API Apps

Szybkie tworzenie i używanie interfejsów API w chmurze przy użyciu samodzielnie wybranego języka

Ciągła integracja i miejsca wdrożenia

Użyj funkcji API Apps usługi Microsoft Azure App Service w celu połączenia ulubionego systemu kontroli wersji z aplikacją interfejsu API i automatycznego wdrażania zatwierdzenia, dzięki czemu zmienianie kodu będzie łatwiejsze niż kiedykolwiek. Przenieś interfejs API do środowiska produkcyjnego, uruchom testy kopii aplikacji udostępnionych w miejscach wdrożenia, a następnie przekieruj ruch do nowej wersji bez przestojów.

Proste uwierzytelnianie

Po kilku kliknięciach Twój interfejs API może zostać wysoko zabezpieczony za pomocą usługi Azure Active Directory, logowania jednokrotnego w sieci społecznościowej i autoryzacji OAuth. Nie są wymagane żadne zmiany kodu, a zestawy SDK logowania do usług są aktualizowane na bieżąco.

Łączność lokalna

Połącz aplikację interfejsu API z siecią firmową lub lokalną za pomocą połączeń lokalnych zapewniających bezpieczeństwo klasy korporacyjnej. Udostępnij interfejsy API w intranecie, aby działały tak jak lokalnie, lub połącz je z istniejącymi wewnętrznymi zasobami sieciowymi.

Odkryj inne aplikacje usługi App Service

Web Apps

Aplikacje sieci Web z możliwością skalowania

Dowiedz się więcej

Mobile Apps

Tworzenie aplikacji mobilnych dla dowolnego urządzenia

Dowiedz się więcej

Logic Apps

Automatyzacja procesów biznesowych

Dowiedz się więcej

Rozpocznij

Przyspiesz tworzenie interfejsów API w chmurze już dzisiaj