Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Kanał informacyjny RSS

listopad 2019

5 lis

Usługa Azure Private Link jest teraz dostępna we wszystkich regionach

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Private Link, która zapewnia prywatną łączność z usługami platformy Azure, jest teraz dostępna we wszystkich regionach.

 • Łącze prywatne platformy Azure
 • Virtual Network
 • Azure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics
 • Konta magazynu
 • Azure Data Lake Storage
 • Azure Cosmos DB

wrzesień 2019

16 wrz

Łącze prywatne platformy Azure jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Dostępność docelowa: Q3 2019

Łącze prywatne platformy Azure umożliwia bezpieczniejsze i bardziej prywatne łączenie się z usługami w sieciach wirtualnych platformy Azure za pomocą łącza prywatnego platformy Azure, które jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej.

 • Virtual Network
 • Konta magazynu
 • Azure Data Lake Storage
 • Azure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics

sierpień 2019

20 sie

Nowe interfejsy API kopiowania służące do wydajnego kopiowania danych w usłudze Azure Blob Storage

TERAZ DOSTĘPNE

Wprowadzono nowy zestaw interfejsów API kopiowania w celu umożliwienia wydajnego transferu danych do platformy Azure lub w ramach centrów danych platformy Azure.

 • Konta magazynu
 • Blob Storage

lipiec 2019

25 lip

Zarządzanie cyklem życia obiektów blob platformy Azure jest teraz dostępne we wszystkich regionach świadczenia usługi Azure

TERAZ DOSTĘPNE

Zarządzanie cyklem życia obiektów blob platformy Azure jest teraz dostępne w dodatkowych regionach i ma intuicyjny interfejs portalu.

 • Blob Storage
 • Konta magazynu
23 lip

Obiekty blob w warstwie Premium obsługują teraz zarządzanie cyklem życia obiektów blob

TERAZ DOSTĘPNE

Obiekty blob w warstwie Premium obsługują teraz usuwanie obiektów oparte na zasadach.

 • Usługa Blob Storage w warstwie Premium
 • Konta magazynu
 • Blob Storage
15 lip

Dostępny jest już nowy zbiór zestawów Azure SDK w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Nowy zbiór bibliotek do pracy z usługami Azure Storage, Cosmos DB, Key Vault i Event Hubs w językach Java, Python, JavaScript/TypeScript i C# jest teraz dostępny w wersji zapoznawczej.

 • Event Hubs
 • Key Vault
 • Azure Cosmos DB
 • Konta magazynu
 • Security
15 lip

Dostęp do danych obsługujący wiele protokołów dla usługi Azure Data Lake Storage jest teraz dostępny w publicznej wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

W wersji zapoznawczej jest teraz dostępna nowa funkcja, która pozwoli Ci zarządzać tymi samymi danymi za pośrednictwem albo interfejsów API obiektów blob, albo interfejsów API usługi Data Lake Storage Gen2.

 • Azure Data Lake Storage
 • Blob Storage
 • Konta magazynu
1 lip

Społeczność BGP usługi Azure Cosmos DB ExpressRoute jest teraz dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Ogłaszamy dodanie społeczności usługi Azure Cosmos DB w usłudze ExpressRoute, co pozwoli na reklamy regionalne usługi Azure Cosmos DB.

 • Usługa ExpressRoute systemu Azure
 • Konta magazynu
 • Azure Cosmos DB
 • Azure SQL Database

luty 2019

5 lut

Tryb failover konta usługi Azure Storage jest teraz w publicznej wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Tryb failover konta usługi Azure Storage umożliwia klientom kontrolowanie czasu przejścia w tryb failover kont magazynu GRS i RA-GRS z regionu podstawowego do pomocniczego.

 • Konta magazynu
 • Azure Resource Manager

styczeń 2019

29 sty

Avere vFXT for Azure: Dostępne jest nowe wdrożenie szablonu usługi ARM

TERAZ DOSTĘPNE

Udostępniono nowego kreatora wdrażania na potrzeby Avere vFXT for Azure, rozwiązania do buforowania o wysokiej wydajności, w celu usprawnienia procesów konfigurowania.

