Rozwiązanie Azure VMware firmy CloudSimple

Natywnie uruchamiaj obciążenia VMware na platformie Azure

W ciągu kilku minut wykonaj aprowizację środowiska opartego na oprogramowaniu VMware

Wdrażaj ponownie i rozszerzaj obciążenia przedsiębiorstwa oparte na oprogramowaniu VMware na platformie Azure za pomocą rozwiązania Azure VMware firmy CloudSimple. Zarządzaj obciążeniami na platformie Azure za pomocą narzędzi VMware, które już znasz, bez zakłócania zasad sieci, zabezpieczeń i ochrony danych. Uruchamiaj natywne środowiska VMware w dowolnej skali, korzystając z ujednoliconych funkcji zarządzania zasobami platformy Azure i oprogramowania VMware, usług sieciowych platformy Azure i narzędzi zabezpieczających. Zmniejsz koszty dzięki innowacyjnym programom oszczędnościowym dostępnym tylko na platformie Azure.

Korzystaj z natywnych technologii VMware bez ponownego projektowania środowiska w przypadku przenoszenia lub rozszerzania obciążeń VMware na platformę Azure.

Korzystaj ze zintegrowanego zarządzania zasobami Azure i VMware oraz zarządzaj aplikacjami w chmurze tak samo jak aplikacjami lokalnymi.

Twórz nowe aplikacje i modernizuj istniejące programy przy użyciu bogatego ekosystemu produktów i usług Azure.

Odnoś korzyści związane z bezkonkurencyjnymi cenami platformy Azure oraz zaletami systemu Windows Server i programu SQL Server.

Migruj na platformę Azure, korzystając z inwestycji w oprogramowanie VMware

Używaj dodatkowej pojemności na żądanie po osiągnięciu limitów centrum danych albo w przypadku konsolidacji lub wycofania centrów danych. Zarządzaj środowiskiem za pomocą narzędzi VMware, które już znasz: vCenter, vSphere Client, vMotion, vRealize Operations, Power CLI lub dowolnego popularnego łańcucha narzędzi DevOps. Zapewnij ciągłość operacyjną podczas ponownego wdrażania aplikacji opartych na oprogramowaniu vSphere na platformie Azure, eliminując konwersje funkcji hypervisor i refaktoryzację aplikacji. Dodawaj lub usuwaj hosty definiowanego programowo centrum danych (SDDC) jednym kliknięciem.

Dowiedz się więcej

Płynna integracja środowiska VMware z platformą Azure

Łatwo przenieś obciążenia VMware na platformę Azure i zwiększ swoją produktywność dzięki elastyczności, skalowalności i szybkim cyklom aprowizacji. Twórz i przeglądaj maszyny wirtualne vSphere w witrynie Azure Portal za pośrednictwem wywołań interfejsu API lub interfejsu wiersza polecenia. Automatyzuj wdrożenia i korzystaj z logowania jednokrotnego. Zwiększ możliwości swoich obciążeń dzięki całej gamie usług platformy Azure do obsługi obliczeń, monitorowania, kopii zapasowych, baz danych, Internetu rzeczy i sztucznej inteligencji. Korzystaj z łańcuchów narzędzi Azure DevOps w środowiskach VMware i modernizuj aplikacje we własnym tempie.

Rozpocznij teraz

Wdrażaj w izolowanej i dedykowanej infrastrukturze platformy Azure w chmurze

Korzystaj z platformy operacyjnej oraz operacji infrastruktury zaplecza platformy Azure do natywnego uruchamiania platform vSphere, vSAN i NSX-T oprogramowania VMware w dużej skali. Pozbądź się problemów związanych z zakupem i wdrażaniem sprzętu oraz zarządzaniem nim — uruchamiaj obciążenia we w pełni zarządzanej infrastrukturze platformy Azure z jedną dzierżawą i bez systemu operacyjnego. Korzystaj z różnych opcji łączności, takich jak usługi Azure ExpressRoute i VPN, i szyfruj dane magazynowane oraz dane przesyłane, używając chronionych i szybkich połączeń o małym opóźnieniu.

Dowiedz się więcej na temat usługi ExpressRoute systemu Azure

Zmniejsz koszty środowiska IT

Oszczędzaj pieniądze dzięki zarządzanej infrastrukturze i rozszerzaj lub ograniczaj środowisko na żądanie zależnie od zmieniających się potrzeb biznesowych. Obniż koszty dzięki naliczaniu opłat za miesięczne użycie. Wybierz opcję korzyści użycia hybrydowego platformy Azure i użyj ponownie istniejących licencji lokalnych systemu Windows Server i programu SQL Server na platformie Azure. Opłać z góry zasoby obliczeniowe, korzystając z możliwości rezerwacji cen. Skorzystaj z ofert rozszerzonych aktualizacji zabezpieczeń i zyskaj trzy dodatkowe lata aktualizacji zabezpieczeń dla obciążeń systemu Windows Server oraz programów SQL Server 2008 i 2008 R2.

Wszystko, czego potrzebujesz, aby maksymalnie wykorzystać rozwiązanie Azure VMware firmy CloudSimple

Utwórz bezpłatne konto platformy Azure i uzyskaj środki w wysokości $200 umożliwiające eksplorowanie dowolnej usługi platformy Azure przez 30 dni.
Przetestuj rozwiązanie Azure VMware firmy CloudSimple w swoim środowisku. Rozpocznij teraz.
Zmodernizuj swoje aplikacje, dodając do nich nowe możliwości, takie jak sztuczna inteligencja i analiza.

Często zadawane pytania dotyczące rozwiązania Azure VMware firmy CloudSimple

  • Firma Microsoft sprzedaje rozwiązanie Azure VMware firmy CloudSimple — w pełni zweryfikowane i obsługiwane przez firmę VMware — oraz zapewnia jego obsługę techniczną.
  • Zarządzaj lokalnymi środowiskami VMware za pomocą powszechnie używanych narzędzi VMware, takich jak vCenter, vSphere Client, vRealize Operations, NSX Manager, Power CLI oraz wywołania interfejsu API. Możesz również używać popularnych łańcuchów narzędzi DevOps, np. Terraform, Ansible, Puppet i Chef.
  • Rozwiązanie Azure VMware firmy CloudSimple korzysta z dobrze znanych technologii, takich jak vSphere, NSX-T i vSAN. Zapoznaj się z dokumentacją techniczną, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.
  • Twórz i przeglądaj maszyny wirtualne oparte na oprogramowaniu VMware vSphere w witrynie Azure Portal lub przy użyciu usługi Azure Resource Manager albo twórz aplikacje i wdrażaj je na platformie Azure oraz w rozwiązaniu VMware za pomocą ujednoliconych interfejsów API platformy Azure. Możesz również integrować rozwiązania Azure, takie jak usługi Azure Backup i Azure Monitor.
  • Rozwiązanie Azure VMware firmy CloudSimple jest dostępne w regionach Wschodnie stany USA i Zachodnie stany USA. Wkrótce usługa zostanie udostępniona w regionie Europa Zachodnia.
  • Umowa dotycząca poziomu usług (SLA) gwarantuje dostępność rozwiązania na poziomie 99,9 procent. Więcej informacji zawiera umowa dotycząca poziomu usług.

Wypróbuj rozwiązanie Azure VMware firmy CloudSimple

Rozpocznij teraz