Aktualizacje platformy

Zapoznaj się z najnowszymi aktualizacjami produktów i funkcji platformy Azure, które mają na celu spełnienie wymagań dotyczących inwestycji w chmurę. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Kanał informacyjny RSS

sierpień 2020

5 sie

Large storage for Azure Database for MariaDB

TERAZ DOSTĘPNE

General availability support for up to 16TB of storage and up to 20,000 IOPS in Azure Database for MariaDB enables you to run the most demanding, large scale workloads.

 • Azure Database for MariaDB
 • Features

czerwiec 2020

24 cze

Aparat bazy danych usługi Azure Database for MariaDB jest teraz dostępny

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Database for MariaDB zapewnia teraz ogólną dostępność obsługi używania dzienników inspekcji do rejestrowania aktywności bazy danych i zdarzeń, takich jak połączenia i zapytania.

 • Azure Database for MariaDB
 • Features
10 cze

Duży magazyn dla usługi Azure Database for MariaDB

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa do 16 TB magazynu i 20 000 operacji we/wy na sekundę w usłudze Azure Database for MariaDB jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej. Ta funkcja zapewnia nie tylko pięć razy więcej miejsca w magazynie dla serwerów baz danych, ale też ponad trzykrotnie większą liczbę operacji we/wy na sekundę.

 • Azure Database for MariaDB
 • Features
10 cze

Obsługa przekierowania dla sterownika PHP mysqlnd służącego do łączenia się z usługą MariaDB jest teraz w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa przekierowywania dla sterownika PHP mysqlnd służącego do łączenia się z usługą Azure Database for MariaDB jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej.

 • Azure Database for MariaDB
 • Features
4 cze

Ustawienie minimalnej wersji protokołu TLS jest teraz dostępne na potrzeby usługi Azure Database for MariaDB

TERAZ DOSTĘPNE

Wymuś minimalną wersję protokołu TLS na poziomie serwera, która ma zastosowanie do usługi Azure Database for MariaDB, używając nowego ustawienia wersji protokołu TLS.

 • Azure Database for MariaDB
 • Compliance
 • Features
 • Open Source
 • Security
1 cze

Usługa Azure Database for MariaDB jest teraz dostępna w regionie Francja Południowa

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Database for MariaDB jest teraz ogólnie dostępna w regionie Francja Południowa.

 • Azure Database for MariaDB
 • Features
 • Open Source
 • Regions & Datacenters

maj 2020

14 maj

Usługa Azure Private Link jest teraz ogólnie dostępna w regionach dla instytucji rządowych Stanów Zjednoczonych

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Private Link jest teraz ogólnie dostępna dla wielu nowych usług.

 • Łącze prywatne platformy Azure
 • Virtual Network
 • Azure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics
 • Azure Cosmos DB
 • Azure Database for PostgreSQL
 • Azure Database for MySQL
 • Azure Database for MariaDB
 • Key Vault
 • Backup Server
 • Azure Cognitive Search
 • Event Hubs
 • Service Bus
 • Event Grid
 • Container Registry
 • Compliance
 • Microsoft Ignite
 • Security
 • Services
4 maj

Usługa Private Link na potrzeby bazy danych Azure Database for MariaDB jest teraz dostępna w dwóch regionach dla instytucji rządowych Stanów Zjednoczonych

TERAZ DOSTĘPNE

Obsługa usługi Azure Private Link na potrzeby bazy danych Azure Database for MariaDB jest teraz ogólnie dostępna we wszystkich chmurach publicznych. Dodatkowo usługa Private Link jest teraz również dostępna w dwóch regionach świadczenia usługi Azure Government — US Gov Arizona i US Gov Wirginia.

 • Azure Database for MariaDB
 • Features
 • Open Source
 • Security

marzec 2020

23 mar

Azure Database for MariaDB — cennik pojemności zarezerwowanej jest teraz dostępny

TERAZ DOSTĘPNE

Cennik pojemności zarezerwowanej dla usługi Azure Database for MariaDB jest teraz dostępny na potrzeby rezerwowania mocy obliczeniowej dla istniejących i przyszłych serwerów MariaDB.

 • Azure Database for MariaDB
 • Features
 • Open Source
 • Pricing & Offerings
 • Services
17 mar

Ogłoszenie ogólnej dostępności usługi Azure Private Link dla usług platformy Azure

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Private Link jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej i ogólnie dostępnej dla wielu nowych usług.

 • Łącze prywatne platformy Azure
 • Virtual Network
 • Azure Cosmos DB
 • Azure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics
 • Konta magazynu
 • Key Vault
 • Azure Database for PostgreSQL
 • Azure Database for MySQL
 • Azure Database for MariaDB
 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Event Hubs
 • Service Bus
 • App Service
 • Event Grid
 • Container Registry
 • Konfiguracja aplikacji
 • Azure Data Lake Storage
 • Azure Cognitive Search
 • Compliance
 • Microsoft Ignite
 • Security
 • Services
14 mar

Usługa Azure Private Link dla usługi Azure Database for MariaDB jest teraz ogólnie dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Obsługa usługi Azure Private Link dla usługi Azure Database for MariaDB jest teraz ogólnie dostępna.

 • Azure Database for MariaDB
 • Features
 • Open Source
 • Services
4 mar

Azure Database for MariaDB — powiadomienia o planowanej konserwacji są teraz w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Funkcja powiadomień o planowanej konserwacji usługi Azure Database for MariaDB jest teraz w wersji zapoznawczej. Użyj tej funkcji, aby otrzymywać alerty dotyczące nadchodzącej planowanej konserwacji usługi Azure Database for MariaDB.

 • Azure Database for MariaDB
 • Features

styczeń 2020

13 sty

Usługa Private Link dla usługi Azure Database for MariaDB jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa usługi Azure Private Link dla usługi Azure Database for MariaDB jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej.

 • Azure Database for MariaDB
 • Features
 • Open Source
 • Security
 • Services

listopad 2019

23 lis

Azure Database for MariaDB — powiadomienia o kondycji usług w regionach Wschodnie stany USA i Południowe Zjednoczone Królestwo

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Teraz w wersji zapoznawczej tylko w regionach Wschodnie stany USA i Południowe Zjednoczone Królestwo usługa Azure Database for MariaDB zapewnia obsługę powiadomień o kondycji usług dotyczących planowanej konserwacji.

 • Azure Database for MariaDB
 • Features
20 lis

Zmiany nazw i identyfikatorów mierników magazynów o dużej skali ogólnego przeznaczenia usług PostgreSQL, MySQL i MariaDB

Od 1 stycznia 2020 r. zmienią się nazwy i identyfikatory mierników usług Azure Database for PostgreSQL, MySQL i MariaDB ogólnego przeznaczenia — magazyn o dużej skali.

 • Azure Database for PostgreSQL
 • Azure Database for MySQL
 • Azure Database for MariaDB
 • Services
19 lis

Serwer usługi Azure Database for Maria DB jest teraz dostępny w regionach Szwajcarii

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Database for MariaDB jest teraz ogólnie dostępna w niedawno ogłoszonych regionach Szwajcarii.

 • Azure Database for MariaDB
 • Features
 • Open Source
 • Regions & Datacenters
 • Services
12 lis

Pojemność zarezerwowana usługi Azure Database for MariaDB jest teraz dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Pojemność zarezerwowana usługi Azure Database for MariaDB jest teraz dostępna na potrzeby rezerwowania mocy obliczeniowej dla istniejących i przyszłych serwerów MariaDB.

 • Azure Database for MariaDB
 • Features
 • Microsoft Ignite
 • Open Source
 • Pricing & Offerings
5 lis

Obsługa funkcji inteligentnej wydajności w usłudze Azure Database for MariaDB jest już dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Dostępność docelowa: Q4 2019

Obsługa zestawu funkcji inteligentnej wydajności w usłudze Azure Database for MariaDB, który obejmuje magazyn zapytań, szczegółowe informacje o wydajności zapytań i zalecenia dotyczące wydajności, jest teraz ogólnie dostępna. Ten zestaw funkcji zapewnia możliwość lepszego zrozumienia obciążeń, w tym ich wizualną inspekcję oraz identyfikowanie wąskich gardeł.

 • Azure Database for MariaDB
 • Features
 • Microsoft Ignite

sierpień 2019

21 sie

Replika do odczytu w tym samym regionie jest teraz dostępna na potrzeby usługi Azure Database for MariaDB

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Database for MariaDB obsługuje teraz asynchroniczną replikację danych z jednego serwera Azure Database for MariaDB (serwera głównego) do maksymalnie pięciu serwerów Azure Database for MariaDB (replik) w tym samym regionie.

 • Azure Database for MariaDB
 • Features

lipiec 2019

15 lip

Repliki do odczytu w wielu regionach dla usługi Azure Database for MariaDB

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Replikacja asynchroniczna między regionami jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej dla usługi Azure Database for MariaDB. Możesz utworzyć nawet pięć serwerów replik tylko do odczytu dla każdego serwera głównego, aby skalować w poziomie i równoważyć obciążenia z dużą liczbą odczytów między serwerami replik i regionami platformy Azure.

 • Azure Database for MariaDB
 • Features

Platforma Azure na konferencji Build

Zasoby

Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

4. kwartał 2019 r.

3. kwartał 2019 r.

2. kwartał 2019

Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

Blog

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie