Web Apps

Tworzenie i wdrażanie aplikacji sieci Web o kluczowym znaczeniu skalowanych w miarę rozwoju firmy

Utwórz aplikację sieci Web. Nie jest wymagana karta kredytowa — brak zobowiązań i problemów.

Wypróbuj teraz usługę Web Apps

Utwórz bezpłatne konto

Witryny sieci Web i aplikacje

Funkcja Web Apps w usłudze Microsoft Azure App Service umożliwia deweloperom szybkie tworzenie i wdrażanie zaawansowanych witryn i aplikacji internetowych oraz zarządzanie nimi. Tworzenie opartych na standardach aplikacji sieci Web oraz interfejsów API w językach .NET, Node.js, PHP, Python i Java. Udostępnianie aplikacji internetowych i mobilnych dla pracowników lub klientów korzystających z pojedynczej wewnętrznej bazy danych. Bezpieczniejsze dostarczanie interfejsów API pozwalających na korzystanie z dodatkowych aplikacji i urządzeń.

Znajome i szybkie

Koduj w ulubionym języku oraz środowisku IDE i twórz interfejsy API oraz aplikacje szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Korzystaj z obszernej galerii wstępnie utworzonych interfejsów API, które ułatwiają łączenie z usługami w chmurze, takimi jak Office 365 i Salesforce. Automatyzuj typowe przepływy pracy przy użyciu szablonów i przyspieszaj tworzenie oprogramowania. Osiągaj niezrównaną wydajność podczas pracy deweloperskiej dzięki ciągłej integracji z usługami Visual Studio Team Services i GitHub oraz możliwości debugowania już działającej witryny.

Klasa korporacyjna

Usługa App Service umożliwia kompilowanie i hostowanie bardzo bezpiecznych aplikacji o kluczowym znaczeniu dla firmy. Twórz aplikacje biznesowe zintegrowane z usługą Azure Active Directory, które zapewniają bezpieczniejszą łączność z zasobami lokalnymi, a następnie hostuj je na bardzo bezpiecznej platformie w chmurze, zgodnej ze standardem bezpieczeństwa informacji ISO, standardami księgowości SOC2 oraz standardami bezpieczeństwa PCI. Automatycznie twórz kopie zapasowe aplikacji i przywracaj je, korzystając z umów SLA klasy korporacyjnej.

Możliwość kompilowania w systemie Linux lub skorzystania z własnego obrazu kontenera z systemem Linux

Usługa App Service zapewnia domyślne kontenery dla wersji języków Node.js i PHP, dzięki którym można prosto rozpocząć korzystanie z usługi. Obsługa kontenerów umożliwia deweloperom tworzenie niestandardowych kontenerów opartych na rozwiązaniach domyślnych. Przykładowo deweloperzy mogą utworzyć kontener z konkretnymi kompilacjami w języku Node.js i PHP, które będą różnić się od domyślnych rozwiązań zapewnianych przez usługę. Dzięki temu deweloperzy mogą używać nowych lub eksperymentalnych wersji struktur, które nie są dostępne w domyślnych kontenerach.

Skala globalna

Usługa App Service zwiększa dostępność i automatycznie skaluje globalną infrastrukturę centrów danych. Skaluj aplikacje w górę i w dół na żądanie oraz uzyskaj wysoką dostępność oferowaną w wielu różnych regionach geograficznych. Replikowanie danych i hostowanie usług w wielu lokalizacjach jest szybkie i proste, a dzięki tym możliwościom ekspansja do nowych regionów i obszarów geograficznych wymaga jedynie kliknięcia.

Optymalizacja na potrzeby obsługi infrastruktury DevOps

Skoncentruj się na udoskonalaniu swojej aplikacji, nie martwiąc się o infrastrukturę. Wdrażaj aktualizacje aplikacji dzięki wbudowanym możliwościom wdrożeń przejściowych, wycofywania i testowania podczas produkcji oraz testowania wydajności. Osiągaj wysoką wydajność dzięki wdrożeniom rozproszonym geograficznie. Monitoruj wszystkie aspekty aplikacji w czasie rzeczywistym i historycznie dzięki szczegółowym dziennikom operacyjnym i nie martw się o konserwację ani poprawianie infrastruktury.

Klienci, których aplikacje sieci Web działają już w systemie Azure

Hogarth
Heineken
Wellmark
AccuWeather
murally
British Irish Lions

Korzystaj z ulubionego systemu zarządzania zawartością

Wyszukuj i wdrażaj popularne systemy zarządzania zawartością w portalu Azure Marketplace, aby szybko rozpocząć przygodę z marketingiem cyfrowym.

Odkryj inne aplikacje usługi App Service

Mobile Apps

Tworzenie aplikacji mobilnych dla dowolnego urządzenia

Dowiedz się więcej

API Apps

Proste tworzenie i używanie interfejsów API

Dowiedz się więcej

Logic Apps

Automatyzacja procesów biznesowych

Dowiedz się więcej

Rozpocznij

Wykonaj 3 proste kroki, aby zacząć hostować pierwszą aplikację sieci Web na platformie Azure