Dane big data i analiza

Twórz lepsze środowiska i podejmuj trafniejsze decyzje dzięki analizowaniu ogromnych ilości danych w czasie rzeczywistym. Zdobądź wiedzę potrzebną do podejmowania inteligentnych działań poprawiających zaangażowanie klientów, zwiększających przychody i obniżających koszty.

Implementuj rozwiązanie dane big data i analiza

Wyświetlaj architektury rozwiązań

„Wśród możliwości platformy Azure najbardziej ekscytuje mnie możliwość przyspieszenia odkrywania aż do punktu, w którym będziemy w stanie znaleźć lekarstwo na raka”.

We Feng, profesor informatyki, Virginia Tech

Zbierz razem wszystkie dane, których potrzebujesz

Ilość danych rośnie w błyskawicznym tempie — dotyczy to tradycyjnych systemów w punktach sprzedaży i witryn sieci Web na potrzeby handlu elektronicznego, jak również nowych źródeł opinii klientów, takich jak serwis Twitter i czujniki Internetu rzeczy, które przesyłają dane strumieniowo w czasie rzeczywistym przy użyciu technologii Apache Hadoop i Spark. Analizowanie różnorodnego zestawu danych od samego początku umożliwia podejmowanie bardziej świadomych decyzji, które wyprzedzają wydarzenia i są holistyczne, a nie reakcyjne i oderwane od rzeczywistości.

Chili's
„Dostęp do szczegółowych informacji na poziomie pojedynczej restauracji, na podstawie których można podejmować działania, ma ogromne znaczenie. Jeśli wiesz, że określona restauracja ma problemy z temperaturą dań i szybkością obsługi lub wiesz, które dania są zgłaszane jako zimne, który konkretnie kelner wolno obsługuje klientów lub co powoduje przestoje, to jest to bardzo istotna informacja, którą dodatkowo otrzymujesz w czasie rzeczywistym”.

Wade Allen, wiceprezes ds. innowacji cyfrowych i zaangażowania klientów

Wykorzystuj dane big data do podejmowania świadomych decyzji
Zachowuj dane big data przez nieograniczony czas.

Zachowaj swój najcenniejszy zasób — dane big data

Zachowaj dane swojej organizacji tak długo, jak to konieczne, bez względu na ich wielkość. Zamiast dokonywania kompromisów w zakresie kosztów przez wybieranie danych, które mają być przechowywane, zachowaj swoje dane w celu spełnienia standardów prawnych i firmowych po przystępnej cenie — jest to teraz możliwe dzięki technologii Hadoop i Spark oraz chmurze.

Beth Israel Deaconess Medical Center
„Nasze wymagania dotyczące inspekcji narzucają nam obowiązek przechowywania danych przez siedem lat, a niektóre informacje muszą być przechowywane przez 30 lat. Dzięki usłudze HDInsight możemy przechowywać większą ilość danych i badać je w razie potrzeby”.

Don Wood, menedżer ds. administracji bazą danych

Zapewnij klientom spersonalizowane środowisko

Różni ludzie potrzebują różnych doświadczeń. Zachwyć swoich klientów spersonalizowanym środowiskiem, które zmienia się w zależności od ich zachowania, w tym oferuje rekomendowane produkty, których cena uwzględnia już dynamicznie wyliczany rabat w ramach spersonalizowanego środowiska zakupowego. Zapewnij dostawcom predykcyjną listę produktów do kupienia na podstawie aktualnej informacji o zamówieniach i historycznych danych klientów.

Ziosk
„Do teraz nie mieliśmy możliwości zoptymalizowania środowiska gości na podstawie ich specyficznych interakcji z urządzeniami. Dzięki platformie Azure wypełniliśmy tę lukę”.

Kevin Mowry, dyrektor ds. architektury oprogramowania

Spersonalizuj środowisko dzięki rozwiązaniu do uczenia maszynowego i oprogramowaniu do analizy predykcyjnej.
Zaawansowane analizy umożliwiają zoptymalizowanie łańcucha dostaw.

Utwórz bardziej ekonomiczny łańcuch dostaw

Integracja danych big data z łańcucha wartości przedsiębiorstwa i korzystanie z zaawansowanych analiz w czasie rzeczywistym pozwala na zoptymalizowanie wydajności po stronie dostawcy i zaoszczędzenie pieniędzy. Wykorzystaj możliwości proaktywnych środków z wglądem w czasie rzeczywistym w łańcuch dostaw — oceniaj poziomy zapasów, przewiduj potrzeby związane z realizacją zamówień i rozpoznawaj potencjalne problemy z zaległościami.

ThyssenKrupp
„Chcieliśmy wykroczyć poza branżowy standard konserwacji zapobiegawczej i zaoferować konserwację predykcyjną, a nawet wyprzedającą, co umożliwiłoby zagwarantowanie wyższego miesięcznego procentu czasu działania naszych wind”.

Andreas Schierenbeck, dyrektor generalny

Zwiększ swoją wydajność we wszystkim co robisz

Wyciągnij ukryte wnioski ze swoich danych, aby zoptymalizować sposób prowadzenia firmy. Bez względu na to, czy ma miejsce organizowanie kadr, zarządzanie łańcuchami dostaw czy prognozowanie potrzeb pracowników i klientów, zrozumienie czynników wpływających na wydajność operacyjną jest kluczowe do usprawnienia działania własnej firmy.

RockwellAutomation
„Planujemy wdrożyć technologie platformy Microsoft Azure w ramach wszystkich naszych aplikacji do monitorowania, ponieważ umożliwiają one bardziej wydajne organizowanie danych w coraz bardziej złożonych środowiskach. Jesteśmy w stanie obsługiwać klientów zdalnych bez względu na to, gdzie się znajdują, na poziomie wydajności, który nie był wcześniej możliwy do osiągnięcia”.

John Dyck, dyrektor ds. rozwoju biznesowego oprogramowania

Odkryj informacje ukryte w danych big data, korzystając z zaawansowanych analiz.

Zwiększ możliwości swojego rozwiązania do przetwarzania danych big data i analizy

Znajdź i wdróż popularne aplikacje od zaufanych partnerów z zakresu przetwarzania danych big data i zaawansowanej analizy dostępnych w portalu Azure Marketplace.

Powiązane architektury rozwiązań

Odnajdywanie informacji dzięki uczeniu głębokiemu i przetwarzaniu języka naturalnego

Dowiedz się, jak dzięki efektywnemu wykorzystaniu uczenia głębokiego i przetwarzania języka naturalnego na platformie sztucznej inteligencji firmy Microsoft można zoptymalizować wyszukiwania użytkowników za pomocą tagowania i indeksowania dużych ilości tekstu.

Dowiedz się więcej
Cosmos DB (Azu r e Se r vices) Dashb o a r d B r owser Azu r e S t r eam Anal y tics (Near R eal-Time Agg r ega t es) Input E v ents E v ent Hub Cold S ta r t P r oduct Affinity Maching Lea r ning (P r oduct Affinity) Raw S t r eam Data P e r sonalized Offer Logic

Spersonalizowane rozwiązania marketingowe

Znajdź technologię niezbędną do wprowadzenia produktów na rynek przy użyciu ofert spersonalizowanych. Spersonalizuj działania marketingowe w celu uzyskiwania lepszych reakcji klientów przy użyciu szczegółowych danych big data.

Dowiedz się więcej
Data Factory: Move data, orchestrate, schedule and monitor Power BI Data Simulator Web Job Azure Data Lake Store Spark on HDInsight

Prognozowanie zapotrzebowania i optymalizacja ceny na potrzeby marketingu

Przewiduj przyszły popyt wśród klientów i optymalizuj cennik, aby zmaksymalizować zyskowność przy użyciu danych big data i zaawansowanych usług analitycznych platformy Microsoft Azure.

Dowiedz się więcej
Dashboard Machine Learning HDInsight Blob Storage

Kampanie marketingu predykcyjnego z użyciem uczenia maszynowego i usługi Spark

Dowiedz się, jak przy użyciu programu Microsoft R Server w klastrach usługi Azure HDInsight Spark zbudować model uczenia maszynowego, który poleci akcje do wykonania w celu zmaksymalizowania stawki zakupu.

Dowiedz się więcej
Power BI SQL Database Machine Learning

Przewidywanie długości pobytu i przepływu pacjentów przy użyciu funkcji analizy danych opieki zdrowotnej

Dowiedz się, jak przewidywać obłożenie i przepływ pacjentów dla szpitala lub placówki opieki zdrowotnej w celu poprawiania jakości opieki i zwiększania efektywności działania.

Dowiedz się więcej
Power BI SQL Database Machine Learning

Analizator ryzyka pożyczkowego i modelowanie niewywiązania się z płatności

Dzięki programowi SQL Server 2016 i usługom R Services, kredytodawcy mogą prognozować ryzyko kredytowe kredytobiorcy oraz prawdopodobieństwo niewywiązania się z płatności, co ułatwi zmniejszenie liczby udzielanych niedochodowych pożyczek.

Dowiedz się więcej

Masz pytanie?

Prześlij swoje dane, aby umożliwić członkowi zespołu platformy Azure skontaktowanie się z Tobą.

Firma Microsoft może używać informacji kontaktowych w celu udostępniania aktualizacji i ofert specjalnych dotyczących platformy Microsoft Azure. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć w zasadach zachowania poufności informacji.

Znajdź partnera

Nasi partnerzy podejmą współpracę z Tobą w zakresie rozwiązania Dane big data i analiza.

Powiązane rozwiązania