interfejs API rozpoznawania mowy Bing
Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)
Interfejs API analizy tekstu
Interfejs API tłumaczenia mowy w usłudze Translator
Interfejs API tekstu usługi Translator
Interfejs API modelu języka sieci Web
Interfejs API wyszukiwania w sieci Web (Bing)
Interfejs API wyszukiwania wiadomości (Bing)
Interfejs API wyszukiwania obrazów w usłudze Bing
Interfejs API wyszukiwania klipów wideo w usłudze Bing
Pakiet IoT
Centrum IoT
Machine Learning
Stream Analytics
Event Hubs
Notification Hubs
Time Series Insights
Magazyn StorSimple
API Management
Data Factory
Przenoszenie danych
Service Bus
Data Catalog
SQL Server Stretch Database
Logic Apps
Azure Active Directory
Roaming stanu dla przedsiębiorstw
Multi-Factor Authentication
Azure Active Directory Domain Services
Key Vault
Azure Active Directory B2C
Centrum zabezpieczeń
Visual Studio Team Services
Tworzenie i wdrażanie/tworzenie (XAML)
Testowanie obciążenia
API Management
Application Insights
Azure DevTest Labs
HockeyApp
Advisor
Backup
Site Recovery
Application Insights
Scheduler
Automation
Log Analytics
Traffic Manager
Zabezpieczenia i zgodność z przepisami
Ochrona i odzyskiwanie
Automatyzacja i kontrola
Wgląd i analiza
Mapa usługi
Azure Monitor
Dzienniki aktywności i alerty
Metryki i alerty
Dzienniki diagnostyczne
Automatyczne skalowanie
Grupy akcji
Network Watcher
*Non-Regional services are ones where there is no dependency on a specific Azure region