 • Avere vFXT for Azure
 • Konta magazynu
23 sty

Odświeżona wersja zapoznawcza: Usługa Azure Backup obsługuje program PowerShell i listy kontroli dostępu dla usługi Azure Files

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Teraz możesz przechowywać kopie zapasowe udziałów usługi Azure Files przez 10 lat, używając usługi Azure Backup i programu PowerShell.

 • Usługa Azure Backup
 • Konta magazynu
 • File Storage

listopad 2018

19 lis

Zmiany identyfikatorów GUID i nazw zasobów w usłudze Blob Storage (Niemcy)

Od 1 stycznia 2019 r. identyfikatory GUID i nazwy zasobów dla usługi Azure Blob Storage w regionach na terenie Niemiec zmienią się.

 • Konta magazynu

październik 2018

22 paź

Październikowa aktualizacja witryny Azure Portal

TERAZ DOSTĘPNE

Witryna Azure Portal została zaktualizowana w październiku 2018 r.

 • Portal Microsoft Azure
 • Aplikacja mobilna platformy Azure
 • Konta magazynu
 • Virtual Machines
 • Virtual Machine Scale Sets
 • Azure Advisor
 • Service Fabric
 • Wirtualna sieć WAN
 • Dziennik aktywności
 • Aplikacje zarządzane platformy Azure
 • Automation
 • Azure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics
15 paź

Ograniczona publiczna wersja zapoznawcza: obiekty blob Premium w witrynie Azure Portal

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

W witrynie Azure Portal możesz tworzyć konta usługi Blob Storage w warstwie Premium oraz zarządzać nimi. Ta wersja zapoznawcza jest dostępna w regionach Wschodnie stany USA 2, Środkowe stany USA i Zachodnie stany USA.

 • Portal Microsoft Azure
 • Konta magazynu
 • Blob Storage

wrzesień 2018

26 wrz

Publiczna wersja zapoznawcza: Zasady punktów końcowych usług sieci wirtualnej dla usługi Azure Storage

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Zasady punktów końcowych usług sieci wirtualnej dla usługi Azure Storage są obecnie dostępne w wersji zapoznawczej.

 • Virtual Network
 • Konta magazynu
24 wrz

Większa pojemność magazynu i wydajność w nowych jednostkach SKU dysków platformy Azure.

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Nowe jednostki SKU funkcji Dyski zarządzane platformy Azure dla dysków SSD w warstwie Premium, SSD w warstwie Standardowa oraz HDD w warstwie Standardowa zapewnią nawet 32 TiB (32 767 GB) pojemności. Wydajność sięgnie 20 000 operacji we/wy na sekundę i 750 MB/s.

 • Konta magazynu
4 wrz

Public preview: Data Box Disk now available in Australia and Canada

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Data Box Disk is now available in Australia and Canada.

 • Konta magazynu

czerwiec 2018

28 cze

Static website hosting for Azure Storage now in public preview

Today we are excited to announce the public preview of static website hosting for Azure Storage

 • Konta magazynu
27 cze

Announcing the preview for Azure Data Lake Storage Gen2

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Data Lake Storage Gen2 offers a no-compromise data lake. It unifies the core capabilities from the first generation of Azure Data Lake with a Hadoop compatible file system endpoint now directly integrated into Azure Blob Storage. This enhancement combines the scale and cost benefits of object storage with the reliability and performance typically associated only with on-premises file systems. This new file system includes a full hierarchical namespace that makes files and folders first class citizens, translating to faster, more reliable analytic job execution.

 • Konta magazynu
5 cze

SQL Data Warehouse PolyBase support for Azure Storage Encryption using customer-managed keys

PolyBase in SQL Data Warehouse, the preferred loading mechanism, can transparently read data from the encrypted storage layer and move the data in a secure way by using the WASBS protocol.

 • Konta magazynu
 • Azure Synapse Analytics

Platforma Azure na konferencji Ignite

Zasoby

Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

4. kwartał 2019 r.

3. kwartał 2019 r.

2. kwartał 2019

Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

Blog

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie