Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Często zadawane pytania dotyczące planów pomocy technicznej platformy Azure

Omówienie pomocy technicznej platformy Azure

 • Pomoc techniczna dotycząca rozliczeń i zarządzania subskrypcjami jest dostępna dla wszystkich klientów platformy Azure na rynkach, na których jest oferowana platforma Azure. Pomoc techniczna jest dostępna dla klientów, którzy zakupili plan pomocy technicznej. Niektóre usługi mogą nie być dostępne we wszystkich regionach od razu po ich ogólnym udostępnieniu.

 • Czas wstępnej reakcji zależy od planu pomocy technicznej oraz wpływu wniosku na działalność firmy (zwanego również ważnością). Zobacz definicje poziomów ważności.

 • Pomoc techniczna firmy Microsoft jest świadczona w dziewięciu językach: angielskim, chińskim tradycyjnym, francuskim, hiszpańskim, japońskim, koreańskim, niemieckim, portugalskim i włoskim. Pomoc techniczna jest dostępna w języku angielskim przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu dla wszystkich ważności problemów oraz w języku japońskim tylko dla problemów o ważności A.

  Pomoc techniczna dla innych obsługiwanych języków jest dostępna tylko podczas lokalnych godzin pracy. Pomoc techniczna poza tymi godzinami będzie świadczona w języku angielskim wraz z usługami tłumaczeniowymi w razie potrzeby. Alternatywnie możesz poczekać do następnego dnia roboczego, aby uzyskać pomoc techniczną w swoim języku.

 • W Ameryce Północnej praca pomocy technicznej odbywa się w godzinach od 6:00 do 18:00 czasu pacyficznego, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy. Godziny pracy i dni wolne od pracy różnią się w zależności od kraju/regionu, ale godziny pracy pomocy technicznej to zazwyczaj od 9:00 do 17:00 czasu lokalnego, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

 • Podstawowe zasoby samodzielnej pomocy są dostępne dla wszystkich klientów platformy Azure, bez dodatkowych kosztów. Aby uzyskać indywidualną pomoc techniczną, musisz mieć płatny plan pomocy technicznej. Porównaj plany pomocy technicznej platformy Azure.

 • Uzyskaj odpowiedzi na pytania techniczne na stronie Platforma Azure w witrynie Q&A — kanale społeczności, w którym możesz wymieniać pomysły z ekspertami ze społeczności, inżynierami firmy Microsoft oraz innymi klientami. Niezawodne narzędzie wyszukiwania zwraca odpowiedzi z różnych źródeł, dzięki czemu jest to cenny zasób samodzielnej pomocy.

  Jeśli jesteś członkiem programu Microsoft Partner Network, Microsoft Developer Network (MSDN) lub Microsoft for Startups, możesz kwalifikować się do ograniczonej pomocy technicznej platformy Azure, nawet jeśli nie masz płatnego planu pomocy technicznej. Aby zapoznać się z opcjami pomocy technicznej i związanymi z nimi korzyściami, zobacz warunki i postanowienia dotyczące świadczenia usług.

  Subskrypcja platformy Azure obejmuje dostęp do pomocy technicznej związanej z zarządzaniem subskrypcjami (np. rozliczeniami, korektami przydziałów i transferami kont), bez dodatkowych kosztów za pośrednictwem witryny Azure Portal. Obejmuje również dostęp do pulpitu nawigacyjnego stanu platformy Azure, forum Pomoc techniczna społeczności platformy Azure i strony Platforma Azure w witrynie Q&A.

 • Firma Microsoft może udostępniać platformę Azure w wersji zapoznawczej lub beta, a także inne funkcje, usługi, programy lub regiony w celu uzyskania opinii lub przeprowadzenia oceny zanim będą ogólnie dostępne. Wersje zapoznawcze są odpowiednio oznaczone w witrynie Azure Portal i wymienione w aktualizacjach platformy Azure. Istnieją trzy rodzaje wersji zapoznawczych na platformie Azure, różniące się dostępnością usług i dostępem do programu.

  • Publiczne wersje zapoznawcze są dostępne dla subskrybentów platformy Azure za pośrednictwem witryny Azure Portal. Mają one na celu dać Ci możliwość wyświetlania i testowania przyszłych usług i funkcji.

  • Prywatne wersje zapoznawcze są udostępniane podgrupie klientów pozostających w bezpośrednim kontakcie z inżynierami zajmującymi się platformą Azure. Koncentrują się na bezpośrednim i ciągłym uzyskiwaniu opinii w fazie opracowywania usługi.

  • Ograniczone wersje zapoznawcze są oferowane dla ustalonej i ograniczonej liczby klientów.
    

  Dostęp do usług i funkcji platformy Azure w wersji zapoznawczej podlega ograniczonym lub innym warunkom użytkowania zgodnie z umową serwisową oraz dodatkowym postanowieniom dotyczącym wersji zapoznawczych. Wersje zapoznawcze są udostępniane w stanie takim, jakim są, ze wszystkimi usterkami i w miarę dostępności i nie są objęte umowami dotyczącymi poziomu usług (SLA) ani ograniczoną gwarancją oferowaną przez firmę Microsoft w przypadku ogólnie dostępnych usług platformy Azure. Są udostępniane z zastrzeżeniem, że wyrazisz zgodę na warunki użytkowania stanowiące uzupełnienie umowy dotyczącej korzystania z platformy Azure.

 • Plany pomocy technicznej platformy Azure obejmują większość usług i funkcji w publicznej wersji zapoznawczej, ale mają zastosowanie pewne wyjątki. Dowiedz się więcej na temat uwzględnionych usług i funkcji. Pomoc techniczna jest ograniczona do scenariuszy wymagających usunięcia awarii i jest oferowana w języku angielskim z całodobowym wsparciem dostępnym w przypadku ważności A i B (w oparciu o plan pomocy technicznej).

  Plany pomocy technicznej platformy Azure nie obejmują usług ani funkcji w prywatnej lub ograniczonej wersji zapoznawczej. Aby uzyskać pomoc w zakresie tych usług, przejdź do pomocy technicznej społeczności platformy Azure.

Korzystanie z pomocy technicznej platformy Azure

 • Przejdź do witryny Azure Portal i utwórz wniosek o pomoc techniczną. Obsługa klienta w zakresie zarządzania subskrypcjami i rozliczeń jest oferowana w ramach subskrypcji platformy Azure, a pomoc techniczna jest świadczona w ramach planu pomocy technicznej platformy Azure. Aby uzyskać wskazówki krok po kroku, zobacz, jak utworzyć wniosek o pomoc techniczną platformy Azure.

  Zalecamy przesyłanie wniosków o pomoc techniczną online, aby zapewnić najbardziej efektywną i skuteczną wiedzę techniczną. Przesyłanie wniosków wiąże się z podawaniem wielu szczegółowych informacji, a dużo łatwiej jest je podawać przez Internet niż przez telefon. Ten prosty i intuicyjny proces eliminuje również bezproduktywny czas oczekiwania na rozmowę, ponieważ problemy są szybciej kierowane do najbardziej wykwalifikowanych inżynierów.

 • Kontakt z pomocą techniczną jest znacznie szybszy za pośrednictwem witryny Azure Portal niż przez telefon, dzięki czemu możesz skontaktować się z odpowiednim inżynierem, który posiada potrzebną wiedzę techniczną. Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do witryny Azure Portal, zadzwoń na numer obsługi klienta odpowiedni dla Twojego kraju/regionu.

 • Aby utworzyć wniosek o pomoc techniczną, przejdź do obszaru Pomoc i obsługa techniczna w witrynie Azure Portal. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz, jak utworzyć wniosek o pomoc techniczną platformy Azure.

 • Przeczytaj, jak rozwiązywać problemy z logowaniem do subskrypcji platformy Azure. Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do witryny Azure Portal, zadzwoń na numer obsługi klienta odpowiedni dla Twojego kraju/regionu.

 • Wniosek o pomoc techniczną dotyczący zarządzania subskrypcjami możesz utworzyć w witrynie Azure Portal, nawet jeśli Twoja subskrypcja nie została jeszcze utworzona.

 • Wniosek o pomoc techniczną może utworzyć administrator konta, administrator usługi lub współadministrator subskrypcji. Ponadto każda osoba z uprawnieniami do zapisu (na przykład właściciel lub współautor) lub z wbudowaną rolą współautora wniosków o pomoc techniczną może tworzyć wnioski o pomoc techniczną dotyczące danej subskrypcji i zarządzać nimi.

 • Aby zmienić dostęp, musisz być administratorem lub właścicielem subskrypcji. W tym celu przypisz rolę współautora wniosków o pomoc techniczną tym, którzy chcą tworzyć wnioski o pomoc techniczną i zarządzać nimi w ramach tej subskrypcji. Dowiedz się więcej o przypisaniach ról.

 • Pomoc techniczną dotyczącą platformy Azure możesz uzyskać na dwa sposoby:

  • Jako administrator konta subskrypcji klienta możesz zakupić plan pomocy technicznej platformy Azure dla tego konta. Wszystkie należące do Ciebie subskrypcje powiązane z jednym kontem są objęte tym samym planem pomocy technicznej. Możesz również użyć korzyści wynikających z planu pomocy technicznej dla partnerów, aby utworzyć wniosek o pomoc techniczną bez konieczności zakupu dedykowanego planu pomocy technicznej platformy Azure.

  • Uzyskaj pomoc techniczną przy użyciu konta klienta. Ty (partner) musisz mieć uprawnienia administratora lub właściciela do subskrypcji klienta, która musi mieć obejmujący ją plan pomocy technicznej. Możesz również użyć korzyści wynikających z planu pomocy technicznej dla partnerów, aby utworzyć wniosek o pomoc techniczną bez konieczności zakupu dedykowanego planu pomocy technicznej platformy Azure.

 • Czas wstępnej reakcji to okres od momentu przesłania wniosku o pomoc techniczną do momentu, gdy skontaktuje się z Tobą inżynier pomocy technicznej i rozpocznie pracę nad Twoim wnioskiem o pomoc techniczną. Czas wstępnej reakcji zależy zarówno od planu pomocy technicznej, jak i od wpływu wniosku na działalność firmy (zwanego również ważnością).

 • Czas potrzebny do rozwiązania problemu i przetworzenia wniosku o pomoc techniczną różni się w zależności od problemu. Firma Microsoft dokłada starań, aby pomóc Ci w jak najkrótszym czasie. Czasami wymaga to skoncentrowania się na redukowaniu oraz eliminowaniu negatywnych skutków operacyjnych przed rozpoczęciem określania pełnego rozwiązania.

 • Firma Microsoft oferuje klientom możliwość uruchamiania na platformie Azure technologii firm zewnętrznych, takich jak Linux, Oracle, SAP i IBM. W przypadku wszystkich scenariuszy, które uprawniają do otrzymania pomocy technicznej w ramach planu pomocy technicznej platformy Azure, firma Microsoft zapewni pomoc przy określaniu problemu występującego między aplikacją a platformą Azure.

  Firma Microsoft zapewni pomoc techniczną, jeśli przyczyną wykrytego problemu okaże się usługa platformy Azure lub sama platforma, i zapewni uzasadnioną komercyjnie pomoc techniczną we wszystkich innych scenariuszach. Jeśli Twój problem nie zostanie rozwiązany, możemy skierować Cię do innych kanałów pomocy technicznej dostępnych dla oprogramowania zewnętrznego.

 • Najpierw, jeśli ta czynność nie została jeszcze wykonana, przejdź do usługi Azure Service Health — spersonalizowanego pulpitu nawigacyjnego udostępniającego alerty i wskazówki dotyczące problemów z usługami platformy Azure — aby skonfigurować alerty, dzięki czemu właściwe osoby zostaną powiadomione o zdarzeniach, które mają wpływ na Twoje zasoby. Jeśli w usłudze Azure Service Health nie będą widoczne żadne aktywne ani ostatnio występujące problemy z usługą, utwórz wniosek o pomoc techniczną.

 • Jeśli wniosek o pomoc techniczną platformy Azure jest otwarty i potrzebujesz analizy głównej przyczyny, możesz poprosić o jeden z płatnych planów pomocy technicznej platformy Azure.

 • Problemy wymagające naprawy w razie awarii to problemy techniczne mogące wystąpić podczas korzystania z usług platformy Azure. Naprawa w razie awarii oznacza prace związane z obsługą technologii, gdy ulegnie ona awarii podczas typowego użytkowania i należy przywrócić jej działanie.

 • Doradztwo techniczne ma na celu pomoc w przypadku ogólnych pytań dotyczących wykonywania określonych czynności. Nie obejmuje ono pytań z zakresu rozliczeń i napraw w razie awarii.

 • Menedżerowie ds. świadczenia pomocy technicznej Professional Direct zapewniają ograniczone doradztwo techniczne na podstawie publicznie dostępnej dokumentacji platformy Azure oraz informacji od inżynierów platformy Azure i ekspertów ds. produktów. Wskazówki mogą obejmować następujące obszary:

  • Planowanie wdrożeń i migracji

  • Planowanie hybrydowych rozwiązań w chmurze

  • Zwiększanie wydajności

  • Zwiększanie niezawodności i możliwości odzyskiwania

  • Ulepszanie zabezpieczeń
    

  Menedżerowie ds. świadczenia pomocy technicznej Professional Direct nie świadczą szczegółowej pomocy w zakresie specyficznym dla poszczególnych klientów, takiej jak przeglądy projektów, architektury i kodu, szczegółowe instrukcje na temat dostosowywania aplikacji lub konfiguracji (np. dostosowywanie wydajności) i weryfikacja specyfikacji. Nie zapewniają oni również pomocy świadczonej u klienta ani nie angażują się w działania implementacyjne, takie jak programowanie lub konfigurowanie wdrożeń u klienta lub na platformie Azure.

  • Jak zaktualizować rozszerzenia w systemie Linux za pomocą interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

  • Jakie uprawnienia RBAC skonfigurowane na platformie Azure są wymagane dla określonego produktu

  • Czy platforma Azure udostępnia usługę infrastruktury aktualizacji systemu Windows / Red Hat

  • Jakie są wymagane parametry określonego polecenia programu PowerShell

  • Czy określone polecenie interfejsu wiersza polecenia ma równoważne polecenie programu PowerShell

  • Przeglądy kodu

  • Niestandardowe przykłady kodu, niezależnie od języka programowania lub typu skryptów (poza tymi w publicznie dostępnej dokumentacji)

  • Szczegółowe wskazówki dotyczące architektury

  • Pytania dotyczące systemu operacyjnego Red Hat Enterprise Linux i innych problemów wymagających naprawy w razie awarii, które są związane z wewnętrznymi ustawieniami i konfiguracją systemu operacyjnego Linux, na przykład ustawieniami infrastruktury aktualizacji Red Hat w systemie operacyjnym, sposobem ustawiania uprawnień w systemie operacyjnym, systemem operacyjnym Windows, konfiguracją systemu Windows, jego licencjonowaniem lub rozwiązywaniem problemów z tym systemem

 • Nie, plan pomocy technicznej nie obejmuje problemów z lokalnymi komputerami ani serwerami.

 • Nie, doradztwo techniczne Professional Direct nie obejmuje pomocy w zakresie migracji do programu CSP.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Oferta platformy Azure w programie CSP.

 • Prześlij swoją opinię na temat produktu lub strony przy użyciu odpowiedniego linku w dolnej części strony dokumentacji.

Zakupy i rozliczenia

 • Plan pomocy technicznej możesz kupić w trybie online za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure lub witryny Azure Portal. Plan pomocy technicznej jest również dostępny w ramach Umowy z Klientem Microsoft. Jeśli masz umowę Enterprise Agreement i chcesz kupić plan pomocy technicznej Professional Direct, skontaktuj się z partnerem lub przedstawicielem firmy Microsoft.

 • Miesięczny koszt planu pomocy technicznej obejmuje jedno konto rozliczeniowe niezależnie od liczby subskrypcji lub użytkowników w ramach tego konta. Wszystkie subskrypcje powiązane z kontem rozliczeniowym mają ten sam plan pomocy technicznej i wszyscy użytkownicy mający dostęp na poziomie administratora lub właściciela do dowolnej subskrypcji w ramach konta z planem pomocy technicznej będą mogli korzystać z pomocy technicznej dla tych subskrypcji. Przejdź do witryny Azure Portal, aby wyświetlić listę subskrypcji na Twoim koncie.

 • Jeśli plan pomocy technicznej został zakupiony za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure albo witryny Azure Portal lub jeśli jest on udostępniany w ramach Umowy z Klientem Microsoft, możesz anulować istniejący plan, a następnie zakupić wyższą warstwę planu w witrynie Azure Portal.

  Jeśli masz umowę Enterprise Agreement, skontaktuj się z partnerem lub przedstawicielem firmy Microsoft.

 • Jeśli plan pomocy technicznej został zakupiony za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure albo witryny Azure Portal lub jeśli jest on udostępniany w ramach Umowy z Klientem Microsoft, można wprowadzać zmiany lub anulować plan pomocy technicznej w witrynie Azure Portal.

  Jeśli masz pytania dotyczące zmiany lub anulowania planu pomocy technicznej, utwórz wniosek o pomoc techniczną. Jako typ problemu wybierz pozycję Zarządzanie subskrypcją. Wybierz odpowiedni plan pomocy technicznej, a następnie wybierz pozycję Żądanie anulowania subskrypcji. Ponieważ plany pomocy technicznej są rozliczane miesięcznie, nie otrzymasz proporcjonalnego zwrotu w przypadku anulowania przed końcem miesiąca.

  Jeśli plan pomocy technicznej został zakupiony w ramach umowy Enterprise Agreement, skontaktuj się z partnerem lub przedstawicielem firmy Microsoft.

 • Opłaty będą naliczane miesięcznie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację usługi Microsoft Cost Management.

 • Jeśli plan pomocy technicznej został zakupiony za pośrednictwem witryny Azure Portal lub jeśli jest on udostępniany w ramach Umowy z Klientem Microsoft, odnowimy go automatycznie przy użyciu zarejestrowanej formy płatności.

  Jeśli plan pomocy technicznej został zakupiony za pośrednictwem partnera lub przedstawiciela firmy Microsoft, powiadomi Cię on, gdy nadejdzie czas na odnowienie.

Pomoc techniczna dotycząca umów Enterprise Agreement

 • Klienci z umowami Enterprise Agreement mogą nabyć plan pomocy technicznej platformy Azure Standard lub Professional Direct od swojego odsprzedawcy lub przedstawiciela handlowego firmy Microsoft. Pomoc techniczna Developer jest niedostępna w ramach umowy Enterprise Agreement. Klienci zainteresowani planem pomocy technicznej Unified Support powinni skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Microsoft.

 • Skontaktuj się z odsprzedawcą, aby nabyć uaktualnienie w celu przejścia z planu Standard do Professional Direct, jeśli jest dostępny w Twoim regionie.

 • Tak, każda rejestracja umowy Enterprise Agreement wymaga oddzielnego planu pomocy technicznej. Jeśli masz jeden plan pomocy technicznej platformy Azure i wiele rejestracji umowy Enterprise Agreement, pomoc techniczna obowiązuje tylko dla rejestracji, z którą powiązano plan pomocy technicznej. Jeśli masz wiele subskrypcji platformy Azure w ramach pojedynczej umowy Enterprise Agreement z planem pomocy technicznej, wówczas wszystkie te subskrypcje są objęte pomocą techniczną.

 • Jeśli masz oczekujące zamówienie na plan pomocy technicznej w ramach umowy Enterprise Agreement, prześlij wniosek o pomoc techniczną dotyczący zarządzania subskrypcją w witrynie Azure Portal, aby tymczasowo włączyć pomoc techniczną. Wskaż zamówiony plan (Standard lub Professional Direct) i opisz problem, a inżynier pomocy technicznej skontaktuje się z Tobą.