Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Pomiń nawigację

Centra zdarzeń

Przyjmowanie danych telemetrycznych z witryn sieci Web, aplikacji i urządzeń w skali chmury

Przesyłaj strumieniowo miliony zdarzeń na sekundę

Azure Event Hubs to wysoko skalowalna publicznie subskrybowana usługa, która może przetwarzać miliony zdarzeń na sekundę i przekazywać je strumieniowo do wielu aplikacji. To pozwala na przetwarzanie i analizowanie wielkich ilości danych wytworzonych przez połączone urządzenia i aplikacje. Po pobraniu przez centra zdarzeń dane można przetworzyć i zapisać za pomocą dowolnego dostawcy analizującego dane w czasie rzeczywistym lub za pomocą adapterów wsadowych i magazynowania.

Przetwarzanie zdarzeń przy zmiennych profilach obciążenia

Dane big data definiują dzisiejszy, połączony świat. Mogą one pochodzić z różnych źródeł o różnych profilach obciążenia, takich jak podłączone samochody i termostaty, które generują dane telemetryczne co kilka minut, liczniki wydajności aplikacji, które przesyłają dane co sekundę, oraz aplikacje mobilne, które zbierają informacje o wszystkich akcjach każdego z użytkowników. Event Hubs to zarządzana usługa, która przetwarza zdarzenia przy użyciu elastycznej skali, aby sprostać tym zmiennym profilom obciążenia i skokom powodowanym przez tymczasowe połączenia.

Łączenie milionów urządzeń pracujących na różnych platformach

Z powodu szybkiego rozprzestrzeniania się połączonych urządzeń oraz różnorodności biorących w tym udział platform i protokołów, przetwarzanie danych z urządzeń staje się wyzwaniem. Usługa Event Hubs pozwala sprostać temu wyzwaniu, umożliwiając połączenie ze sobą różnych źródeł danych przy jednoczesnej obsłudze skali agregowanego strumienia. Pozwalają łatwo obsługiwać pojemność niezbędną do przetwarzania zdarzeń pochodzących z milionów urządzeń przy jednoczesnym zapewnieniu właściwej kolejności zdarzeń dla poszczególnych urządzeń. Obsługa standardów AMQP i HTTP pozwala na współpracę usługi Event Hubs z wieloma platformami. Dla popularnych platform dostępne są także natywne biblioteki klienckie.

Powiązane produkty i usługi

Magistrala usług

Połączenia między aplikacjami w środowiskach chmur prywatnych i publicznych

HDInsight

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm

Magazyn

Niezawodny magazyn danych w chmurze o wysokim stopniu dostępności i skalowalności

Rozpoczynanie pracy z usługą Event Hubs