Rozpoczynanie pracy z seminarium internetowym platformy Microsoft Azure z pytaniami i odpowiedziami na żywo

Omówienie witryny Azure Portal i pokaz produktów na żywo

Używasz platformy Azure po raz pierwszy? Dowiedz się, jak maksymalnie wykorzystać możliwości konta platformy Azure.

Weź udział w jednym z naszych seminariów internetowych na temat rozpoczynania pracy z platformą Microsoft Azure, aby zapoznać się z omówieniem witryny Azure Portal i produktów platformy Azure. Zobacz platformę Azure w akcji, gdy zademonstrujemy proste sposoby rozpoczynania wdrażania zasobów, i uzyskaj odpowiedzi na pytania w czasie rzeczywistym od technicznych ekspertów ds. platformy Azure.

Dowiedz się, jak:
 • Tworzenie zasobów i zarządzanie nimi w witrynie Azure Portal obejmuje:
  • Kompilowanie maszyny wirtualnej
  • Tworzenie aplikacji internetowych
  • Wdrażanie bazy danych SQL i
  • Dostosowywanie pulpitu nawigacyjnego metodyki DevOps
 • Znajdowanie pomocy i odpowiedzi na pytania
 • Łatwe wdrażanie zasobów z poziomu używanego środowiska IDE
 • Automatyzowanie zadań i tworzenie skryptów za pomocą programu PowerShell i narzędzi wiersza polecenia platformy Azure
 • Rozwijanie rozwiązań przy użyciu sprawdzonych strategii
Zadaj pytania inżynierom ds. platformy Azure i uzyskaj odpowiedzi w trakcie sesji pytań i odpowiedzi na żywo.

Zarejestruj się, aby wziąć udział w seminarium internetowym oraz sesji pytań i odpowiedzi na żywo