Rozpoczynanie pracy z platformą Microsoft Azure

Dowiedz się, jak maksymalnie wykorzystać możliwości bezpłatnego konta platformy Azure. Weź udział w jednym z naszych seminariów internetowych na temat rozpoczynania pracy z platformą Microsoft Azure, aby zapoznać się z omówieniem witryny Azure Portal i produktów platformy Azure oraz poznać łatwe sposoby wdrażania zasobów.

Omawiane zagadnienia

Zarejestruj swój udział w seminarium internetowym na żywo, aby zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

  • Poznawanie platformy Azure za pomocą bezpłatnego konta
  • Tworzenie zasobów i zarządzanie nimi w witrynie Azure Portal
  • Znajdowanie pomocy i odpowiedzi na pytania
  • Łatwe wdrażanie zasobów z poziomu używanego środowiska IDE
  • Automatyzowanie zadań i tworzenie skryptów za pomocą programu PowerShell i narzędzi wiersza polecenia platformy Azure
  • Rozwijanie rozwiązań przy użyciu sprawdzonych strategii
  • Uzyskiwanie odpowiedzi od ekspertów platformy Azure podczas sesji pytań i odpowiedzi na żywo

Zarejestruj

Wypełnij ten formularz, aby zarejestrować swój udział w seminarium internetowym.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu udostępniania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji.