Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Pomiń nawigację

Visual Studio Team Services — cennik

Cennik użytkowników

Do konta usług Visual Studio Team Services można bezpłatnie dodawać wielu użytkowników:

Opłaty za poszczególnych dodatkowych użytkowników są naliczane miesięcznie.

Visual Studio Marketplace

Witryna Visual Studio Marketplace udostępnia opcje nabycia rozszerzeń usługi Visual Studio Team Services, czyli dodatkowych funkcji dla Twojego konta usługi Visual Studio Team Services. Możliwości testowania, wcześniej uwzględnione w planie użytkownika wersji Advanced, który został wycofany z końcem listopada 2015 roku, są obecnie dostępne z rozszerzeniem Test Manager.

Witryna Visual Studio Marketplace oferuje również opcje nabycia narzędzi i usług programistycznych w ramach subskrypcji programu Visual Studio. Klienci mogą teraz wynajmować program Visual Studio Professional lub Visual Studio Enterprise w miesięcznych cyklach. Plan użytkownika wersji Professional automatycznie przechodzi w miesięczną subskrypcję programu Visual Studio Professional.

Usługi dodatkowe

Dodatkowe usługi, z których może korzystać Twój zespół, są udostępniane i rozliczane w oparciu o rzeczywiste użycie:

  • Kompilowanie i wydawanie — ta usługa oparta na zadaniach umożliwia tworzenie, umieszczanie w kolejkach i monitorowanie kompilacji wieloplatformowych przy użyciu potoków hostowanych (uruchamianych przez firmę Microsoft) lub potoków prywatnych (uruchamianych przez Ciebie, co pozwala na instalowanie oprogramowania niestandardowego). W przypadku potoków hostowanych koszty operacji obliczeniowych są uwzględnione w opłatach. W przypadku potoków prywatnych musisz zapłacić za licencję na oprogramowanie agenta. Kompilacje można tworzyć w dowolnym języku na dowolnej platformie, a także, w celu uzyskania większej przepustowości, tworzyć wiele kompilacji jednocześnie (kupując wiele potoków). Dowiedz się więcej o zarządzaniu kompilowaniem i wydawaniem.
  • Testowanie obciążenia oparte na chmurze — umożliwia tworzenie testów obciążenia w programie Visual Studio Ultimate 2013 lub Visual Studio Enterprise 2015 (lub nowszym) i ich uruchamianie w usłudze Visual Studio Team Services. Testy obciążenia są mierzone i rozliczane w minutach użytkownika wirtualnego: liczba użytkowników wirtualnych mnożona przez skonfigurowaną liczbę minut trwania testu obciążenia. Dowiedz się więcej o Testowaniu obciążenia bazującym na chmurze.
  • Kompilowanie (XAML) — definicje kompilacji mogą być tworzone za pomocą programu Visual Studio i uruchamiane w usłudze Visual Studio Team Services. Kompilacje można skonfigurować jako uruchamiane na żądanie, w określonych przedziałach czasowych lub w celu ciągłej integracji (CI). Za kompilacje naliczane są opłaty za minutę rzeczywistego czasu procesora, jakiego potrzeba do skompilowania projektu. Ta usługa zostanie wycofana z użycia, dlatego zachęcamy klientów do rozpoczęcia korzystania w zamian z usługi Kompilowanie i wydawanie.

Szczegóły cennika

Użytkownicy (podstawowy poziom dostępu)
Cena za miesiąc 5 pierwszych użytkowników: Bezpłatnie
6 do 10 użytkowników: $6 każdy
11 do 100 użytkowników: $8 każdy
101 do 1000 użytkowników: $4 każdy
1001 i więcej użytkowników: $2 każdy

Rozszerzenia usług Visual Studio Team Services

Test Manager $52/użytkownika
Zarządzanie pakietami 5 pierwszych użytkowników: Bezpłatnie
6 do 100 użytkowników: $4 każdy
101 do 1000 użytkowników: $1.5 każdy
1001 i więcej użytkowników: $0.5 każdy

Usługi dodatkowe

Potoki hostowane kompilacji i wydań Potoki prywatne kompilacji i wydań
Cena za miesiąc Bezpłatnie: 240 min (udostępnione w usłudze Kompilowanie)
30 min — maksymalny czas trwania pojedynczego zadania

Lub

$40 / Pipeline
360 min — maksymalny czas trwania pojedynczego zadania
1 Potok: Bezpłatnie
$15 / Pipeline za dodatkowe potoki
Testowanie obciążenia
Cena za miesiąc Pierwsze 20000 min użytkownika wirtualnego: Bezpłatnie
$0.0004/minutę użytkownika wirtualnego za 20 001–2 mln min użytkowników wirtualnych
$0.0002/minutę użytkownika wirtualnego za 2 000 001–10 mln min użytkowników wirtualnych
$0.0001/minutę użytkownika wirtualnego za użycie ponad 10 mln min użytkowników wirtualnych na miesiąc

Subskrypcje programu Visual Studio

Visual Studio Professional — miesięczna Visual Studio Professional — roczna Visual Studio Enterprise — miesięczna Visual Studio Enterprise — roczna
$45 miesięcznie $539/rok $250 miesięcznie $2999/rok

Wszystkie ceny są podane na użytkownika. Dodatkowe informacje na temat subskrypcji usługi Visual Studio są dostępne w witrynie Visual Studio Marketplace.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Gwarantujemy dostępność usługi Visual Studio Team Services na poziomie co najmniej 99,9% dla płatnych użytkowników usługi (czyli dostęp do skojarzonego konta Visual Studio Team Services).
  • Gwarantujemy, że wykonywanie operacji kompilowania i wydawania przy użyciu usługi kompilowania i wydawania w ramach usługi Visual Studio Team Services będzie możliwe przez co najmniej 99,9% czasu.
  • Firma Microsoft gwarantuje, że wykonywanie operacji kompilacji przy użyciu usługi kompilacji w ramach usługi Visual Studio Team Services będzie możliwe przez 99,9% czasu.
  • Firma Microsoft gwarantuje, że wykonywanie operacji testowania obciążenia przy użyciu usługi testowania obciążenia opartego na chmurze w ramach usług Visual Studio Team Services będzie możliwe przez 99,9% czasu.
  • Dostępność jest obliczana dla całego miesiąca rozliczeniowego.
  • Pobierz umowę SLA dla usług Visual Studio Team Services

Często zadawane pytania

Zasoby

Utwórz bezpłatne konto w usłudze Visual Studio Team Services

Zacznij już dziś