Pomiń nawigację

Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , czerwiec 2022

8 cze

Static Web Apps CLI now available

DOSTĘPNE TERAZ

Deploy static web apps to the cloud using a simple CLI command.

 • Statyczne aplikacje internetowe
 • Features
8 cze

Ogólnie dostępne: Fragmenty zasad wielokrotnego użytku usługi API Management

DOSTĘPNE TERAZ

Składniki zasad można uporządkować w moduły wielokrotnego użytku, które mogą być wstawiane do dowolnych dokumentów zasad.

 • API Management
 • Features
8 cze

Publiczna wersja zapoznawcza: Autoryzacje w usłudze API Management

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Uprość proces zarządzania autoryzacjami przy użyciu interfejsów API usług zaplecza korzystających z protokołu OAuth2.

 • API Management
 • Features
8 cze

Publiczna wersja zapoznawcza: Program System Center Virtual Machine Manager z obsługą usługi Azure Arc

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Program System Center Virtual Machine Manager z obsługą usługi Azure Arc umożliwia łączenie lokalnych środowisk programu System Center Virtual Machine Manager z platformą Azure, co zapewnia użytkownikom i deweloperom korzystanie z samoobsługi opartej na platformie Azure.

 • Azure Arc
 • Management
8 cze

Generally available: Azure Monitor Agent available on latest Linux distros

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Ubuntu 22.04, AlmaLinux, and Rocky Linux now supported via the Azure Monitor Agent.

 • Azure Monitor
 • Features
8 cze

Public preview: Connection Monitor Support for virtual machine scale sets

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Network Watcher Connection Monitor announces support for virtual machine scale sets which enables faster performance monitoring and network troubleshooting through connectivity checks.

 • Network Watcher
 • Features
8 cze

Public preview: Network Watcher packet capture support for virtual machine scale sets

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Network Watcher packet capture announces support for virtual machines scale sets. This is as an out of the box, on-demand capability, enabling faster diagnostics and troubleshooting of networking issues.

 • Network Watcher
 • Features
8 cze

Azure SQL—Generally available updates for early June 2022

DOSTĘPNE TERAZ

Generally available updates made in early June 2022 for Azure SQL.

 • Azure SQL Database
 • Features
8 cze

Public preview: Microsoft Purview access policies for Azure SQL Database

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Use Microsoft Purview to manage access to your SQL sources using access policies.

 • Azure SQL Database
 • Microsoft Purview
 • Features
8 cze

Public preview: Azure Cosmos DB serverless container storage limit increase to 1TB

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Store up to 1TB of data in Azure Cosmos DB serverless containers.

 • Azure Cosmos DB
 • Features
8 cze

Public preview: Linux emulator with Azure Cosmos DB API for MongoDB 

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Develop and test locally at no cost on Linux and macOS with Azure Cosmos DB Linux emulator with API for MongoDB support.

 • Azure Cosmos DB
 • Features
8 cze

Publiczna wersja zapoznawcza: Limit 16 MB na dokument w interfejsie API dla usługi MongoDB 

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Twórz aplikacje z większą elastycznością dzięki nowej, wyższej wartości limitu dokumentów (16 MB) w interfejsie API dla usługi MongoDB.

 • Azure Cosmos DB
 • Features
7 cze

Publiczna wersja zapoznawcza: Magazyny danych usługi Azure NetApp Files dla usługi Azure VMware Solution

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Optymalizuj i skaluj magazyn dla środowisk usługi Azure VMware Solution.

 • Azure NetApp Files
 • Rozwiązanie Azure VMware
 • Features
 • Regions & Datacenters
7 cze

General availability: Trusted launch support for virtual machines using Ephemeral OS disks

DOSTĘPNE TERAZ

Trusted launch virtual machine (VM) support for VMs using Ephemeral OS disks improves the security of generation 2 VMs in Azure.

 • Maszyny wirtualne
 • Virtual Machine Scale Sets
 • Dyski zarządzane
 • Features
6 cze

Publiczna wersja zapoznawcza: Obsługa protokołu IPv6 usługi ExpressRoute dla usługi Global Reach

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa protokołu IPv6 dla usługi Global Reach zwiększa możliwości klientów tworzących podwójne stosy sieci hybrydowych na platformie Azure.

 • Usługa ExpressRoute systemu Azure
 • Features
6 cze

Ogólna dostępność: Aktualizacje dotyczące zmian konfiguracji zasobów

DOSTĘPNE TERAZ

Dostępność docelowa: Q2 2022

Funkcja zmian konfiguracji zasobów umożliwia wykonywanie zapytań w subskrypcjach i dzierżawach w celu odnajdywania zmian w zasobach za pomocą usługi Azure Resource Graph. 

 • Azure Resource Graph
 • Azure Resource Manager
 • Management
 • Features
2 cze

Public preview: Azure Percept DK May (2205) software update

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

The Azure Percept March update includes fixes related to security.

 • Security
 • Operating System
 • Features
1 cze

Ogólnie dostępne: Maszyny wirtualne Azure NC A100 v4 do zastosowań w sztucznej inteligencji

DOSTĘPNE TERAZ

Ta nowa seria maszyn wirtualnych idealnie nadaje się dla różnych obciążeń związanych ze sztuczną inteligencją, zapewniając znaczny wzrost wydajności względem poprzedniej serii maszyn wirtualnych NC.

 • Maszyny wirtualne
 • Regions & Datacenters
1 cze

General availability: Conversational language understanding

DOSTĘPNE TERAZ

Conversational language understanding includes multilingual transformer-based models as the underlying model architecture and results in significant accuracy improvements over its predecessor, LUIS.

 • Azure Cognitive Services
 • Features
1 cze

Publiczna wersja zapoznawcza: Zarządzanie zasadami usługi Azure Web Application Firewall w usłudze Azure Firewall Manager

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Firewall Manager obsługuje teraz możliwość zarządzania zasadami usługi Azure Web Application Firewall (WAF) dla platform dostarczania aplikacji oraz usług Application Gateway i Azure Front Door na dużą skalę w scentralizowanym miejscu.

 • Application Gateway
 • Azure Firewall Manager
 • Azure Front Door
 • Web Application Firewall
 • Services
 • Security
 • Features

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

Często zadawane pytania

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie