Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  lipiec 2019

  8 lip

  Obsługa platform Apache Spark 2.4 i Apache Kafka 2.1 w usłudze Azure HDInsight

  Usługa Azure HDInsight obsługuje teraz platformy Apache Spark 2.4 i Apache Kafka 2.1. Możesz wybrać wersję platformy Spark lub Kafka podczas tworzenia klastra w witrynie Azure Portal. Obie aktualizacje zawierają kilka nowych funkcji oraz setki poprawek błędów i ulepszeń.

  • HDInsight
  • Features

  czerwiec 2019

  26 cze

  Biuletyn zabezpieczeń: Poprawki dla klastrów usługi Azure HDInsight mające na celu skorygowanie luk w zabezpieczeniach protokołu TCP jądra systemu Linux

  Usługa Azure HDInsight została zaktualizowana ze względu na luki w zabezpieczeniach, które miały wpływ na jądro systemu Linux.

  • HDInsight
  • Security
  20 cze

  Azure HDInsight Tools for VSCode: Ulepszone zapytania interaktywne PySpark

  Z przyjemnością ogłaszamy integrację rozszerzenia programu VSCode dla języka Python na potrzeby obsługi interaktywnych zapytań PySpark dla usługi HDInsight w programie VSCode. Narzędzia Azure HDInsight Tools for VSCode korzystają z rozszerzenia dla języka Python do…

  • HDInsight
  • Features
  • SDK and Tools
  19 cze

  Azure HDInsight Tools for VSCode: Tabele programu Hive w wersji zapoznawczej

  Narzędzia usługi HDInsight dla programu VSCode w dalszym ciągu zwiększają efektywność użytkowników programu Hive dzięki możliwościom samoobsługowej eksploracji. Eksplorator usługi HDInsight w programie VSCode nie tylko daje Ci możliwości przeglądania baz danych programu Hive…

  • HDInsight
  • Features
  • SDK and Tools

  maj 2019

  9 maj

  Poprawione rozliczenia dotyczące usługi Azure SQL Data Warehouse i innych usług platformy Azure

  Poprawiliśmy rozliczenia dotyczące usługi Azure SQL Data Warehouse i innych usług platformy Azure, które miały wpływ tylko na klientów z umowami EA.

  • SQL Data Warehouse
  • Azure Cosmos DB
  • HDInsight
  • Virtual Machines
  • Services
  6 maj

  Przyspieszone zapisy HBase w usłudze Azure HDInsight są już dostępne w wersji zapoznawczej

  Przyspieszone zapisy HBase znacznie usprawniają obsługę obciążeń NoSQL wymagających małych opóźnień i dużej przepływności.

  • HDInsight
  • Platforma Apache Spark dla usługi Azure HDInsight
  • Platforma Apache Storm dla usługi HDInsight
  • Features
  • Microsoft Build
  • Open Source
  • Services
  6 maj

  Automatyczne skalowanie dla usługi Azure HDInsight jest już dostępne w wersji zapoznawczej

  Funkcja automatycznego skalowania, aktualnie dostępna w wersji zapoznawczej, pozwala automatycznie skalować w górę lub w dół klastry HDInsight — Spark, Hive bądź MapReduce — na podstawie obciążenia albo wstępnie zdefiniowanego harmonogramu.

  • HDInsight
  • Features
  • Microsoft Build
  • Open Source

  kwiecień 2019

  24 kwi

  Zmiany w dostępie do konfiguracji klastra usługi HDInsight

  Wprowadzamy ważne zmiany, aby zapewnić bardziej szczegółowy dostęp oparty na rolach do poufnych informacji konfiguracji z klastrów usługi HDInsight. Te zmiany mogą wymagać działania użytkownika.

  • HDInsight
  • SDK and Tools
  • Security
  23 kwi

  Usługa Azure HDInsight jest teraz dostępna w regionie Chiny Wschodnie 2

  W Chinach są dostępne 4 regiony: Chiny Wschodnie, Chiny Północne, Chiny Północne 2 i Chiny Wschodnie 2.

