Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Autoryzacje w usłudze API Management

Data opublikowania: 08 czerwca, 2022

Autoryzacje w usłudze API Management to nowa funkcja, która ułatwia zarządzanie tokenami dostępu w przypadku wysyłania żądań do interfejsów API bazujących na standardzie OAuth 2.0. Ta funkcja, dostępna obecnie w publicznej wersji zapoznawczej, jest przydatna dla profesjonalnych i obywatelskich deweloperów, obsługując scenariusze takie jak:

  • Zapewnianie deweloperom, którzy korzystają z usług Power Apps i Power Automate, łączności z dostawcami SaaS wymagającymi protokołu OAuth 2.0
  • Obsługa wzorców Enterprise Application Integration (EAI) z autoryzacją między usługami przy użyciu poświadczeń przyznanych klientom interfejsów API zaplecza, które korzystają z protokołu OAuth 2.0
  • Udostępnianie interfejsów API w usłudze API Management jako łącznika niestandardowego usługi Logic Apps, gdy usługa zaplecza wymaga przepływu OAuth 2.0
  • Umożliwianie zespołowi marketingowemu używania tej samej autoryzacji do interakcji z platformą mediów społecznościowych przy użyciu protokołu OAuth 2.0

Dowiedz się więcej

Przeczytaj blog, w tym przykład dla platformy React

Przeczytaj blog, w tym przykład dla platformy Blazor

  • API Management
  • Features

Powiązane produkty