Cennik rodziny urządzeń Azure Data Box

Urządzenia zaprojektowane do ułatwiania przenoszenia danych na i z platformy Azure, zarówno offline, jak i online.

Obraz przedstawiający usługę Azure Data Box

Urządzenie Data Box do transferu danych

Przenoszenie zapisanych lub będących w ruchu danych do chmury jest wyzwaniem. Urządzenia Data Box zapewniają rozwiązania dla obu scenariuszy.

Data Box, Data Box Disk i Data Box Heavy to urządzenia do transferu danych offline, które są transportowane między Twoim centrum danych a platformą Azure. Urządzenia Data Box używają standardowych protokołów NAS (SMB/CIF i NFS), stosują szyfrowanie AES do ochrony Twoich danych i wykonują proces oczyszczania po przekazaniu, aby zapewnić, że wszystkie dane zostały oczyszczone z urządzenia.

Usługa Data Box Gateway to produkt umożliwiający transfer danych online — urządzenie wirtualne umożliwiające przenoszenie danych do i z platformy Azure.

;

Szczegóły cennika

Usługa Jednostka Cena
Opłata za subskrypcję miesięczną 1 jednostka $- miesięcznie

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Zapewniamy pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym usługi Azure Data Box, w ramach pomocy technicznej platformy Azure (stawki rozpoczynają się od $29/miesiąc). Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Gwarantujemy dostępność usług Azure Data Box i Data Box Gateway na poziomie co najmniej 99,9% czasu. Dostępność jest obliczana dla całego miesiąca rozliczeniowego.

Często zadawane pytania

  • Opłata za miesięczną subskrypcję pokrywa użytkowanie usługi Data Box Gateway przez okres trzydziestu (30) dni kalendarzowych.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Data Box

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.