Pomiń nawigację

Wprowadzenie do platformy Azure — pokazy i sesja pytań i odpowiedzi na żywo

Dołącz do nas, aby zapoznać się z omówieniem portalu i pokazem popularnych produktów

Zobacz platformę Azure w akcji podczas demonstracji sposobu rozpoczynania wdrażania zasobów. Weź udział w sesji na żywo, aby uzyskać odpowiedzi na pytania w czasie rzeczywistym od technicznych ekspertów ds. platformy Azure i dowiedzieć się, jak uzyskać pomoc, gdy jej potrzebujesz. Jeśli nie możesz wziąć udziału w sesji na żywo, obejrzyj ją na żądanie.

Dowiedz się, jak tworzyć zasoby i zarządzać nimi w witrynie Azure Portal, w tym jak wykonywać następujące zadania:

  • Kompilowanie maszyny wirtualnej.
  • Zarządzanie aplikacją internetową.
  • Wdrażanie bazy danych SQL.
  • Dostosowywanie pulpitu nawigacyjnego metodyki DevOps.

Zobacz również, jak wdrażać zasoby ze środowiska IDE oraz automatyzować zadania i tworzyć skrypty za pomocą programu PowerShell i narzędzi wiersza polecenia platformy Azure.

Zarejestruj się, aby wziąć udział w pokazie na żywo lub obejrzeć go na żądanie

Wybierz czas lub obejrzyj na żądanie

Zaloguj się, aby ukończyć rejestrację

Lub opowiedz nam trochę o sobie, aby zarejestrować swój udział w pokazie.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu udostępniania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure oraz innych produktów i usług firmy Microsoft. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji.