Pomiń nawigację

Visual Studio Team Services — cennik

Model cen usługi Visual Studio Team Services jest elastyczny, co umożliwia dostosowanie rozwiązania do konkretnych potrzeb. Cena jest uzależniona od następujących czynników:

 • Liczba użytkowników w zespole. Pamiętaj, że uczestnicy i aktywni subskrybenci programu Visual Studio nie są wliczani, ponieważ można ich dodać bezpłatnie do konta w usłudze Team Services.
 • Dodatkowe funkcje, nazywane „rozszerzeniami”, które są przypisywane do konkretnych użytkowników. Pamiętaj, że wiele rozszerzeń jest bezpłatnych i można je pobrać z witryny Visual Studio Marketplace.
 • Dodatkowe funkcje, których potrzebuje zespół, np. kompilacje i wydania.

Skorzystaj z kalkulatora cen, aby uzyskać szacunkowy łączny koszt na podstawie Twoich wymagań.

Cennik użytkowników

Użytkownicy usługi VSTS (podstawowy poziom dostępu)
Użytkownicy, którzy muszą mieć dostęp do ciągłej integracji, kontroli wersji, elastycznego planowania i innych usług.
5 pierwszych użytkowników — Bezpłatnie
6 do 10 użytkowników — $- każdy
11 do 100 użytkowników — $- każdy
101 do 1000 użytkowników — $- każdy
1,001 i więcej użytkowników — $- każdy

*Ceny za miesiąc
Uczestnicy
Użytkownicy, którzy muszą mieć możliwość dodawania oraz edytowania elementów roboczych i usterek, a także wyświetlania pulpitów nawigacyjnych, listy prac i tablic Kanban.
Bezpłatnie dodawani do Twojego konta w usłudze Team Services.
Aktywni subskrybenci programu Visual Studio

Są to użytkownicy, którzy już zakupili następujące subskrypcje:

Bezpłatnie dodawani do Twojego konta w usłudze Team Services.

Dodatkowe funkcje dla użytkowników

Test Manager $-/użytkownika
*Ceny za miesiąc
Zarządzanie pakietami 5 pierwszych użytkowników — Bezpłatnie
6 do 100 użytkowników — $- każdy
101 do 1000 użytkowników — $- każdy
1 001 i więcej użytkowników — $- każdy

*Ceny za miesiąc

Dodatkowe funkcje dla zespołu

Potoki hostowane kompilacji i wydań Bezpłatnie — potok 1, ograniczenie do 240 min
30 min — maksymalny czas trwania pojedynczego zadania

Lub

$-/potok
360 min — maksymalny czas trwania pojedynczego zadania
Potoki prywatne kompilacji i wydań Potok 1 — Bezpłatnie
1 potok na aktywnego subskrybenta programu Visual Studio Enterprise
$-/potok za dodatkowe potoki
Testowanie obciążenia bazujące na chmurze Pierwsze 20 000 min użytkownika wirtualnego — Bezpłatnie
$-/minutę użytkownika wirtualnego za 20 001 — 2 mln min użytkownika wirtualnego
$-/minutę użytkownika wirtualnego za 2 000 001 — 10 mln min użytkownika wirtualnego
$-/minutę użytkownika wirtualnego za użycie ponad 10 mln min użytkownika wirtualnego na miesiąc

*Cena za minutę powyżej 240 minut wynosi $0.05/min dla następnych 20 godzin na miesiąc, a następnie $0.01/min za użycie powyżej 20 godzin na miesiąc.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Gwarantujemy dostępność usługi Visual Studio Team Services na poziomie co najmniej 99,9% dla płatnych użytkowników usługi (czyli dostęp do skojarzonego konta Visual Studio Team Services).
 • Gwarantujemy, że wykonywanie operacji kompilowania i wydawania przy użyciu usługi kompilowania i wydawania w ramach usługi Visual Studio Team Services będzie możliwe przez co najmniej 99,9% czasu.
 • Firma Microsoft gwarantuje, że wykonywanie operacji kompilacji przy użyciu usługi kompilacji w ramach usługi Visual Studio Team Services będzie możliwe przez 99,9% czasu.
 • Firma Microsoft gwarantuje, że wykonywanie operacji testowania obciążenia przy użyciu usługi testowania obciążenia opartego na chmurze w ramach usług Visual Studio Team Services będzie możliwe przez 99,9% czasu.
 • Dostępność jest obliczana dla całego miesiąca rozliczeniowego.
 • Pobierz umowę SLA dla usług Visual Studio Team Services

Często zadawane pytania

 • Wielu klientów rozpoczyna pracę od skonfigurowania bezpłatnego konta usługi Visual Studio Team Services bezpośrednio w witrynie visualstudio.com. W takiej sytuacji na tym koncie można korzystać tylko z usług bezpłatnych. Aby zakupić plany użytkowników usługi Visual Studio Team Services lub dodatkowe usługi, należy skonfigurować rozliczenia na koncie usługi Visual Studio Team Services.

 • Miesięczne środki nie dotyczą zakupów w ramach usługi Visual Studio Team Services, ale można nadal używać tej subskrypcji platformy Azure na potrzeby rozliczeń. Musisz tylko skonfigurować metodę płatności i usunąć limit wydatków $0. Dowiedz się więcej na temat miesięcznych środków na korzystanie z platformy Azure dla subskrybentów programu Visual Studio.

 • Tak, przedpłaconych środków można używać do pokrywania wszelkich opłat związanych z usługą Visual Studio Team Services z wyjątkiem opłat za rozszerzenia innych firm oferowane w witrynie Visual Studio Marketplace. Opłaty za rozszerzenia innych firm są naliczane oddzielnie.
 • Wszystkie opłaty zostaną uwzględnione na fakturze za następny miesiąc. Opłaty są naliczane na podstawie liczby użytkowników i agentów kompilowania i wdrażania wybranych do zakupu w ciągu miesiąca oraz rzeczywistego użycia usług kompilacji (XAML) lub testowania obciążenia opartego na chmurze po wykorzystaniu bezpłatnego zakresu usługi. Bezpłatne zakresy kompilacji (XAML) i testowania obciążenia opartego na chmurze są resetowane w pierwszym dniu miesiąca, bez względu na miesiąc rozliczeniowy.

 • Samo usunięcie użytkownika nie spowoduje zmian opłat. Musisz także zmniejszyć liczbę płatnych użytkowników w klasycznym portalu Microsoft Azure. Po dokonaniu tej zmiany zostanie ona uwzględniona na początku następnego miesiąca.

 • Użytkowników usługi Visual Studio Team Services i dodatkowe usługi możesz zakupić w klasycznej witrynie Microsoft Azure Portal. Subskrypcje programu Visual Studio i rozszerzenia usługi Visual Studio Team Services możesz zakupić za pośrednictwem witryny Visual Studio Marketplace.

 • Decyzja o naliczaniu na koncie opłat za kompilację (XAML) i testowanie obciążenia oparte na chmurze oraz o ustawieniu limitów użycia należy do Ciebie. Domyślnie konto ustawione jest tak, aby możliwe było korzystanie tylko z usług bezpłatnych. Musisz jawnie włączyć naliczanie opłat w klasycznym portalu Microsoft Azure.

 • W przypadku zakupienia użytkownika usługi Visual Studio Team Services po rozpoczęciu miesiąca kalendarzowego opłaty zostaną naliczone proporcjonalnie do pozostałej liczby dni tego miesiąca. Jeśli zmniejszysz liczbę płatnych użytkowników na koncie, zmiana ta zacznie obowiązywać na początku następnego miesiąca.

 • Tak. Aktywni subskrybenci programu Visual Studio Enterprise uzyskują jeden prywatny potok uwzględniony na kontach usługi Team Services, których są członkami. Jeden prywatny potok na subskrybenta programu Visual Studio Enterprise zostanie dodany na koncie usługi Team Services. Kliknij pozycję Ustawienia i przejdź na stronę Build and Release (Kompilacja i wydanie). Dowiedz się więcej na temat potoków prywatnych.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Visual Studio Team Services

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Utwórz bezpłatne konto w usłudze Visual Studio Team Services