Pomiń nawigację

Usługa Azure Defender — cennik

Ochrona obciążeń w chmurze hybrydowej

Usługa Azure Defender zapewnia rozszerzone wykrywanie zagrożeń i reagowanie na nie dla obciążeń działających na platformie Azure, w środowisku lokalnym i w innych chmurach. Integracja z usługą Security Center umożliwia usłudze Azure Defender ochronę danych hybrydowych, usług natywnych dla chmury i serwerów przed zagrożeniami. Ta usługa integruje się z istniejącymi przepływami pracy zabezpieczeń, takimi jak rozwiązania SIEM i większość rozwiązań do analizy zagrożeń firmy Microsoft, aby usprawnić łagodzenie zagrożeń.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft, date of purchase, and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using Thomson Reuters benchmark rates refreshed on the first day of each calendar month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.

Usługa Azure Security Center chroni platformę Azure, środowisko lokalne i zasoby hybrydowe za pomocą warstwy bezpłatnej oraz integracji z usługą Azure Defender. Usługa Azure Security Center obejmuje ciągłą ocenę i rekomendacje dotyczące zabezpieczeń, a także wskaźnik bezpieczeństwa platformy Azure.

Po włączeniu usługi Azure Defender automatycznie wykonamy rejestrację i zaczniemy chronić wszystkie zasoby, o ile nie zrezygnujesz z tego jawnie. Za każdy zasób chroniony przez usługę Azure Defender będzie naliczana opłata zgodnie z poniższym modelem cenowym.

Korzystanie z usługi Azure Defender jest bezpłatne przez pierwsze 30 dni. Za użycie po tym okresie zostanie automatycznie naliczona opłata zgodnie z poniższym schematem cenowym.

Typ zasobu Cena
Azure Defender dla serwerów $-
Uwzględnione dane — 500 MB/dzień
Azure Defender dla usługi App Service $-
Azure Defender dla SQL na platformie Azure $-2
Usługa Azure Defender dla SQL poza platformą Azure $-3
Azure Defender dla MySQL $-/wystąpienie/mies.
Azure Defender dla PostgreSQL $-/wystąpienie/mies.
Azure Defender for MariaDB $-
Azure Defender dla usługi Storage — ochrona wszystkich kont magazynu w ramach subskrypcji1 $-/10 000 transakcji
Azure Defender dla platformy Kubernetes $-/rdzeń wirtualny/godz.
Azure Defender dla usługi ACR $-/obraz
Azure Defender dla usługi Key Vault $-/10 000 transakcji
Usługa Azure Defender dla usługi ACR $-/1 mln wywołań interfejsu API
Usługa Azure Defender dla usługi DNS $-/1 mln zapytań

1 Usługa Azure Defender obecnie chroni zasoby obiektów blob platformy Azure, usługi Azure Files i usługi Azure Data Lake Storage Gen 2.

2 Cena usługi Azure Defender dla SQL na platformie Azure ma zastosowanie do serwerów SQL w usługach Azure SQL Database, Azure SQL Managed Instance i Azure Virtual Machines.

3 Cena usługi Azure Defender dla SQL poza platformą Azure ma zastosowanie do serwerów SQL z obsługą usługi Azure Arc, które rozszerzają usługi platformy Azure na wystąpienia serwera SQL hostowane poza platformą Azure w centrum danych klienta, na urządzeniach brzegowych lub w środowisku wielochmurowym.

Dodatkowe opłaty za dane tylko w przypadku maszyn wirtualnych

Licznik użycia nadwyżkowego Cena
Dodatkowe dane przekazane ponad dzienny przydział Zobacz stronę cennika usługi Azure Monitor, aby uzyskać informacje na temat cen pozyskiwania danych
Dodatkowe przechowywanie danych powyżej jednego miesiąca Zobacz stronę cennika usługi Azure Monitor, aby uzyskać informacje na temat cen przechowywania danych

Microsoft Defender dla IoT (wcześniej Azure Defender dla IoT)

Usługa Defender dla IoT zapewnia ujednolicone zabezpieczenia dla środowisk IoT/OT, oferując dwa różne zestawy możliwości w zależności od tego, czy chcesz chronić istniejące środowiska IoT/OT, czy zabezpieczasz nowe urządzenia IoT/OT aprowizowane i zarządzane za pośrednictwem usługi IoT Hub.

Monitorowanie bez agentów

Możliwości monitorowania bez agentów w usłudze Defender dla IoT chronią istniejące środowiska IoT/OT w przedsiębiorstwie, zapewniając automatyczne odnajdywanie zasobów, zarządzanie lukami w zabezpieczeniach i wykrywanie zagrożeń. Obecnie możliwości monitorowania bez agentów w usłudze Defender dla IoT są dostępne dla wdrożenia lokalnego i dostępna jest opcja nawiązywania połączenia z chmurą w celu wysyłania informacji o zagrożeniach do usługi Microsoft Sentinel.

Możliwości monitorowania bez agentów w usłudze Defender dla IoT są bezpłatne dla pierwszego 1000 zatwierdzonych urządzeń przez pierwsze 30 dni. Następnie opłaty dla klientów będą naliczane automatycznie zgodnie z poniższym cennikiem. Za pozyskiwanie alertów i zdarzeń usługi Defender dla IoT do usługi Microsoft Sentinel nie są naliczane opłaty.

Rozwiązanie Cena
Monitorowanie bez agentów w usłudze Defender dla IoT — środowisko lokalne $-/miesiąc za 1000 monitorowanych urządzeń, na podstawie zobowiązania1

1Jeśli klient zdecyduje się na nawiązywanie połączenia z chmurą w celu wysyłania danych do usługi Microsoft Sentinel, będzie musiał połączyć czujnik usługi Defender dla IoT z usługą IoT Hub, co wiąże się z dodatkowym kosztem. Aby uzyskać cennik, odwiedź stronę cennika usługi Azure IoT Hub.

Zabezpieczenia dla nowych urządzeń aprowidowanych za pośrednictwem usługi IoT Hub

Usługa Defender dla IoT oferuje również zabezpieczenia dla nowych urządzeń aprowizowanych i zarządzanych za pośrednictwem usługi IoT Hub, np. tych, które mają zainstalowanego agenta zabezpieczeń usługi Defender dla IoT. Te możliwości zabezpieczeń są bezpłatne przez pierwsze 30 dni. Za użycie po upływie 30 dni będą automatycznie naliczane opłaty zgodnie z poniższym cennikiem.

Rozwiązanie Cena
Usługa Defender dla IoT dla urządzeń zarządzanych przez usługę IoT Hub — według urządzenia $- miesięcznie
Usługa Defender dla IoT dla urządzeń zarządzanych przez usługę IoT Hub — według komunikatów $-/25 000 transakcji

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Szczegóły dotyczące Usługa Azure Defender

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Usługa Azure Defender.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla tego produktu.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Usługa Azure Defender.

  • Transakcja to wywołanie interfejsu API z ładunkiem żądania do 1000 punktów danych w szeregu czasowym. Każdy przyrost 1000 punktów danych jest traktowany jak dodatkowa transakcja. Przykładowo wywołanie interfejsu API z rozmiarem ładunku żądania równym 2050 punktów danych to 3 transakcje. Maksymalny rozmiar ładunku żądania to 8640 punktów danych. Każdy punkt danych w szeregu czasowym to para składająca się z sygnatury czasowej i wartości liczbowej.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze