Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Platforma Apache Spark 3.0 jest teraz dostępna w publicznej wersji zapoznawczej w usłudze HDInsight 4.0.

Data opublikowania: 14 kwietnia, 2021

Platforma Apache Spark 3.0 to kolejna istotna wersja po wersji 2.x, która wprowadza znaczące ulepszenia w porównaniu z poprzednimi wersjami.  Platforma Apache Spark 3.0 udostępnia funkcje wydajności, takie jak adaptacyjne wykonywanie zapytań (AQE, Adaptive Query Execution) i dynamiczne oczyszczanie partycji (DPP, Dynamic Partition Pruning), a także ulepszenia dotyczące języka ANSI SQL przez dodanie obsługi nowych wbudowanych funkcji, dodatkowych wskazówek sprzężenia i operatorów DML, takich jak DELETE, UPDATE oraz MERGE.

Aby zapoznać się z pełną listą ulepszeń, zobacz informacje o wersji dotyczące platformy Apache Spark 3.0.

Publiczna wersja zapoznawcza platformy Apache Spark 3.0 jest wdrażana we wszystkich regionach świadczenia platformy Azure, w których jest dostępna usługa HDInsight. Napisz na adres askhdinsight@microsoft.com, jeśli masz pytania dotyczące dostępności w ulubionym regionie.

  • HDInsight
  • Features
  • Services

Powiązane produkty