Pomiń nawigację

Analiza w skali chmury

Skróć czas uzyskiwania szczegółowych informacji za pomocą rozwiązania do analizy w chmurze

Przekształcaj dowolne dane w aktualne szczegółowe informacje na skalę przedsiębiorstwa

Twórz zaawansowane rozwiązania analityczne oparte na chmurze w skali przedsiębiorstwa za pomocą usług analizy i zapewniania ładu danych na platformie Azure. Zrealizuj cele dotyczące analizy biznesowej, magazynu danych, zaawansowanej analizy, ładu danych i uczenia maszynowego dzięki połączeniu usług, które oferują niezrównaną wydajność i zabezpieczenia w stosunku do ceny.

Zgromadź wszystkie swoje dane w dowolnej skali przy użyciu magazynu danych przedsiębiorstwa i analizy danych big data, aby dostarczać użytkownikom końcowym opisowe szczegółowe informacje. Twórz, bazując na tej podstawie, za pomocą najlepszych w swojej klasie narzędzi uczenia maszynowego do predykcyjnych informacji szczegółowych, używając zaawansowanej analizy. Uzyskuj szczegółowe informacje w czasie rzeczywistym, korzystając z transmisji strumieniowej zdarzeń na żywo i danych IoT.

Eksploruj architektury rozwiązań

Aprowizuj swoje rozwiązanie analityczne, korzystając z w pełni zarządzanych usług w chmurze, które są oparte na wiodących w branży aparatach SQL i Apache Spark z usługą Azure Synapse Analytics lub Azure Databricks. Przyspiesz integrację danych hybrydowych dzięki ponad 90 łącznikom danych z funkcją transformacji bez użycia kodu w usłudze Azure Synapse lub Azure Data Factory. Przechowuj pliki o wielkości petabajtów i biliony obiektów w usłudze Azure Data Lake Storage zoptymalizowanej pod kątem analizy. Pozwól analitykom danych i inżynierom danych wybrać swoje ulubione narzędzia i języki.

Twórz potoki danych, które mogą pozyskiwać miliony zdarzeń w czasie rzeczywistym na sekundę za pomocą usługi Azure Event Hubs lub Azure IoT Hub. Rozszerz swoje zestawy danych, aby uzyskać lepsze szczegółowe informacje, i współpracuj bezpiecznie z innymi osobami za pomocą zaledwie kilku kliknięć, używając usługi Azure Data Share. Umożliw wszystkim użytkownikom w organizacji wykonywanie analiz na podstawie wszystkich swoich danych z możliwością skalowania do petabajtów danych, dynamicznie wyodrębniając szczegółowe informacje za pomocą usług Power BI i Azure Synapse.

Chroń swoje cenne dane biznesowe za pomocą najbardziej zaawansowanych funkcji zabezpieczeń i prywatności na rynku. Z łatwością utwórz całościową, aktualną mapę swojego krajobrazu danych za pomocą zautomatyzowanego odnajdowania danych, klasyfikacji danych poufnych i kompleksowych informacji o pochodzeniu danych przy użyciu usługi Azure Purview. Usługi platformy Azure są zgodne z ponad 90 certyfikatami zgodności z przepisami branżowymi i geograficznymi oraz oferują zabezpieczone finansowo umowy SLA.

Uzyskaj dostęp do transformatywnych szczegółowych informacji, korzystając z rozwiązań bezdyskusyjnego lidera w zakresie stosunku ceny do wydajności. Analiza na platformie Azure jest do 14 razy szybsza i kosztuje 94% mniej, niż w przypadku innych dostawców usług w chmurze, i może zapewnić zwrot z inwestycji na poziomie 271% w ciągu trzech lat zgodnie ze zleconym badaniem przeprowadzonym przez firmę Forrester Consulting w imieniu firmy Microsoft. Ponadto firma Microsoft uzyskała najwyższą ocenę możliwości wykonywania w raporcie Magic Quadrant dotyczącym platform analitycznych i analiz biznesowych z lutego 2021 r..

Zapoznaj się z architekturami rozwiązań do analizy

Magazyn danych dla przedsiębiorstw

Połącz wszystkie swoje dane o dowolnej skali i udostępniaj wszystkim użytkownikom szczegółowe informacje za pomocą analitycznych pulpitów nawigacyjnych, raportów operacyjnych i zaawansowanej analizy.

Zaawansowana analityka

Przekształcaj dane w szczegółowe informacje wskazujące czynności do wykonania przy użyciu najlepszych w swojej klasie narzędzi do uczenia maszynowego, aby wdrażać niestandardowe modele uczenia maszynowego na dużą skalę.

Analiza w czasie rzeczywistym

Łatwo uzyskuj analizy danych przesyłanych strumieniowo na żywo. Przechwytuj dane z urządzeń IoT lub z dzienników ze strumienia kliknięć z witryn internetowych i przetwarzaj je niemal w czasie rzeczywistym.

