Pomiń nawigację

Twórz spersonalizowane i oparte na sztucznej inteligencji środowiska, korzystając z bezpłatnego konta platformy Azure

Rozpocznij pracę, korzystając z bezpłatnych usług przez 12 miesięcy, w tym z usług Azure Cognitive Services

Popularne usługi bezpłatnie przez 12 miesięcy
40+ other services free always
+

Zacznij ze środkami na korzystanie z platformy Azure w wysokości $200

Będziesz mieć 30 dni na ich wykorzystanie — a ponadto inne bezpłatne usługi.

Oto kilka przykładów tego, co możesz robić na platformie Azure

Zapewnij każdemu użytkownikowi unikatowe środowisko

Dzięki użyciu usługi Personalizacja udostępniaj najodpowiedniejszą zawartość każdemu użytkownikowi w witrynie internetowej lub w aplikacji, co pozwoli zwiększyć zadowolenie, użyteczność i zaangażowanie.

Buduj relacje z klientami za pomocą czatbota

Personifikuj swoją markę, reaguj na potrzeby klientów i w razie potrzeby kieruj rozmowy do operatorów, korzystając z czatbota w wybranym kanale.

Twórz bardziej kompletne aplikacje

Opisuj zawartość obrazów dla użytkowników z problemami ze wzrokiem za pomocą funkcji przetwarzania obrazów i przekształcaj tekst w aplikacjach w mowę w celu ułatwienia dostępu za pomocą czytnika immersyjnego.

Po wykorzystaniu środków możesz nadal korzystać z bezpłatnych usług

Move to pay as you go for free monthly amounts of popular services for 12 months and 40+ other services always.

Po wykorzystaniu środków możesz nadal korzystać z bezpłatnych usług

Move to pay as you go for free monthly amounts of popular services for 12 months and 40+ other services always.

Usługa platformy Azure Opis Typ Bezpłatny miesięczny przydział Bezpłatny okres
Advisor
Uzyskaj spersonalizowane rekomendacje i informacje o najlepszych rozwiązaniach dla platformy Azure. Management and governance Bez ograniczeń Zawsze
Analiza tekstu
Wyodrębniaj informacje, takie jak tonacja, wyrażenia kluczowe, jednostki nazwane i język w tekście. AI + machine learning 5000 transakcji, warstwa S0 12 miesięcy
App Configuration
Przechowuj konfiguracje wszystkich aplikacji platformy Azure i zarządzaj nimi. Developer tools 1000 żądań dziennie z magazynem 10 MB Zawsze
App Service
Szybkie tworzenie zaawansowanych aplikacji dla dowolnej platformy i dowolnego urządzenia przy użyciu wybranych urządzeń, w tym Node.js i PHP. Compute 10 aplikacji internetowych, mobilnych lub z interfejsem API z 1 GB magazynu Zawsze
Automation
Uproszczenie zarządzania chmurą poprzez automatyzację procesów. Management and governance 500 minut czasu wykonywania zadania Zawsze
Azure Active Directory (Azure AD)
Umożliw zarządzanie tożsamościami i dostępem w chmurze. Identity 50 000 przechowywanych obiektów przy użyciu logowania jednokrotnego dla wszystkich aplikacji w chmurze Zawsze
Azure Arc
Extend Azure management and services. Hybrid + multicloud Free Azure control plane functionality for resources outside Azure, search and indexing for Azure Arc-enabled resources Zawsze
Azure Cosmos DB
Twórz nowoczesne aplikacje w dowolnej skali przy użyciu szybkiej bazy danych NoSQL z otwartymi interfejsami API. Databases 400 jednostek żądań na sekundę aprowizowanej przepływności z 25 GB magazynu 12 miesięcy
Azure Cosmos DB
Twórz nowoczesne aplikacje w dowolnej skali przy użyciu szybkiej bazy danych NoSQL z otwartymi interfejsami API. Databases 1,000 jednostek żądań na sekundę aprowizowanej przepływności z 25 GB magazynu Zawsze
Azure Database for MySQL
Hostuj w pełni zarządzaną, skalowalną bazę danych MySQL na platformie Azure. Databases 750 hours of Flexible Server—Burstable B1MS Instance, 32 GB storage, and 32 GB backup storage 12 miesięcy
Azure Database for PostgreSQL
Twórz inteligentne, skalowalne aplikacje z w pełni zarządzaną bazą danych dla bazy danych PostgreSQL Databases 750 godzin wersji zapoznawczej serwera elastycznego — z możliwością zwiększania szybkości wystąpienia B1MS, 32 GB magazynu i 32 GB magazynu kopii zapasowych 12 miesięcy
Azure DevOps
Twórz aplikacje w dowolnym języku przy użyciu repozytoriów Git, ciągłej integracji/ciągłego wdrażania oraz automatyzacji kompilowania i wydawania. Developer tools 5 użytkowników z nieograniczonymi prywatnymi repozytoriami Git Zawsze
Azure Kubernetes Service (AKS)
Wdrażanie kontenerów i zarządzanie nimi przy użyciu wybranych narzędzi. Compute Bezpłatnie Zawsze
Azure Lighthouse
Manage service providers with Zero Trust access controls. Management and governance Bezpłatnie Zawsze
Azure Migrate
Discover, assess, right-size, and migrate your on-premises virtual machines to Azure. Migration Bezpłatnie Zawsze
Azure Policy
Zapewnij zgodność z chmurą w czasie rzeczywistym na dużą skalę dzięki spójnemu zarządzaniu zasobami. Management and governance Bezpłatny dostęp do konfiguracji oraz funkcji śledzenia zmian Zawsze
Azure SignalR Service
Dodawaj komunikację w czasie rzeczywistym do swoich aplikacji internetowych. Web 20 połączeń współbieżnych na jednostkę oraz 20 000 komunikatów Zawsze
Batch
Skalowanie aplikacji w chmurze dzięki możliwości orkiestracji i planowania zadań w przypadku aplikacji HPC. Compute Bezpłatnie Zawsze
Blob Storage
Używanie wysoce skalowalnego magazynu obiektów dla dowolnego typu danych bez określonej struktury. Storage 5 GB gorącego bloku magazynu lokalnie nadmiarowego (LRS) z 20 000 operacji odczytu i 10 000 operacji zapisu 12 miesięcy
Container Registry
Przechowuj obrazy kontenerów i zarządzaj nimi w różnych typach wdrożeń platformy Azure. Containers 1 rejestr warstwy Standardowa z magazynem 100 GB i 10 elementami webhook 12 miesięcy
Content Moderator
Moderuj teksty i obrazy w celu zapewnienia bezpieczniejszego i bardziej przyjaznego środowiska użytkownika. AI + machine learning 10 000 transakcji w warstwie S0 do moderowania lub przeglądania 12 miesięcy
Czytnik immersyjny
Embed text reading and comprehension capabilities into applications. AI + machine learning 3 million characters Zawsze
Data Catalog
Lepsze wykorzystanie możliwości firmowych zasobów danych. Analytics Nieograniczona liczba użytkowników Zawsze
