Pomiń nawigację

Zgodność platformy Azure

Usprawnij zapewnianie zgodności dzięki Microsoft Azure — chmurowej platformie wiodącej w branży dzięki ponad 100 ofertom rozwiązań do zapewniania zgodności

Zapewnij zgodność z chmurą dzięki najszerszej gamie ofert

Korzystaj z ponad 100 certyfikacji zgodności, z których ponad 50 jest specyficznych dla regionów i krajów z całego świata, takich jak Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Niemcy, Japonia, Zjednoczone Królestwo, Indie i Chiny. Uzyskaj też dostęp do ponad 35 ofert rozwiązań do zapewniania zgodności, specyficznych dla wymagań kluczowych branż, takich jak opieka zdrowotna, administracja publiczna, finanse, edukacja, produkcja i media. Twoje przyszłe potrzeby z zakresu zgodności również są uwzględnione: firma Microsoft współpracuje na całym świecie z rządami, prawodawcami, organizacjami standaryzacyjnymi i organizacjami pozarządowymi.

Poznaj ofertę rozwiązań do zapewniania zgodności platformy Azure w Centrum zgodności platformy Azure.

Picis
"Microsoft has already done the work to ensure that data flows help us comply with regulations, including the Personal Information Protection and Electronic Documents Act in Canada and HIPAA in the United States."
Eric Day, wiceprezes

Uzyskaj dostęp do narzędzi upraszczających i przyspieszających zapewnianie zgodności z chmurą

Uzyskaj narzędzia i wskazówki pomocne w szybszym opracowywaniu zgodnych rozwiązań. Wbudowane mechanizmy kontroli zgodności, narzędzia do zarządzania konfiguracją, zasoby dotyczące implementacji, wskazówki oraz raporty inspekcji innych firm przyspieszają ten proces i pozwalają oszczędzać pieniądze. Poznaj narzędzia takie jak:

Strategia zabezpieczeń i zgodności z przepisami platformy Azure — łatwe tworzenie, wdrażanie i aktualizowanie zgodnych środowisk, w tym na potrzeby certyfikatów takich jak ISO:27001, PCI DSS i UK OFFICIAL.

Azure Security Center — ujednolicone zarządzanie zabezpieczeniami i zaawansowana ochrona przed zagrożeniami w obciążeniach chmury hybrydowej.

Usługa Azure Policy — definiowanie i wymuszanie zasad ułatwiających zapewnianie zgodności środowiska chmury z wewnętrznymi zasadami i zewnętrznymi przepisami.

Ricoh
"Azure datacenters are also FedRAMP-certified, which is critical in pursuing US federal government work."
David Greetham, wiceprezes ds. zbierania elektronicznych materiałów dowodowych w zakresie sprzedaży i operacji w firmie Ricoh USA

Poznaj dowody bezpieczeństwa platformy Azure dzięki raportom innych firm

Twórz rozwiązania na platformie opracowanej z użyciem najbardziej rygorystycznych standardów zabezpieczeń i zgodności na świecie. Uzyskaj niezależne raporty inspekcji, które potwierdzają, że platforma Azure jest zgodna z mechanizmami kontroli zabezpieczeń w przypadku przepisów ISO 27001, ISO 27018, SOC 1, SOC 2, SOC 3, FedRAMP, HITRUST, MTCS, IRAP i ENS.

Zarejestruj się

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy.

Nauka

Od razu rozpocznij korzystanie z platformy Azure dzięki tym samouczkom i filmom.

Kompilacja

Zapoznaj się z popularnymi usługami i rozpocznij tworzenie swojego rozwiązania.