API Apps

Szybkie tworzenie i używanie interfejsów API w chmurze przy użyciu samodzielnie wybranego języka

Ciągła integracja i miejsca wdrożenia

Połącz swój ulubiony system kontroli wersji z interfejsem API i automatycznie wdrażaj zatwierdzenia, dzięki czemu zmienianie kodu będzie łatwiejsze niż kiedykolwiek. Przenieś interfejs API do środowiska produkcyjnego, uruchom testy kopii aplikacji udostępnionych w miejscach wdrożenia, a następnie przekieruj ruch do nowej wersji bez przestojów.

Proste uwierzytelnianie

Po kilku kliknięciach Twój interfejs API może zostać wysoko zabezpieczony za pomocą usługi Azure Active Directory, logowania jednokrotnego w sieci społecznościowej i autoryzacji OAuth. Nie są wymagane żadne zmiany kodu, a zestawy SDK logowania do usług są aktualizowane na bieżąco.

Łączność lokalna

Połącz interfejs API z siecią firmową lub lokalną za pomocą połączeń lokalnych zapewniających bezpieczeństwo klasy korporacyjnej. Udostępnij interfejsy API w intranecie, aby działały tak jak lokalnie, lub połącz je z istniejącymi wewnętrznymi zasobami sieciowymi.

Zobacz, jak klienci korzystają z usługi interfejsu API platformy Azure

"We use Azure to host our entire infrastructure; from websites and SQL databases to different cloud services. Deploying our APIs, for example, is something that would have been more complex if we had to do it on our own or used another hosting company without these out-of-the-box services."

David Nydegger, dyrektor produktu w firmie zkipster

Przeczytaj historię

zkipster

"The logic and decision-making behind the PowerApps solution goes much deeper than a simple "hours vs. price" calculation to gain insight. Instead, Economic Callouts rationalizes via API apps (part of Azure App Service) through 11 different internal and external data sources ... Additionally, TransAlta was able to keep their PowerApps solution secure by leveraging Azure Active Directory."

TransAlta

Przeczytaj historię

TransAlta

Odkryj inne aplikacje usługi App Service

Web Apps

Szybciej twórz i wdrażaj aplikacje internetowe na dużą skalę

Dowiedz się więcej

Logic Apps

Automatyzacja procesów biznesowych

Dowiedz się więcej

Rozpocznij

Przyspiesz tworzenie interfejsów API w chmurze już dzisiaj