Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  listopad 2019

  7 lis

  Azure HDInsight—Autoscale is now generally available

  Autoscale for Azure HDInsight is now generally available across all regions for Apache Spark and Hadoop workloads. This feature makes it possible to operate your big data analytics workloads in a more cost-efficient and productive way, so you can drive higher use of your HDInsight clusters and pay only for what you need.

  • HDInsight
  • Features
  6 lis

  HDInsight HBase Accelerated Writes is now generally available

  Dostępność docelowa: Q4 2019

  The accelerated writes feature in the HDInsight HBase cluster attaches a Premium SSD managed disk to every region server (worker node). Write ahead logs are configured to be written to Hadoop Distributed File System (HDFS) mounted on premium managed disks instead of standard Azure page blobs. Premium managed disks are SSD-based and offer excellent I/O performance with fault tolerance. Using premium managed disks for WALs allows us to separate write ahead log storage from Apache HBase data storage.

  • HDInsight
  • Microsoft Ignite
  6 lis

  Azure HDInsight now enables you to customize Azure SQL Database for Ambari

  A new Azure HDInsight capability enables you to customize and upgrade your Azure SQL Database for Apache Ambari during cluster creation.

  • HDInsight
  • Features
  • Microsoft Ignite
  5 lis

  Azure HDInsight—Restrict outbound network traffic clusters by using Firewall

  Dostępność docelowa: Q4 2019

  The integration of Azure HDInsight and Azure Firewall, in order to restrict outbound traffic from the cluster to unauthorized destinations, is now generally available.

  • HDInsight
  • Azure Firewall
  • Microsoft Ignite
  • Security

  wrzesień 2019

  30 wrz

  Wycofanie maszyn wirtualnych usługi Azure HDInsight z serii G — konieczność migracji przed 31 października 2019 r.

  31 października 2019 r. w usłudze Azure HDInsight zostaną wycofane maszyny wirtualne z serii G. Po tej dacie nie będzie można tworzyć nowych klastrów przy użyciu maszyn wirtualnych z serii G ani skalować w górę klastrów zawierających węzły z serii G.

  • HDInsight
  • Features
  • Retirements
  • Services
  23 wrz

  Obsługa interfejsu wiersza polecenia platformy Azure w usłudze Azure HDInsight jest teraz dostępna

  Obsługa interfejsu wiersza polecenia platformy Azure w usłudze Azure HDInsight jest teraz ogólnie dostępna. Dzięki temu administratorzy mogą łatwo zarządzać klastrami usługi HDInsight przy użyciu prostych poleceń interfejsu wiersza polecenia platformy Azure.

  • HDInsight
  • Features

  lipiec 2019

  8 lip

  Obsługa platform Apache Spark 2.4 i Apache Kafka 2.1 w usłudze Azure HDInsight

  Usługa Azure HDInsight obsługuje teraz platformy Apache Spark 2.4 i Apache Kafka 2.1. Możesz wybrać wersję platformy Spark lub Kafka podczas tworzenia klastra w witrynie Azure Portal. Obie aktualizacje zawierają kilka nowych funkcji oraz setki poprawek błędów i ulepszeń.

  • HDInsight
  • Features

  czerwiec 2019

  26 cze

  Biuletyn zabezpieczeń: Poprawki dla klastrów usługi Azure HDInsight mające na celu skorygowanie luk w zabezpieczeniach protokołu TCP jądra systemu Linux

  Usługa Azure HDInsight została zaktualizowana ze względu na luki w zabezpieczeniach, które miały wpływ na jądro systemu Linux.

  • HDInsight
  • Security
  20 cze

  Azure HDInsight Tools for VSCode: Ulepszone zapytania interaktywne PySpark

  Z przyjemnością ogłaszamy integrację rozszerzenia programu VSCode dla języka Python na potrzeby obsługi interaktywnych zapytań PySpark dla usługi HDInsight w programie VSCode. Narzędzia Azure HDInsight Tools for VSCode korzystają z rozszerzenia dla języka Python do…

  • HDInsight
  • Features
  • SDK and Tools
  19 cze

  Azure HDInsight Tools for VSCode: Tabele programu Hive w wersji zapoznawczej

  Narzędzia usługi HDInsight dla programu VSCode w dalszym ciągu zwiększają efektywność użytkowników programu Hive dzięki możliwościom samoobsługowej eksploracji. Eksplorator usługi HDInsight w programie VSCode nie tylko daje Ci możliwości przeglądania baz danych programu Hive…

  • HDInsight
  • Features
  • SDK and Tools

  maj 2019

  9 maj

  Poprawione rozliczenia dotyczące usługi Azure SQL Data Warehouse i innych usług platformy Azure

  Poprawiliśmy rozliczenia dotyczące usługi Azure SQL Data Warehouse i innych usług platformy Azure, które miały wpływ tylko na klientów z umowami EA.

  • Azure Synapse Analytics
  • Azure Cosmos DB
  • HDInsight
  • Virtual Machines
  • Services
  6 maj

  Przyspieszone zapisy HBase w usłudze Azure HDInsight są już dostępne w wersji zapoznawczej

  Przyspieszone zapisy HBase znacznie usprawniają obsługę obciążeń NoSQL wymagających małych opóźnień i dużej przepływności.

  • HDInsight
  • Platforma Apache Spark dla usługi Azure HDInsight
  • Platforma Apache Storm dla usługi HDInsight
  • Features
  • Microsoft Build
  • Open Source
  • Services
  6 maj

  Automatyczne skalowanie dla usługi Azure HDInsight jest już dostępne w wersji zapoznawczej

  Funkcja automatycznego skalowania, aktualnie dostępna w wersji zapoznawczej, pozwala automatycznie skalować w górę lub w dół klastry HDInsight — Spark, Hive bądź MapReduce — na podstawie obciążenia albo wstępnie zdefiniowanego harmonogramu.

  • HDInsight
  • Features
  • Microsoft Build
  • Open Source

  kwiecień 2019

  24 kwi

  Zmiany w dostępie do konfiguracji klastra usługi HDInsight

  Wprowadzamy ważne zmiany, aby zapewnić bardziej szczegółowy dostęp oparty na rolach do poufnych informacji konfiguracji z klastrów usługi HDInsight. Te zmiany mogą wymagać działania użytkownika.

  • HDInsight
  • SDK and Tools
  • Security
  23 kwi

  Usługa Azure HDInsight jest teraz dostępna w regionie Chiny Wschodnie 2

  W Chinach są dostępne 4 regiony: Chiny Wschodnie, Chiny Północne, Chiny Północne 2 i Chiny Wschodnie 2.

  • HDInsight
  • Regions & Datacenters
  17 kwi

  Rozwiązanie Apache Hadoop 3 w usłudze Azure HDInsight 4.0 jest już dostępne

  Nowe funkcje rozwiązania Hadoop 3 znacząco poprawiają wydajność, stabilność i dostępność, co przekłada się na niższy całkowity koszt posiadania i szybszy zwrot z inwestycji.

  • HDInsight
  • Platforma Apache Spark dla usługi Azure HDInsight
  • Open Source
  • Services

  marzec 2019

  7 mar

  Zasoby sieciowe usługi HDInsight zaaprowizowane w grupie zasobów usługi HDInsight

  Zasoby sieciowe (takie jak karty sieciowe i moduły równoważenia obciążenia) dla nowych klastrów usługi Azure HDInsight tworzonych w sieci wirtualnej są teraz aprowizowane w tej samej grupie zasobów klastra usługi HDInsight.

  • HDInsight
  • Features
  • Services
  6 mar

  Usługa Azure HDInsight jest teraz dostępna w regionie Francja Środkowa

  Usługa Azure HDInsight jest dostępna w 29 publicznych regionach na całym świecie, w tym w regionie Francja Środkowa.

  • HDInsight
  • Regions & Datacenters

  luty 2019

  5 lut

  Maszyny wirtualne serii Ev3 i ESv3 są dostępne w usłudze Azure HDInsight

  Maszyny wirtualne serii Ev3 i ESv3 są dostępne w usłudze Azure HDInsight.

  • HDInsight
  • Features
  4 lut

  Usługa Azure HDInsight dostępna w regionach US DoD (region wschodni), US DoD (region środkowy), US Gov Teksas

  Usługa Azure HDInsight jest teraz dostępna w regionach US DoD (region wschodni), US DoD (region środkowy) i US Gov Teksas.

  • HDInsight
  • Regions & Datacenters

  Azure at Ignite

  Zasoby

  Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

  2. kwartał 2019

  Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

  Blog

  Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

  Prześlij opinię

  Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

  Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie