Pokaz na żywo oraz pytania i odpowiedzi na temat platformy Azure

Dowiedz się, jak szybko rozpocząć pracę z platformą Azure

Dołącz do nas, aby zapoznać się z omówieniem portalu i pokazem popularnych produktów

Zobacz platformę Azure w akcji podczas demonstracji sposobu rozpoczynania wdrażania zasobów. Weź udział w sesji na żywo, aby uzyskać odpowiedzi na pytania w czasie rzeczywistym od technicznych ekspertów ds. platformy Azure i dowiedzieć się, jak uzyskać pomoc, gdy jej potrzebujesz. Jeśli nie możesz wziąć udziału w sesji na żywo, obejrzyj ją na żądanie.

Dowiedz się, jak tworzyć zasoby i zarządzać nimi w witrynie Azure Portal, w tym jak wykonywać następujące zadania:

  • Kompilowanie maszyny wirtualnej.
  • Zarządzanie aplikacją internetową.
  • Wdrażanie bazy danych SQL.
  • Dostosowywanie pulpitu nawigacyjnego metodyki DevOps.

Zobacz również, jak wdrażać zasoby ze środowiska IDE oraz automatyzować zadania i tworzyć skrypty za pomocą programu PowerShell i narzędzi wiersza polecenia platformy Azure.

Zarejestruj się, aby zaplanować pokaz na żywo lub obejrzeć go na żądanie

Wybierz czas lub obejrzyj na żądanie

Bieżąca strefa czasowa

Zaloguj się, aby ukończyć rejestrację

Lub opowiedz nam trochę o sobie, aby zarejestrować swój udział w pokazie.

Wszystkie pola oznaczone za pomocą * są wymagane

Chcę uzyskać informacje, wskazówki i oferty dotyczące rozwiązań dla firm i organizacji oraz innych produktów i usług Microsoft. Oświadczenie o ochronie prywatności