Pomiń nawigację

Ogólna dostępność: usługa Azure Network Watcher na platformie Microsoft Azure Government

poniedziałek, 29 stycznia 2018

Usługa Azure Network Watcher jest teraz ogólnie dostępna na platformie Microsoft Azure Government.

Network Watcher to regionalna usługa, która umożliwia monitorowanie i diagnozowanie warunków na poziomie sieci na platformie Azure oraz do i z tej platformy. Narzędzia do diagnostyki i wizualizacji dostępne w usłudze Network Watcher pomagają w uzyskaniu szczegółowych informacji o sieci. Usługa obejmuje rozwiązywanie problemów z połączeniami, dzienniki przepływu sieciowych grup zabezpieczeńprzechwytywanie pakietów, weryfikowanie przepływu protokołu IP, rozwiązywanie problemów z siecią VPN, topologię itd.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę dokumentacji usługi Network Watcher.

Related feedback