Czym jest chmura obliczeniowa?

Podręcznik dla początkujących

Chmura obliczeniowa to po prostu dostarczanie usług obliczeniowych — serwerów, magazynu, baz danych, sieci, oprogramowania, analiz, inteligencji itd. — za pośrednictwem Internetu („chmura”) w celu zaoferowania szybszych innowacji, elastycznych zasobów i ekonomii skali. Zwykle płacisz tylko za używane usługi w chmurze, co pomaga obniżyć koszty operacyjne, wydajniej korzystać z infrastruktury i przeprowadzać skalowanie zgodnie ze zmianami zachodzącymi w firmie.

Najważniejsze korzyści z używania chmury obliczeniowej

Chmura obliczeniowa to duża zmiana w tradycyjnym sposobie myślenia o zasobach IT w przedsiębiorstwach. Oto sześć typowych powodów, dla których organizacje zaczynają korzystać z usług chmury obliczeniowej:

Koszty

Chmura obliczeniowa eliminuje wydatki inwestycyjne związane z zakupem sprzętu i oprogramowania oraz konfigurowaniem i działaniem lokalnych centrów danych — stojaki pełne serwerów, prąd niezbędny do zasilania i chłodzenia, specjaliści IT zarządzający infrastrukturą. Kwoty rosną bardzo szybko.

Szybkość

Większość usług chmury obliczeniowej jest obsługiwana samodzielnie i udostępniana na żądanie, więc nawet ogromne ilości zasobów można zapewnić w kilka minut (zwykle wystarczy kilka kliknięć myszą). Dzięki temu przedsiębiorstwa są bardzo elastyczne i nie muszą planować pojemności.

Skala globalna

Jedną z korzyści płynących ze stosowania usług chmury obliczeniowej jest możliwość elastycznego skalowania. W języku chmurowym oznacza to zapewnianie odpowiednich ilości zasobów IT, np. więcej lub mniej mocy obliczeniowej, magazynu lub przepustowości, dokładnie wtedy, gdy są potrzebne, oraz z odpowiedniej lokalizacji geograficznej.

Produktywność

Lokalne centra danych zazwyczaj wymagają wiele pracy — konfigurowania sprzętu, instalowania poprawek oprogramowania i wykonywania innych czasochłonnych codziennych czynności niezbędnych przy zarządzaniu infrastrukturą IT. Dzięki wykorzystaniu chmury obliczeniowej nie trzeba wykonywać wielu z tych czynności, co pozwala zespołom IT na zajęcie się ważniejszymi celami biznesowymi.

Wydajność

Największe usługi chmury obliczeniowej działają w światowej sieci bezpiecznych centrów danych, w których jest regularnie instalowany szybki i wydajny sprzęt najnowszej generacji. Zapewnia to kilka korzyści w stosunku do pojedynczego korporacyjnego centrum danych, w tym mniejsze opóźnienia sieciowe i większą ekonomię skali.

Zabezpieczenia

Wielu dostawców chmury oferuje bogaty zestaw zasad, technologii i środków, które zwiększają ogólny poziom bezpieczeństwa i pomagają chronić dane, aplikacje oraz infrastrukturę przed potencjalnymi zagrożeniami.

Typy chmury obliczeniowej

Nie wszystkie chmury są takie same i nie każdy rodzaj chmury obliczeniowej jest odpowiedni dla każdego. Aby móc zaoferować rozwiązanie odpowiednie do Twoich potrzeb, opracowano kilka różnych modeli, typów i usług.

Typy wdrożeń chmury: publiczna, prywatna i hybrydowa

Najpierw należy określić typ wdrożenia w chmurze lub architekturę chmury obliczeniowej, w jakiej zostaną zaimplementowane usługi w chmurze. Istnieją trzy różne sposoby wdrażania usług: w chmurze publicznej, w chmurze prywatnej i w chmurze hybrydowej.

