SQL Database

Usługa inteligentnej, relacyjnej bazy danych w chmurze

Azure SQL Database to przeznaczona dla deweloperów usługa inteligentnej, w pełni zarządzanej, relacyjnej bazy danych w chmurze. Użyj ulubionych narzędzi języka SQL, aby przyspieszyć opracowywanie aplikacji i uprościć przeprowadzanie konserwacji, zwiększając jednocześnie jej wydajność. Wykorzystaj wbudowane funkcje analizy, umożliwiające rozpoznawanie wzorców aplikacji i adaptację w celu maksymalizacji wydajności, niezawodności i ochrony danych.

Korzystanie z wbudowanych funkcji analizy w celu ochrony i optymalizacji bazy danych

Usługa SQL Database korzysta z wbudowanych funkcji analizy, które umożliwiają rozpoznawanie unikatowych wzorców bazy danych i jej automatyczne dostosowywanie w celu zwiększenia wydajności i ochrony. Wykrywanie zagrożeń stale monitoruje bazę danych pod kątem potencjalnej złośliwej aktywności, informując o detekcjach, co pozwala natychmiast podjąć działania.

AIMS360
“Using the automatic tuning feature, our team was able to quickly and efficiently fine tune our databases. Since we have over 1400 databases, traditional methods of tuning would be very labor intensive. However, with automatic tuning we were able to analyze 1000’s of queries and get them tuned instantly.”

Shahin Kohan, prezes firmy AIMS360

Optymalizacja wydajności obciążeń

Gdy popyt na Twoją aplikację wzrośnie, a liczba klientów korzystających z niej na swoich urządzeniach sięgnie milionów, usługa SQL Database automatycznie przeskaluje się przy minimalnych przestojach. Dodatkowo usługa SQL Database udostępnia przetwarzanie OLTP danych w pamięci, które zwiększa przepływność i zmniejsza opóźnienia obciążeń korzystających z przetwarzania transakcyjnego, co w efekcie daje nawet 30 razy lepszą wydajność w porównaniu do tradycyjnych tabel i aparatów bazy danych. Uzyskiwanie wglądu w dane biznesowe jest szybsze, ponieważ wykonywanie zapytań i generowanie raportów trwa nawet 100 razy krócej niż w przypadku typowych rozwiązań magazynowych opartych na wierszach.1

Quorum
“The addition of In-Memory OLTP tables and native-compiled stored procedures to one SQL Database immediately reduced our DTU consumption by 70 percent and allowed us to support rapid growth without investing significant effort to maintain performance. For data-centric services, in-memory support provides instant scale to existing applications with few to no changes outside of the database.”

Mark Freydll, architekt rozwiązań, Quorum

Wydajne tworzenie aplikacji z wieloma dzierżawami z zachowaniem izolacji klientów

Jeśli jesteś deweloperem aplikacji SaaS (Software as a Service) i tworzysz aplikacje obsługujące wiele dzierżaw oraz wielu klientów, często musisz wybierać między wydajnością, efektywnością i bezpieczeństwem. Usługa SQL Database pozwala pozbyć się tych kompromisów. Ułatwia ona maksymalne wykorzystanie zasobów i centralne zarządzanie tysiącami baz danych, a jednocześnie gwarantuje — dzięki pulom elastycznym — że w jednej bazie danych są przechowywane dane jednego klienta.

Umbraco
“Elastic pools are a perfect fit for our SaaS offering because we can dial capacity up and down as needed. Provisioning is easy, and with our setup, we can keep utilization at a maximum.”

Morten Christensen, kierownik techniczny, Umbraco

Praca w preferowanym środowisku programistycznym

Usługa SQL Database pozwala się skoncentrować na tym, co robisz najlepiej: tworzeniu wspaniałych aplikacji. Możesz bezproblemowo udostępnić infrastrukturę DevOps, tworząc aplikacje w kontenerach programu SQL Server i wdrażając je w usłudze SQL Database za pomocą łatwych w użyciu narzędzi, które już masz — programów Visual Studio i SQL Server Management Studio. Aplikacje na platformach MacOS, Linux i Windows możesz też tworzyć za pomocą języków Python, Java, Node.js, PHP i Ruby oraz programu .NET, a następnie efektywnie je wdrażać w tempie odpowiednim dla Twojej firmy.

