Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Kanał informacyjny RSS

listopad 2018

14 lis

Kontenery usług Azure Cognitive Services są teraz w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Wdrażaj usługi Azure Cognitive Services w środowisku lokalnym i na brzegu sieci z obsługą kontenerów w usługach Cognitive Services. Kontenery usługi Cognitive Services pozwalają deweloperom na korzystanie z tych samych inteligentnych interfejsów API, które są dostępne na platformie Azure, z większą elastycznością zapewnianą przez kontenery platformy Docker.

 • Cognitive Services
14 lis

Nowe udoskonalenia usług Azure Cognitive Services

TERAZ DOSTĘPNE

Nowe udoskonalenia obejmują wykrywanie logo w narzędziu Custom Vision Service oraz ulepszenia tłumaczeń.

 • Cognitive Services

październik 2018

17 paź

Usługi Azure Cognitive Services są dostępne w nowych regionach

TERAZ DOSTĘPNE

Udostępniono nowe regiony dla usług Azure Cognitive Services. Usługi Content Moderator, przetwarzania obrazów, rozpoznawania twarzy, tłumaczenia tekstu w usłudze Translator i Language Understanding (LUIS) są teraz ogólnie dostępne w regionach dla instytucji rządowych USA.

 • Cognitive Services

wrzesień 2018

24 wrz

Usługa Azure Cognitive Services — usługa mowy jest teraz ogólnie dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa mowy jest teraz ogólnie dostępna i łączy w sobie następujące możliwości: zamianę mowy na tekst, zamianę tekstu na mowę i tłumaczenie mowy oraz usługę Custom Speech.

 • Cognitive Services
 • Usługi mowy

lipiec 2018

16 lip

Public preview: Speech SDK 0.5.0 for Cognitive Services

Version 0.5.0 of the Speech SDK for Cognitive Services has been released with support for UWP, .NET Standard, and Java; feature updates; and bug fixes.

 • Cognitive Services

czerwiec 2018

7 cze

Cognitive Services Speech SDK June 2018 update

Cognitive Services Speech SDK 0.4.0 has been released with additional functionalities of audio input stream support and detailed output format support, along with bug fixes.

 • Cognitive Services

maj 2018

21 maj

Microsoft Cognitive Services | Custom Vision Service API

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Custom Vision Service API aims to identify trained objects and show their location within images.

 • Cognitive Services
21 maj

Microsoft Cognitive Services | Computer Vision API

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Computer Vision API represents a collection of state-of-the-art image-processing algorithms, designed to return information based on visual content and to help generate suitable thumbnails.

 • Cognitive Services
21 maj

Microsoft Cognitive Services | Bing Visual Search API

TERAZ DOSTĘPNE

Bing Visual Search API is a new service that delivers intelligent image understanding capabilities from Bing.

 • Cognitive Services
21 maj

Microsoft Cognitive Services | Bing Statistics

TERAZ DOSTĘPNE

The Bing Statistics add-in provides metrics such as call volume, top queries, API response, code distribution, and market distribution.

 • Cognitive Services
21 maj

Microsoft Cognitive Services | Bing Custom Search API

TERAZ DOSTĘPNE

Bing Custom Search API is an easy-to-use, ad-free search solution that lets you build a search experience and query content on your website or across a selected set of websites or domains.

 • Cognitive Services
21 maj

Microsoft Cognitive Services | Language Understanding speech to intent

TERAZ DOSTĘPNE

Language Understanding (LUIS), a machine learning-based service, offers simple tools to build your own language understanding models (intents/entities) to help any bot or app provide natural language-based user interactions.

 • Cognitive Services
21 maj

Microsoft Cognitive Services | QnA Maker API

TERAZ DOSTĘPNE

QnA Maker API provides a web-based service to train AI to respond to questions in a natural, conversational way.

 • Cognitive Services
21 maj

Microsoft Cognitive Services | Microsoft Speech Services

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Microsoft Speech Services, with an important set of updates, lets you access speech-to-text, text-to-speech, and speech translation APIs in one unified offer on the Azure portal.

 • Cognitive Services

grudzień 2017

21 gru

Preview: Azure SDK for Go 12.0.0

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Preview version 12.0.0-beta of the Azure SDK for Go is now available to help you use Azure services from Go applications. To get it, run `go get -u github.com/Azure/azure-sdk-for-go/...` or use dep.

 • Azure Resource Manager
 • Azure Cosmos DB
 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Cognitive Services

maj 2017

11 maj

Microsoft Cognitive Services — Custom Vision Service

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Custom Vision Service będzie wkrótce dostępna w publicznej wersji zapoznawczej. To nowa, prosta w użyciu, możliwa do dostosowania usługa internetowa, która będzie uczyć się rozpoznawać określoną zawartość w obrazach. Proces ten będzie obsługiwany przez najnowocześniejsze sieci neuronowe uczenia maszynowego, które w miarę postępu uczenia stają się inteligentniejsze.

 • Cognitive Services
11 maj

Microsoft Cognitive Services — Video Indexer

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Video Indexer będzie niedługo dostępna bezpłatnie w wersji zapoznawczej. Ta nowa usługa będzie reprezentować jedną z najbardziej kompleksowych usług sztucznej inteligencji związanych z filmami wideo w branży.

 • Cognitive Services
11 maj

Microsoft Cognitive Services — Custom Decision Service

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Custom Decision Service będzie wkrótce dostępna w publicznej wersji zapoznawczej. Ta nowa usługa ułatwi Ci tworzenie inteligentnych systemów za pomocą chmurowego interfejsu API służącego do kontekstowego podejmowania decyzji, który będzie dostosowywany wraz ze wzrostem doświadczenia.

 • Cognitive Services
11 maj

Microsoft Cognitive Services — wyszukiwanie niestandardowe Bing

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Wyszukiwanie niestandardowe Bing, które niedługo będzie dostępne w wersji zapoznawczej, umożliwi tworzenie wysoko dostosowanego środowiska wyszukiwania w Internecie, które będzie dostarczać lepsze i bardziej odpowiednie wyniki za pośrednictwem usługi klasy korporacyjnej. Dzięki prostemu interfejsowi użytkownika wyszukiwanie niestandardowe Bing pozwoli na tworzenie własnej wyszukiwarki internetowej bez konieczności pisania wiersza kodu.

 • Cognitive Services
2 maj

Custom Speech Service

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Custom Speech Service (poprzednio znana jako Custom Recognition Intelligent Service) pozwoli na dostosowywanie aparatu zamiany mowy na tekst firmy Microsoft.

 • Cognitive Services

Azure at Ignite

Zasoby

Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

2. kwartał 2019

Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

Blog

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie