API Apps

Szybkie tworzenie i używanie interfejsów API w chmurze przy użyciu samodzielnie wybranego języka

Ciągła integracja i miejsca wdrożenia

Połącz swój ulubiony system kontroli wersji z aplikacją interfejsu API i automatycznie wdrażaj zatwierdzenia, dzięki czemu zmienianie kodu będzie łatwiejsze niż kiedykolwiek. Po przeniesieniu interfejsu API do środowiska produkcyjnego przetestuj kopię swojej aplikacji udostępnianą za pośrednictwem miejsc wdrożenia. Następnie przekieruj ruch do nowej wersji bez przestojów.

Proste uwierzytelnianie

Po kilku kliknięciach Twój interfejs API może być zabezpieczony za pomocą usługi Azure Active Directory, logowania jednokrotnego w sieci społecznościowej i autoryzacji OAuth. Nie są wymagane żadne zmiany kodu, a zestawy SDK logowania do usług są aktualizowane na bieżąco.

Łączność lokalna

Połącz bezpiecznie swoją aplikację interfejsu API z siecią firmową lub lokalną za pomocą połączeń lokalnych zapewniających bezpieczeństwo klasy korporacyjnej. Udostępnij interfejsy API w intranecie, aby działały tak jak lokalnie, lub połącz je z istniejącymi wewnętrznymi zasobami sieciowymi.

Odkryj inne aplikacje usługi App Service

Web Apps

Aplikacje sieci Web z możliwością skalowania

Dowiedz się więcej

Mobile Apps

Tworzenie aplikacji mobilnych dla dowolnego urządzenia

Dowiedz się więcej

Logic Apps

Automatyzacja procesów biznesowych

Dowiedz się więcej

Rozpocznij

Przyspiesz tworzenie interfejsów API w chmurze już dzisiaj