  • HDInsight
  • Regions & Datacenters
  17 kwi

  Rozwiązanie Apache Hadoop 3 w usłudze Azure HDInsight 4.0 jest już dostępne

  Nowe funkcje rozwiązania Hadoop 3 znacząco poprawiają wydajność, stabilność i dostępność, co przekłada się na niższy całkowity koszt posiadania i szybszy zwrot z inwestycji.

  • HDInsight
  • Platforma Apache Spark dla usługi Azure HDInsight
  • Open Source
  • Services

  marzec 2019

  7 mar

  Zasoby sieciowe usługi HDInsight zaaprowizowane w grupie zasobów usługi HDInsight

  Zasoby sieciowe (takie jak karty sieciowe i moduły równoważenia obciążenia) dla nowych klastrów usługi Azure HDInsight tworzonych w sieci wirtualnej są teraz aprowizowane w tej samej grupie zasobów klastra usługi HDInsight.

  • HDInsight
  • Features
  • Services
  6 mar

  Usługa Azure HDInsight jest teraz dostępna w regionie Francja Środkowa

  Usługa Azure HDInsight jest dostępna w 29 publicznych regionach na całym świecie, w tym w regionie Francja Środkowa.

  • HDInsight
  • Regions & Datacenters

  luty 2019

  5 lut

  Maszyny wirtualne serii Ev3 i ESv3 są dostępne w usłudze Azure HDInsight

  Maszyny wirtualne serii Ev3 i ESv3 są dostępne w usłudze Azure HDInsight.

  • HDInsight
  • Features
  4 lut

  Usługa Azure HDInsight dostępna w regionach US DoD (region wschodni), US DoD (region środkowy), US Gov Teksas

  Usługa Azure HDInsight jest teraz dostępna w regionach US DoD (region wschodni), US DoD (region środkowy) i US Gov Teksas.

  • HDInsight
  • Regions & Datacenters

  styczeń 2019

  23 sty

  Narzędzia usługi HDInsight mają nowe możliwości

  Narzędzia Azure HDInsight Tools for VSCode są teraz ogólnie dostępne (GA). Oferują one najlepsze w swojej klasie środowiska tworzenia dla zadań wsadowych infrastruktury Apache Hive, interaktywnych zapytań rozwiązania Hive i zadań rozwiązania PySpark.

  • HDInsight
  • Services

  listopad 2018

  15 lis

  Usługa Azure HDInsight jest teraz dostępna w regionie Chiny Północne 2

  Usługa Azure HDInsight jest teraz dostępna w regionie Chiny Północne 2.

  • HDInsight
  • Apache Kafka dla usługi HDInsight
  • Platforma Apache Spark dla usługi Azure HDInsight
  • HDInsight Linux
  • Platforma Apache Storm dla usługi HDInsight
  • Program R Server dla usługi HDInsight
  • Regions & Datacenters

  październik 2018

  17 paź

  Ogólna dostępność: pakiet Enterprise Security usługi HDInsight Hadoop

  Możesz łatwo skonfigurować klaster usługi HDInsight z pakietem Enterprise Security Package przyłączony do domeny zarządzanej usługi Azure AD DS.

  • HDInsight
  • Azure Active Directory Domain Services
  • Features

  wrzesień 2018

  26 wrz

  Stream Analytics: Output partitioning to Blob storage by custom date and time formats

  Azure Stream Analytics users can now partition output to Azure Blob storage based on custom date and time formats.

  • Azure Stream Analytics
  • Azure Databricks
  • HDInsight
  • Features
  24 wrz

  Rozszerzenia narzędzi programistycznych dla platformy Apache Spark w ramach usługi Azure HDInsight

  Udostępniamy kilka nowych interesujących ulepszeń narzędzi programistycznych dla platformy Apache Spark w ramach usługi Azure HDInsight.

  • Platforma Apache Spark dla usługi Azure HDInsight
  • HDInsight
  • Microsoft Ignite
  • Services
  24 wrz

  Usługa HDInsight 4.0 w wersji zapoznawczej

  Usługa Azure HDInsight 4.0 w wersji zapoznawczej jest teraz dostępna i gwarantowana przez umowę SLA klasy korporacyjnej.

  • HDInsight
  • Microsoft Ignite
  • Services

  Zasoby

  Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

  2. kwartał 2019

  Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

  Blog

  Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

  Prześlij opinię

  Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

  Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie