Pomiń nawigację

Data Lake Store

Usługa Data Lake bez limitów napędzająca inteligentne akcje

Uwolnij maksymalną wartość swoich danych z pełną lub częściową strukturą albo bez struktury, korzystając z pierwszej usługi Data Lake w chmurze opracowanej z myślą o przedsiębiorstwach — bez limitów w zakresie rozmiaru danych. Usługa Azure Data Lake Store jest zabezpieczona, mocno skalowalna i opracowana z myślą o otwartym standardzie HDFS. Dzięki temu możesz korzystać z analizy równoległej.

Petabajtowe pliki i biliony obiektów

Dzięki usłudze Azure Data Lake Store analizuj wszystkie swoje dane w jednym miejscu, bez sztucznych ograniczeń. Usługa Data Lake Store może przechowywać biliony plików. Rozmiar pojedynczego pliku może przekraczać jeden petabajt, czyli może on być 200 razy większy niż w przypadku innych opcji przechowywania w chmurze. Dzięki temu usługa Data Lake Store jest idealnym rozwiązaniem do przechowywania dowolnego typu danych, w tym ogromnych zestawów danych, np. filmów o wysokiej rozdzielczości, zestawów danych dotyczących genomu lub danych sejsmicznych, danych medycznych i danych z różnych gałęzi przemysłu.

Skalowalna przepływność umożliwiająca analizę równoległą na ogromną skalę

Nie musisz przeprojektowywać aplikacji ani ponownie partycjonować danych w większej skali, ponieważ usługa Data Lake Store skaluje przepustowość, aby obsługiwać dowolne rozmiary obciążeń analitycznych. Usługa zapewnia ogromną przepływność do obsługi zadań analitycznych z tysiącami równorzędnych funkcji wykonawczych, które efektywnie odczytują i zapisują setki terabajtów danych.

Szyfrowanie, bezpieczeństwo i inspekcje oparte na rolach

Usługa Data Lake Store chroni Twoje zasoby danych oraz rozszerza lokalne kontrolki bezpieczeństwa i zarządzania do wykorzystania w chmurze. Twoje dane są zawsze szyfrowane, podczas przesyłania przy użyciu protokołu SSL oraz podczas przechowywania przy użyciu zarządzanych przez usługę lub użytkownika kluczy opartych na module HSM w usłudze Azure Key Vault. Logowanie jednokrotne (SSO, single sign-on), uwierzytelnianie wieloskładnikowe i płynne zarządzanie milionami tożsamości to funkcje wbudowane dzięki usłudze Azure Active Directory. Autoryzuj użytkowników i grupy przy użyciu dostosowanych list ACL opartych na identyfikatorach POSIX dla wszystkich danych w Twoim magazynie, co umożliwia kontrolę dostępu opartą na rolach. Spełniaj wymagania z zakresu bezpieczeństwa i zgodności przez przeprowadzanie inspekcji dla każdego dostępu lub zmiany konfiguracji w systemie.

System HDFS dla chmury

Usługa Microsoft Azure Data Lake Store obsługuje dowolne aplikacje korzystające z otwartego standardu Apache Hadoop Distributed File System (HDFS). Dzięki obsłudze systemu plików HDFS możesz z łatwością migrować istniejące dane Hadoop i Spark do chmury bez potrzeby ponownego tworzenia struktury katalogu HDFS.


Apache Hadoop® i skojarzone nazwy projektów open source są znakami towarowymi organizacji Apache Software Foundation.

Aplikacje obsługujące dane big data utworzone za pomocą usługi Azure Data Lake

Klienci usługi Azure Data Lake uzyskują wgląd w swoje dane przy użyciu szerokiego zakresu aplikacji.

  • Apache Hadoop
  • AtScale
  • Cloudera
  • Hortonworks
  • Imanis Data
  • Paxata
  • Qubole
  • StreamSets

Pomoc techniczna klasy korporacyjnej

Razem z usługą Data Lake Store otrzymujesz umowę SLA klasy korporacyjnej zapewniającą dostępność na poziomie 99,9% oraz całodobową pomoc techniczną dla rozwiązania danych big data.

Powiązane produkty i usługi

Data Lake Analytics

Rozproszona usługa analizy upraszczająca obsługę danych big data

HDInsight

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm

Wypróbuj usługę Data Lake Store