Pomiń nawigację

Event Hubs

Pozyskiwanie danych telemetrycznych z witryn sieci Web, aplikacji i strumieni danych w skali chmury

Przesyłaj strumieniowo miliony zdarzeń na sekundę

Usługa Azure Event Hubs to usługa do pozyskiwania danych telemetrycznych w hiperskali, która umożliwia zbieranie, przekształcanie i przechowywanie milionów zdarzeń. Jest to rozproszona platforma przesyłania strumieniowego, która zapewnia małe opóźnienia i możliwość konfigurowania czasu przechowywania, dzięki czemu można odbierać bardzo duże ilości danych telemetrycznych w chmurze i odczytywać dane z wielu aplikacji przy użyciu semantyki publikowania i subskrybowania.

Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym i danych wsadowych w tym samym strumieniu

Skorzystaj z funkcji przechwytywania w usłudze Event Hubs, która pozwala jednemu strumieniowi obsługiwać potoki w czasie rzeczywistym i potoki oparte na partiach, a także zmniejsza złożoność rozwiązania. Twórz zawartość na potrzeby przetwarzania wsadowego na platformie, która obsługuje funkcje analizy i przetwarzania w czasie rzeczywistym nowej generacji. Funkcja przechwytywania usługi Event Hubs jest najprostszym rozwiązaniem do ładowania danych na platformę Azure.

Korzystanie z w pełni zarządzanej platformy oferowanej w formie usługi

Event Hubs to w pełni zarządzana usługa. Nie trzeba utrzymywać serwerów ani uzyskiwać licencji na oprogramowanie. Cennik jest prosty i łatwy. Usługa Event Hubs pozwala skupić się na uzyskiwaniu odpowiednich informacji z danych telemetrycznych zamiast na gromadzeniu danych.

Obsługa różnych ilości, typów i szybkości

Dane big data mogą pochodzić z różnych źródeł o różnych profilach obciążenia, takich jak termostaty, które tworzą dane telemetryczne co kilka minut, liczniki wydajności aplikacji, które generują zdarzenia co sekundę, oraz aplikacje mobilne, które przechwytują dane telemetryczne dotyczące wszystkich akcji klientów. Event Hubs to w pełni zarządzana usługa, która pozyskuje zdarzenia przy użyciu elastycznej skali, aby sprostać zmiennym profilom obciążenia i skokom.

Opracowywanie rozwiązań dla wielu platform z obsługą wielu języków

Usługa Event Hubs korzysta z protokołu AMQP (Advanced Message Queuing Protocol), aby umożliwić współdziałanie i zgodność danych binarnych między platformami, jednocześnie obsługując protokół HTTPS na potrzeby odbierania danych. Dzięki natywnym klientom dla platform .NET, Java, Node.js, Python i Go rozpoczęcie pracy z usługą Event Hubs jest bardzo łatwe. Dodatkowo możesz stosować integracje z usługami platformy Azure, w tym Stream Analytics i Virtual Machines, tworząc zaawansowane, bezserwerowe przepływy pracy. Wokół usługi Event Hubs powstała duża społeczność open source, która nieustannie tworzy nowe adaptery i łączniki dla popularnych platform, takich jak Apache NiFi i Elastic Stack.

Powiązane produkty i usługi

Stream Analytics

Przetwarzanie strumienia danych z milionów urządzeń IoT w czasie rzeczywistym

Azure Databricks

Szybka i łatwa w obsłudze platforma analityczna do pracy zespołowej bazująca na projekcie Apache Spark

Storage

Niezawodny magazyn danych w chmurze o wysokim stopniu dostępności i skalowalności

Rozpocznij korzystanie z usługi Event Hubs