API Apps

Szybkie tworzenie i używanie interfejsów API w chmurze przy użyciu samodzielnie wybranego języka

 • Uzyskaj obsługę zabezpieczeń dla usługi Azure Active Directory, logowania jednokrotnego i autoryzacji OAuth
 • Użyj istniejących interfejsów API napisanych w językach .NET, PHP, Node.js, Java i Python
 • Korzystaj z interfejsów API w dowolnej witrynie sieci Web dzięki obsłudze specyfikacji CORS
 • Zintegruj interfejs z usługami API Management, Logic Apps i wieloma innymi usługami platformy Azure
 • Użyj platformy Swagger na potrzeby generowania w programie Visual Studio zestawów SDK klienta dla wielu platform

Ciągła integracja i miejsca wdrożenia

Połącz swój ulubiony system kontroli wersji z interfejsem API i automatycznie wdrażaj zatwierdzenia, dzięki czemu zmienianie kodu będzie łatwiejsze niż kiedykolwiek. Przenieś interfejs API do środowiska produkcyjnego, uruchom testy kopii aplikacji udostępnionych w miejscach wdrożenia, a następnie przekieruj ruch do nowej wersji bez przestojów.

Proste uwierzytelnianie

Po kilku kliknięciach Twój interfejs API może zostać wysoko zabezpieczony za pomocą usługi Azure Active Directory, logowania jednokrotnego w sieci społecznościowej i autoryzacji OAuth. Nie są wymagane żadne zmiany kodu, a zestawy SDK logowania do usług są aktualizowane na bieżąco.

Łączność lokalna

Połącz interfejs API z siecią firmową lub lokalną za pomocą połączeń lokalnych zapewniających bezpieczeństwo klasy korporacyjnej. Udostępnij interfejsy API w intranecie, aby działały tak jak lokalnie, lub połącz je z istniejącymi wewnętrznymi zasobami sieciowymi.

Dlaczego warto zaufać usłudze API Apps?

 • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld dolarów rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 • Zatrudniamy ponad 3 500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w zakresie zgodności w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Cennik usługi API Apps

 • Żadnych kosztów ponoszonych z góry
 • Żadnych opłat za rezygnację
 • Rozliczanie za sekundę

Zobacz, jak klienci korzystają z usługi interfejsu API platformy Azure

"We use Azure to host our entire infrastructure; from websites and SQL databases to different cloud services. Deploying our APIs, for example, is something that would have been more complex if we had to do it on our own or used another hosting company without these out-of-the-box services."

David Nydegger, dyrektor produktu w firmie zkipster
zkipster

"The logic and decision-making behind the PowerApps solution goes much deeper than a simple "hours vs. price" calculation to gain insight. Instead, Economic Callouts rationalizes via API apps (part of Azure App Service) through 11 different internal and external data sources ... Additionally, TransAlta was able to keep their PowerApps solution secure by leveraging Azure Active Directory."

TransAlta
TransAlta

Wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Dowiedz się, jak używać usługi API Apps, korzystając z 5-minutowych samouczków Szybki start i dokumentacji.

Rozszerz możliwości usługi API Apps o dodatkowe funkcje i produkty, takie jak usługi zabezpieczeń i tworzenia kopii zapasowych.

Dokumentacja i zasoby

Powiązane produkty i usługi

Azure Monitor

Możliwość pełnej obserwacji aplikacji, infrastruktury i sieci

Visual Studio App Center

Twórz, testuj, wydawaj i monitoruj swoje aplikacje mobilne i klasyczne w sposób ciągły

Stan usługi Funkcje Azure

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą kodu niewymagającego serwera

Przyspiesz tworzenie interfejsów API w chmurze już dzisiaj

Wypróbuj teraz usługę API Apps