Ambit Energy
“Most of our applications are written in Microsoft .NET Framework and C#, and we were already a Microsoft Enterprise Agreement customer, so Azure licensing was attractive. But from a technical perspective, Azure really matched up with the way we did things. It was developer-focused, with a great developer ecosystem such as a rich set of APIs, networking that’s very easy to use, and Azure SQL Database, which lets us port our databases to the cloud with no code modifications.”

Robert Rudduck, dyrektor ds. architektury i metodyki DevOps, Ambit Energy

Ułatwiona ochrona i większe bezpieczeństwo danych aplikacji

Usługa SQL Database udostępnia wbudowane, zaawansowane funkcje ochrony i zabezpieczeń, które pozwalają szyfrować magazynowane i przesyłane dane poufne oraz dynamicznie je maskować. Dzięki temu możesz łatwiej tworzyć w chmurze aplikacje z udoskonalonymi zabezpieczeniami. Zapewnij wysoką dostępność dzięki trzem gorącym replikom i wbudowanemu automatycznemu trybowi failover, które gwarantują dostępność na poziomie 99,99% zgodnie z umową SLA.2 Aktywna replikacja geograficzna umożliwia osiągnięcie celu punktu odzyskiwania o czasie krótszym niż 5 sekund, co pozwala przyspieszyć odzyskiwanie po wystąpieniu katastrofalnych awarii lub regionalnych przestojów. Dzięki zabezpieczeniom fizycznym i operacyjnym usługa SQL Database przyczynia się do zachowania zgodności z najbardziej ścisłymi wymaganiami prawnymi, na przykład ISO/IEC 27001/27002, Fed RAMP/FISMA, SOC, HIPPA i PCI DSS.

Klienci korzystający z usługi SQL Database

 • CarMax
 • M Files
 • Asos
 • Umbraco
 • Snelstart
 • Csi
 • Aluvii
 • Quest
 • Stackify
 • gep
 • Quorum
 • Jet.com

Używasz usługi SQL Database po raz pierwszy?

Przeczytaj artykuł Co to jest usługa Azure SQL Database?, aby sprawdzić, czy nasza usługa inteligentnej, w pełni zarządzanej bazy danych jest odpowiednia dla Twoich potrzeb, na przykład aplikacji biznesowych lub wielodostępnych aplikacji SaaS. Obejrzyj ten krótki film wideo, aby zobaczyć, jak wdrożyć pierwszą aplikację usługi SQL Database w ciągu kilku minut.

To naprawdę takie proste?

Wypróbuj i sprawdź osobiście. Utwórz pierwszą bazę danych usługi SQL Database na platformie Azure przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure.

Jesteś deweloperem? Na pewno znajdziesz coś dla siebie.

Zaprojektuj pierwszą bazę danych usługi SQL Database za pomocą popularnych narzędzi i platform, na przykład SSMS i .NET. Połącz się z usługą SQL Database przy użyciu popularnych języków, takich jak C#, Node.js i Python, i wykonuj zapytania na danych, korzystając z instrukcji języka Transact-SQL.

Masz wielodostępną aplikację SaaS?

Dowiedz się, jak dzięki usłudze SQL Database można łatwo zaimplementować aplikację SaaS obsługującą setki — lub tysiące — dzierżaw.

Wszystko gotowe? Zoptymalizuj bazę danych!

Zrób następny krok w stronę zoptymalizowania wydajności dzięki zaleceniom wygenerowanym przez usługę SQL Database. Następnie sprawdź inne opcje monitorowania i dostosowywania wydajności.

Powiązane produkty i usługi

Program SQL Server na maszynach wirtualnych

Hostowanie firmowych aplikacji programu SQL Server w chmurze

SQL Data Warehouse

Elastyczny magazyn danych jako usługa oferująca funkcje klasy korporacyjnej

Machine Learning Studio

Łatwe tworzenie i wdrażanie rozwiązań do analiz predykcyjnych oraz zarządzanie nimi.

Tworzenie bazy danych SQL za pomocą bezpłatnego konta