Prawdziwa spójność i elastyczność rozwiązania hybrydowego

Zredukuj ryzyko i złożoność dzięki integracji oraz spójności wszystkich rozwiązań technologicznych.

Spójnie twórz i wdrażaj rozwiązania w sieci publicznej lub prywatnej

Usługa Azure Stack stanowi rozszerzenie platformy Azure. Usługa Azure Stack powinna być stosowana w scenariuszach brzegowych i bez połączenia, na przykład na statkach, gdzie na morzu sieć może być zawodna, lub w fabrykach, gdzie dla zautomatyzowanych systemów produkcyjnych może być wymagane niezwykle małe opóźnienie.

Usługa Azure Stack może pomagać spełnić wymagania prawne i dotyczące zasad.

Wykorzystaj wydajność i zabezpieczenia programu SQL Server

Zmigruj na platformę Azure złożoną aplikację bazującą na serwerze SQL z zerowym przestojem.

Twórz i wdrażaj z szybkością właściwą dla chmury dzięki w pełni zarządzanej usłudze Azure SQL Database albo skaluj rozwiązania analityczne w usłudze Azure SQL Data Warehouse. Możesz też korzystać z wielu wstępnie skonfigurowanych maszyn wirtualnych w witrynie Marketplace.

Zapewniaj wysoką dostępność i odzyskiwanie po awarii dla danych najważniejszych aplikacji firmowych, korzystając z replikacji lokalnej i w chmurze.

Daj użytkownikom spójne środowisko z jedną tożsamością

Stosuj usługę Azure Active Directory, aby używać logowania jednokrotnego dla aplikacji lokalnych i w chmurze z praktycznie dowolnego miejsca.

Kilkoma kliknięciami rozszerz lokalną usługę Active Directory na chmurę i utrzymuj spójny zbiór tożsamości użytkowników.

Oferuj dostęp z logowaniem jednokrotnym do aplikacji działających w dowolnej chmurze, w tym do tysięcy popularnych aplikacji SaaS, takich jak Office 365, Workday, Drop Box i Salesforce.

Bezpiecznie łącz się z lokalnymi aplikacjami internetowymi z dowolnego miejsca bez sieci VPN.

Optymalizuj i zabezpieczaj swoją infrastrukturę dzięki całościowemu obrazowi

Zyskaj natychmiastowy wgląd w szczegółowe dane obciążeń i infrastruktury dzięki zaawansowanym funkcjom wyszukiwania, wykonywania zapytań i analizy.

Szybciej wykrywaj zagrożenia i reaguj na nie za pomocą zintegrowanych narzędzi do analizowania kondycji zabezpieczeń, w chmurze lub lokalnych.

Chroń się przed utratą i niedostępnością danych za pomocą usługi Azure Backup i odzyskiwaniu po awarii.

Przewodnik po chmurze hybrydowej dla przedsiębiorstw

Firmy coraz częściej sięgają po chmurę, aby uzyskać niezbędną elastyczność i wydajność. Ważne jest jednak, aby do maksimum wykorzystać już poczynione inwestycje w infrastrukturę. W tej książce elektronicznej omówiono, dlaczego chmura hybrydowa może być dla Ciebie najlepszą drogą do chmury i jak pozwala zoptymalizować posiadane zasoby.

"We have a strong need to be agile as we deliver a next-generation banking architecture to our business. Azure and Azure Stack deliver consistent services across hybrid environments, which enables us to implement a DevOps model with a focus on automation, experimentation, and ultimately faster application releases."

Pankaj Patel, Enterprise Platform Services, ANZ Bank

Dlaczego warto wybrać platformę Azure

Produktywne

Platforma Azure oferuje ponad 100 usług z doskonałymi, kompleksowymi narzędziami, które zapewnią Ci sukces.

Połączenia hybrydowe

Programuj i wdrażaj w dowolnym miejscu dzięki jedynej spójnej chmurze hybrydowej na rynku. Rozszerzaj platformę Azure lokalnie przy użyciu usługi Azure Stack.

Inteligentne

Twórz inteligentne aplikacje za pomocą wydajnych usług przetwarzania danych i sztucznej inteligencji.

Zaufane

Dołącz do startupów, instytucji rządowych i 90 procent firm z listy Fortune 500 już dziś korzystających z platformy Microsoft Cloud.

1. Utwórz konto

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy.

2. Informacje

Dzięki tym filmom wideo i samouczkom Szybki start możesz szybko rozpocząć pracę z platformą Azure.

3. Kompilacja

Zapoznaj się z popularnymi usługami i rozpocznij tworzenie swojego rozwiązania.