Dowiedz się więcej o usługach analitycznych na platformie Azure

Azure Synapse Analytics

Nieograniczona usługa analizy w chmurze z niezrównanym czasem uzyskiwania analiz

Azure Databricks

Szybka i łatwa w obsłudze usługa analityczna do pracy zespołowej oparta na platformie Apache Spark

Azure Machine Learning

Usługa uczenia maszynowego klasy korporacyjnej umożliwiająca szybsze kompilowanie i wdrażanie modeli

Power BI

Ujednolicona, skalowalna platforma do analizy biznesowej w przedsiębiorstwie

Azure Purview

Ujednolicone zapewnianie ładu danych w celu zmaksymalizowania ich wartości biznesowej

Azure Data Lake Storage

Wysoce skalowalny i bezpieczny magazyn typu data lake dla obciążeń analizy o wysokiej wydajności

Pobierz najnowsze wiadomości i zasoby dotyczące analizy w chmurze

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z usług analizy platformy Azure

Operacje przekształcenia Walgreens

"With Azure Synapse, we were able to create a platform that is streamlined, scalable, elastic, and cost effective, enabling my business users to make the right decisions for the fast-paced market."

Anne Cruz, kierownik IT ds. łańcucha dostaw i zarządzania towarami, Walgreens
Walgreens

Firma Marks & Spencer ma szybszy dostęp do szczegółowych informacji

"They're using Azure Synapse to push all that data out to Microsoft Power BI. Now, people who didn't typically have access to data or had to wait for IT to create a dashboard, they're able to figure it out themselves."

James Ferguson, menedżer produktu, Marks & Spencer
Marks and Spencer

Firma Co-op odblokowuje szczegółowe dane i nowe przypadki użycia

"The Azure platform has underpinned our agile and experimental approach to evolving the Co-op Data Platform, enabling us to learn on the go and pivot rapidly when needed."

James Bleasby, menedżer programu platformy danych, Co-op
Co-op

Firma Swiss Re zapewnia lepszy i szybszy wgląd w szczegółowe dane

"We came to the conclusion that if we use the components in Azure, we could cut our operational costs dramatically, because we only pay for what we use."

Miguel Marin, kierownik analizy biznesowej, Swiss Re
Swiss Re

Firma Myntra używa platformy Azure, aby pomóc klientom wyglądać dobrze

"Azure brings us the flexibility to use both open source and Azure components. We especially like the MPP capabilities of Azure Synapse Analytics for its low latency SQL capabilities."

Sudheer Tumuluru, starszy dyrektor, inżynieria, Myntra
Myntra

Firma COFCO International analizuje globalną sieć żywności

"Data innovation at COFCO International is a strategic move. Azure Synapse is our backbone on which we are building the next generation of analytics."

Paula Freire, globalny kierownik aplikacji IT, COFCO International
COFCO International

Często zadawane pytania

  • Usługa Azure SQL Data Warehouse to teraz usługa Azure Synapse Analytics. Nadal możesz uruchamiać istniejące obciążenia magazynu danych w środowisku produkcyjnym, korzystając z dedykowanej puli SQL bez wprowadzania żadnych zmian. Aby skorzystać ze wszystkich najnowszych innowacji, które są teraz ogólnie dostępne w ujednoliconym środowisku usługi Azure Synapse Analytics, możesz zdecydować się na zarządzanie istniejącym magazynem danych za pomocą obszaru roboczego usługi Azure Synapse.
  • Azure Synapse Analytics to nieograniczona usługa analizy, która łączy integrację danych, magazynowanie danych przedsiębiorstwa z analizą danych big data. Zapewnia swobodę wykonywania zapytań dotyczących danych na Twoich warunkach, przy użyciu zasobów bezserwerowych lub dedykowanych — na dużą skalę. Usługa Azure Synapse łączy te światy w ujednolicone środowisko umożliwiające pozyskiwanie, eksplorowanie, przygotowywanie i udostępnianie danych oraz zarządzanie nimi na potrzeby natychmiastowej analizy biznesowej oraz uczenia maszynowego.
  • Firma Microsoft aktywnie dąży do zabezpieczania światowych certyfikatów zgodności i certyfikatów związanych z przepisami w celu zapewnienia gwarancji, że rozwiązania technologiczne platformy Azure są wysoce bezpieczne i niezawodne.

Bezpłatna wersja próbna

Wszystko gotowe — utwórzmy bezpłatne konto usługi Azure Synapse Analytics.

Usługa Azure Synapse Analytics dla inżynierów danych

Dowiedz się, jak korzystać z rozbudowanych możliwości analitycznych na platformie Azure.

Rozwiązania branżowe w chmurze firmy Microsoft

Przekraczaj granice za pomocą dostosowanych rozwiązań branżowych.