Twórz spersonalizowane i oparte na sztucznej inteligencji środowiska, korzystając z bezpłatnego konta platformy Azure

Rozpocznij pracę, korzystając z bezpłatnych usług przez 12 miesięcy, w tym z usług Azure Cognitive Services

Co dostaję?

To wszystko dostajesz z bezpłatnym kontem platformy Azure, a opłaty nie będą naliczane, dopóki nie zdecydujesz się zmienić wersji na wyższą.

12 miesięcy

dostępu do popularnych bezpłatnych usług

+

$200 środków

na zapoznanie się z platformą Azure przez 30 dni

$200 środków

na zapoznanie się z platformą Azure przez 30 dni

+

Zawsze bezpłatny dostęp

do ponad 25 usług

Co mogę robić na bezpłatnym koncie?

Oto kilka pomysłów na to, jak można wykorzystać platformę Azure

Zapewnij każdemu użytkownikowi unikatowe środowisko

Dzięki użyciu usługi Personalizacja udostępniaj najodpowiedniejszą zawartość każdemu użytkownikowi w witrynie internetowej lub w aplikacji, co pozwoli zwiększyć zadowolenie, użyteczność i zaangażowanie.

Buduj relacje z klientami za pomocą czatbota

Personifikuj swoją markę, reaguj na potrzeby klientów i w razie potrzeby kieruj rozmowy do operatorów, korzystając z czatbota w wybranym kanale.

Twórz bardziej kompletne aplikacje

Opisuj zawartość obrazów dla użytkowników z problemami ze wzrokiem za pomocą funkcji przetwarzania obrazów i przekształcaj tekst w aplikacjach w mowę w celu ułatwienia dostępu za pomocą czytnika immersyjnego.

12 usług sztucznej inteligencji
teraz bezpłatnie przez 12 miesięcy

Twórz aplikacje rozpoznające potrzeby użytkowników za pomocą usług Azure Cognitive Services

Twórz inteligentne aplikacje, witryny internetowe i boty, które potrafią czytać, rozumieć i interpretować naturalną komunikację międzyludzką. Używając usług Cognitive Services i pojedynczego wywołania interfejsu API, korzystaj z dekad przełomowych badań nad sztuczną inteligencją, aby w lepszy sposób obsługiwać klientów.

Które produkty są bezpłatne przez 12 miesięcy?

Te produkty są bezpłatne przez 12 miesięcy do wysokości limitów miesięcznych. Dostępność jest uzależniona od zasobów i regionu.

Przetwarzanie obrazów

SI I UCZENIE MASZYNOWE

Transakcje w warstwie 5 000

Warstwa S1

Personalizacja

SI I UCZENIE MASZYNOWE

Transakcje w warstwie 50 000

Warstwa S0

Translator

SI I UCZENIE MASZYNOWE

Liczba znaków: 2 000 000

Warstwa S0

SQL Database

BAZY DANYCH

250 GB

VPN Gateway NOWOŚĆ

SIEĆ

750 godz.

Typ bramy VpnGw1

Load Balancer NOWOŚĆ

SIEĆ

750 godz., 15 GB przetwarzania danych, 5 reguł

Usługa Load Balancer w warstwie Standardowa

Azure Cosmos DB NOWOŚĆ

BAZY DANYCH

Jednostki żądania na sekundę aprowizowanej przepływności: 400

Z 25 GB magazynu

Service Bus NOWOŚĆ

INTEGRACJA

750 godz., 13 milionów operacji

Jednostka podstawowa warstwy Standardowa

Container Registry NOWOŚĆ

KONTENERY

Rejestr warstwy Standardowa: 1

Ze 100 GB magazynu i 10 elementami webhook

Magazyn archiwum NOWOŚĆ

MAGAZYN

10 GB magazynu lokalnie nadmiarowego

10 GB zapisywania i pobierania LRS/GRS oraz 100 odczytów

Windows Virtual Machines

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

750 godz.

Warstwa Standardowa B1S

Linux Virtual Machines

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

750 godz.

Warstwa Standardowa B1S

Które produkty są zawsze bezpłatne?

Te produkty są zawsze bezpłatne do określonych ilości. Dostępność jest uzależniona od zasobów i regionu.

Azure Cosmos DB

BAZY DANYCH

Jednostki żądania na sekundę: 400

Aprowizowana przepływność

App Service

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

10

aplikacji internetowych i mobilnych oraz aplikacji interfejsu API

Functions

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

1 000 000

żądań na miesiąc

Event Grid

INTEGRACJA

100 000

— liczba operacji miesięcznie

Azure Kubernetes Service (AKS)

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

Bezpłatnie

DevTest Labs

NARZĘDZIA DEWELOPERSKIE

Bezpłatnie

Co jeszcze muszę wiedzieć?

Czy aby założyć bezpłatne konto platformy Azure, muszę coś zapłacić?

Nie. Rozpoczęcie jest bezpłatne, a dodatkowo otrzymasz środki w wysokości $200 do wydania przez pierwsze 30 dni.

Co się stanie po wykorzystaniu bezpłatnych środków w wysokości $200 lub po upływie 30 dni?

Powiadomimy Cię o tym, a Ty podejmiesz decyzję, czy chcesz uaktualnić konto do subskrypcji z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem i usunąć limit wydatków. Jeśli to zrobisz, będziesz mieć dostęp do bezpłatnych produktów.* Jeśli nie, Twoje konto i produkty zostaną wyłączone i będzie konieczne podniesienie poziomu konta, aby wznowić użycie.
* W zależności od dostępności zasobów w danym regionie.

Co się dzieje po zakończeniu 12-miesięcznego okresu bezpłatnego używania produktów?

Pewne przydziały różnych produktów są bezpłatne przez 12 miesięcy po podniesieniu poziomu konta.* Po upływie 12 miesięcy będą naliczane opłaty zgodnie ze standardowymi stawkami płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.
* W zależności od dostępności zasobów w danym regionie.

Co jest potrzebne do utworzenia bezpłatnego konta?

Wystarczy numer telefonu, karta kredytowa i konto usługi GitHub lub nazwa użytkownika konta Microsoft (wcześniej identyfikator Windows Live).

Kto może mi odpowiedzieć na pytania?

Uzyskaj spersonalizowane wskazówki i odpowiedzi na pytania, które mogą się pojawić podczas oceniania chmury, rozpoczynania pierwszego projektu lub migrowania do platformy Azure.

Wszystko gotowe — załóż bezpłatne konto