Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Aktualizacje usług Azure Applied AI Services w publicznej wersji zapoznawczej dla kompilacji 2021

Data opublikowania: 25 maja, 2021

Aby ułatwić deweloperom szybsze tworzenie rozwiązań AI, ogłaszamy nową kategorię usług o nazwie Azure Applied AI Services. Te usługi łączą usługi Azure Cognitive Services ze specyficzną dla zadania sztuczną inteligencją i logiką biznesową, dzięki czemu deweloperzy mogą przyspieszyć tworzenie rozwiązań AI dla typowych scenariuszy, takich jak przetwarzanie dokumentów, obsługa klienta i wyodrębnianie szczegółowych informacji z zawartości. Usługi Applied AI Services obejmują usługi Azure Bot Service, Azure Cognitive Search, Azure Form Recognizer, Azure Metrics Advisor i Azure Immersive Reader, które wielu deweloperów już zna i lubi. 

Usługa Azure Video Analyzer jest dodawana do usług Azure Applied AI Services.  Usługa Azure Video Analyzer, teraz dostępna w publicznej wersji zapoznawczej, łączy usługi Live Video Analytics i Video Indexer, dzięki czemu deweloperzy mogą szybko tworzyć rozwiązania do analizy wideo oparte na sztucznej inteligencji.

Dowiedz się więcej.

  • Azure Machine Learning
  • Usługi platformy Azure AI
  • Services