Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Kanał informacyjny RSS

styczeń 2020

13 sty

Wymuszanie protokołu TLS 1.2 w usłudze Azure HDInsight

TERAZ DOSTĘPNE

Dostępność docelowa: Q1 2020

Począwszy od 30 czerwca 2020 r., usługa Azure HDInsight będzie wymuszać stosowanie protokołu TLS 1.2 lub nowszych wersji dla wszystkich połączeń HTTPS. Zalecamy, aby upewnić się, że wszyscy klienci są gotowi do obsługi protokołu TLS 1.2 lub jego nowszych wersji.

 • HDInsight
7 sty

Usługa Azure HDInsight jest teraz dostępna w regionie Północne Zjednoczone Emiraty Arabskie

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure HDInsight jest teraz dostępna w regionie Północne Zjednoczone Emiraty Arabskie.

 • HDInsight
6 sty

Minimalny rozmiar maszyny wirtualnej dla węzłów głównych klastra usługi Azure HDInsight

TERAZ DOSTĘPNE

Od 6 kwietnia 2020 r. jako węzły główne dla nowych klastrów usługi HDInsight klienci będą mogli wybierać tylko co najmniej 4-rdzeniowe maszyny wirtualne. Istniejące klastry będą nadal działać zgodnie z oczekiwaniami.

 • HDInsight

listopad 2019

22 lis

Azure HDInsight — upraszczanie zarządzania regułami sieciowych grup zabezpieczeń przy użyciu tagów usług

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure HDInsight obsługuje teraz użycie tagów usług w celu upraszczania zarządzania regułami sieciowych grup zabezpieczeń dla ruchu przychodzącego. Tagi usług platformy Azure służą do grupowania wielu adresów IP w ramach pojedynczego tagu przyjaznego dla użytkownika. Administratorzy muszą jedynie utworzyć reguły, odwołując się do tagów, podczas gdy firma Microsoft będzie odpowiedzialna za utrzymywanie aktualności adresów IP. Administratorzy obsługujący klastry usługi Azure HDInsight mogą teraz korzystać z tego ulepszenia zarządzania.

 • HDInsight
7 lis

Usługa Azure HDInsight — automatyczne skalowanie jest teraz ogólnie dostępne

TERAZ DOSTĘPNE

Automatyczne skalowanie dla usługi Azure HDInsight jest teraz ogólnie dostępne we wszystkich regionach dla obciążeń usług Apache Spark i Hadoop. Ta funkcja umożliwia obsługę obciążeń analizy danych big data w bardziej opłacalny i wydajny sposób, dzięki czemu możesz zwiększyć wykorzystanie klastrów usługi HDInsight i płacić tylko za to, czego potrzebujesz.

 • HDInsight
6 lis

Funkcja przyspieszonych zapisów bazy danych HBase usługi HDInsight jest teraz ogólnie dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Dostępność docelowa: Q4 2019

Funkcja przyspieszonych zapisów w klastrze bazy danych HBase usługi HDInsight dołącza dysk zarządzany SSD w warstwie Premium do każdego serwera regionu (węzła roboczego). Dzienniki zapisu z wyprzedzeniem są skonfigurowane do zapisu w rozproszonym systemie plików Hadoop (HDFS) zainstalowanym na dyskach zarządzanych w warstwie Premium zamiast w standardowych stronicowych obiektach blob platformy Azure. Dyski zarządzane w warstwie Premium są oparte na dyskach SSD i oferują doskonałą wydajność we/wy z odpornością na uszkodzenia. Używanie dysków zarządzanych w warstwie Premium dla dzienników zapisu z wyprzedzeniem pozwala nam oddzielić magazyn dzienników zapisu z wyprzedzeniem od magazynu danych Apache HBase.

 • HDInsight
6 lis

Usługa Azure HDInsight umożliwia teraz dostosowanie usługi Azure SQL Database dla narzędzia Ambari

TERAZ DOSTĘPNE

Nowa funkcja usługi Azure HDInsight umożliwia dostosowanie i uaktualnienie usługi Azure SQL Database dla Apache Ambari podczas tworzenia klastra.

 • HDInsight
5 lis

Usługa Azure HDInsight — ograniczanie klastrów wychodzącego ruchu sieciowego przy użyciu usługi Firewall

TERAZ DOSTĘPNE

Dostępność docelowa: Q4 2019

Integracja usługi Azure HDInsight i usługi Azure Firewall w celu ograniczenia ruchu wychodzącego z klastra do nieautoryzowanych miejsc docelowych jest teraz ogólnie dostępna.

 • HDInsight
 • Azure Firewall

wrzesień 2019

30 wrz

Wycofanie maszyn wirtualnych usługi Azure HDInsight z serii G — konieczność migracji przed 31 października 2019 r.

TERAZ DOSTĘPNE

31 października 2019 r. w usłudze Azure HDInsight zostaną wycofane maszyny wirtualne z serii G. Po tej dacie nie będzie można tworzyć nowych klastrów przy użyciu maszyn wirtualnych z serii G ani skalować w górę klastrów zawierających węzły z serii G.

 • HDInsight
23 wrz

Obsługa interfejsu wiersza polecenia platformy Azure w usłudze Azure HDInsight jest teraz dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Obsługa interfejsu wiersza polecenia platformy Azure w usłudze Azure HDInsight jest teraz ogólnie dostępna. Dzięki temu administratorzy mogą łatwo zarządzać klastrami usługi HDInsight przy użyciu prostych poleceń interfejsu wiersza polecenia platformy Azure.

 • HDInsight

lipiec 2019

8 lip

Obsługa platform Apache Spark 2.4 i Apache Kafka 2.1 w usłudze Azure HDInsight

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure HDInsight obsługuje teraz platformy Apache Spark 2.4 i Apache Kafka 2.1. Możesz wybrać wersję platformy Spark lub Kafka podczas tworzenia klastra w witrynie Azure Portal. Obie aktualizacje zawierają kilka nowych funkcji oraz setki poprawek błędów i ulepszeń.

 • HDInsight

czerwiec 2019

26 cze

Biuletyn zabezpieczeń: Poprawki dla klastrów usługi Azure HDInsight mające na celu skorygowanie luk w zabezpieczeniach protokołu TCP jądra systemu Linux

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure HDInsight została zaktualizowana ze względu na luki w zabezpieczeniach, które miały wpływ na jądro systemu Linux.

 • HDInsight
20 cze

Azure HDInsight Tools for VSCode: Ulepszone zapytania interaktywne PySpark

Z przyjemnością ogłaszamy integrację rozszerzenia programu VSCode dla języka Python na potrzeby obsługi interaktywnych zapytań PySpark dla usługi HDInsight w programie VSCode. Narzędzia Azure HDInsight Tools for VSCode korzystają z rozszerzenia dla języka Python do…

 • HDInsight
19 cze

Azure HDInsight Tools for VSCode: Tabele programu Hive w wersji zapoznawczej

Narzędzia usługi HDInsight dla programu VSCode w dalszym ciągu zwiększają efektywność użytkowników programu Hive dzięki możliwościom samoobsługowej eksploracji. Eksplorator usługi HDInsight w programie VSCode nie tylko daje Ci możliwości przeglądania baz danych programu Hive…

 • HDInsight

maj 2019

9 maj

Poprawione rozliczenia dotyczące usługi Azure SQL Data Warehouse i innych usług platformy Azure

Poprawiliśmy rozliczenia dotyczące usługi Azure SQL Data Warehouse i innych usług platformy Azure, które miały wpływ tylko na klientów z umowami EA.

 • Azure Synapse Analytics
 • Azure Cosmos DB
 • HDInsight
 • Virtual Machines
6 maj

Przyspieszone zapisy HBase w usłudze Azure HDInsight są już dostępne w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Przyspieszone zapisy HBase znacznie usprawniają obsługę obciążeń NoSQL wymagających małych opóźnień i dużej przepływności.

 • HDInsight
 • Platforma Apache Spark dla usługi Azure HDInsight
 • Platforma Apache Storm dla usługi HDInsight
6 maj

Automatyczne skalowanie dla usługi Azure HDInsight jest już dostępne w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Funkcja automatycznego skalowania, aktualnie dostępna w wersji zapoznawczej, pozwala automatycznie skalować w górę lub w dół klastry HDInsight — Spark, Hive bądź MapReduce — na podstawie obciążenia albo wstępnie zdefiniowanego harmonogramu.

 • HDInsight

kwiecień 2019

24 kwi

Zmiany w dostępie do konfiguracji klastra usługi HDInsight

TERAZ DOSTĘPNE

Wprowadzamy ważne zmiany, aby zapewnić bardziej szczegółowy dostęp oparty na rolach do poufnych informacji konfiguracji z klastrów usługi HDInsight. Te zmiany mogą wymagać działania użytkownika.

 • HDInsight
23 kwi

Usługa Azure HDInsight jest teraz dostępna w regionie Chiny Wschodnie 2

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

W Chinach są dostępne 4 regiony: Chiny Wschodnie, Chiny Północne, Chiny Północne 2 i Chiny Wschodnie 2.

 • HDInsight
17 kwi

Rozwiązanie Apache Hadoop 3 w usłudze Azure HDInsight 4.0 jest już dostępne

TERAZ DOSTĘPNE

Nowe funkcje rozwiązania Hadoop 3 znacząco poprawiają wydajność, stabilność i dostępność, co przekłada się na niższy całkowity koszt posiadania i szybszy zwrot z inwestycji.

 • HDInsight
 • Platforma Apache Spark dla usługi Azure HDInsight

Platforma Azure na konferencji Ignite

Zasoby

Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

3. kwartał 2019 r.

2. kwartał 2019

Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

Blog

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie