Azure SQL Database

Twórz aplikacje, które można skalować w miarę rozwoju Twojej firmy, dzięki zarządzanej i inteligentnej bazie danych SQL w chmurze

Skompiluj kolejną aplikację, korzystając z w pełni zarządzanej usługi Azure SQL Database

Usługa Azure SQL Database, należąca do rodziny produktów Azure SQL, to inteligentna i skalowalna relacyjna baza danych utworzona dla chmury. Jest niezawodna i zawsze aktualna, a ponadto oferuje zautomatyzowane funkcje obsługiwane przez sztuczną inteligencję, które optymalizują wydajność i trwałość. W opcji bezserwerowych zasobów obliczeniowych i magazynowych w warstwie Hiperskala zasoby są automatycznie skalowane na żądanie, a więc możesz skupić się na tworzeniu nowych aplikacji bez konieczności martwienia się o rozmiar magazynu czy zarządzanie zasobami.

W pełni zarządzana baza danych automatyzuje aktualizacje, aprowizowanie i tworzenie kopii zapasowych, dzięki czemu możesz skupić się na tworzeniu aplikacji

Elastyczne i dynamiczne bezserwerowe usługi obliczeniowe i magazynowe w warstwie Hiperskala umożliwiają szybkie dostosowanie się do zmieniających się wymagań

Wielowarstwowa ochrona, wbudowane mechanizmy sterowania i inteligentne wykrywanie zagrożeń zapewniają bezpieczeństwo danych

Wbudowane rozwiązania sztucznej inteligencji i wbudowana wysoka dostępność pozwalają na utrzymanie największej wydajności i odporności, z umową SLA gwarantującą działanie na poziomie nawet 99,995 procent

W pełni zarządzana i zawsze najnowsza wersja bazy danych SQL

Wyeliminuj trudności związane z konfigurowaniem, zarządzaniem wysoką dostępnością, dostrajaniem, tworzeniem kopii zapasowych i innymi zadaniami dotyczącymi baz danych dzięki w pełni zarządzanej bazie danych SQL.

Przyspiesz tworzenie aplikacji, korzystając z jedynej chmury z niezawodną bazą danych SQL, wykorzystującą możliwości najnowszego programu SQL Server i już nigdy nie martw się o aktualizacje, uaktualnienia, czy koniec wsparcia.

Dowiedz się więcej

Hiperskaluj najbardziej wymagające obciążenia

Pokonaj ograniczenia zasobów, które mogą mieć wpływ na wydajność aplikacji. Warstwa Hiperskala usługi Azure SQL Database dostosowuje się do zmieniających się wymagań poprzez szybkie skalowanie magazynu nawet do 100 TB. Elastyczna, natywna dla chmury architektura umożliwia rozwój magazynu stosownie do potrzeb i pozwala na niemal natychmiastowe tworzenie kopii zapasowych oraz szybkie przywracanie baz danych w ciągu kilku minut, bez względu na rozmiar operacji na danych.

Dowiedz się więcej na temat skalowalności

Optymalizacja kosztów dzięki automatycznie skalowalnym zasobom obliczeniowym

Twórz nowoczesne aplikacje tak, jak chcesz, dzięki opcji aprowizowanych i bezserwerowych zasobów obliczeniowych. Bezserwerowa usługa Azure SQL Database upraszcza zarządzanie wydajnością i ułatwia deweloperom skupienie się na szybszym i bardziej wydajnym tworzeniu aplikacji dzięki zasobom obliczeniowym, które są skalowane automatycznie na podstawie zapotrzebowania obciążenia.

Bezserwerowa usługa SQL Database to najlepszy scenariusz, gdy użycie jest sporadyczne i nieprzewidywalne, ponieważ płacisz tylko za zasoby obliczeniowe użyte na sekundę, co optymalizuje stosunek jakości do ceny.

