Bezpłatne konto Azure — Często zadawane pytania

Co to jest bezpłatne konto platformy Azure?

Bezpłatne konto platformy Azure oferuje środki w wysokości $200 do wydania w ciągu pierwszych 30 dni od założenia konta, możliwość bezpłatnego korzystania z popularnych usług platformy Azure przez 12 miesięcy, a także dostęp do ponad 25 zawsze bezpłatnych produktów.

Poniższe produkty są dostępne bezpłatnie na miesiąc:

Produkty Okres bezpłatnej dostępności
750 godzin używania maszyn wirtualnych ogólnego przeznaczenia Azure B1S dla systemu Microsoft Windows Server 12 miesięcy
750 godzin używania maszyn wirtualnych ogólnego przeznaczenia Azure B1S dla systemu Linux 12 miesięcy
128 GB w funkcji Dyski zarządzane pod postacią połączenia dwóch magazynów SSD 64 GB (P6) oraz migawka o rozmiarze 1 GB i 2 miliony operacji we/wy 12 miesięcy
5 GB gorącego magazynu lokalnie nadmiarowego w usłudze Blob Storage z 20 000 operacji odczytu i 10 000 operacji zapisu 12 miesięcy
5 GB magazynu lokalnie nadmiarowego w usłudze File Storage z 2 mln odczytów, 2 mln operacji generowania list i 2 mln innych operacji na plikach 12 miesięcy
250 GB standardowego wystąpienia S0 usługi SQL Database z 10 jednostkami transakcji baz danych 12 miesięcy
5 GB w usłudze Azure Cosmos DB z 400 zarezerwowanymi w jednostkach 12 miesięcy
1,500 hours of dynamic public IP addresses for use with B1S Virtual Machines listed above 12 miesięcy
15 GB przepustowości dla wychodzącego transferu danych i nielimitowany transfer przychodzący 12 miesięcy
5 GB przepustowości dla wychodzącego transferu danych i nielimitowany transfer przychodzący Zawsze bezpłatnie
10 aplikacji internetowych, mobilnych lub interfejsu API dzięki usłudze Azure App Service z 1 GB magazynu Zawsze bezpłatnie
1 mln żądań i 400 000 GB użycia zasobów dzięki usłudze Azure Functions Zawsze bezpłatnie
100 000 operacji publikowania i dostarczania zdarzeń w ramach usługi Event Grid Zawsze bezpłatnie
Bezpłatna usługa Azure Container do klastrowania maszyn wirtualnych Zawsze bezpłatnie
50 000 przechowywanych obiektów dzięki usłudze Azure Active Directory przy użyciu logowania jednokrotnego dla 10 aplikacji na użytkownika Zawsze bezpłatnie
50 000 przechowywanych użytkowników miesięcznie i 50 000 uwierzytelnień miesięcznie dzięki usłudze Azure Active Directory B2C Zawsze bezpłatnie
Bezpłatna usługa Azure Service Fabric do tworzenia aplikacji mikrousług Zawsze bezpłatnie
5 pierwszych użytkowników usługi Azure DevOps bezpłatnie Zawsze bezpłatnie
Nielimitowane węzły (wystąpienie serwera lub platformy jako usługi) dzięki usłudze Application Insights i 1 GB danych telemetrycznych miesięcznie Zawsze bezpłatnie
Nielimitowane użycie usługi Azure DevTest Labs Zawsze bezpłatnie
Usługa Machine Learning ze 100 modułami i 1 godziną na eksperyment dzięki 10 GB magazynu Zawsze bezpłatnie
Bezpłatne rekomendacje i ocena zasad dzięki usłudze Azure Security Center Zawsze bezpłatnie
Nielimitowane rekomendacje i najlepsze rozwiązania dzięki usłudze Azure Advisor Zawsze bezpłatnie
Bezpłatna wersja usługi Azure IoT Hub obejmuje 8 000 komunikatów dziennie z rozmiarem licznika komunikatów w wysokości 0,5 KB Zawsze bezpłatnie
Bezpłatny publiczny adres IP z równoważeniem obciążenia dzięki usłudze Azure Load Balancer Zawsze bezpłatnie
5 bezpłatnych działań o małej częstotliwości dzięki usłudze Azure Data Factory Zawsze bezpłatnie
50 MB magazynu dla 10 000 hostowanych dokumentów dzięki usłudze Azure Search obejmującej 3 indeksy na usługę Zawsze bezpłatnie
Bezpłatna przestrzeń nazw i 1 mln powiadomień push dzięki usłudze Azure Notification Hubs Zawsze bezpłatnie
Nielimitowane użycie usługi Azure Batch do planowania zadań i zarządzania klastrami Zawsze bezpłatnie
Bezpłatne 500 minut czasu wykonywania zadania dzięki usłudze Azure Automation Zawsze bezpłatnie
Nielimitowana liczba użytkowników i 5 000 obiektów katalogu dzięki usłudze Azure Data Catalog Zawsze bezpłatnie
30 000 transakcji miesięcznie z przetwarzaniem 20 transakcji na minutę dzięki interfejsowi API rozpoznawania twarzy Zawsze bezpłatnie
Bezpłatne 2 miliony znaków w interfejsie API tłumaczenia tekstu w usłudze Translator Zawsze bezpłatnie
Bezpłatne analizy 5 GB miesięcznie oraz 31-dniowy okres przechowywania dzięki usłudze Log Analytics Zawsze bezpłatnie
50 bezpłatnych sieci wirtualnych dzięki usłudze Azure Virtual Network Zawsze bezpłatnie
Nielimitowany przychodzący transfer danych między sieciami wirtualnymi Zawsze bezpłatnie

Zapoznaj się ze szczegółowymi warunkami użytkowania dla oferty dotyczącej bezpłatnego konta platformy Azure.

Kto może skorzystać z bezpłatnego konta platformy Azure?

Bezpłatne konto platformy Azure jest dostępne dla wszystkich nowych klientów platformy Azure. Uprawnione są osoby, które nigdy nie korzystały z bezpłatnej wersji próbnej platformy Azure lub nie płaciły za użycie platformy Azure.

Czy aby założyć bezpłatne konto platformy Azure, muszę coś zapłacić?

Nie. Rozpoczęcie jest bezpłatne, a dodatkowo otrzymasz środki w wysokości $200 do wydania przez pierwsze 30 dni.

Czy muszę płacić po upływie 30 dni?

Po upływie pierwszych 30 dni możesz kontynuować korzystanie z bezpłatnych produktów po uaktualnieniu konta do subskrypcji platformy Azure płatnej zgodnie z rzeczywistym użyciem i zlikwidować limit wydatków. Jeśli będziesz nadal korzystać z usług w ilościach dostępnych bezpłatnie, nie musisz za nic płacić.

Co się stanie po wykorzystaniu bezpłatnych środków w wysokości $200 lub po upływie 30 dni?

Powiadomimy Cię o tym i podejmiesz decyzję, czy chcesz uaktualnić konto do subskrypcji z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem. Jeśli tak zrobisz, uzyskasz dostęp do wszystkich bezpłatnych produktów. Jeśli tego nie zrobisz, Twoje konto i produkty zostaną wyłączone i będzie konieczne uaktualnienie, aby wznowić użycie.

Czym są subskrypcje i jaki mają związek z bezpłatnym kontem platformy Azure?

Subskrypcje to jednostki zapewniające dostęp do produktów platformy Azure jako część bezpłatnego konta platformy Azure. Bezpłatne konto platformy Azure rozpoczyna się subskrypcją w bezpłatnej wersji próbnej, która obejmuje środki w wysokości $200 do wydania w ciągu pierwszych 30 dni od założenia konta, możliwość bezpłatnego korzystania z popularnych usług platformy Azure przez 12 miesięcy, a także dostęp do ponad 25 zawsze bezpłatnych produktów. Po upływie pierwszych 30 dni korzystania z konta lub po wykorzystaniu środków w wysokości $200 konieczne będzie uaktualnienie do subskrypcji z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby nadal korzystać z konta.

Co to znaczy, że muszę uaktualnić subskrypcję?

Bezpłatne konto platformy Azure rozpoczyna się subskrypcją w bezpłatnej wersji próbnej i obejmuje środki w wysokości $200, które traktowane są jako limit wydatków. To znaczy, że przez pierwsze 30 dni każde użycie zasobów spoza bezpłatnych produktów i ponad bezpłatne ilości będzie odliczane ze środków w wysokości $200. Po upływie 30 dni lub po wykorzystaniu środków w wysokości $200 (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze) musisz uaktualnić konto do subskrypcji z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem. Automatycznie usuwa to limit wydatków, dzięki czemu możesz nadal mieć dostęp do wszystkich bezpłatnych produktów dostępnych w ramach bezpłatnego konta. Po usunięciu limitu wydatków płacisz za to, z czego korzystasz powyżej bezpłatnych ilości, a opłatami obciążana jest udostępniona przez Ciebie karta płatnicza.

Co się stanie z produktami, jeśli nie uaktualnię konta?

Jeśli po upływie 30 dni lub po wyczerpaniu środków w wysokości $200 (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze) postanowisz nie uaktualniać konta, wszystkie wdrożone produkty zostaną wycofane, a uzyskanie do nich dostępu będzie niemożliwe. Zawsze możesz wrócić i uaktualnić subskrypcję w ciągu 30 następnych dni.

Jak mogę się dowiedzieć, jaka część kwoty wynoszącej $200 pozostała do wykorzystania?

Pozostałe środki są widoczne u góry portalu zarządzania, więc zawsze znasz ich wysokość.

Co się stanie z moimi niewykorzystanymi środkami, jeśli przeprowadzę uaktualnienie przed upływem pierwszych 30 dni?

Po uaktualnieniu do subskrypcji z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem wszystkie pozostałe bezpłatne środki będą nadal dostępne przez pełne 30 dni od rozpoczęcia korzystania z bezpłatnego konta. Nic nie stracisz, nawet jeśli przeprowadzisz uaktualnienie wcześniej. Po uaktualnieniu możesz nadal korzystać z bezpłatnych produktów. Powyżej bezpłatnych ilości płacisz wyłącznie za rzeczywiste użycie w każdym miesiącu. Możesz zrezygnować w dowolnym momencie.

Co jest potrzebne do utworzenia bezpłatnego konta?

All you need is a phone number, a credit or debit card, and a GitHub account or Microsoft Account username (formerly Windows Live ID).

Do I need a Microsoft account to sign up for Azure?

You can sign up with your Microsoft account, or you can use your GitHub account and take your code all the way from repositories to deployment.

How does the signup process work using GitHub?

You can now sign up using the “Sign-in options” link on the Azure sign-in page. When you, as a GitHub user, first sign into a Microsoft product with your credentials, GitHub will ask for your permission to consent. GitHub will share with Microsoft the name and public and private email addresses on your GitHub account to check if you already have a Microsoft account. If it looks like you already have an account, you’ll have the option to use that account and add your GitHub account as a login method. Otherwise, a new account will be created and linked to the GitHub account.

What GitHub information will be shared with Microsoft?

Microsoft is committed to user privacy. The request for profile information is used to check for the presence of an existing Microsoft account and to create an account if needed. Once your information enters the Microsoft ecosystem, it’s protected by our terms of service and we don’t share it without your permission. Connecting a GitHub identity to a Microsoft account will not give Microsoft any code access.

Dlaczego muszę podawać dane karty kredytowej i numer telefonu?

Jednym z naszych sposobów utrzymania niskich cen jest sprawdzanie, czy posiadacze kont to prawdziwi ludzie, a nie roboty lub anonimowe osoby powodujące problemy dla innych. Numeru telefonu i karty kredytowej używamy w celu weryfikacji tożsamości. Nie wykorzystujemy karty kredytowej do pobrania żadnych opłat. Na koncie karty kredytowej może być jedynie widoczne weryfikacyjne wstrzymanie środków w wysokości jednego dolara. Zostanie ono wycofane w ciągu trzech do pięciu dni.

Co się dzieje po zakończeniu 12-miesięcznego okresu bezpłatnego używania produktów?

Pewne przydziały w ramach popularnych produktów, takie jak zasoby obliczeniowe, sieć, magazyn i bazy danych, są bezpłatne przez 12 miesięcy po podniesieniu poziomu subskrypcji. Po upływie 12 miesięcy każdy z używanych produktów będzie nadal działać i będą naliczane opłaty zgodnie ze standardowymi stawkami płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Czy można używać bezpłatnego konta platformy Azure w środowisku produkcyjnym, czy tylko w środowisku deweloperskim?

Bezpłatne konto platformy Azure zapewnia dostęp do wszystkich produktów platformy Azure i nie blokuje klientom możliwości realizowania pomysłów w środowisku produkcyjnym. Bezpłatne konto platformy Azure obejmuje pewne produkty i określone przydziały w ramach tych produktów, które są oferowane bezpłatnie. Aby umożliwić obsługę scenariuszy produkcyjnych, może być konieczne użycie zasobów powyżej bezpłatnych przydziałów. Opłaty za dodatkowe zasoby będą naliczane zgodnie ze stawkami płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Czy bezpłatne konto, bezpłatne produkty przez 12 miesięcy i środki w wysokości $200 są dostępne w wielu krajach?

Tak. Są dostępne we wszystkich krajach, w których platforma Azure jest dostępna do użytku komercyjnego (ale nie obejmuje niezależnych produktów w chmurze w regionach Instytucje rządowe USA, Azure [Chiny] i Azure [Niemcy]). Platforma Azure jest obecnie dostępna do użytku komercyjnego w 140 krajach/regionach, w tym:

 • Afganistan
 • Albania
 • Algieria
 • Angola
 • Arabia Saudyjska
 • Argentyna
 • Armenia
 • Australia
 • Austria
 • Autonomia Palestyńska
 • Azerbejdżan
 • Bahamy
 • Bahrajn
 • Bangladesz
 • Barbados
 • Belgia
 • Belize
 • Bermudy
 • Białoruś
 • Boliwia
 • Bośnia i Hercegowina
 • Botswana
 • Brazylia
 • Brunei Darussalam
 • Bułgaria
 • Chile
 • China
 • Chorwacja
 • Côte d’Ivoire
 • Curaçao
 • Cypr
 • Czarnogóra
 • Dania
 • Dominikana
 • Egipt
 • Ekwador
 • Estonia
 • Etiopia
 • Fidżi
 • Filipiny
 • Finlandia
 • Francja
 • Ghana
 • Grecja
 • Gruzja
 • Gwatemala
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Honduras
 • Hongkong SAR
 • Indie
 • Indonezja
 • Irak
 • Irlandia
 • Islandia
 • Izrael
 • Jamajka
 • Japonia
 • Jemen
 • Jordania
 • Kajmany
 • Kamerun
 • Kanada
 • Katar
 • Kazachstan
 • Kenia
 • Kirgistan
 • Kolumbia
 • Korea Południowa
 • Kostaryka
 • Kuwejt
 • Liban
 • Libia
 • Liechtenstein
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Łotwa
 • Macedonia (BJRM)
 • Makau SAR
 • Malezja
 • Malta
 • Maroko
 • Mauritius
 • Meksyk
 • Mołdawia
 • Monako
 • Mongolia
 • Namibia
 • Nepal
 • Niemcy
 • Nigeria
 • Nikaragua
 • Norwegia
 • Nowa Zelandia
 • Oman
 • Pakistan
 • Panama
 • Paragwaj
 • Peru
 • Polska
 • Portoryko
 • Portugalia
 • Republika Cabo Verde
 • Republika Czeska
 • Republika Konga
 • Republika Południowej Afryki
 • Rosja
 • Rumunia
 • Rwanda
 • Saint Kitts i Nevis
 • Salwador
 • Senegal
 • Serbia
 • Singapur
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Sri Lanka
 • Stany Zjednoczone
 • Szwajcaria
 • Szwecja
 • Tadżykistan
 • Tajlandia
 • Tajwan
 • Tanzania
 • Trynidad i Tobago
 • Tunezja
 • Turcja
 • Turkmenistan
 • Uganda
 • Ukraina
 • Urugwaj
 • Uzbekistan
 • Wenezuela
 • Węgry
 • Wietnam
 • Włochy
 • Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych
 • Wyspy Owcze
 • Zambia
 • Zimbabwe
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Zjednoczone Królestwo

Czy mogę wykorzystać moje środki w wysokości $200 na oferty z portalu Azure Marketplace?

Nie. Twoje środki na korzystanie nie mogą być zastosowane do ofert w portalu Azure Marketplace. Wielu partnerów portalu Azure Marketplace oferuje natomiast wraz ze swoimi rozwiązaniami bezpłatne wersje próbne i/lub bezpłatne plany warstw.

Co mogę zrobić, jeśli mam kolejne pytania?

Zadzwoń do nas na numer 1-800-867-1389, a z przyjemnością odpowiemy na wszelkie dodatkowe pytania.

Z ilu subskrypcji bezpłatnego konta mogę skorzystać?

Na jedną subskrypcję przypada limit 12 miesięcy bezpłatnego dostępu do produktów i środki w wysokości $200 dla nowych klientów. Jednak możliwe jest posiadanie kilku innych subskrypcji (na przykład z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem) w ramach jednego bezpłatnego konta.

Czy mogę połączyć bezpłatne konto platformy Azure z korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure?

Nie. Nie można połączyć korzyści użycia hybrydowego platformy Azure z produktami oferowanymi bezpłatnie.

Utwórz bezpłatne konto