Azure SQL Database

Zarządzana, inteligentna baza danych SQL w chmurze

Najlepsze miejsce docelowe dla w pełni zarządzanej bazy danych SQL w chmurze

Azure SQL Database to inteligentna, skalowalna usługa bazy danych w chmurze, która zapewnia największą zgodność z aparatem SQL Server oraz nawet 212-procentowy zwrot z inwestycji. Migruj istniejące aplikacje lub twórz nowe na platformie Azure — najlepszej lokalizacji w chmurze dla obciążeń programu SQL Server o kluczowym znaczeniu.

Usługa Azure SQL Database współdziała teraz z usługą Azure Arc. Możesz uruchamiać tę usługę w dowolnie wybranej infrastrukturze lokalnej, aby uzyskać korzyści z chmury takie jak automatyzacja, bezterminowa pomoc techniczna, ujednolicone zarządzanie i chmurowy model rozliczeń.

Dowiedz się więcej

Bezproblemowa migracja bazy danych bez potrzeby wprowadzania zmian w kodzie zapewniająca wiodący w branży całkowity koszt posiadania

Wbudowane funkcje uczenia maszynowego zapewniające wysoką wydajność i niezawodność bazy danych, które optymalizują wydajność i zabezpieczenia dla Ciebie

Niezrównana skalowalność i wysoka dostępność dla obliczeń i magazynu bez uszczerbku dla wydajności

Zaawansowane zabezpieczenia danych, w tym odnajdywanie i klasyfikacja danych, ocena luk w zabezpieczeniach oraz zaawansowane wykrywanie zagrożeń — wszystko zintegrowane na jednym ekranie

Bezproblemowa migracja

Przyspiesz migracje lokalnego programu SQL Server bez zmiany kodu aplikacji dzięki wystąpieniu zarządzanemu. Zawsze miej najnowsze możliwości programu SQL Server w chmurze z zawsze aktualną bazą danych SQL, bez konieczności stosowania poprawek i uaktualniania. Wykorzystaj Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure, aby uzyskać wiodący w branży całkowity koszt posiadania.

Skorzystaj z dodatkowej elastyczności w zakresie wdrażania dzięki pojedynczej bazie danych dla aplikacji SQL utworzonych w chmurze bądź elastycznej puli dla aplikacji z wieloma dzierżawami.

Przeczytaj przewodnik po migracji bazy danych platformy Azure

Wbudowane uczenie maszynowe

Uzyskaj najwyższą wydajność i trwałość bazy danych dzięki bezpiecznej, niezawodnej i sprawdzonej technologii sztucznej inteligencji. Zmaksymalizuj wydajność aplikacji dzięki dostosowanym zaleceniom dotyczącym automatycznego dostrajania. Monitoruj i wykrywaj szkodliwe zdarzenia, które mogą obniżyć wydajność, za pomocą funkcji Intelligent Insights.

Dowiedz się więcej na temat monitorowania i dostrajania opartego na uczeniu maszynowym

Niezrównana skalowalność i wysoka dostępność

Skaluj swoją aplikację na żądanie z dostępnością na poziomie nawet 99,995%. Skorzystaj z warstwy Hiperskala, która obsługuje nawet 100 TB danych i umożliwia przywracanie ogromnych baz danych w ciągu zaledwie kilku minut. Skaluj niezależnie od siebie zasoby obliczeniowe i magazynowe, aby uzyskać maksymalną elastyczność i obniżyć koszty dzięki replikom do odczytu z rabatem. Wbudowana wysoka dostępność usługi Azure SQL Database gwarantuje, że baza danych nigdy nie będzie pojedynczym punktem awarii w Twojej architekturze oprogramowania. Zoptymalizuj wskaźnik cena/wydajność dla baz danych z tymczasowymi i nieprzewidywalnymi wzorcami użycia dzięki bezserwerowej warstwie obliczeniowej.

Dowiedz się więcej na temat skalowalności i dostępności.

Zaawansowane zabezpieczenia danych

 • Chroń bazy danych przed złośliwymi działaniami za pomocą precyzyjnych funkcji kontroli dostępu, technologii Always Encrypted oraz zaawansowanym możliwościom ochrony przed zagrożeniami.
 • Odnajduj, monitoruj i koryguj potencjalne luki w zabezpieczeniach z poziomu jednego ekranu.
 • Usługa Azure SQL Database jest zgodna z najbardziej rygorystycznymi standardami zgodności dzięki wbudowanej technologii inspekcji i ochrony informacji.
 • Zapewniaj ciągłą ochronę ze szczegółowymi informacjami za pomocą usługi Azure Security Center.
 • Wielowarstwowe zabezpieczenia udostępniane przez firmę Microsoft w fizycznych centrach danych, infrastrukturze i operacjach.

Cennik inteligentnej, chmurowej usługi relacyjnej bazy danych

Azure SQL Database to w pełni zarządzana relacyjna baza danych z wbudowanymi funkcjami analizy obsługującymi automatycznie działające funkcje, takie jak dostrajanie wydajności i ostrzeżenia o zagrożeniach. Poznaj wszystkie opcje cenowe usługi SQL Database i wybierz wydajność dopasowaną do Twojego obciążenia.

Odwiedź stronę cennika usługi SQL Database

Zaufanie firm każdej wielkości

Usuwanie przeszkód na drodze do rozwoju firmy

Dowiedz się, jak firma Paychex przeprowadziła migrację do usługi Azure SQL Database, aby spełnić wymagania związane ze swoim gwałtownym rozwojem. Skorzystanie z elastycznych pul pozwoliło firmie Paychex dostarczać aplikację w odpowiedniej skali dzięki wysokiej wydajności i dostępności przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.

Przeczytaj historię

Paychex

Uzyskaj przełomową wydajność i oszczędności

Dowiedz się, jak firma Komatsu Australia obniżyła koszty o 49 procent i zwiększyła wydajność nawet o 30 procent dzięki migracji danych do wystąpienia zarządzanego usługi SQL Database.

Przeczytaj historię

Komatsu

Migracja do platformy Azure pozwala uzyskać oszczędności i skrócić czas wprowadzania produktów na rynek

Firma Allscripts znacznie skróciła czas wprowadzania produktów na rynek i uzyskała duże oszczędności dzięki migracji swoich aplikacji do wystąpienia zarządzanego usługi SQL Database i ofert platformy Azure w modelu „infrastruktura jako usługa” (IaaS).

Przeczytaj historię

Allscripts

Migruj duże obciążenia bez długich przestojów oraz bez wprowadzania zmian w kodzie

Dowiedz się, jak firma KMD należąca do korporacji NEC szybko przeprowadziła migrację 8 terabajtów produkcyjnej bazy danych do wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database bez przerw w świadczeniu usług.

Przeczytaj historię

KMD

Zwiększ produktywność dzięki inteligentniejszym usługom

Dowiedz się, jak firma ABB tworząca oprogramowanie dla przedsiębiorstw korzysta z ofert platformy Azure w modelu „platforma jako usługa” (PaaS), w tym z usługi Azure SQL Database, aby przyspieszyć tworzenie produktów dzięki architekturze opartej na mikrousługach.

Przeczytaj historię

ABB Group

Prognozowanie pogody dzięki uczeniu maszynowemu opartemu na chmurze

Serwis AccuWeather korzysta z uczenia maszynowego, aby udostępniać aktualizacje w minutowych odstępach, które ułatwiają ochronę ludzi i firm przed zjawiskami pogodowymi.

Przeczytaj historię

AccuWeather

Wszystko, czego potrzebujesz, aby łatwo rozpocząć pracę

Uzyskaj natychmiastowy dostęp, zakładając konto platformy
Azure
.
Odkryj, jak korzystać z usługi SQL Database: zapoznaj się z samouczkami, dokumentacją interfejsu API, przykładami kodu i innymi materiałami.
Wdróż usługę SQL Database, korzystając z zasobów szybkiego startu
utworzonych przez społeczność platformy Azure.

Dokumentacja, szkolenia i zasoby dotyczące migracji

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia

 • Usługa Azure SQL Database udostępnia następujące opcje wdrażania na potrzeby bazy danych Azure SQL Database:

  • Jako pojedyncza baza danych z własnym zestawem zasobów zarządzanych za pośrednictwem serwera logicznego
  • Jako baza danych w puli elastycznej ze współdzielonym zestawem zasobów zarządzanych za pośrednictwem serwera logicznego
  • Jako część wystąpienia zarządzanego będącego kolekcją baz danych, która zawiera bazy danych systemu i użytkowników oraz współdzieli zestaw zasobów

  Ogólnie elastyczne pule są przeznaczone dla typowego wzorca aplikacji „oprogramowanie jako usługa” (SaaS), gdzie dla każdego klienta lub dzierżawy jest używana jedna baza danych. Zakup pojedynczych baz danych i nadmierna aprowizacja w celu obsługi zmiennego i szczytowego zapotrzebowania na każdą bazę danych często nie są ekonomicznymi rozwiązaniami, jednak dzięki pulom zarządzasz wydajnością kolekcji baz danych, które są automatycznie skalowane w górę i w dół. Inteligentny aparat platformy Azure zaleca stosowanie puli dla baz danych, gdy jest to uzasadnione wzorcem ich użycia. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Wskazówki dotyczące elastycznych pul.

  Wystąpienie zarządzane usługi SQL Database to rozszerzenie istniejących typów zasobów usługi SQL Database, w którym połączono najważniejsze zalety programu SQL Server ze wszystkimi korzyściami zapewnianymi przez w pełni zarządzane rozwiązanie typu „platforma jako usługa” (PaaS), minimalizując lub nawet eliminując potrzebę przeprojektowywania aplikacji. Wystąpienie zarządzane usługi SQL Database oferuje unikatową zgodność na poziomie wystąpienia funkcji programu SQL Server, takich jak agent SQL, usługa Service Broker, połączony serwer i zapytania obejmujące wiele baz danych, co umożliwia obsługę nowych scenariuszy migracji, w których można istotnie ograniczyć lub wyeliminować potrzebę wprowadzania zmian w aplikacjach.

 • Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server pomaga zmaksymalizować wartość obecnych inwestycji w licencjonowanie i przyspieszyć migrację do chmury. Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server to korzyść oparta na platformie Azure, która umożliwia użycie licencji programu SQL Server w ramach programu Software Assurance w celu obniżenia ceny („stawki podstawowej”) usługi SQL Database. Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server jest dostępna w publicznej wersji zapoznawczej modelu zakupów opartego na rdzeniach wirtualnych dla pojedynczych baz danych i elastycznych pul usługi SQL Database. Możesz zastosować tę korzyść nawet wtedy, gdy jednostka SKU jest już aktywna, zauważ jednak, że stawka podstawowa jest stosowana od momentu wybrania jej w witrynie Azure Portal. Żadne środki nie będą naliczane wstecznie.

 • Nie, Azure SQL Database to w pełni zarządzana usługa bazy danych, co oznacza, że firma Microsoft obsługuje program SQL Server dla Ciebie oraz zapewnia jego dostępność i wydajność. Usługa SQL Database zawiera ponadto innowacyjne funkcje zwiększające Twoje bezpieczeństwo i zapewniające ciągłość działalności. Na przykład wbudowaną wysoką dostępność. Zaawansowany zestaw zabezpieczeń umożliwia Ci wdrażanie inteligentnych funkcji, takich jak wykrywanie zagrożeń, nie musisz się więc martwić administrowaniem setkami lub tysiącami swoich baz danych programu SQL Server ani ich obsługą.

  Wyświetl pełne porównanie funkcji usługi Azure SQL Database i programu SQL Server.

 • Ten nowy model zakupów stanowi dodatek do już istniejącego modelu bazującego na jednostkach DTU. Model zakupów oparty na rdzeniach wirtualnych został zaprojektowany pod kątem zapewnienia elastyczności, kontroli i przejrzystości, a także bezpośredniej metody implementacji wymagań związanych z obciążeniami lokalnymi w środowisku chmury. Ponadto umożliwia skalowanie zasobów obliczeniowych i magazynowych na podstawie potrzeb związanych z obciążeniami. Opcje pojedynczej bazy danych i puli elastycznej w ramach modelu bazującego na rdzeniach wirtualnych kwalifikują się także do nawet 55% zniżki w ramach korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Model zakupów oparty na rdzeniach wirtualnych.

 • Warstwy usługi oparte na rdzeniach wirtualnych różnią się przede wszystkim dostępnością, typem magazynu i liczbą operacji we/wy na sekundę.

  • Warstwa Ogólnego przeznaczenia oferuje budżetowy, zrównoważony zestaw opcji zasobów obliczeniowych i magazynowych, w przypadku których wydajność operacji we/wy i czas pracy w trybie failover nie jest priorytetem.
  • Warstwa Hiperskala jest odpowiednia dla większości obciążeń biznesowych. Została zoptymalizowana pod kątem przetwarzania OLTP i hybrydowych obciążeń transakcyjno-analitycznych (HTAP) oraz oferuje wysoce skalowalny rozmiar magazynu, zwiększanie skali odczytu w poziomie i możliwości szybkiego przywracania bazy danych.
  • Warstwa Krytyczne dla działania firmy najlepiej sprawdza się w zastosowaniach OLTP. Zapewnia wysoką szybkość transakcji i niskie opóźnienie operacji wejścia/wyjścia. Oferuje największą odporność na awarie i szybkie przełączanie do trybu failover przy użyciu wielu synchronicznie aktualizowanych replik.
 • Łączność między usługą Microsoft Azure SQL Database i bramą internetową platformy Azure jest gwarantowana na poziomie 99,99 procent czasu niezależnie od używanej warstwy usługi. 0,01% czasu jest zarezerwowane na poprawki, uaktualnienia i przejścia do trybu failover. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj umowę dotycząca poziomu usług. Aby uzyskać informacje na temat architektury dostępności usługi Azure SQL Database, zobacz Wysoka dostępność i usługa Azure SQL Database.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure.

1Stwierdzenia dotyczące stosunku ceny do wydajności są oparte na danych wynikających z badań zleconych przez firmę Microsoft i przeprowadzonych przez firmę GigaOm w sierpniu 2019 r. W badaniach porównano stosunek ceny do wydajności między bazą danych Azure SQL Database 5. generacji z 80 rdzeniami wirtualnymi w warstwie usług o kluczowym znaczeniu, a ofertą db.r4.16xlarge dla usługi Amazon Web Services Relational Database Service (AWS RDS) dla programu SQL Server. Dane do testów porównawczych uzyskano z testu GigaOm Analytic Field Test utworzonego na podstawie uznanego standardu branżowego TPC Benchmark™ E (TPC-E) oraz w oparciu o kombinację intensywnych transakcji tylko do odczytu i aktualizacji symulujących działania obecne w złożonych środowiskach aplikacji OLTP. Stosunek ceny do wydajności jest obliczany przez firmę GigaOm jako iloraz kosztu ciągłego działania platformy w chmurze przez 3 lata i przepływności w transakcjach na sekundę. Ceny są oparte na publicznie dostępnym cenniku dla Stanów Zjednoczonych w regionie Wschodnie stany USA dla usługi Azure SQL Database oraz w regionie Wschodnie stany USA (Ohio) dla usługi AWS RDS z sierpnia 2019 r. Wyniki stosunku ceny do wydajności są oparte na konfiguracji szczegółowo opisanej w teście GigaOm Analytic Field Test. Aktualne wyniki i ceny mogą się różnić w zależności od konfiguracji i regionu.