API Apps

Szybkie tworzenie i używanie interfejsów API w chmurze przy użyciu samodzielnie wybranego języka

Ciągła integracja i miejsca wdrożenia

Za pomocą usługi API Apps możesz połączyć wybrany system kontroli wersji z aplikacją interfejsu API i automatycznie wdrażać zatwierdzenia, dzięki czemu zmienianie kodu będzie łatwiejsze niż kiedykolwiek. Przenieś interfejs API do środowiska produkcyjnego, uruchom testy kopii aplikacji udostępnionych w miejscach wdrożenia, a następnie przekieruj ruch do nowej wersji bez przestojów.

Proste uwierzytelnianie

Po kilku kliknięciach Twój interfejs API może zostać wysoko zabezpieczony za pomocą usługi Azure Active Directory, logowania jednokrotnego w sieci społecznościowej i autoryzacji OAuth. Nie są wymagane żadne zmiany kodu, a zestawy SDK logowania do usług są aktualizowane na bieżąco.

Łączność lokalna

Połącz aplikację interfejsu API z siecią firmową lub lokalną za pomocą połączeń lokalnych zapewniających bezpieczeństwo klasy korporacyjnej. Udostępnij interfejsy API w intranecie, aby działały tak jak lokalnie, lub połącz je z istniejącymi wewnętrznymi zasobami sieciowymi.

Odkryj inne aplikacje usługi App Service

Web Apps

Szybciej twórz i wdrażaj aplikacje internetowe na dużą skalę

Dowiedz się więcej

Aplikacje mobilne

Tworzenie aplikacji mobilnych dla dowolnego urządzenia

Dowiedz się więcej

Logic Apps

Automatyzacja procesów biznesowych

Dowiedz się więcej

Rozpocznij

Przyspiesz tworzenie interfejsów API w chmurze już dzisiaj