SQL Database

Usługa inteligentnej, relacyjnej bazy danych w chmurze

Migrowanie baz danych programu SQL Server bez wprowadzania zmian w aplikacjach. Azure SQL Database to inteligentna, w pełni zarządzana usługa relacyjnej bazy danych w chmurze, która zapewnia największą zgodność aparatu programu SQL Server. Użyj ulubionych narzędzi języka SQL, aby przyspieszyć opracowywanie aplikacji i uprościć przeprowadzanie konserwacji. Wykorzystaj wbudowane funkcje analizy, umożliwiające rozpoznawanie wzorców aplikacji i adaptację w celu maksymalizacji wydajności, niezawodności i ochrony danych.

Migrowanie baz danych programu SQL Server bez wprowadzania zmian w aplikacjach

Uzyskaj najszerszą zgodność z aparatem programu SQL Server i natywną obsługę sieci wirtualnej, korzystając z wystąpienia zarządzanego usługi SQL Database. Ta opcja daje to, co najlepsze w programie SQL Server, a do tego korzyści operacyjne i finansowe wynikające z używania inteligentnej, w pełni zarządzanej usługi. Wystąpienie zarządzane to idealne miejsce do migracji dużej liczby istniejących baz danych programu SQL Server ze środowiska lokalnego lub maszyn wirtualnych do usługi SQL Database.

Zapoznaj się ze ścieżkami migracji bazy danych na platformę Azure

Maksymalizacja zwrotu z inwestycji przez migrację do chmury

Zmniejsz obciążenia związane z zarządzaniem warstwą danych oraz oszczędzaj czas i pieniądze, migrując obciążenia do chmury.

Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server zapewnia ekonomiczną ścieżkę migracji setek, a nawet tysięcy baz danych programu SQL Server przy minimalnym nakładzie pracy. Wykorzystaj swoje licencje na program SQL Server z programem Software Assurance, aby zapłacić mniej przy migracji do chmury. Zaoszczędź do 55 procent dzięki Korzyści użycia hybrydowego platformy Azure i do 80 procent dzięki pojemności zarezerwowanej.

Dowiedz się, w jaki sposób klienci zwiększyli produktywność o nawet 40 procent, wykonując migrację do usługi Azure SQL Database.

Migrowanie bardzo dużych baz danych i skalowanie do 100 TB

Zyskaj szybki, dynamiczny magazyn dzięki hiperskalowaniu usługi SQL Database — nowej, wysokowydajnej technologii skalowania baz danych. Hiperskalowanie pozwala usłudze SQL adaptować się do obciążeń i optymalizować zasoby na żądanie.

 • Aprowizuj jeden lub więcej węzłów obliczeniowych, które mogą obsługiwać Twoje obciążenie tylko do odczytu, i używaj ich jako stale dostępnej rezerwy na wypadek konieczności przejścia w tryb failover.
 • Wykonuj operacje w stałym czasie, bez względu na rozmiar operacji na danych.

Szybko i niezależnie skaluj zasoby obliczeniowe i magazynowe, nie obniżając wydajności.

Opracowywanie bezpiecznych aplikacji w chmurze

Korzystaj z inteligentnej ochrony i najlepszych w branży funkcji zabezpieczających oraz chroniących prywatność:

 • Kontroluj dostęp do bazy danych przy użyciu uwierzytelniania wieloskładnikowego.
 • Dzięki funkcji Always Encrypted wrażliwe dane mogą pozostawać zaszyfrowane nawet wtedy, gdy są w użyciu.
 • Monitoruj swoją bazę danych pod kątem potencjalnych zagrożeń i luk w zabezpieczeniach, korzystając z usługi Advanced Threat Protection.

Dowiedz się więcej

Usługa SQL Database spełnia rygorystyczne standardy zgodności, takie jak RODO, ISO/IEC 27001/27002, FedRAMP/FISMA, SOC, HIPAA i PCI DSS.

Zapewnij wysoką dostępność dzięki nawet trzem replikom w warstwie Gorąca i wbudowanemu automatycznemu przełączaniu do trybu failover z umową SLA na dostępność na poziomie 99,99%.

Zoptymalizuj jej wydajność dzięki wbudowanej inteligencji

Popraw użycie pamięci, przepływność, opóźnienia i wydajność zapytań.

 • Inteligentne dostrajanie wydajności korzysta z wbudowanej inteligencji z uczeniem maszynowym i technologii adaptacyjnych do ciągłego optymalizowania wydajności bazy danych w czasie rzeczywistym. Automatycznie odbieraj rekomendacje dotyczące dostrajania, szczegółowe informacje i ulepszenia wydajności.
 • Inteligentne przetwarzanie zapytań zwiększa wydajność obsługi obciążeń przy minimalnym nakładzie pracy na implementację. Funkcje obejmują adaptacyjne przetwarzanie zapytań, które dostosowuje strategie optymalizacji do warunków czasu uruchamiania obciążenia aplikacji, i aproksymacyjne przetwarzanie zapytań, zaprojektowane do agregowania dużych zestawów danych w sytuacjach, gdy czas odpowiedzi ma kluczowe znaczenie.

