Data Lake Store

Usługa Data Lake bez limitów napędzająca inteligentne akcje

Uwolnij maksymalną wartość swoich danych z pełną lub częściową strukturą albo bez struktury, korzystając z pierwszej usługi Data Lake w chmurze opracowanej z myślą o przedsiębiorstwach — bez limitów w zakresie rozmiaru danych. Usługa Azure Data Lake Store jest zabezpieczona, mocno skalowalna i opracowana z myślą o otwartym standardzie HDFS. Dzięki temu możesz korzystać z analizy równoległej.

Petabajtowe pliki i biliony obiektów

Dzięki usłudze Azure Data Lake Store analizuj wszystkie swoje dane w jednym miejscu, bez sztucznych ograniczeń. Usługa Data Lake Store może przechowywać biliony plików. Rozmiar pojedynczego pliku może przekraczać jeden petabajt, czyli może on być 200 razy większy niż w przypadku innych opcji przechowywania w chmurze. Dzięki temu usługa Data Lake Store jest idealnym rozwiązaniem do przechowywania dowolnego typu danych, w tym ogromnych zestawów danych, np. filmów o wysokiej rozdzielczości, zestawów danych dotyczących genomu lub danych sejsmicznych, danych medycznych i danych z różnych gałęzi przemysłu.

Skalowalna przepływność umożliwiająca analizę równoległą na ogromną skalę

Nie musisz przeprojektowywać aplikacji ani ponownie partycjonować danych w większej skali, ponieważ usługa Data Lake Store skaluje przepustowość, aby obsługiwać dowolne rozmiary obciążeń analitycznych. Usługa zapewnia ogromną przepływność do obsługi zadań analitycznych z tysiącami równorzędnych funkcji wykonawczych, które efektywnie odczytują i zapisują setki terabajtów danych.

Szyfrowanie, bezpieczeństwo i inspekcje oparte na rolach

Usługa Data Lake Store chroni Twoje zasoby danych oraz rozszerza lokalne kontrolki bezpieczeństwa i zarządzania do wykorzystania w chmurze. Twoje dane są zawsze szyfrowane, podczas przesyłania przy użyciu protokołu SSL oraz podczas przechowywania przy użyciu zarządzanych przez usługę lub użytkownika kluczy opartych na module HSM w usłudze Azure Key Vault. Logowanie jednokrotne (SSO, single sign-on), uwierzytelnianie wieloskładnikowe i płynne zarządzanie milionami tożsamości to funkcje wbudowane dzięki usłudze Azure Active Directory. Autoryzuj użytkowników i grupy przy użyciu dostosowanych list ACL opartych na identyfikatorach POSIX dla wszystkich danych w Twoim magazynie, co umożliwia kontrolę dostępu opartą na rolach. Spełniaj wymagania z zakresu bezpieczeństwa i zgodności przez przeprowadzanie inspekcji dla każdego dostępu lub zmiany konfiguracji w systemie.

System HDFS dla chmury

Usługa Microsoft Azure Data Lake Store obsługuje dowolne aplikacje korzystające z otwartego standardu Apache Hadoop Distributed File System (HDFS). Dzięki obsłudze systemu plików HDFS możesz z łatwością migrować istniejące dane Hadoop i Spark do chmury bez potrzeby ponownego tworzenia struktury katalogu HDFS.


Apache Hadoop® i skojarzone nazwy projektów open source są znakami towarowymi organizacji Apache Software Foundation.

Pomoc techniczna klasy korporacyjnej

Razem z usługą Data Lake Store otrzymujesz umowę SLA klasy korporacyjnej zapewniającą dostępność na poziomie 99,9% oraz całodobową pomoc techniczną dla rozwiązania danych big data.

Powiązane produkty i usługi

Data Lake Analytics

Rozproszona usługa analizy upraszczająca obsługę danych big data

HDInsight

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm

Wypróbuj usługę Data Lake Store