Jedyna spójna i kompleksowa chmura hybrydowa

Wypróbuj rozwiązanie będące czymś więcej niż połączeniem centrum danych z chmurą. Skorzystaj z zalet największego zestawu możliwości hybrydowych i dostarczaj prawdziwie hybrydową spójność w ramach aplikacji, danych, tożsamości, zabezpieczeń i zarządzania w środowiskach lokalnych i w chmurze.

Kompilowanie na platformie rozwiązań od początku projektowanych jako hybrydowe

Twórz prawdziwie spójne środowisko w chmurze hybrydowej, korzystając z kompleksowych możliwości chmury platformy Azure. Zmniejszaj stopień złożoności i ryzyko dzięki platformie, narzędziom i usługom zaprojektowanym pod kątem współpracy w środowiskach lokalnych i w chmurze. Spójnie kompiluj i wdrażaj aplikacje, bezproblemowo zarządzaj danymi, umożliwiaj dostęp z dowolnego miejsca dzięki logowaniu jednokrotnemu oraz dostarczaj zintegrowane zabezpieczenia i zarządzanie w środowisku lokalnym i w chmurze.

Tworzenie szybkiej i bezpiecznej sieci hybrydowej o wysokiej dostępności

Skorzystaj z jednej z największych sieci w chmurze, aby zapewnić użytkownikom niezawodny dostęp do aplikacji w każdym miejscu. Zmniejsz opóźnienia sieci, korzystając z niezwykle szybkiej łączności hybrydowej za pośrednictwem usługi Azure ExpressRoute o przepustowości wynoszącej nawet 100 Gb/s. Szybko połącz tysiące oddziałów, automatyzując konfigurację i łączność za pomocą usługi Azure Virtual WAN. Zabezpiecz swoją sieć wirtualną przy użyciu usług takich jak Azure Firewall i Azure DDoS Protection.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach chmury hybrydowej

Tworzenie nowoczesnych aplikacji w środowiskach hybrydowych

Przenieś zaawansowane korzyści platformy Azure do centrum danych dzięki usłudze Azure Stack. Udostępniaj możliwości chmury w infrastrukturze lokalnej, uruchamiając usługi platformy Azure w centrum danych, aby kompilować, testować i wdrażać aplikacje w ten sam sposób w dowolnym miejscu środowiska hybrydowego. Spełniaj wymagania związane z opóźnieniami i łącznością w przypadku rozwiązań na granicy sieci lub niepołączonych. Opracowuj aplikacje jednokrotnie i wdrażaj na platformie Azure lub w środowisku lokalnym, aby spełnić wymagania prawne i dotyczące zasad. Aktualizuj i rozszerzaj starsze aplikacje, korzystając ze współczesnych usług platformy Azure w środowisku lokalnym.

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Stack

Ujednolicanie metodyki DevOps

Używaj usługi Azure DevOps do elastycznego tworzenia aplikacji oraz spójnego dostarczania oprogramowania w chmurze hybrydowej, wdrażając ten sam potok ciągłej integracji i ciągłego dostarczania między środowiskiem lokalnym i chmurą. Dzięki lokalnemu serwerowi Azure DevOps Server i usługom Azure DevOps możesz korzystać z tego samego pełnego pakietu możliwości i usług DevOps w chmurze hybrydowej. Wynik to lepsze produkty, które są dostarczane szybciej do bardziej zadowolonych klientów.

Dowiedz się więcej o pakiecie Azure DevOps

Bezproblemowe dystrybuowanie i analizowanie danych oraz zarządzanie nimi

Zarządzaj danymi i analizą w spójny sposób w środowisku lokalnym i w chmurze, bez względu na to, czy dane są przechowywane w rozwiązaniu SQL Server, MySQL, PostgreSQL czy NoSQL. Dzięki wystąpieniu zarządzanemu usługi Azure SQL Database łatwo przenoś obciążenia SQL do chmury i z powrotem — bez względu na to, z jakiego systemu zarządzania bazami danych SQL aktualnie korzystasz. Usługi platformy Azure, takie jak Azure Data Factory, umożliwiają użycie nowych scenariuszy analizy chmury z jednoczesną obsługą danych w istniejących środowiskach lokalnych.

Dowiedz się więcej o wystąpieniu zarządzanym bazy danych SQL Database

Jedna tożsamość i dostęp z dowolnego miejsca

Łącz lokalne rozwiązania usługi Active Directory z chmurą dzięki usłudze Azure Active Directory i używaj jednej strategii zarządzania tożsamością i dostępem w całej chmurze hybrydowej. Udostępniaj użytkownikom bezpieczne i bezproblemowe środowisko logowania jednokrotnego z dowolnego miejsca. Chroń zasoby i dane przed nieautoryzowanym dostępem dzięki udoskonalonym, opartym na chmurze rozwiązaniom zabezpieczeń, w tym funkcjom dostępu warunkowego i ochrony tożsamości, nie zmniejszając produktywności.

Dowiedz się więcej o usłudze Active Directory systemu Azure

Integrowanie zabezpieczeń i zarządzania

Monitoruj i zabezpieczaj chmurę hybrydową oraz zarządzaj nią dzięki największemu zestawowi wbudowanych możliwości związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem. Zyskaj dostęp do ujednoliconego widoku zabezpieczeń wszystkich obciążeń w środowisku lokalnym, na platformie Azure i w innych chmurach na jednym pulpicie nawigacyjnym usługi Azure Security Center. Zbieraj i analizuj dane w celu uzyskania proaktywnych szczegółowych informacji oraz rozwiązywania problemów dzięki wspólnemu widokowi w usłudze Azure Monitor. W prosty sposób integruj alerty programu System Center Operations Manager z usługami platformy Azure.

Dowiedz się więcej o hybrydowych możliwościach zarządzania i zabezpieczania

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z możliwości chmury hybrydowej platformy Azure

Łatwe migrowanie obciążeń do platformy Azure

Wybierz elastyczną ścieżkę migracji, która obsługuje Twoją strategię hybrydową. Utwórz optymalny plan, wybierając spośród narzędzi do oceny, migracji, optymalizacji i zarządzania. Gdy wszystko jest gotowe do zakupu, zaoszczędź nawet 80 procent w porównaniu do cen w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, łącząc Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure z usługą Azure Reserved VM Instances.

*Oszczędności na podstawie wystąpienia zarezerwowanego D4_v2 działającego przez trzy lata w regionie Zachodnie stany USA 2 i kosztu pakietu Software Assurance (poziom A) dla systemu Windows Server Standard Edition (cztery licencje 2-rdzeniowe). Rzeczywiste oszczędności mogą być różne zależnie od regionu, typu wystąpienia lub charakterystycznego dla klienta kosztu licencji systemu Windows Server. Ceny z 2017.

Maksymalnie wykorzystuj zalety chmury z dowolnego miejsca

Dzięki tej książce elektronicznej zyskasz świeże spojrzenie na portfel IT z perspektywy chmury hybrydowej. Zapoznasz się z najważniejszymi innowacjami, które pomogą Ci w kompilowaniu natywnych dla chmury usług i aplikacji z możliwością łatwego wdrażania w ogólnej infrastrukturze IT. Dowiedz się, jak spójne podejście do chmury hybrydowej może zapewnić wspólne środowisko na potrzeby programowania aplikacji i metodyki DevOps w środowisku lokalnym i w chmurze.

Pobierz bezpłatną książkę elektroniczną

Dlaczego warto wybrać platformę Azure

Utwórz konto

Przez 12 miesięcy korzystaj za darmo z popularnych produktów — dodatkowo $200 kredytu.

Dowiedz się więcej

Od razu rozpocznij korzystanie z platformy Azure dzięki tym samouczkom i filmom.

Kompilacja

Zapoznaj się z popularnymi usługami i rozpocznij tworzenie swojego rozwiązania.