Event Hubs

Proste, bezpieczne i skalowalne pozyskiwanie danych w czasie rzeczywistym

Event Hubs to w pełni zarządzana usługa pozyskiwania danych w czasie rzeczywistym, która jest prosta, zaufana i skalowalna. Umożliwia ona strumieniowe przesyłanie milionów zdarzeń na sekundę z dowolnego źródła w celu tworzenia dynamicznych potoków danych i natychmiastowego reagowania na problemy biznesowe. Dzięki funkcjom geograficznego odzyskiwania po awarii i replikacji geograficznej można kontynuować przetwarzanie danych w sytuacjach awaryjnych.

Bezproblemowa integracja z innymi usługami platformy Azure pozwala uzyskać dostęp do cennych szczegółowych informacji. Możesz umożliwić istniejącym aplikacjom i klientom platformy Apache Kafka komunikowanie się z usługą Event Hubs bez wprowadzania żadnych zmian w kodzie, co zapewni zarządzane środowisko platformy Kafka bez konieczności zarządzania własnymi klastrami. Korzystaj z pozyskiwania danych w czasie rzeczywistym i dzielenia na mikropartie w ramach tego samego strumienia.

Link do wideo

Dlaczego warto wybrać usługę Event Hubs?

Skoncentruj się na uzyskiwaniu szczegółowych informacji z danych zamiast na zarządzaniu infrastrukturą. Buduj potoki danych big data w czasie rzeczywistym i od razu reaguj na wyzwania biznesowe.

Prostota

Twórz potoki danych w czasie rzeczywistym zaledwie kilkoma kliknięciami. Bezproblemowo przeprowadzaj integrację z usługami danych platformy Azure, aby szybciej docierać do szczegółowych informacji.

Bezpieczeństwo

Chroń swoje dane w czasie rzeczywistym. Usługa Event Hubs ma certyfikaty CSA STAR, ISO, SOC, GxP, HIPAA, HITRUST i PCI.

Skalowalność

Dynamicznie reguluj przepływność na podstawie potrzeb w zakresie użycia i płać wyłącznie za użyte zasoby.

Otwarty

Pozyskiwanie danych z dowolnego miejsca i projektowanie na wiele platform z obsługą popularnych protokołów, łącznie z AMQP, HTTPS i Apache Kafka®.

Pozyskiwanie milionów zdarzeń na sekundę

Ciągły ruch przychodzący danych z setek tysięcy źródeł o niskich opóźnieniach i konfigurowalnym czasie przechowywania.

Włączanie równoczesnego przetwarzania w czasie rzeczywistym i mikropartii

Bezproblemowe wysyłanie danych do magazynu obiektów blob lub usługi Data Lake Storage w celu przechowywania długoterminowego lub przetwarzania mikropartii za pomocą usługi Event Hubs Capture.

Usługi zarządzane z elastycznym skalowaniem

Łatwe skalowanie: przesyłanie strumieniowe od megabajtów do terabajtów danych, z zachowaniem kontroli nad tym, kiedy i na ile skalować.

Łatwe łączenie z ekosystemem platformy Apache Kafka

Bezproblemowo połącz usługę Event Hubs ze swoimi aplikacjami i klientami platformy Kafka za pomocą usługi Azure Event Hubs dla platformy Apache Kafka®.

Tworzenie bezserwerowego rozwiązania do przesyłania strumieniowego

Natywnie łącz się z usługą Stream Analytics, aby utworzyć kompleksowe bezserwerowe rozwiązanie do przesyłania strumieniowego.

Klienci używający usługi Event Hubs

  • Daimler
  • Schneider Electric
  • Southern Company
  • T Mobile Systems
  • BMW
  • Asos

Bezserwerowe przesyłanie strumieniowe za pomocą usługi Event Hubs

Utwórz kompleksową bezserwerową platformę do przesyłania strumieniowego za pomocą usług Event Hubs i Stream Analytics

Powiązane produkty i usługi

Azure Stream Analytics

Przetwarzanie strumienia danych z milionów urządzeń IoT w czasie rzeczywistym

Azure Databricks

Szybka i łatwa w obsłudze platforma analityczna do pracy zespołowej bazująca na projekcie Apache Spark

Konta magazynu

Niezawodny magazyn danych w chmurze o wysokim stopniu dostępności i skalowalności

Rozpocznij korzystanie z usługi Event Hubs