Wyświetlanie widoku dla urządzeń przenośnych Widok pulpitu

Dostępność produktów według regionów

Produkty Cały świat Wschodnie stany USA Wschodnie stany USA 2 Środkowe stany USA Północno-środkowe stany USA Południowo-środkowe stany USA Zachodnio-środkowe stany USA Zachodnie stany USA Zachodnie stany USA 2 Administracja USA — Wirginia Administracja USA — Iowa Wschodnie stany USA — DoD Środkowe stany USA — DoD Kanada Wschodnia Kanada Środkowa Brazylia Południowa
Produkty Cały świat Europa Północna Europa Zachodnia Niemcy Środkowe Niemcy Północno-Wschodnie Zachodnie Zjednoczone Królestwo Południowe Zjednoczone Królestwo
Produkty Cały świat Azja Południowo-wschodnia Azja Wschodnia Australia Wschodnia Australia Południowo-Wschodnia Indie Środkowe Indie Zachodnie Indie Południowe Japonia Wschodnia Japonia Zachodnia Korea Środkowa Korea Południowa
    Stany Zjednoczone Platforma Azure dla instytucji rządowych Kanada Brazylia
Produkty Cały świat Wschodnie stany USA Wschodnie stany USA 2 Środkowe stany USA Północno-środkowe stany USA Południowo-środkowe stany USA Zachodnio-środkowe stany USA Zachodnie stany USA Zachodnie stany USA 2 Administracja USA — Wirginia Administracja USA — Iowa Wschodnie stany USA — DoD Środkowe stany USA — DoD Kanada Wschodnia Kanada Środkowa Brazylia Południowa
Wystąpienia obliczeniowe
Virtual Machines  
A0–A7  
Av2      
A8–A11 (znaczne wykorzystanie mocy obliczeniowej)                    
Seria D                
Seria Dv2  
Seria DS                
Seria DSv2    
Seria F  
Seria Fs    
Seria G                      
Seria GS                      
Seria H                        
Seria NC                            
Seria NV                          
Oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure — duże wystąpienia                            
Adresy IP na poziomie wystąpienia  
Seria L                      
Red Hat Linux  
Zastrzeżony adres IP  
App Service      
Web Apps      
Mobile Apps      
API Apps      
Cloud Services  
A0–A7  
Av2      
A8–A11 (znaczne wykorzystanie mocy obliczeniowej)                    
Seria D                
Seria Dv2  
Seria G                      
Seria H                        
Adresy IP na poziomie wystąpienia  
Zastrzeżony adres IP  
Batch      
Azure Container Registry          
Service Fabric  
Zestawy skalowania maszyn wirtualnych  
Azure Container Service                  
Functions              
Sieć
Content Delivery Network                              
ExpressRoute  
Obwody usługi ExpressRoute                              
Bramy usługi ExpressRoute          
System DNS Azure                              
Virtual Network  
Traffic Manager                              
Load Balancer  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Network Watcher                          
Magazyn
Storage  
Magazyn dysków    
Warstwy magazynu gorących/chłodnych obiektów blob          
Import/Export        
Managed Disks          
Sieć Web + aplikacje mobilne
API Management          
Media Services              
Encoding              
Live and On-Demand Streaming              
Notification Hubs          
Usługa Azure Search                  
Mobile Engagement                              
Bazy danych
SQL Database  
SQL Data Sync                        
Baza danych DocumentDB          
Magazyn danych SQL      
Redis Cache  
SQL Server Stretch Database        
Rozwiązania inteligentne + analiza
HDInsight        
HDInsight Linux        
HDInsight Windows                
Machine Learning                          
Data Factory                          
Przenoszenie danych              
Usługa Power BI Embedded                    
Data Lake Store                            
Data Lake Analytics                            
Usługi poznawcze                              
Academic Knowledge API                              
Interfejs API automatycznego sugerowania (Bing)                              
Interfejs API wizualizacji komputerowej                              
Content Moderator                              
Custom Speech Service                              
Interfejs API rozpoznawania emocji                              
Interfejs API twarzy                              
Language Understanding Intelligent Service                              
Interfejs API zaleceń                              
Interfejsy API wyszukiwania (Bing)                              
Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej                              
Interfejs API mowy (Bing)                              
Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)                              
Interfejs API analizy tekstu                              
Interfejs API modelu języka sieci Web                              
Interfejs API mowy usługi Translator                              
Interfejs API tekstu usługi Translator                              
Usługa Azure Bot                  
Azure Analysis Services                  
Dynamics 365 dla usługi Customer Insights                          
Internet of Things
Pakiet IoT                            
Centrum IoT                        
Analiza strumienia                  
Event Hubs  
Time Series Insights                            
Integracja dla przedsiębiorstw
Magazyn StorSimple              
Service Bus  
BizTalk Services                  
Data Catalog                            
Logic Apps          
Zabezpieczenia + tożsamość
Azure Active Directory                              
Roaming stanu dla przedsiębiorstw                            
Multi-Factor Authentication                              
Azure Active Directory Domain Services            
Key Vault  
Azure Active Directory B2C                  
Centrum zabezpieczeń                              
Narzędzia deweloperskie
Visual Studio Team Services                        
Tworzenie i wdrażanie/tworzenie (XAML)                        
Testowanie obciążenia                        
Application Insights                            
Azure DevTest Labs          
HockeyApp                              
Monitorowanie + zarządzanie
Advisor                              
Backup      
Site Recovery      
Scheduler  
Automation                      
Log Analytics                        
Zabezpieczenia i zgodność z przepisami                            
Ochrona i odzyskiwanie                
Automatyzacja i kontrola                              
Wgląd i analiza                              
Mapa usługi                              
Azure Monitor      
Dzienniki aktywności i alerty                              
Metryki i alerty          
Dzienniki diagnostyczne                              
Automatyczne skalowanie          
Grupy akcji                              
    Europa Niemcy Wielka Brytania
Produkty Cały świat Europa Północna Europa Zachodnia Niemcy Środkowe Niemcy Północno-Wschodnie Zachodnie Zjednoczone Królestwo Południowe Zjednoczone Królestwo
Wystąpienia obliczeniowe
Virtual Machines  
A0–A7  
Av2  
A8–A11 (znaczne wykorzystanie mocy obliczeniowej)          
Seria D          
Seria Dv2  
Seria DS          
Seria DSv2  
Seria F  
Seria Fs  
Seria G          
Seria GS          
Seria H          
Seria NC              
Seria NV            
Oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure — duże wystąpienia              
Adresy IP na poziomie wystąpienia  
Seria L              
Red Hat Linux  
Zastrzeżony adres IP  
App Service  
Web Apps  
Mobile Apps  
API Apps  
Cloud Services  
A0–A7  
Av2  
A8–A11 (znaczne wykorzystanie mocy obliczeniowej)          
Seria D          
Seria Dv2  
Seria G          
Seria H          
Adresy IP na poziomie wystąpienia  
Zastrzeżony adres IP  
Batch  
Azure Container Registry      
Service Fabric  
Zestawy skalowania maszyn wirtualnych  
Azure Container Service          
Functions        
Sieć
Content Delivery Network            
ExpressRoute  
Obwody usługi ExpressRoute            
Bramy usługi ExpressRoute  
System DNS Azure            
Virtual Network  
Traffic Manager            
Load Balancer  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Network Watcher              
Magazyn
Storage  
Magazyn dysków  
Warstwy magazynu gorących/chłodnych obiektów blob  
Import/Export          
Managed Disks      
Sieć Web + aplikacje mobilne
API Management      
Media Services          
Encoding          
Live and On-Demand Streaming          
Notification Hubs      
Usługa Azure Search        
Mobile Engagement            
Bazy danych
SQL Database  
SQL Data Sync          
Baza danych DocumentDB  
Magazyn danych SQL  
Redis Cache  
SQL Server Stretch Database      
Rozwiązania inteligentne + analiza
HDInsight  
HDInsight Linux  
HDInsight Windows          
Machine Learning          
Data Factory            
Przenoszenie danych          
Usługa Power BI Embedded        
Data Lake Store            
Data Lake Analytics            
Usługi poznawcze              
Academic Knowledge API              
Interfejs API automatycznego sugerowania (Bing)            
Interfejs API wizualizacji komputerowej              
Content Moderator              
Custom Speech Service              
Interfejs API rozpoznawania emocji              
Interfejs API twarzy              
Language Understanding Intelligent Service              
Interfejs API zaleceń              
Interfejsy API wyszukiwania (Bing)            
Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej              
Interfejs API mowy (Bing)            
Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)            
Interfejs API analizy tekstu              
Interfejs API modelu języka sieci Web              
Interfejs API mowy usługi Translator            
Interfejs API tekstu usługi Translator            
Usługa Azure Bot          
Azure Analysis Services        
Dynamics 365 dla usługi Customer Insights              
Internet of Things
Pakiet IoT      
Centrum IoT      
Analiza strumienia      
Event Hubs  
Time Series Insights          
Integracja dla przedsiębiorstw
Magazyn StorSimple      
Service Bus  
BizTalk Services          
Data Catalog          
Logic Apps          
Zabezpieczenia + tożsamość
Azure Active Directory            
Roaming stanu dla przedsiębiorstw          
Multi-Factor Authentication            
Azure Active Directory Domain Services          
Key Vault  
Azure Active Directory B2C      
Centrum zabezpieczeń            
Narzędzia deweloperskie
Visual Studio Team Services            
Tworzenie i wdrażanie/tworzenie (XAML)            
Testowanie obciążenia            
Application Insights          
Azure DevTest Labs      
HockeyApp            
Monitorowanie + zarządzanie
Advisor            
Backup      
Site Recovery      
Scheduler  
Automation        
Log Analytics            
Zabezpieczenia i zgodność z przepisami            
Ochrona i odzyskiwanie          
Automatyzacja i kontrola            
Wgląd i analiza            
Mapa usługi            
Azure Monitor      
Dzienniki aktywności i alerty            
Metryki i alerty      
Dzienniki diagnostyczne            
Automatyczne skalowanie      
Grupy akcji            
    Azja i Pacyfik Australia Indie Japonia Korea Południowa
Produkty Cały świat Azja Południowo-wschodnia Azja Wschodnia Australia Wschodnia Australia Południowo-Wschodnia Indie Środkowe Indie Zachodnie Indie Południowe Japonia Wschodnia Japonia Zachodnia Korea Środkowa Korea Południowa
Wystąpienia obliczeniowe
Virtual Machines  
A0–A7  
Av2  
A8–A11 (znaczne wykorzystanie mocy obliczeniowej)                      
Seria D            
Seria Dv2  
Seria DS            
Seria DSv2  
Seria F  
Seria Fs  
Seria G                  
Seria GS                  
Seria H                      
Seria NC                        
Seria NV                    
Oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure — duże wystąpienia                        
Adresy IP na poziomie wystąpienia  
Seria L                  
Red Hat Linux  
Zastrzeżony adres IP  
App Service  
Web Apps  
Mobile Apps  
API Apps  
Cloud Services  
A0–A7  
Av2  
A8–A11 (znaczne wykorzystanie mocy obliczeniowej)                      
Seria D            
Seria Dv2  
Seria G                  
Seria H                      
Adresy IP na poziomie wystąpienia  
Zastrzeżony adres IP  
Batch  
Azure Container Registry        
Service Fabric  
Zestawy skalowania maszyn wirtualnych  
Azure Container Service          
Functions          
Sieć
Content Delivery Network                      
ExpressRoute  
Obwody usługi ExpressRoute                      
Bramy usługi ExpressRoute  
System DNS Azure                      
Virtual Network  
Traffic Manager                      
Load Balancer  
VPN Gateway  
Application Gateway  
Network Watcher                        
Magazyn
Storage  
Magazyn dysków  
Warstwy magazynu gorących/chłodnych obiektów blob  
Import/Export          
Managed Disks  
Sieć Web + aplikacje mobilne
API Management  
Media Services      
Encoding      
Live and On-Demand Streaming      
Notification Hubs      
Usługa Azure Search            
Mobile Engagement                        
Bazy danych
SQL Database  
SQL Data Sync                    
Baza danych DocumentDB  
Magazyn danych SQL  
Redis Cache  
SQL Server Stretch Database      
Rozwiązania inteligentne + analiza
HDInsight          
HDInsight Linux          
HDInsight Windows          
Machine Learning                    
Data Factory                        
Przenoszenie danych              
Usługa Power BI Embedded                
Data Lake Store                        
Data Lake Analytics                        
Usługi poznawcze                        
Academic Knowledge API                        
Interfejs API automatycznego sugerowania (Bing)                      
Interfejs API wizualizacji komputerowej                        
Content Moderator                        
Custom Speech Service                        
Interfejs API rozpoznawania emocji                        
Interfejs API twarzy                        
Language Understanding Intelligent Service                        
Interfejs API zaleceń                        
Interfejsy API wyszukiwania (Bing)                      
Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej                        
Interfejs API mowy (Bing)                      
Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)                      
Interfejs API analizy tekstu                        
Interfejs API modelu języka sieci Web                        
Interfejs API mowy usługi Translator                      
Interfejs API tekstu usługi Translator                      
Usługa Azure Bot            
Azure Analysis Services                
Dynamics 365 dla usługi Customer Insights                        
Internet of Things
Pakiet IoT            
Centrum IoT          
Analiza strumienia        
Event Hubs  
Time Series Insights                        
Integracja dla przedsiębiorstw
Magazyn StorSimple        
Service Bus  
BizTalk Services            
Data Catalog                    
Logic Apps      
Zabezpieczenia + tożsamość
Azure Active Directory                      
Roaming stanu dla przedsiębiorstw                    
Multi-Factor Authentication                      
Azure Active Directory Domain Services      
Key Vault  
Azure Active Directory B2C                        
Centrum zabezpieczeń                      
Narzędzia deweloperskie
Visual Studio Team Services                    
Tworzenie i wdrażanie/tworzenie (XAML)                    
Testowanie obciążenia                    
Application Insights                        
Azure DevTest Labs        
HockeyApp                      
Monitorowanie + zarządzanie
Advisor                      
Backup        
Site Recovery        
Scheduler  
Automation                
Log Analytics                    
Zabezpieczenia i zgodność z przepisami                    
Ochrona i odzyskiwanie        
Automatyzacja i kontrola                    
Wgląd i analiza                    
Mapa usługi                        
Azure Monitor  
Dzienniki aktywności i alerty                      
Metryki i alerty  
Dzienniki diagnostyczne                      
Automatyczne skalowanie  
Grupy akcji