Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Przetwarzanie bezserwerowe

Wprowadzenie do technologii bezserwerowych

Co to jest przetwarzanie bezserwerowe?

Przetwarzanie bezserwerowe pozwala programistom szybciej tworzyć aplikacje dzięki temu, że nie muszą już zarządzać infrastrukturą. Za pomocą aplikacji bezserwerowych dostawca usług w chmurze automatycznie aprowizuje i skaluje infrastrukturę wymaganą do uruchamiania kodu i zarządza nią.

Aby zrozumieć definicję przetwarzania bezserwerowego, należy pamiętać, że w dalszym ciągu kod jest uruchamiany na serwerach. Pojęcie „bezserwerowe” wynika z faktu, że zadania powiązane z aprowizacją infrastruktury i zarządzaniem nią są niewidoczne dla programisty. Takie podejście pozwala programistom bardziej skupić się na logice biznesowej i dostarczaniu dodatkowych funkcji związanych z podstawą działalności biznesowej. Przetwarzanie bezserwerowe ułatwia zespołom zwiększenie produktywności i szybsze wprowadzanie produktów na rynek, a organizacjom umożliwia lepsze optymalizowanie zasobów i skupienie się na wprowadzaniu innowacji.

Najważniejsze korzyści z używania przetwarzania bezserwerowego

 • Brak zarządzania infrastrukturą

  Użycie w pełni zarządzanych usług pozwala programistom uniknąć wykonywania zadań administracyjnych i umożliwia skupienie się na podstawowej logice biznesowej. Za pomocą platformy bezserwerowej po prostu wdrażasz kod, który jest następnie uruchamiany z wysoką dostępnością.

 • Dynamiczna skalowalność

  W przypadku przetwarzania bezserwerowego infrastruktura jest dynamicznie skalowana w górę i w dół w ciągu kilku sekund w celu dopasowania do wymagań dowolnego obciążenia.

 • Krótszy czas wprowadzania na rynek

  Aplikacje bezserwerowe ograniczają zależności operacji podczas każdego cyklu programowania, co zwiększa elastyczność zespołów programistycznych w dostarczaniu większej liczby funkcji w krótszym czasie.

 • Bardziej efektywne użycie zasobów

  Przejście na technologie bezserwerowe ułatwia organizacjom zmniejszanie całkowitego kosztu posiadania i ponowne przydzielanie zasobów w celu przyspieszenia tempa wprowadzania innowacji.

Wzorce aplikacji bezserwerowych

Programiści tworzą aplikacje bezserwerowe za pomocą różnych wzorców aplikacji, z których wiele jest zgodnych ze znanymi im podejściami, w celu spełnienia określonych wymagań i potrzeb biznesowych.

Funkcje bezserwerowe

Funkcje bezserwerowe przyspieszają programowanie dzięki użyciu modelu sterowanego zdarzeniami, który korzysta z wyzwalaczy automatycznie wykonujących kod w celu odpowiadania na zdarzenia i powiązania. Ma to na celu bezproblemowe integrowanie dodatkowych usług. Model płatności za każde wykonanie z rozliczeniami opartymi na odstępach czasu mniejszych niż sekunda zapewnia, że opłaty są naliczane tylko za czas i zasoby użyte do wykonania kodu.

Bezserwerowa platforma Kubernetes

Programiści dostarczają swoje własne kontenery do w pełni zarządzanych klastrów organizowanych za pomocą platformy Kubernetes, które mogą przeprowadzać automatyczne skalowanie w górę lub w dół w przypadku nagłych zmian ruchu podczas skokowych wzrostów obciążenia.

Bezserwerowe przepływy pracy

Bezserwerowe przepływy pracy korzystają z podejścia z użyciem małej ilości kodu/bez użycia kodu w celu uproszczenia orkiestracji połączonych zadań. Programiści mogą integrować różne usługi (w chmurze lub lokalne) bez potrzeby kodowania takich interakcji, utrzymywania kodu pośredniczącego ani poznawania nowych interfejsów API i specyfikacji.

Środowiska aplikacji bezserwerowych

Za pomocą bezserwerowego środowiska aplikacji zaplecze i fronton są hostowane w ramach w pełni zarządzanych usług, które obsługują wymagania dotyczące skalowania, zabezpieczeń i zgodności.

Bezserwerowa brama interfejsów API

Bezserwerowa brama interfejsów API to scentralizowany i w pełni zarządzany punkt wejścia na potrzeby bezserwerowych usług zaplecza. Umożliwia on programistom publikowanie, zabezpieczanie i analizowanie interfejsów API oraz zarządzanie nimi — wszystko to w skali globalnej.

Dlaczego kompleksowa platforma bezserwerowa jest istotna

Podejście bezserwerowe zapewnia programistom, zespołom i organizacjom poziom abstrakcji umożliwiający im minimalizowanie czasu i zasobów poświęcanych na zarządzanie infrastrukturą. Pozytywnie wpływa to na każdy składnik aplikacji — od przetwarzania i aparatu bazy danych, do przesyłania komunikatów, analizy i sztucznej inteligencji. Użycie kompleksowej platformy bezserwerowej zapewniającej rozbudowany zestaw technologii bezserwerowych to najlepszy sposób na zapewnienie, że organizacja osiągnie największe korzyści dzięki rozpoczęciu korzystania z przetwarzania bezserwerowego.

Zacznij tworzyć aplikacje bezserwerowe  
Rozpocznij bezpłatnie