Chmura publiczna

Chmury publiczne należą do zewnętrznych dostawców usług w chmurze, którzy je obsługują i dostarczają zasoby obliczeniowe, takie jak serwery i magazyn, za pośrednictwem Internetu. Platforma Microsoft Azure jest przykładem chmury publicznej. W przypadku chmury publicznej cały sprzęt, oprogramowanie i pozostała infrastruktura pomocnicza należą do dostawcy chmury i to on nimi zarządza. Dostęp do usług i zarządzanie kontem odbywa się przy użyciu przeglądarki internetowej.

Chmura prywatna

Chmura prywatna to zasoby chmury obliczeniowej używane wyłącznie przez jedno przedsiębiorstwo lub jedną organizację. Chmura prywatna może się fizycznie znajdować w lokalnym centrum danych przedsiębiorstwa. Niektóre firmy płacą zewnętrznym dostawcom usług za hostowanie ich chmury prywatnej. W przypadku chmury prywatnej usługi i infrastruktura znajdują się w sieci prywatnej.

Chmura hybrydowa

Chmury hybrydowe łączą chmury publiczne i prywatne z wykorzystaniem technologii pozwalającej na udostępnianie danych i aplikacji między nimi. Zezwalając na przechodzenie danych oraz aplikacji między chmurami prywatnymi i publicznymi, chmura hybrydowa zapewnia Twojej firmie większą elastyczność i więcej opcji wdrażania. Pomaga również zoptymalizować istniejącą infrastrukturę, zabezpieczenia i zgodność.

Typy usług w chmurze: IaaS, PaaS, bezserwerowe i SaaS

Większość usług chmury obliczeniowej należy do jednej z czterech ogólnych kategorii: infrastruktura jako usługa (IaaS), platforma jako usługa (PaaS), bezserwerowe i oprogramowanie jako usługa (SaaS). Te kategorie są czasem nazywane stosem chmury obliczeniowej, ponieważ wzajemnie rozszerzają swoje możliwości. Wiedza o tym, czym są te kategorie i co je różni, ułatwia osiąganie celów biznesowych.

Infrastruktura jako usługa (IaaS)

Najbardziej podstawowa kategoria usług chmury obliczeniowej. W przypadku rozwiązań IaaS wynajmujesz infrastrukturę IT — serwery, maszyny wirtualne, magazyn, sieci i systemy operacyjne — od dostawcy chmury w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Co to jest IaaS?

Platforma jako usługa (PaaS)

Platforma jako usługa to usługi chmury obliczeniowej dostarczające środowisko na żądanie służące do opracowywania, testowania i dostarczania aplikacji oraz zarządzania nimi. Rozwiązanie PaaS zaprojektowano, aby ułatwić deweloperom szybkie tworzenie aplikacji internetowych lub mobilnych bez przejmowania się konfigurowaniem niezbędnej podstawowej infrastruktury serwerów, magazynu, sieci i baz danych ani zarządzaniem nią. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Co to jest PaaS?

Operacje obliczeniowe bez użycia serwera

Pokrywając się z rozwiązaniem PaaS, przetwarzanie bezserwerowe koncentruje się na tworzeniu funkcjonalności aplikacji bez marnowania czasu na ciągłe zarządzanie wymaganymi do tego serwerami i infrastrukturą. Dostawca chmury wyręcza Cię w konfigurowaniu, planowaniu wydajności i zarządzaniu serwerami. Architektury bezserwerowe są wysoce skalowalne i sterowane zdarzeniami, a z zasobów korzystają tylko wtedy, gdy wystąpi konkretna funkcja lub wyzwalacz.

Oprogramowanie jako usługa (SaaS)

Oprogramowanie jako usługa to metoda dostarczania aplikacji za pośrednictwem Internetu na żądanie i zazwyczaj na podstawie subskrypcji. W przypadku rozwiązania SaaS dostawcy chmury hostują aplikację wraz z podstawową infrastrukturą i zarządzają nimi, a także zajmują się konserwacją, np. uaktualnieniami oprogramowania i stosowaniem poprawek zabezpieczeń. Użytkownicy łączą się z aplikacją za pośrednictwem Internetu, zwykle przy użyciu przeglądarki internetowej na swoim telefonie, tablecie lub komputerze. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Co to jest SaaS?

