Ceny pakietu Azure DevOps

Licencjonowanie serwera Azure DevOps Server 2019

W przypadku serwera Azure DevOps Server 2019 możesz płacić comiesięcznie za pośrednictwem platformy Azure lub kupić klasyczne licencje oprogramowania, co wymaga 3-letniego zobowiązania. Kupowanie za pośrednictwem platformy Azure zapewnia dodatkową korzyść: prawo do korzystania z naszej usługi w chmurze, dzięki czemu możesz migrować do chmury we własnym tempie. W każdej z tych opcji potrzebne są też licencje systemu Windows lub Windows Server dla serwerów z uruchomionym oprogramowaniem Azure DevOps Server 2019.

Dowiedz się więcej o serwerze Azure DevOps Server

Płać za pośrednictwem platformy Azure

Nie ma trzyletniego zobowiązania do zakupu — wystarczy płacić comiesięcznie i można anulować w dowolnej chwili. Oto, jak to zrobić:

Krok 1. Kupowanie subskrypcji programu Visual Studio

$45 za użytkownika miesięcznie

Visual Studio Professional

lub

$250 za użytkownika miesięcznie

Visual Studio Enterprise

  • Subskrypcje programu Visual Studio obejmują jedną licencję serwera TFS oraz licencję dostępową (CAL) na użytkownika dla subskrybenta.

Krok 2. Kupowanie planu usługi Azure DevOps w warstwie Podstawowa lub planu w warstwie Podstawowa i planu testu dla innych użytkowników

$6 za użytkownika miesięcznie

Licencja planu w warstwie Podstawowa

lub

  • Kupowanie za pośrednictwem platformy Azure uprawnia do korzystania z usługi Azure DevOps w chmurze i serwera Azure DevOps Server, dzięki czemu, gdy wszystko będzie gotowe, zyskasz możliwość przeniesienia do chmury.

Kupowanie klasyczne

Aby kupić lub odnowić tradycyjne licencje serwera lub licencje dostępowe dla serwera Azure DevOps Server lub systemu Windows albo Windows Server, złóż zamówienie za pośrednictwem autoryzowanego odsprzedawcy oprogramowania Microsoft.

Usługa w chmurze

Azure DevOps Services

Serwer lokalny

Azure DevOps Server