Pomiń nawigację

Odkryj usługi sztucznej inteligencji dla swojej firmy za pomocą bezpłatnego konta platformy Azure

Na początek przez 12 miesięcy możesz korzystać z usług za darmo

Co dostaję?

To wszystko dostajesz z bezpłatnym kontem platformy Azure, a opłaty nie będą naliczane, dopóki nie zdecydujesz się zmienić wersji na wyższą.

12 miesięcy

dostępu do popularnych bezpłatnych usług

+

$200 środków

na zapoznanie się z platformą Azure przez 30 dni

$200 środków

na zapoznanie się z platformą Azure przez 30 dni

+

Zawsze bezpłatny dostęp

do ponad 25 usług

Co mogę robić na bezpłatnym koncie?

Oto kilka pomysłów na to, jak można wykorzystać sztuczną inteligencję platformy Azure

Kompilowanie i trenowanie modeli uczenia maszynowego

Szybko i łatwo kompiluj, trenuj i wdrażaj modele uczenia maszynowego, korzystając z ulubionych narzędzi i struktur, bez względu na to, gdzie piszesz swój kod. Rozpocznij pracę z usługami Azure Machine Learning i Azure Databricks.

Wdrażanie wysokiej jakości modeli AI jako interfejsów API

Dostarczaj przełomowe rozwiązania w swoich aplikacjach, korzystając z wiodących w branży modeli sztucznej inteligencji stosowanych w popularnych produktach takich jak Office 365 i Xbox. Rozpocznij pracę z usługami Azure Cognitive Services.

Szybkie tworzenie rozwiązań AI dla typowych procesów biznesowych

Udostępnij rozwiązanie AI dzięki usługom, które zapewniają sztuczną inteligencję i logikę biznesową specyficzną dla zadań, aby usprawnić typowe procesy. Automatyzuj przetwarzanie dokumentów, skaluj obsługę klientów za pomocą botów i wyodrębniaj analizy z zawartości. Rozpocznij pracę z usługami Azure Applied AI Services.

Cztery kolejne usługi platformy Azure teraz bezpłatnie przez 12 miesięcy

Dodatkowo teraz dostajesz za darmo usługę Azure Logic Apps na zawsze.

Azure Database for PostgreSQL
Azure Database for MySQL
Azure Key Vault
Azure Media Services

Które produkty są bezpłatne przez 12 miesięcy?

Te produkty są bezpłatne przez 12 miesięcy do wysokości limitów miesięcznych. Dostępność jest uzależniona od zasobów i regionu.

Linux Virtual Machines

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

750 godz.

Warstwa Standardowa B1S

Windows Virtual Machines

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

750 godz.

Warstwa Standardowa B1S

Dyski zarządzane

MAGAZYN

64 GB x 2

Dyski półprzewodnikowe (SSD) P6

Blob Storage

MAGAZYN

5 GB

gorącego bloku magazynu lokalnie nadmiarowego (LRS)

File Storage

MAGAZYN

5 GB

Lokalnie nadmiarowy magazyn plików

SQL Database

BAZY DANYCH

250 GB

Azure Database for PostgreSQL NOWOŚĆ

BAZY DANYCH

750 godz.

Wersja zapoznawcza serwera elastycznego — z możliwością zwiększania szybkości wystąpienia B1MS, 32 GB magazynu i 32 GB magazynu kopii zapasowych

Azure Database for MySQL NOWOŚĆ

BAZY DANYCH

750 godz.

Wersja zapoznawcza serwera elastycznego — z możliwością zwiększania szybkości wystąpienia B1MS, 32 GB magazynu i 32 GB magazynu kopii zapasowych

Key Vault NOWOŚĆ

ZABEZPIECZENIA

Transakcje w warstwie 10 000

2048-bitowe klucze RSA lub operacje na kluczach tajnych, warstwa Standardowa

Media Services — Encoding NOWOŚĆ

MULTIMEDIA

20 output minutes

Standardowe wideo kodera lub kodowanie pliku źródłowego audio

VPN Gateway

SIEĆ

750 godz.

Typ bramy VpnGw1

Load Balancer

SIEĆ

750 godz., 15 GB przetwarzania danych, 5 reguł

Usługa Load Balancer w warstwie Standardowa

Które produkty są zawsze bezpłatne?

Te produkty są zawsze bezpłatne do określonych ilości. Dostępność jest uzależniona od zasobów i regionu.

Machine Learning

SI I UCZENIE MASZYNOWE

100

moduły i 1 godzina na eksperyment z 10 GB magazynu

Azure App Service

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

10

aplikacje internetowe, mobilne lub interfejsu API z 1 GB magazynu

Azure Functions

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

1 mln

żądań na miesiąc

Azure Cosmos DB

BAZY DANYCH

Liczba jednostek żądania/s: 1000

aprowizowana przepływność z 25 GB przestrzeni dyskowej

Azure Event Grid

INTEGRACJA

100 000

— liczba operacji miesięcznie

Azure Kubernetes Service (AKS)

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

Bezpłatnie

Co jeszcze muszę wiedzieć?

Czy aby założyć bezpłatne konto platformy Azure, muszę coś zapłacić?

Nie. Rozpoczęcie jest bezpłatne, a dodatkowo otrzymasz środki w wysokości $200 do wydania przez pierwsze 30 dni.

Co się stanie po wykorzystaniu bezpłatnych środków w wysokości $200 lub po upływie 30 dni?

Powiadomimy Cię o tym, a Ty podejmiesz decyzję, czy chcesz uaktualnić konto do subskrypcji z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem i usunąć limit wydatków. Jeśli tak zrobisz, uzyskasz dostęp do bezpłatnych produktów. Jeśli tego nie zrobisz, Twoje konto i produkty zostaną wyłączone i będzie konieczne uaktualnienie, aby wznowić użycie.

Co się dzieje po zakończeniu 12-miesięcznego okresu bezpłatnego używania produktów?

Przez 12 miesięcy po uaktualnieniu konta korzystanie w określonym zakresie z pewnej liczby produktów jest bezpłatne. Po upływie 12 miesięcy opłaty będą naliczane według stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Co jest potrzebne do utworzenia bezpłatnego konta?

Wystarczy numer telefonu, karta kredytowa i konto usługi GitHub lub nazwa użytkownika konta Microsoft (wcześniej identyfikator Windows Live).

*W zależności od kraju, z którego założysz bezpłatne konto platformy Azure, możesz otrzymać te środki w określonej walucie lokalnej.

Kto może mi odpowiedzieć na pytania?

Uzyskaj spersonalizowane wskazówki i odpowiedzi na pytania, które mogą się pojawić podczas oceniania chmury, rozpoczynania pierwszego projektu lub migrowania do platformy Azure.

Wszystko gotowe — załóż bezpłatne konto