Jak działa chmura obliczeniowa

Mimo że poszczególne usługi chmury obliczeniowej działają nieco inaczej, wiele z nich udostępnia przyjazny pulpit nawigacyjny oparty na przeglądarce, który ułatwia profesjonalistom IT i deweloperom zamawianie zasobów oraz zarządzanie kontami. Niektóre usługi chmury obliczeniowej zaprojektowano również z myślą o współpracy z interfejsami API REST i udostępniono w nich interfejs wiersza polecenia, zapewniając deweloperom wiele opcji.

Zastosowania chmury obliczeniowej

Prawdopodobnie używasz chmury obliczeniowej w tej chwili, nawet jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy. Jeśli używasz usługi online do wysyłania wiadomości e-mail, edytowania dokumentów, oglądania filmów lub telewizji, słuchania muzyki, grania w gry albo przechowywania zdjęć i innych plików, w tle tej usługi prawdopodobnie działa chmura obliczeniowa, która to wszystko umożliwia. Pierwsze usługi chmury obliczeniowej mają dopiero nieco ponad dziesięć lat, ale już teraz różne organizacje — od niewielkich startupów przez globalne korporacje i agencje rządowe po organizacje non-profit — używają tej technologii z wielu różnych powodów.

Oto kilka przykładów przedstawiających, jakie rozwiązania dotyczące usług w chmurze mogą być obecnie oferowane przez dostawców chmury:

Tworzenie nowych aplikacji i usług

Szybko twórz, wdrażaj i skaluj aplikacje — internetowe, mobilne i interfejsu API — na dowolnej platformie. Uzyskuj dostęp do zasobów ułatwiających spełnienie wymagań dotyczących wydajności, bezpieczeństwa i zgodności.

Testowanie i tworzenie aplikacji

Zmniejszaj koszt i skracaj czas opracowania aplikacji, korzystając z infrastruktur, które można łatwo skalować w górę i w dół.

Przechowywanie danych oraz wykonywanie i odzyskiwanie kopii zapasowych tych danych

Chroń swoje dane bardziej ekonomicznie — i na masową skalę — przenosząc swoje dane za pośrednictwem Internetu do systemu magazynu w chmurze poza siedzibą firmy, który jest dostępny z dowolnej lokalizacji i za pomocą dowolnego urządzenia.

Analizowanie danych

Zunifikuj swoje dane wymieniane między zespołami, działami i lokalizacjami w chmurze. Następnie skorzystaj z usług w chmurze, takich jak uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja, aby zdobyć wiedzę konieczną do podejmowania bardziej świadomych decyzji.

Przesyłanie strumieniowe audio i wideo

Dzięki dystrybucji globalnej łącz się ze swoimi odbiorcami w dowolnym miejscu i czasie za pośrednictwem dowolnego urządzenia obsługującego dźwięk i wideo w wysokiej rozdzielczości.

Osadzona inteligencja

Skorzystaj z inteligentnych modeli, które mogą pomóc w angażowaniu klientów i udostępniają cenne szczegółowe informacje z przechwyconych danych.

Dostarczanie oprogramowania na żądanie

Oprogramowanie na żądanie, znane też jako oprogramowanie jako usługa (SaaS), umożliwia oferowanie klientom najnowszych wersji i aktualizacji oprogramowania — zawsze, kiedy go potrzebują, i wszędzie, gdzie się znajdują.

Firma Microsoft i chmura obliczeniowa

Firma Microsoft to czołowy globalny dostawca usług chmury obliczeniowej dla przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości. Aby dowiedzieć się więcej o platformie usług w chmurze firmy Microsoft i naszej platformie aplikacji bezserwerowych, a także zobaczyć, jak platforma Microsoft Azure wypada w porównaniu z innymi dostawcami chmury, zobacz Co to jest platforma Azure? i Platforma Azure a AWS.

Wszystko gotowe

Załóżmy Ci bezpłatne konto platformy Azure.