Data Factory
Tworzenie usług danych w odpowiedniej skali i zarządzanie nimi. Analytics 5 działań o małej częstotliwości Zawsze
Database Migration Service
Uprość migrację lokalnej bazy danych do chmury. Databases Free Standard Compute Zawsze
DevTest Labs
Korzystanie z szybkich, łatwych i zwartych środowisk tworzenia/testowania. Developer tools Bezpłatnie Zawsze
Dyski zarządzane
Uzyskaj wytrzymałe blokowanie magazynu o wysokiej wydajności dla usługi Azure Virtual Machines z uproszczonym zarządzaniem. Storage 2 dyski SSD o pojemności 64 GB (P6) oraz 1 GB migawki i 2 miliony operacji we/wy 12 miesięcy
Event Grid
Skorzystaj z niezawodnego dostarczania zdarzeń na wielką skalę. Integration 100 000 operacji miesięcznie Zawsze
File Storage
Migrowanie do prostego, rozproszonego magazynu plików dla wielu platform bez konieczności zmiany kodu. Storage 5 GB lokalnie nadmiarowego (LRS) magazynu plików 12 miesięcy
Functions
Przetwarzanie zdarzeń za pomocą bezserwerowej architektury kodu. Compute 1 milion żądań Zawsze
IoT Edge
Extend cloud intelligence and analytics to IoT edge devices. Internet of Things Free, open-source edge runtime Zawsze
IoT Hub
Connect, monitor, and manage IoT assets with a scalable platform. Internet of Things 8,000 messages per day and .5 KB message meter size of Free edition Zawsze
Key Vault
Ochrona i zachowywanie kontroli nad kluczami i innymi wpisami tajnymi. Security 10 000 transakcji, 2048-bitowe klucze RSA lub operacje na kluczach tajnych, warstwa Standardowa 12 miesięcy
Load Balancer
Natychmiastowe dodawanie skalowania, wysokiej dostępności i wydajności sieci do aplikacji. Networking Bezpłatny publiczny wirtualny adres IP z równoważeniem obciążenia 12 miesięcy
Logic Apps
Twórz zautomatyzowane rozwiązania integracyjne dla systemów w chmurach i lokalnych. Integration 4000 wbudowanych akcji z planem Zużycie Zawsze
Łącze prywatne
Privately access services on Azure, keeping your data on the Microsoft network. Networking Bezpłatnie Zawsze
Machine Learning
Tworzenie i uruchamianie modeli w językach R i Python na wybranej platformie. AI + machine learning 100 modułów i 1 godzina na eksperyment z 10 GB magazynu Zawsze
Magazyn archiwum
Przechowuj dane, do których jest rzadko uzyskiwany dostęp, i zarządzaj nimi przy użyciu magazynu lokalnie nadmiarowego (LRS) lub magazynu geograficznie nadmiarowego (GRS). Storage 10 GB magazynu LRS, 10 GB magazynu LRS lub GRS z możliwością zapisu i pobierania oraz 100 odczytów 12 miesięcy
Maszyny wirtualne — Linux
Tworzenie maszyn wirtualnych z systemem Linux i wydajnością na żądanie w ciągu kilku sekund. Compute Maszyny wirtualne z serii B1 z 750 godzinami pracy z możliwością zwiększania szybkości 12 miesięcy
Maszyny wirtualne — Windows
Tworzenie maszyn wirtualnych z systemem Windows i wydajnością na żądanie w ciągu kilku sekund. Compute Maszyny wirtualne z serii B1 z 750 godzinami pracy z możliwością zwiększania szybkości 12 miesięcy
Media Services, funkcja kodowania
Indeksowanie, tworzenie pakietów, ochrona i przesyłanie strumieniowe wideo i audio na dużą skalę Media 20 minut wyjściowych na standardowe wideo kodera lub kodowanie pliku źródłowego audio 12 miesięcy
Monitor
Gain full observability into your applications, infrastructure, and network. Management and governance See Azure Monitor pricing details for free amounts per feature Zawsze
Narzędzie do wykrywania anomalii
Wykrywaj anomalie w danych, aby szybko identyfikować i rozwiązywać problemy. AI + machine learning 20 000 transakcji, warstwa S0 12 miesięcy
Network Watcher
Monitoruj oraz diagnozuj wydajność i kondycję sieci oraz uzyskuj szczegółowe informacje o tych parametrach. Networking 5 GB magazynu z 1000 sprawdzeniami, 10 testami i 10 metrykami połączeń Zawsze
Niestandardowe przetwarzanie obrazów
Łatwo dostosowuj modele przetwarzania na potrzeby Twojego unikatowego przypadku użycia. AI + machine learning 10 000 przewidywań w warstwie S0, jedna godzina trenowania, dwa projekty z 5000 obrazami trenowania 12 miesięcy
Notification Hubs
Wysyłanie powiadomień wypychanych dla każdej platformy, z dowolnego zaplecza. Mobile 1 milion powiadomień push z bezpłatną przestrzenią nazw Zawsze
Open Datasets
Accelerate machine learning with curated datasets. AI + machine learning Free (egress charges may apply) Zawsze
Personalizacja
