Pomiń nawigację

Web App for Containers

Łatwe wdrażanie i uruchamianie konteneryzowanych aplikacji internetowych w systemach Windows i Linux

  • Łatwo wdrażaj i uruchamiaj konteneryzowane aplikacje z możliwością skalowania w miarę rozwoju firmy
  • Użyj w pełni zarządzanej platformy do przeprowadzenia konserwacji infrastruktury
  • Korzystaj z wbudowanego automatycznego skalowania i równoważenia obciążenia
  • Usprawnij ciągłą integrację/ciągłe wdrażanie dzięki usługom Docker Hub, Azure Container Registry i GitHub

Wdrażanie na platformie Azure w kilka sekund

Wdrażanie aplikacji internetowych opartych na kontenerach nigdy nie było łatwiejsze. Po prostu ściągnij obrazy kontenerów z usługi Docker Hub lub prywatnej usługi Azure Container Registry, a funkcja Web App for Containers w kilka sekund wdroży konteneryzowaną aplikację z preferowanymi zależnościami do produkcji. Platforma automatycznie zajmie się stosowaniem poprawek systemu operacyjnego, aprowizacją pojemności i równoważeniem obciążenia.

Szybsze dostarczanie aktualizacji

Zautomatyzuj i uprość wdrażanie obrazów kontenerów dzięki funkcjom ciągłej integracji/ciągłego wdrażania (CI/CD) w usługach Docker Hub, Azure Container Registry i Visual Studio Team Services. Usługa App Service tworzy skojarzenie z wybranym repozytorium, dzięki czemu aplikacje są aktualizowane przy każdej zmianie kodu źródłowego. Planuj testy wydajności i jakości w środowisku przejściowym, w kilka sekund zmieniaj system z testowego na produkcyjny przy użyciu miejsc wdrożenia lub przywracaj poprzednie wersje bez przestojów.

Łatwe skalowanie na żądanie

Automatycznie skaluj w pionie lub poziomie w zależności od potrzeb aplikacji. Ścisłe zasady skalowania mogą obsługiwać szczytowe obciążenia, jednocześnie minimalizując koszty w okresach poza szczytem. Wdrażaj dane i hostuj usługi w różnych lokalizacjach zaledwie kilkoma kliknięciami.

Rozpoczynanie pracy jest proste

Strona internetowa konta platformy Azure i terminal
Okno terminalu
Strona internetowa konta platformy Azure i terminal

Analiza i szczegółowe informacje z możliwością działania

Wyświetlaj kompleksowe informacje o wydajności aplikacji i kondycji usług. Usługa Azure Monitor zapewnia szczegółowe widoki użycia zasobów, a usługa Application Insights daje bardziej szczegółowy wgląd w przepływność aplikacji, czasy odpowiedzi, użycie pamięci/procesora CPU oraz trendy błędów.

Wysoka dostępność

Uzyskaj wysoką dostępność w różnych regionach platformy Azure. Zwiększ odporność aplikacji na uszkodzenia, wdrażając ją w różnych regionach lub używając zintegrowanych opcji tworzenia i przywracania kopii zapasowych oraz klonowania aplikacji.

Usługi klasy korporacyjnej

Korzystaj z usługi App Service spełniającej wymagania umowy SLA klasy korporacyjnej. Hostuj aplikacje na bardzo bezpiecznej platformie w chmurze, która jest zgodna ze standardami bezpieczeństwa informacji ISO, standardami z dziedziny księgowości SOC2 i standardami bezpieczeństwa PCI.

Odkryj inne aplikacje usługi App Service

Aplikacje internetowe

Szybciej twórz i wdrażaj aplikacje internetowe na dużą skalę

API Apps

Proste tworzenie i używanie interfejsów API

Dowiedz się więcej

Bezpłatne konto

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy

Rozpocznij

Wykonaj 3 proste kroki, aby zacząć hostować pierwszą aplikację internetową na platformie Azure