Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność: Translator usług Azure Cognitive Services — funkcja tłumaczenia dokumentów

Data opublikowania: 25 maja, 2021

Tłumaczenie dokumentów jest teraz ogólnie dostępne. Podczas tłumaczenia dużych dokumentów użytkownicy muszą analizować dokumenty w celu wyodrębnienia tekstu, dzielić je na mniejsze sekcje i tłumaczyć je oddzielnie.

Funkcja tłumaczenia dokumentów upraszcza ten proces. Ściąga ona poszczególne dokumenty, stosuje właściwą technikę analizowania i tłumaczy zawartość tekstową na języki docelowe przy jednoczesnym zachowaniu układu i formatu z dokumentów źródłowych.

Obejrzyj tę sesję z konferencji Build.

Przeczytaj blog.

  • Usługi platformy Azure AI
  • Features
  • Services

Powiązane produkty