Pobierz grafikę informacyjną

Uzyskaj dostęp do seminarium internetowego

Oszczędzaj dzięki najlepszemu całkowitemu kosztowi posiadania

Przełącz się do bazy danych Azure SQL Database i uzyskaj lepszy stosunek ceny do wydajności niż u innych dostawców usług w chmurze. Usługa Azure SQL Database spełnia Twoje wymagania o kluczowym znaczeniu, a kosztuje nawet 86% mniej od konkurencyjnych rozwiązań.1

Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server pomaga zmaksymalizować wartość obecnych inwestycji w licencjonowanie. Skorzystaj z lokalnych licencji programu SQL Server z pakietem Software Assurance i zmniejsz koszty usługi SQL Database nawet o 55% w stosunku do płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.2

Szybciej twórz i dostarczaj nowoczesne, inteligentne aplikacje

 • Twórz na popularnych platformach, w tym Windows, Linux i Mac, przy użyciu znanych narzędzi takich jak Visual Studio i Azure Data Studio.
 • Szybciej twórz inteligentne aplikacje, korzystając z popularnych języków takich jak .NET, Java, Node.js, Ruby, PHP i Python.
 • Implementuj potoki ciągłej integracji/ciągłego wdrażania za pomocą usługi Azure DevOps lub GitHub.
 • Połącz swoje środowisko z usługą Azure App Service w celu skalowania całej aplikacji i stosu danych oraz zarządzania nimi.
 • Uprość integrację aplikacji .NET dzięki natywnej obsłudze w usłudze SQL Database i App Service.

Wspólne migrowanie danych i aplikacji .NET

Zaawansowane zabezpieczenia danych

Cennik inteligentnej, chmurowej usługi relacyjnej bazy danych

Poznaj wszystkie opcje cenowe usługi SQL Database i wybierz wydajność dopasowaną do Twojego obciążenia.

Zaufanie firm każdej wielkości

Obniżanie kosztów i zapewnianie odpowiedniej wydajności klientom

Szybkie skalowanie w odpowiedzi na gwałtowne skoki zapotrzebowania przez dużą ilość użytkowników stanowiło wyzwanie. Dowiedz się, jak firma Icertis obniżyła koszty i ułatwiła swoim klientom uzyskiwanie odpowiedniego poziomu wydajności w razie potrzeby, korzystając z bezserwerowej usługi Azure SQL Database.

ICERTIS

Usuwanie przeszkód na drodze do rozwoju firmy

Dowiedz się, jak firma Paychex przeprowadziła migrację do usługi Azure SQL Database, aby spełnić wymagania związane ze swoim gwałtownym rozwojem. Skorzystanie z elastycznych pul pozwoliło firmie Paychex dostarczać aplikację w odpowiedniej skali dzięki wysokiej wydajności i dostępności przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.

Paychex

Przyspieszenie pracy przy mniejszych kosztach dzięki rozwiązaniom bezserwerowym

Dowiedz się, dlaczego firma CampBrain spodziewa się zmniejszenia łącznych kosztów obliczeń nawet o 60%.

Campbrain

Napędzanie wzrostu i innowacji dzięki warstwie Hiperskala

Lokalna platforma stała się niewystarczająca dla firmy ClearSale, dlatego zdecydowano się na migrację do usługi Azure SQL Database w warstwie Hiperskala. Dowiedz się, w jaki sposób można teraz przetwarzać niemal nieskończoną liczbę transakcji na minutę i automatycznie skalować operacje w miarę rozwoju firmy.

ClearSale

Migracja do chmury obniżyła koszty o 70%

Firma Benesse chciała uwolnić się od ciągłych wydatków związanych z wymianą serwerów Oracle i doszła do wniosku, że platforma Azure jest korzystną cenowo alternatywą. Dowiedz się, w jaki sposób firma przeprowadziła migrację bez żadnego wpływu na użytkowników i zmniejszyła koszty operacyjne o 70%.

Benesse

Zwiększ produktywność i zmniejsz koszty operacyjne

Dowiedz się w jaki sposób firma Thomson Reuters Elite znacząco przyspieszyła wejście na rynek i zmniejszyła koszty lokalnego wdrożenia dzięki usłudze Azure SQL Database.

Thomson Reuters

Dokumentacja, szkolenia i zasoby dotyczące migracji

Migracja do usługi SQL Database

Rozpocznij pracę od razu dzięki Centrum migracji platformy Azure.

Dokumentacja

Odkryj, jak korzystać z usługi SQL Database, zapoznając się z samouczkami, przykładami i innymi materiałami.

Microsoft Learn

Poszerz swoją wiedzę i uzyskaj certyfikaty w ramach praktycznych kursów online.

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi Azure SQL Database

 • Usługa Azure SQL Database udostępnia następujące opcje wdrażania na potrzeby bazy danych Azure SQL Database:

  • Jako pojedyncza baza danych z własnym zestawem zasobów zarządzanych za pośrednictwem serwera logicznego.
  • Jako baza danych w puli elastycznej ze współdzielonym zestawem zasobów zarządzanych za pośrednictwem serwera logicznego

  Ogólnie elastyczne pule są przeznaczone dla typowego wzorca aplikacji „oprogramowanie jako usługa” (SaaS), gdzie dla każdego klienta lub dzierżawy jest używana jedna baza danych. Zakup pojedynczych baz danych i nadmierna aprowizacja w celu obsługi zmiennego i szczytowego zapotrzebowania na każdą bazę danych często nie są ekonomicznymi rozwiązaniami, jednak dzięki pulom zarządzasz zbiorczą wydajnością baz danych, które są automatycznie skalowane w górę i w dół. Nasz inteligentny aparat zaleca stosowanie puli dla baz danych, gdy jest to uzasadnione wzorcem ich użycia. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz wskazówki dotyczące elastycznych pul.

 • Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server pomaga zmaksymalizować wykorzystanie obecnych inwestycji w licencjonowanie i przyspieszyć migrację do chmury. Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server to korzyść oparta na platformie Azure, która umożliwia użycie licencji programu SQL Server w ramach programu Software Assurance w celu obniżenia ceny („stawka podstawowa”) usługi Azure SQL Database wykorzystującej rdzenie wirtualne i wystąpienie zarządzane usługi Azure SQL. Możesz zastosować tę korzyść nawet wtedy, gdy jednostka SKU jest aktywna, ale pamiętaj, że stawka podstawowa będzie stosowana od momentu wybrania jej w portalu. Żadne środki nie będą naliczane wstecznie.

  Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure można aktywować za pomocą witryny Azure Portal po potwierdzeniu istnienia wystarczającej liczby aktywnych licencji z pakietem Software Assurance.

  Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server oferuje:

  • Możliwość przeniesienia licencji do w pełni zarządzanego produktu typu „platforma jako usługa” (PaaS). Platforma Azure jest jedyną chmurą, która oferuje tę możliwość. Relacyjna baza danych usług Amazon Web Services nie kwalifikuje się do korzystania z modelu bring-your-own-license (BYOL) i musi być oferowana jako „z dołączoną licencją”.
  • Cztery rdzenie w chmurze na każdy rdzeń lokalny dla klientów wersji Enterprise w warstwach usług ogólnego przeznaczenia lub Hiperskala.
  • Prawo do użytkowania przez 180 dni w dwóch miejscach: w bieżącym wdrożeniu (lokalnym lub w chmurze innej firmy) oraz na platformie Azure, aby umożliwić migrację danych.
 • Nie, Azure SQL Database to w pełni zarządzana usługa bazy danych, co oznacza, że firma Microsoft obsługuje program SQL Server dla Ciebie oraz zapewnia jego dostępność i wydajność. Usługa SQL Database zawiera ponadto innowacyjne funkcje zapewniające ciągłość działalności, takie jak wbudowana wysoka dostępność. Zaawansowany zestaw zabezpieczeń umożliwia Ci wdrażanie inteligentnych funkcji, takich jak wykrywanie zagrożeń, nie musisz się więc martwić administrowaniem setkami lub tysiącami swoich baz danych programu SQL Server ani ich obsługą. Wyświetl pełne porównanie funkcji usługi Azure SQL Database i programu SQL Server.
 • Warstwy usługi oparte na rdzeniach wirtualnych różnią się przede wszystkim dostępnością, typem magazynu i liczbą operacji we/wy na sekundę:

  Warstwa ogólnego przeznaczenia oferuje ekonomiczny i zrównoważony zestaw opcji zasobów obliczeniowych i magazynowych, w przypadku których wydajność operacji we/wy i czas pracy w trybie failover nie jest priorytetem.

  Warstwa Hiperskala jest odpowiednia dla większości obciążeń biznesowych. Została zoptymalizowana pod kątem przetwarzania transakcji online (OLTP) i hybrydowych obciążeń transakcyjno-analitycznych (HTAP) oraz oferuje wysoce skalowalny rozmiar magazynu, zwiększanie skali odczytu w poziomie i możliwości szybkiego przywracania bazy danych.

  Warstwa Krytyczne dla działania firmy najlepiej sprawdza się w zastosowaniach OLTP. Zapewnia wysoką szybkość transakcji i niskie opóźnienie operacji wejścia/wyjścia. Oferuje największą odporność na awarie i szybkie przełączanie do trybu failover przy użyciu wielu synchronicznie aktualizowanych replik.

 • Łączność między usługą Microsoft Azure SQL Database i bramą internetową platformy Azure jest gwarantowana na poziomie 99,99 procent czasu niezależnie od używanej warstwy usługi. 0,01 procent czasu jest zarezerwowane na poprawki, uaktualnienia i przejścia do trybu failover. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj umowę dotycząca poziomu usług. Aby uzyskać informacje na temat architektury dostępności usługi Azure SQL Database, zobacz Wysoka dostępność w usłudze Azure SQL Database.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure.

1Stwierdzenia dotyczące stosunku ceny do wydajności są oparte na danych wynikających z badań zleconych przez firmę Microsoft i przeprowadzonych przez firmę GigaOm w sierpniu 2019 r. W badaniach porównano stosunek ceny do wydajności między bazą danych Azure SQL Database 5. generacji z 80 rdzeniami wirtualnymi w warstwie usług o kluczowym znaczeniu, a ofertą db.r4.16xlarge dla usługi Amazon Web Services Relational Database Service (AWS RDS) dla programu SQL Server. Dane do testów porównawczych uzyskano z testu GigaOm Analytic Field Test utworzonego na podstawie uznanego standardu branżowego TPC Benchmark™ E (TPC-E) oraz w oparciu o kombinację intensywnych transakcji tylko do odczytu i aktualizacji symulujących działania obecne w złożonych środowiskach aplikacji OLTP. Stosunek ceny do wydajności jest obliczany przez firmę GigaOm jako iloraz kosztu ciągłego działania platformy w chmurze przez 3 lata i przepływności w transakcjach na sekundę. Ceny są oparte na publicznie dostępnym cenniku dla Stanów Zjednoczonych w regionie Wschodnie stany USA dla usługi Azure SQL Database oraz w regionie Wschodnie stany USA (Ohio) dla usługi AWS RDS z sierpnia 2019 r. Wyniki stosunku ceny do wydajności są oparte na konfiguracji szczegółowo opisanej w teście GigaOm Analytic Field Test. Aktualne wyniki i ceny mogą się różnić w zależności od konfiguracji i regionu.

2Oszczędność na podstawie krytycznego dla działania firmy wystąpienia zarządzanego z ośmioma rdzeniami wirtualnymi w regionie Wschodnie stany USA działającego przez 730 godzin miesięcznie. Oszczędności zostały obliczone przez porównanie pełnej ceny (razem z licencją) ze stawką podstawową (z zastosowaniem korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server), która nie uwzględnia kosztu pakietu Software Assurance dla programu SQL Server Enterprise Edition mogącego się różnić zależnie od umowy EA. Rzeczywiste oszczędności mogą różnić się w zależności od regionu, rozmiaru wystąpienia i warstwy wydajności. Ceny z lutego 2020 r., mogą ulec zmianie.