Pomiń nawigację

Czym jest chmura obliczeniowa?

Podręcznik dla początkujących

Najprościej mówiąc, chmura obliczeniowa to dostarczanie usług obliczeniowych — w tym serwerów, magazynu, baz danych, sieci, oprogramowania, analizy i inteligencji — za pośrednictwem Internetu („chmura”) w celu zaoferowania szybszych innowacji, elastycznych zasobów i ekonomii skali. Zwykle płacisz tylko za używane usługi w chmurze, co pomaga obniżyć koszty operacyjne, wydajniej korzystać z infrastruktury i przeprowadzać skalowanie zgodnie ze zmianami zachodzącymi w firmie.

Najważniejsze korzyści z używania chmury obliczeniowej

Chmura obliczeniowa to duża zmiana w tradycyjnym sposobie myślenia o zasobach IT w przedsiębiorstwach. Oto siedem typowych powodów, dla których organizacje zaczynają korzystać z usług chmury obliczeniowej:

Koszty

Chmura obliczeniowa eliminuje wydatki inwestycyjne związane z zakupem sprzętu i oprogramowania oraz konfigurowaniem i działaniem lokalnych centrów danych — stojaki pełne serwerów, prąd niezbędny do zasilania i chłodzenia, specjaliści IT zarządzający infrastrukturą. Kwoty rosną bardzo szybko.

Szybkość

Większość usług chmury obliczeniowej jest obsługiwana samodzielnie i udostępniana na żądanie, więc nawet ogromne ilości zasobów można zapewnić w kilka minut (zwykle wystarczy kilka kliknięć myszą). Dzięki temu przedsiębiorstwa są bardzo elastyczne i nie muszą planować pojemności.

Skala globalna

Jedną z korzyści płynących ze stosowania usług chmury obliczeniowej jest możliwość elastycznego skalowania. W języku chmurowym oznacza to zapewnianie odpowiednich ilości zasobów IT, np. więcej lub mniej mocy obliczeniowej, magazynu lub przepustowości, dokładnie wtedy, gdy są potrzebne, oraz z odpowiedniej lokalizacji geograficznej.

Produktywność

Lokalne centra danych zazwyczaj wymagają wiele pracy — konfigurowania sprzętu, instalowania poprawek oprogramowania i wykonywania innych czasochłonnych codziennych czynności niezbędnych przy zarządzaniu infrastrukturą IT. Dzięki wykorzystaniu chmury obliczeniowej nie trzeba wykonywać wielu z tych czynności, co pozwala zespołom IT na zajęcie się ważniejszymi celami biznesowymi.

Wydajność

Największe usługi chmury obliczeniowej działają w światowej sieci bezpiecznych centrów danych, w których jest regularnie instalowany szybki i wydajny sprzęt najnowszej generacji. Zapewnia to kilka korzyści w stosunku do pojedynczego korporacyjnego centrum danych, w tym mniejsze opóźnienia sieciowe i większą ekonomię skali.

Niezawodność

Chmura obliczeniowa ułatwia tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie po awarii i zapewnianie ciągłości działania oraz obniża ich koszt, ponieważ dane mogą być dublowane w wielu nadmiarowych lokacjach w sieci dostawcy chmury.

Zabezpieczenia

Wielu dostawców chmury oferuje bogaty zestaw zasad, technologii i środków, które zwiększają ogólny poziom bezpieczeństwa i pomagają chronić dane, aplikacje oraz infrastrukturę przed potencjalnymi zagrożeniami.

Typy chmury obliczeniowej

Nie wszystkie chmury są takie same i nie każdy rodzaj chmury obliczeniowej jest odpowiedni dla każdego. Aby móc zaoferować rozwiązanie odpowiednie do Twoich potrzeb, opracowano kilka różnych modeli, typów i usług.

Najpierw należy określić typ wdrożenia w chmurze lub architekturę chmury obliczeniowej, w jakiej zostaną zaimplementowane usługi w chmurze. Istnieją trzy różne sposoby wdrażania usług: w chmurze publicznej, w chmurze prywatnej i w chmurze hybrydowej. Dowiedz się więcej na temat chmury publicznej, prywatnej i hybrydowej.

Chmura publiczna

Chmury publiczne należą do zewnętrznych dostawców usług w chmurze, którzy je obsługują i dostarczają zasoby obliczeniowe, takie jak serwery i magazyn, za pośrednictwem Internetu. Platforma Microsoft Azure jest przykładem chmury publicznej. W przypadku chmury publicznej cały sprzęt, oprogramowanie i pozostała infrastruktura pomocnicza należą do dostawcy chmury i to on nimi zarządza. Dostęp do usług i zarządzanie kontem odbywa się przy użyciu przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej o chmurze publicznej.

Chmura prywatna

Chmura prywatna to zasoby chmury obliczeniowej używane wyłącznie przez jedno przedsiębiorstwo lub jedną organizację. Chmura prywatna może się fizycznie znajdować w lokalnym centrum danych przedsiębiorstwa. Niektóre firmy płacą zewnętrznym dostawcom usług za hostowanie ich chmury prywatnej. W przypadku chmury prywatnej usługi i infrastruktura znajdują się w sieci prywatnej. Dowiedz się więcej o chmurze prywatnej.

Chmura hybrydowa

Chmury hybrydowe łączą chmury publiczne i prywatne z wykorzystaniem technologii pozwalającej na udostępnianie danych i aplikacji między nimi. Zezwalając na przechodzenie danych oraz aplikacji między chmurami prywatnymi i publicznymi, chmura hybrydowa zapewnia Twojej firmie większą elastyczność i więcej opcji wdrażania. Pomaga również zoptymalizować istniejącą infrastrukturę, zabezpieczenia i zgodność. Dowiedz się więcej o chmurze hybrydowej.

Typy usług w chmurze: IaaS, PaaS, bezserwerowe i SaaS

Większość usług chmury obliczeniowej należy do jednej z czterech ogólnych kategorii: infrastruktura jako usługa (IaaS), platforma jako usługa (PaaS), bezserwerowe i oprogramowanie jako usługa (SaaS). Te kategorie są czasem nazywane stosem chmury obliczeniowej, ponieważ wzajemnie rozszerzają swoje możliwości. Wiedza o tym, czym są te kategorie i co je różni, ułatwia osiąganie celów biznesowych.

 • Infrastruktura jako usługa (IaaS)

  Najbardziej podstawowa kategoria usług chmury obliczeniowej. W przypadku rozwiązań IaaS wynajmujesz infrastrukturę IT — serwery, maszyny wirtualne, magazyn, sieci i systemy operacyjne — od dostawcy chmury w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

  Dowiedz się więcej na temat rozwiązań IaaS
 • Platforma jako usługa (PaaS)

  Platforma jako usługa to usługi chmury obliczeniowej dostarczające środowisko na żądanie służące do opracowywania, testowania i dostarczania aplikacji oraz zarządzania nimi. Rozwiązanie PaaS zaprojektowano, aby ułatwić deweloperom szybkie tworzenie aplikacji internetowych lub mobilnych bez przejmowania się konfigurowaniem niezbędnej podstawowej infrastruktury serwerów, magazynu, sieci i baz danych ani zarządzaniem nią.

  Dowiedz się więcej na temat rozwiązań PaaS
 • Operacje obliczeniowe bez użycia serwera

  Pokrywając się z rozwiązaniem PaaS, przetwarzanie bezserwerowe koncentruje się na tworzeniu funkcjonalności aplikacji bez marnowania czasu na ciągłe zarządzanie wymaganymi do tego serwerami i infrastrukturą. Dostawca chmury wyręcza Cię w konfigurowaniu, planowaniu wydajności i zarządzaniu serwerami. Architektury bezserwerowe są wysoce skalowalne i sterowane zdarzeniami, a z zasobów korzystają tylko wtedy, gdy wystąpi konkretna funkcja lub wyzwalacz.

