Rozpoczynanie pracy z usługą Kubernetes

Opublikowano: 10.04.2020

Szybciej kompiluj, dostarczaj i skaluj aplikacje oparte na kontenerach dzięki platformie Kubernetes. Poznaj podstawy usługi Kubernetes oraz odkryj, jak łatwo wdrażać kontenery i zarządzać nimi na dużą skalę dzięki usłudze Kubernetes na platformie Azure.

Wraz z kolekcją Kubernetes uzyskasz wiele zasobów, które pomogą Ci uzyskać wiedzę i praktyczne doświadczenie niezbędne do rozpoczęcia pracy z usługą Kubernetes — wszystko to w jednym miejscu.

Uzyskaj dostęp do kolekcji, aby otrzymać:

  • Praktyczne użycie usługi Kubernetes na platformie Azure — przeczytaj tę książkę elektroniczną, aby dowiedzieć się, jak wdrażać klastry kontenerów na dużą skalę i zarządzać nimi na platformie Azure przy użyciu usługi Azure Kubernetes Service (AKS). 
  • Projektowanie systemów rozproszonych — w tej książce elektronicznej poznasz pojęcia dotyczące systemów rozproszonych i uzyskaj wzorce wielokrotnego użytku oraz rozwiązania dotyczące tworzenia systemów rozproszonych.
  • Zarządzaj klastrami Kubernetes przy użyciu wbudowanych najlepszych rozwiązań — obejrzyj to seminarium internetowe, aby dowiedzieć się, jak rozwiązania platformy Azure mogą automatycznie identyfikować potencjalne problemy i dostarczać zalecenia umożliwiające podejmowanie działań dla klastrów Kubernetes przed wystąpieniem problemów. Dowiedz się, jak opracowywać i wdrażać aplikacje, tworzyć i uruchamiać prosty klaster oraz integrować magazyn z konteneryzowanymi mikrousługami.  

Uzyskasz również dostęp do dodatkowej zawartości, w tym serii wideo przygotowanej przez Brendana Burnsa, współzałożyciela usługi Kubernetes, ścieżki szkoleniowej zawierającej interaktywne kursy, praktycznych warsztatów usługi Kubernetes i dodatkowych seminariów internetowych dotyczących najlepszych rozwiązań, pomocnych w szybszym wdrażaniu usługi Kubernetes.

Zaloguj się przy użyciu preferowanego konta

- Lub -

Opowiedz nam trochę o sobie.

Wszystkie pola oznaczone za pomocą * są wymagane

Chcę uzyskać informacje, wskazówki i oferty dotyczące rozwiązań dla firm i organizacji oraz innych produktów i usług Microsoft. Oświadczenie o ochronie prywatności