Network Watcher

Monitorowanie oraz diagnozowanie wydajności i kondycji sieci oraz uzyskiwanie szczegółowych informacji

Automatyzowanie zdalnego monitorowania sieci przez przechwytywanie pakietów

Usługa Network Watcher umożliwia monitorowanie i diagnozowanie problemów z siecią bez konieczności logowania się na maszynach wirtualnych. Możesz wyzwalać przechwytywanie pakietów przez ustawienie alertów oraz uzyskiwać dostęp do informacji o wydajności w czasie rzeczywistym na poziomie pakietów. Możesz szczegółowo analizować problemy w celu lepszego ich diagnozowania.

Uzyskiwanie szczegółowych informacji dotyczących ruchu sieciowego przy użyciu dzienników przepływu

Dzienniki przepływu sieciowych grup zabezpieczeń pozwalają lepiej zrozumieć wzorzec ruchu sieciowego. Informacje w dziennikach przepływu ułatwiają gromadzenie danych na potrzeby zachowania zgodności, inspekcji i monitorowania profilu zabezpieczeń sieci

Diagnozowanie problemów z połączeniem sieci VPN

Usługa Network Watcher umożliwia diagnozowanie najczęstszych problemów z usługą VPN Gateway i połączeniami. Dzięki temu można wykryć problem i dokładniej go przeanalizować przy użyciu szczegółowych dzienników.

Partnerzy

Powiązane produkty i usługi

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Virtual Network

Udostępnianie sieci prywatnych, możliwość połączenia z lokalnymi centrami danych

Azure Monitor

Możliwość pełnej obserwacji aplikacji, infrastruktury i sieci

Rozpoczynanie korzystania z usługi Network Watcher