Przejdź do głównej zawartości

Interfejs API w wersji zapoznawczej Azure HDInsight 2018-06-01 zostanie wycofany 30 listopada 2024 r.

Data opublikowania: 09 grudnia, 2021

Firma Microsoft wydaje nową wersję interfejsu Azure HDInsight API, która upraszcza projekt interfejsu API i aktualizuje go. Nowy interfejs API 2021-06-01 zawiera takie funkcje jak tworzenie klastrów ze strefami dostępności, obsługa łączy prywatnych i konfiguracja prywatnego punktu końcowego. Te nowe ulepszenia powodują, że interfejs API w wersji zapoznawczej Azure HDInsight 2018-06-01 zostanie wycofany 30 listopada 2024 r.

Wymagana akcja 
Zacznij korzystać z nowego interfejsu API, wykonując kroki opisane w temacie Interfejs API REST usługi Azure HDInsight do 30 listopada 2024 r.  Po 30 listopada 2024 r. wersja 2018-06-01-preview nie będzie działać.

Niektóre z kluczowych zmian interfejsu API, które należy zaktualizować, to:

  • Zmiana właściwości lokalizacji z opcjonalnej na wymaganą
  • Usunięcie elementów „vmzises” i „vmsize_filters”
  • Zmiana nazwy dwóch istniejących właściwości na zgodne z konwencją CamelCase

Pomoc i obsługa techniczna
Jeśli masz plan pomocy technicznej i potrzebujesz pomocy technicznej, utwórz wniosek o pomoc techniczną.  

  • HDInsight
  • Pricing & Offerings
  • SDK and Tools
  • Services
  • Open Source

Powiązane produkty