Import/Export

Szybka i wysoce bezpieczna migracja dużych ilości danych do chmury

Przesyłanie dużych ilości danych przez sieć może trwać wiele dni, tygodni, a nawet miesięcy. Nie martw się o przekazywanie danych — dostarcz dyski fizyczne bezpośrednio do platformy Azure, a my zrobimy to za Ciebie. Skorzystaj z usługi Azure Import/Export dla usługi Azure Storage, aby przyspieszyć przejście do chmury.

Efektywne migrowanie dużych zestawów danych

Przesyłaj dyski fizyczne do platformy Azure i z platformy Azure, aby oszczędzić czas i pieniądze względem transferu sieciowego. Możesz importować duże ilości początkowych danych obciążeń do platformy Azure i szybko wysyłać dane do lokacji klientów, aby w prosty sposób rozpowszechniać zawartość. Możesz także wykonywać kopie zapasowe danych lokalnych w chmurze, a następnie odzyskiwać dane lokalnie w razie potrzeby.

Efektywne migrowanie dużych zestawów danych

Zachowywanie prywatności danych

Usługa Import/Export zapewnia wysokie bezpieczeństwo danych na każdym etapie. Dyski są szyfrowane za pomocą funkcji szyfrowania dysków Microsoft BitLocker, a klucze szyfrowania są zarządzane w witrynie Azure Portal lub interfejsie API REST platformy Azure przez protokół SSL. W centrum danych migrujemy dane z dysku do chmury przy użyciu szybkiego połączenia przekazywania w sieci prywatnej.

Zapewnianie integralności danych

Usługa Import/Export umożliwia pewne migrowanie danych. Wbudowane sumy kontrolne i skróty MD5 zapewniają integralność danych. Możesz śledzić i monitorować stan migracji danych za pomocą dzienników i dzienników inspekcji w witrynie Azure Portal.

Powiązane produkty i usługi

Blob Storage

Magazyn obiektów oparty na protokole REST dla danych bez struktury

Usługa Azure Backup

Uprość ochronę danych przed oprogramowaniem wymuszającym okup

Importowanie danych PST w usłudze Office 365

Łatwe przenoszenie skrzynek pocztowych użytkowników organizacji

Data Box

Urządzenia i rozwiązania do transferu danych na platformę Azure i do funkcji obliczeniowej Edge

Wypróbuj usługę Import/Export dla usługi Azure Storage