Cennik usługi Import/Export

Usługa Azure Import/Export umożliwia przenoszenie dużych ilości danych do i z platformy Azure przy użyciu dysków twardych, więc jest szybsza i bardziej ekonomiczna w przypadku przenoszenia dużych zestawów danych w porównaniu do przesyłania ich przez Internet. Dzięki niej transfer danych na platformę Azure można wykonać, przywożąc w bezpieczny sposób dyski twarde do centrów danych firmy Microsoft, a następnie używając bezpiecznej sieci wewnętrznej o wysokiej szybkości.

Szczegóły cennika

Obsługa urządzeń: stawka zryczałtowana $- za obsługiwane urządzenie magazynujące. Nie są naliczane opłaty za transfer danych między urządzeniem a usługą Azure Storage w obrębie tego samego centrum danych. Naliczane są standardowe opłaty za korzystanie z usługi Azure Storage.

Zwrot dostarczonych urządzeń: za zwrot dostarczonych urządzeń zostanie obciążone konto przewoźnika klienta.

*Standardowe stawki za zasoby magazynowe i opłaty związane z transakcjami są naliczane oddzielnie.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Firma Microsoft zapewnia pomoc techniczną dla wszystkich ogólnie dostępnych usług platformy Azure, w tym usługi Import/Export, za pośrednictwem pomocy technicznej dla platformy Azure już od $29/miesiąc. Pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji jest świadczona bezpłatnie.
  • Aktualnie dla usługi Import/Export nie oferujemy umowy SLA.

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji