Azure Databricks

Szybka i łatwa w obsłudze platforma analityczna do pracy zespołowej bazująca na projekcie Apache Spark

Przyspiesz innowacje, dając dostęp do funkcji nauki o danych dzięki platformie analitycznej wysokiej wydajności zoptymalizowanej pod kątem platformy Azure.

Wprowadzaj innowacje i zwiększaj produktywność

Zbierz zespoły w interakcyjnym obszarze roboczym. Używaj elementów Databricks Notebook do różnych zadań, od gromadzenia danych po tworzenie modelów, aby zunifikować proces i wykonywać natychmiastowe wdrażanie do produkcji. Uruchamiaj nowe środowisko Spark jednym kliknięciem. Bez wysiłku przeprowadzaj integrację z różnych magazynami danych i usługami, takimi jak Azure SQL Data Warehouse, Azure Cosmos DB, Azure Data Lake Store, Azure Blob Storage i Azure Event Hub. Błyskawicznie dodawaj zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji i udostępniaj szczegółowe dane dzięki rozbudowanej integracji z usługą PowerBI.

Twórz w bezpiecznej, zaufanej chmurze

Chroń swoje dane i firmę poprzez integrację z usługą Azure Active Directory, kontrole oparte na rolach i umowy SLA klasy korporacyjnej. Zyskaj spokój dzięki szczegółowym uprawnieniom użytkowników, które umożliwiają bezpieczny dostęp do elementów Databricks Notebook, klastrów, zadań i danych.

Skaluj bez ograniczeń

Skaluj globalnie swoje projekty analityczne i nauki o danych. Szybciej twórz i wprowadzaj innowacje za pomocą zaawansowanych funkcji uczenia maszynowego. Natychmiast dodawaj pojemność. Zmniejszaj koszty i złożoność dzięki w pełni zarządzanej platformie stworzonej z myślą o chmurze. Pracuj z danymi lub projektami o dowolnych rozmiarach, korzystając z pełnego zestawu technologii analitycznych, w tym SQL, Streaming, MLlib i GraphX.

Powiązane produkty i usługi

Azure Cosmos DB

Globalnie dystrybuowana, wielomodelowa usługa bazy danych dla każdej skali

SQL Data Warehouse

Elastyczny magazyn danych jako usługa oferująca funkcje klasy korporacyjnej

Machine Learning Studio

Łatwe tworzenie i wdrażanie rozwiązań do analiz predykcyjnych oraz zarządzanie nimi

Przyspieszaj innowacje bazujące na danych z użyciem usługi Azure Databricks