Pomiń nawigację

Platforma Azure Government dla agencji stanowych i lokalnych

Rozwijaj swoją misję za pomocą hybrydowej chmury stworzonej z myślą o innowacyjności

Modernizuj starsze aplikacje

Programuj aplikacje o znaczeniu krytycznym w odpowiedniej skali i dostarczaj ulepszone usługi swoim obywatelom. Uzyskaj szeroki wybór narzędzi na łatwej w użyciu platformie w chmurze wraz z zaawansowanymi zabezpieczeniami i wykrywaniem zagrożeń.

  • Twórz i wdrażaj rozwiązania w elastycznym środowisku hybrydowym.
  • Dzięki zaawansowanym narzędziom i usługom umożliwiającym szybkie tworzenie aplikacji możesz przyspieszyć rozwój innowacji.
  • Dzięki skalowalnym rozwiązaniom w chmurze lub w środowisku lokalnym możesz zwiększyć zadowolenie klientów.

Dowiedz się więcej

Przeczytaj e-booka, aby dowiedzieć się więcej na temat wprowadzania innowacji w instytucjach rządowych

Zapoznaj się z arkuszem danych dotyczącym usługi Azure Government

Dowiedz się więcej o platformie Azure Government dla jednostek administracji stanowej lub lokalnej

Znajdź partnera, który pracuje dla amerykańskich agencji stanowych i lokalnych

Odkryj, w jaki sposób partnerzy mogą pomóc Ci rozpocząć pracę w chmurze.

Wyszukaj partnerów

Uzyskaj odpowiedzi na pytania

Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania dotyczące usługi Azure Government, regionów świadczenia usługi lub uprawnień.

Wyślij pytanie

Sprawdź, ile regionów świadczenia usługi Azure obsługuje jednostki administracji stanowej i lokalnej

Dowiedz się więcej o lokalizacjach geograficznych platformy Azure.

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi centrów danych platformy Azure

Chroń systemy na wypadek wystąpienia niespodziewanych zdarzeń

Replikacja geograficzna między centrami danych oddalonymi od siebie o setki kilometrów pomaga zapewniać ciągłość działania. Wybierz dane, które chcesz zabezpieczyć za pomocą usługi Azure Backup, i przechowuj je krótko- lub długoterminowo. Jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebować usług odzyskiwania po awarii, możesz bezpłatnie przywrócić maszyny wirtualne lub pojedyncze pliki i foldery na platformie Azure lub lokalnie.

Dowiedz się więcej na temat usługi odzyskiwania po awarii dla jednostek administracji stanowej i lokalnej. Obejrzyj seminarium internetowe

Uzyskiwanie najszerszej gamy certyfikatów zgodności

Usługa Azure Government oferuje najszerszą gamę certyfikatów zgodności spośród wszystkich dostawców chmury na rynku. Ponadto w miarę zmiany przepisów poziom zgodności będzie dotrzymywał kroku ich ewolucji.

Dowiedz się więcej w Centrum zaufania firmy Microsoft

Oferty rozwiązań do zapewniania zgodności

HIPAA FedRAMP High FIPS 140-2
CJIS DFARS DoD
IRS 1075 ITAR NIST 800-171
Sekcja 508

Zobacz, co klienci robią z platformą Azure Government

Jak w ciągu kilku tygodni zmienić nastawienie obywateli do rozwiązań cyfrowych

"Moving our website infrastructure to the cloud provides the scalability and availability we need to ensure more than one million citizens have continuous access to critical information from all county departments, while also reducing operating costs."
Cliff Dupuy, dyrektor ds. usług infrastruktury, hrabstwo Mecklenburg

Mniej wysiłku, więcej możliwości

"As public clouds mature, they become very cost-effective options for us. They give us tremendous scalability and flexibility advantages. We don’t have to keep physical infrastructure on hand for temporary workloads such as testing. Running a server on-premises might cost us $60 a month, while running an Azure Virtual Machine might cost us just $20 a month."
Marco Arnhold, inżynier systemów III w dziale IT w Urzędzie Miasta Henderson

Korzyści z chmury w słonecznej Kalifornii

"We're trying to do more with less all the time, and we have to do more than just keep the lights on. By innovating on Microsoft cloud services, we can be more efficient, provide better resources both internally and externally, and make decisions better, faster, and more accurately."
Chris McMasters, dyrektor ds. systemów informatycznych w Urzędzie Miasta Corona

Jak partnerzy firmy Microsoft pomagają instytucjom rządowym w korzystaniu z platformy Azure

Rozpocznij swoją transformację cyfrową już dziś