Tworzenie aplikacji wielodostępnych w preferowanym środowisku programistycznym

Możesz bezproblemowo udostępnić infrastrukturę DevOps, tworząc aplikacje w kontenerach programu SQL Server i wdrażając je w usłudze SQL Database za pomocą łatwych w użyciu narzędzi, które już masz — programów Visual Studio i SQL Server Management Studio. Możesz również tworzyć aplikacje za pomocą języków Python, Java, Node.js, PHP i Ruby oraz platformy .NET na platformach MacOS, Linux i Windows, a następnie efektywnie je wdrażać w tempie odpowiednim dla Twojej firmy. Zmaksymalizuj wykorzystanie zasobów i centralnie zarządzaj tysiącami baz danych, mając jednocześnie gwarancję, że dzięki elastycznym pulom w jednej bazie danych są przechowywane dane jednego klienta.

Dowiedz się więcej

Klienci korzystający z usługi SQL Database

 • CarMax
 • M Files
 • Asos
 • Umbraco
 • Snelstart
 • Csi
 • Aluvii
 • Quest
 • Stackify
 • gep
 • Quorum
 • Jet.com
 • Allscripts

Co można zrobić z usługą SQL Database?

Zbiorcza migracja danych

Zbiorcze importowanie i migrowanie danych ze środowiska lokalnego lub od innych dostawców chmury do usługi SQL Database jest łatwiejsze niż dotychczas. Platforma Azure pozwala przekształcać pliki proste bez struktury i z częściową strukturą oraz zmigrować cały schemat bazy danych bezpośrednio do usługi SQL Database w celu utworzenia produktów z danymi możliwymi do użycia na potrzeby analizy, raportowania lub aplikacji inteligentnych.

Migrowanie aplikacji opartych na języku SQL

Korzystanie z punktów końcowych usługi SQL Database na potrzeby replikacji transakcji umożliwia bezproblemowe działanie aplikacji w środowisku lokalnym i na platformie Azure. Możesz łatwo replikować dane w wielu bazach danych SQL Database, aby odizolować obciążenia niezbędne dla działalności od działających dłużej zapytań analizy. Usługa Azure Data Sync i replikacja transakcyjna umożliwiają deweloperom warstwowe modernizowanie aplikacji w modelu lokalnym lub hybrydowym oraz pełne przejście do chmury.

Przetwarzanie danych przesyłanych strumieniowo w celu uzyskiwania szczegółowych informacji o aplikacjach

Uruchamianie produktów firmy Microsoft lub różnych produktów typu open source na platformie Azure umożliwia łatwe korzystanie z danych przesyłanych strumieniowo z dużą szybkością i przechowywanie ich w usłudze SQL Database. Te nowe strumienie danych ułatwiają dodatkowe analizowanie aplikacji, uzyskiwanie analitycznego wglądu i raportowanie operacyjne.

Upraszczanie złożonych danych

Wdrożenia niewymagające użycia serwera, nowe strumienie danych i migracja istniejących zasobów danych to niektóre z elementów umożliwiających łatwe uproszczenie całej struktury danych dzięki zintegrowanym usługom platformy Azure. Połącz nowe źródła danych z istniejącymi danymi w ramach bezproblemowo działającego środowiska, które oferuje klientom korzyści i nowe szczegółowe informacje.

Polecane zasoby usługi SQL Database

Używasz usługi SQL Database po raz pierwszy?

Przeczytaj artykuł dotyczący usługi Azure SQL Database, aby sprawdzić, czy nasza inteligentna, w pełni zarządzana usługa jest odpowiednia dla Twoich potrzeb, na przykład aplikacji biznesowych lub wielodostępnych aplikacji SaaS. Obejrzyj ten krótki film wideo, aby zobaczyć, jak wdrożyć pierwszą aplikację usługi SQL Database w ciągu kilku minut.

To naprawdę takie proste?

Wypróbuj i sprawdź osobiście. Utwórz pierwszą bazę danych usługi SQL Database na platformie Azure przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure.

Jesteś deweloperem? Na pewno znajdziesz coś dla siebie.

Zaprojektuj pierwszą bazę danych usługi SQL Database za pomocą popularnych narzędzi i platform, na przykład SSMS i .NET. Połącz się z usługą SQL Database przy użyciu popularnych języków, takich jak C#, Node.js i Python, i wykonuj zapytania na danych, korzystając z instrukcji języka Transact-SQL.

Masz wielodostępną aplikację SaaS?

Dowiedz się, jak dzięki usłudze SQL Database można łatwo zaimplementować aplikację SaaS obsługującą setki — lub tysiące — dzierżaw.

Zoptymalizuj bazę danych.

Zrób następny krok w stronę zoptymalizowania wydajności dzięki zaleceniom wygenerowanym przez usługę SQL Database. Następnie sprawdź inne opcje monitorowania i dostosowywania wydajności.

Powiązane produkty i usługi

Program SQL Server na maszynach wirtualnych

Hostowanie firmowych aplikacji programu SQL Server w chmurze

SQL Data Warehouse

Elastyczny magazyn danych jako usługa oferująca funkcje klasy korporacyjnej

Data Factory

Prosta integracja danych hybrydowych na skalę przedsiębiorstwa

Utwórz bazę danych SQL za pomocą bezpłatnego konta