Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Aktualizacje usługi Azure Lighthouse — kwiecień 2020

Data opublikowania: 01 czerwca, 2020

W usłudze Azure Lighthouse wprowadzono kilka aktualizacji krytycznych:

 • Opcja rezygnacji z wbudowanej roli delegowania dla dostawców usług zarządzanych.

o   Wpisy delegowania są teraz zapisywane w dziennikach aktywności dzierżawy dostawcy usług zarządzanych, a dostawcy mogą być powiadamiani o działaniach delegowania klienta.

 • Funkcja subskrypcji obejmuje teraz zarządzanie na podstawie kontekstu, udostępniając rozszerzone funkcje szablonu usługi Azure Resource Manager z atrybutami „accessing by” (uzyskiwanie dostępu przez) oraz „owned by detail” (szczegóły właściciela).
 • Wbudowane definicje zasad są dostępne i zalecane dla delegowanych zakresów, dzięki czemu można ustalić, czym zarządzają poszczególni partnerzy.
 • Teraz Lighthouse jest certyfikowaną usługą FEDRAMP High na potrzeby chmury dla instytucji rządowych.
 • Obsługa rozwiązania Azure Sentinel przy użyciu usługi Lighthouse.
 • Raporty usługi Azure Backup i eksplorator usługi Azure Backup umożliwiają partnerom usługi Lighthouse łatwe wyświetlanie kopii zapasowych i tworzenie dotyczących ich raportów na dużą skalę wśród klientów ze skoroszytami.
 • Usługa Azure Arc do obsługi serwerów za pomocą usługi Lighthouse.
 • Oferty zarządzane przez usługę można migrować do Centrum partnerskiego.
 • Ulepszone środowisko bloku Pomoc i obsługa techniczna.

Dowiedz się więcej

 • Azure Lighthouse
 • Management

Powiązane produkty