Dostarczaj zaawansowane, spersonalizowane środowiska dla każdego użytkownika. AI + machine learning 50 000 transakcji, warstwa S0 12 miesięcy
Przepustowość (transfer danych)
Wejściowy i wyjściowy transfer danych przy użyciu naszej niezawodnej sieci globalnych centrów danych. Networking 15 GB wychodzącego transferu danych 12 miesięcy
Przepustowość (transfer danych)
Wejściowy i wyjściowy transfer danych przy użyciu naszej niezawodnej sieci globalnych centrów danych. Networking 5 GB wychodzącego transferu danych Zawsze
Przetwarzanie obrazów
Wyodrębniaj rozbudowane informacje z obrazów w celu kategoryzowania i przetwarzania danych wizualnych. AI + machine learning 5000 transakcji dla każdej warstwy S1, S2 i S3 12 miesięcy
QnA Maker
Utwórz konwersacyjnego bota umożliwiającego przeprowadzenie sesji pytań i odpowiedzi na podstawie istniejące zawartości. AI + machine learning 3 zarządzane dokumenty w warstwie S0 12 miesięcy
Rozpoznawanie formularzy
Automatyzuj wyodrębnianie tekstu, par klucz/wartość i tabel z dokumentów. AI + machine learning 500 stron, warstwa S0 12 miesięcy
Rozpoznawanie twarzy
Detect, identify, analyze, organize, and tag faces in images. AI + machine learning 30 000 transakcji, warstwa S0 12 miesięcy
Rozpoznawanie twarzy
Detect, identify, analyze, organize, and tag faces in images. AI + machine learning 30,000 transactions of Free instance Zawsze
Security Center
Zapobiegaj zagrożeniom, wykrywaj je i odpowiadaj na nie dzięki lepszemu wglądowi w zabezpieczenia zasobów platformy Azure i kontroli nad nimi. Security Bezpłatna ocena zasad i zalecenia Zawsze
Service Bus
Uzyskaj niezawodne przesyłanie komunikatów w chmurze jako usługę i prostą integrację hybrydową. Integration 750 godzin i 13 milionów operacji jednostki podstawowej w warstwie Standardowa 12 miesięcy
Service Fabric
Kompilowanie i obsługa skalowalnych aplikacji rozproszonych, które pracują w trybie ciągłym. Containers Bezpłatnie Zawsze
Spatial Anchors
Twórz aplikacje rzeczywistości mieszanej mapujące, udostępniające i utrwalające zawartość 3D. Mixed reality 10 000 zakotwiczeń z zapytaniami Zawsze
SQL Database
Twórz bazy danych SQL Database z wbudowanymi funkcjami analizy. Databases 250 GB dla wystąpienia S0 z 10 jednostkami transakcji bazy danych 12 miesięcy
SQL Server 2019 Developer Edition
Kompiluj, testuj i przedstawiaj aplikacje w środowisku nieprodukcyjnym. Developer tools Bezpłatnie Zawsze
Statyczne aplikacje internetowe
Streamline full-stack development from source code to global high availability. Compute 100 GB bandwidth per subscription, 2 custom domains and .5 GB storage per app Zawsze
Tłumaczenie mowy
Integrate real-time speech translation into your app. AI + machine learning 5 audio hours Standard Zawsze
Translator
Dodawaj funkcję tłumaczenia tekstu w wielu językach w czasie rzeczywistym do aplikacji, witryn internetowych i narzędzi. AI + machine learning 2 miliony znaków, warstwa S0 12 miesięcy
Usługa bota aplikacji
Opracowuj inteligentne boty klasy korporacyjnej, które można skalować na żądanie. AI + machine learning 10 000 komunikatów w kanale Premium i nieograniczona liczba komunikatów w kanale standardowym Zawsze
Usługa interpretacji języka (LUIS)
Dodawaj funkcje interpretacji języka naturalnego do aplikacji, botów i urządzeń IoT. AI + machine learning 10 000 transakcji żądań tekstowych w warstwie S0 12 miesięcy
Virtual Network
Udostępnianie sieci prywatnych i łączenie z lokalnymi centrami danych. Networking 50 sieci wirtualnych Zawsze
Visual Studio Code
Zwiększaj produktywność za pomocą zaawansowanego, lekkiego edytora kodu służącego do programowania w chmurze. Developer tools Bezpłatnie Zawsze
VPN Gateway
Ustanów bezpieczną łączność między środowiskami lokalnymi. Networking 750 godzin dla bramy typu VpnGw1 12 miesięcy
Wyszukiwanie poznawcze
Dołączanie usługi wyszukiwania w chmurze do aplikacji internetowej i mobilnej. AI + machine learning 50 MB magazynu na 10 000 hostowanych dokumentów i 3 indeksy na usługę Zawsze
Zamiana mowy na tekst
Transcribe spoken audio to text. AI + machine learning 5 audio hours each of Standard, Custom, and Conversation Transcription Multichannel Audio, 1 Custom endpoint hosting model Zawsze
Zamiana tekstu na mowę
Build apps that convert text to lifelike speech. AI + machine learning 5 million characters Standard, 500,000 characters Neural, and 5 million characters Custom, 1 Custom endpoint hosting model Zawsze

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie, a potem płać jedynie za użycie

Po wykorzystaniu środków w wysokości $200 będziesz płacić za użycie wykraczające poza bezpłatne przydziały usług. W przypadku płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem nie ma opłaty za utrzymanie bezpłatnego konta platformy Azure ani zobowiązania z góry. Możliwość anulowania w dowolnej chwili.

Eksplorowanie platformy Azure w ramach pokazu oraz sesji pytań i odpowiedzi na żywo

Zobacz różne usługi platformy Azure w działaniu, dowiedz się, jak wdrażać zasoby, a także opracuj wizję planu dla chmury. Obejrzyj pokaz teraz lub później, kiedy Ci wygodnie. Dodatkowo możesz wziąć udział w sesji pytań i odpowiedzi na żywo z inżynierami platformy Azure.

Eksplorowanie platformy Azure w ramach pokazu oraz sesji pytań i odpowiedzi na żywo

Zobacz różne usługi platformy Azure w działaniu, dowiedz się, jak wdrażać zasoby, a także opracuj wizję planu dla chmury. Obejrzyj pokaz teraz lub później, kiedy Ci wygodnie. Dodatkowo możesz wziąć udział w sesji pytań i odpowiedzi na żywo z inżynierami platformy Azure.

Chcesz zacząć? Oto, jak to działa

Krok 1
Start free. Get $200 credit to use in 30 days. While you have your credit, get free amounts of popular services and 40+ other services.
Krok 2
After your credit, move to pay as you go to keep getting popular services and 40+ other services. Only pay if you use more than the free monthly amounts.
Krok 3
After 12 months, you'll continue getting 40+ services free always—and still only pay for what you use beyond the free monthly amounts.
Krok 1
Start free. Get $200 credit to use in 30 days. While you have your credit, get free amounts of popular services and 40+ other services.
Krok 2
After your credit, move to pay as you go to keep getting popular services and 40+ other services. Only pay if you use more than the free monthly amounts.
Krok 3
After 12 months, you'll continue getting 40+ services free always—and still only pay for what you use beyond the free monthly amounts.

*W zależności od kraju, z którego założysz bezpłatne konto platformy Azure, możesz otrzymać te środki w określonej walucie lokalnej.