  Dowiedz się więcej na temat przetwarzania bezserwerowego
 • Oprogramowanie jako usługa (SaaS)

  Oprogramowanie jako usługa to metoda dostarczania aplikacji za pośrednictwem Internetu na żądanie i zazwyczaj na podstawie subskrypcji. W przypadku rozwiązania SaaS dostawcy chmury hostują aplikację wraz z podstawową infrastrukturą i zarządzają nimi, a także zajmują się konserwacją, np. uaktualnieniami oprogramowania i stosowaniem poprawek zabezpieczeń. Użytkownicy łączą się z aplikacją za pośrednictwem Internetu, zwykle przy użyciu przeglądarki internetowej na swoim telefonie, tablecie lub komputerze.

  Dowiedz się więcej na temat rozwiązań SaaS

Zastosowania chmury obliczeniowej

Prawdopodobnie używasz chmury obliczeniowej w tej chwili, nawet jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy. Jeśli używasz usługi online do wysyłania wiadomości e-mail, edytowania dokumentów, oglądania filmów lub telewizji, słuchania muzyki, grania w gry albo przechowywania zdjęć i innych plików, w tle tej usługi prawdopodobnie działa chmura obliczeniowa, która to wszystko umożliwia. Pierwsze usługi chmury obliczeniowej mają dopiero nieco ponad dziesięć lat, ale już teraz różne organizacje — od niewielkich startupów przez globalne korporacje i agencje rządowe po organizacje non-profit — używają tej technologii z wielu różnych powodów.

Oto kilka przykładów przedstawiających, jakie rozwiązania dotyczące usług w chmurze mogą być obecnie oferowane przez dostawców chmury:

 • Twórz aplikacje natywne dla chmury

  Szybko twórz, wdrażaj i skaluj aplikacje — internetowe, mobilne i interfejsu API. Skorzystaj z zalet technologii i podejść natywnych dla chmury, takich jak kontenery, platforma Kubernetes, architektura mikrousług, komunikacja sterowana interfejsami API i infrastruktura DevOps.

 • Testowanie i tworzenie aplikacji

  Zmniejszaj koszt i skracaj czas opracowania aplikacji, korzystając z infrastruktur, które można łatwo skalować w górę i w dół.

 • Przechowywanie danych oraz wykonywanie i odzyskiwanie kopii zapasowych tych danych

  Chroń swoje dane bardziej ekonomicznie — i na masową skalę — przenosząc swoje dane za pośrednictwem Internetu do systemu magazynu w chmurze poza siedzibą firmy, który jest dostępny z dowolnej lokalizacji i za pomocą dowolnego urządzenia.

 • Analizowanie danych

  Zunifikuj swoje dane wymieniane między zespołami, działami i lokalizacjami w chmurze. Następnie skorzystaj z usług w chmurze, takich jak uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja, aby zdobyć wiedzę konieczną do podejmowania bardziej świadomych decyzji.

 • Przesyłanie strumieniowe audio i wideo

  Dzięki dystrybucji globalnej łącz się ze swoimi odbiorcami w dowolnym miejscu i czasie za pośrednictwem dowolnego urządzenia obsługującego dźwięk i wideo w wysokiej rozdzielczości.

 • Osadzona inteligencja

  Skorzystaj z inteligentnych modeli, które mogą pomóc w angażowaniu klientów i udostępniają cenne szczegółowe informacje z przechwyconych danych.

 • Dostarczanie oprogramowania na żądanie

  Oprogramowanie na żądanie, znane też jako oprogramowanie jako usługa (SaaS), umożliwia oferowanie klientom najnowszych wersji i aktualizacji oprogramowania — zawsze, kiedy go potrzebują, i wszędzie, gdzie się znajdują.

Firma Microsoft i chmura obliczeniowa

Firma Microsoft to czołowy globalny dostawca usług chmury obliczeniowej dla przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości. Aby dowiedzieć się więcej o platformie usług w chmurze firmy Microsoft, naszej usłudze Kubernetes na platformie Azure, naszej platformie aplikacji bezserwerowych, a także zobaczyć, jak platforma Microsoft Azure wypada w porównaniu z innymi dostawcami chmury, zobacz Co to jest platforma Azure? i Platforma Azure a AWS.