Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Azure Artifacts

Twórz i hostuj pakiety oraz udostępniaj je dla zespołu.

Twórz i udostępniaj źródła pakietów Maven, npm, NuGet i Python ze źródeł publicznych i prywatnych

Jednym kliknięciem dodaj w pełni zintegrowaną funkcję zarządzania pakietami do potoków ciągłej integracji/ciągłego wdrażania. Twórz i udostępniaj źródła pakietów Maven, npm, NuGet i Python ze źródeł publicznych i prywatnych zespołom dowolnego rozmiaru.

Lista pakietów przechowywanych w usłudze Azure Artifacts

Udostępniaj kod efektywnie

Z łatwością udostępniaj kod między małymi zespołami i dużymi przedsiębiorstwami.

Zarządzaj wszystkimi rodzajami pakietów

Uzyskaj uniwersalną funkcję zarządzania artefaktami dla pakietów Maven, npm, NuGet i Python.

Dodawaj pakiety do dowolnego potoku

Udostępniaj pakiety i korzystaj z wbudowanych funkcji ciągłej integracji/ciągłego wdrażania, kontroli wersji i testowania.

Upraszczaj złożone zadania tworzenia za pomocą usługi Artifacts

Uporządkuj swoje artefakty

Bezproblemowo udostępniaj kod, przechowując razem pakiety Maven, npm, NuGet i Python. Plików binarnych nie trzeba przechowywać w repozytorium Git — wystarczy zapisać je za pomocą platformy Universal Packages.

Pakiet plików w usłudze Azure Artifacts

Zabezpiecz swoje pakiety

Przechowuj każdy publiczny pakiet źródłowy, z którego korzystasz — w tym pakiety z witryn npmjs i nuget.org — bezpiecznie we własnym źródle danych, skąd tylko Ty możesz go usunąć i gdzie jest objęty umową Azure SLA klasy korporacyjnej.

Zintegruj bezproblemowo obsługę pakietów ze swoim potokiem ciągłej integracji/ciągłego wdrażania

Z łatwością uzyskuj dostęp do wszystkich swoich artefaktów w kompilacjach i wydaniach — usługa Artifacts integruje się natywnie z narzędziem ciągłej integracji/ciągłego wdrażania usługi Azure Pipelines.

Obsługa pakietów zintegrowana z potokiem ciągłej integracji/ciągłego wdrażania

Używaj razem ze swoimi ulubionymi narzędziami

Usługa Azure Artifacts bazuje na standardowych formatach pakietów i współpracuje z ulubionymi narzędziami i usługami.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dożywotnio dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za użycie przekraczające bezpłatne miesięczne kwoty.

Wdrażanie metodyki DevOps w firmie Microsoft

Droga do wdrożenia metodyki DevOps nie jest łatwa. W firmie Microsoft uważamy, że najlepszym sposobem jej pokonania jest pójście w ślady tych, którzy już ją przeszli. Zobacz, jakie wyzwania stały przed zespołami firmy Microsoft i czego się one nauczyły podczas wdrażania metodyki DevOps.

Gotowość zależy od Ciebie — skonfiguruj bezpłatne konto platformy Azure