Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Obsługa protokołu IPv6 usługi ExpressRoute dla usługi Global Reach

Data opublikowania: 06 czerwca, 2022

Obsługa protokołu IPv6 dla usługi Global Reach umożliwia łączność między sieciami lokalnymi za pośrednictwem sieci szkieletowej firmy Microsoft dla klientów z obciążeniami z podwójnym stosem. Połączenia usługi Global Reach między obwodami usługi ExpressRoute można ustanowić przy użyciu podsieci IPv4, podsieci IPv6 lub obu. Tę konfigurację można wykonać przy użyciu witryny Azure Portal, programu PowerShell lub interfejsu wiersza polecenia.

Dowiedz się więcej z dokumentacji. 

  • Usługa ExpressRoute systemu Azure
  • Features