Event Hubs

Proste, bezpieczne i skalowalne pozyskiwanie danych w czasie rzeczywistym

Event Hubs to w pełni zarządzana usługa pozyskiwania danych w czasie rzeczywistym, która jest prosta, zaufana i skalowalna. Umożliwia ona strumieniowe przesyłanie milionów zdarzeń na sekundę z dowolnego źródła w celu tworzenia dynamicznych potoków danych i natychmiastowego reagowania na problemy biznesowe. Dzięki funkcjom geograficznego odzyskiwania po awarii i replikacji geograficznej można kontynuować przetwarzanie danych w sytuacjach awaryjnych.

Bezproblemowa integracja z innymi usługami platformy Azure pozwala uzyskać dostęp do cennych szczegółowych informacji. Możesz umożliwić istniejącym aplikacjom i klientom platformy Apache Kafka komunikowanie się z usługą Event Hubs bez wprowadzania żadnych zmian w kodzie, co zapewni zarządzane środowisko platformy Kafka bez konieczności zarządzania własnymi klastrami. Korzystaj z pozyskiwania danych w czasie rzeczywistym i dzielenia na mikropartie w ramach tego samego strumienia.

Link do wideo

Dlaczego warto wybrać usługę Event Hubs?

Skoncentruj się na uzyskiwaniu szczegółowych informacji z danych zamiast na zarządzaniu infrastrukturą. Buduj potoki danych big data w czasie rzeczywistym i od razu reaguj na wyzwania biznesowe.

 • Prostota

  Twórz potoki danych w czasie rzeczywistym zaledwie kilkoma kliknięciami. Bezproblemowo przeprowadzaj integrację z usługami danych platformy Azure, aby szybciej docierać do szczegółowych informacji.

 • Bezpieczeństwo

  Chroń swoje dane w czasie rzeczywistym. Usługa Event Hubs ma certyfikaty CSA STAR, ISO, SOC, GxP, HIPAA, HITRUST i PCI.

 • Skalowalność

  Dynamicznie reguluj przepływność na podstawie potrzeb w zakresie użycia i płać wyłącznie za użyte zasoby.

 • Otwarte

  Pozyskiwanie danych z dowolnego miejsca i projektowanie na wiele platform z obsługą popularnych protokołów, łącznie z AMQP, HTTPS i Apache Kafka®.

Pozyskiwanie milionów zdarzeń na sekundę

Ciągły ruch przychodzący danych z setek tysięcy źródeł o niskich opóźnieniach i konfigurowalnym czasie przechowywania.

Włączanie równoczesnego przetwarzania w czasie rzeczywistym i mikropartii

Bezproblemowe wysyłanie danych do magazynu obiektów blob lub usługi Data Lake Storage w celu przechowywania długoterminowego lub przetwarzania mikropartii za pomocą usługi Event Hubs Capture.

Usługi zarządzane z elastycznym skalowaniem

Łatwe skalowanie: przesyłanie strumieniowe od megabajtów do terabajtów danych, z zachowaniem kontroli nad tym, kiedy i na ile skalować.

Łatwe łączenie z ekosystemem platformy Apache Kafka

Bezproblemowo połącz usługę Event Hubs ze swoimi aplikacjami i klientami platformy Kafka za pomocą usługi Azure Event Hubs dla platformy Apache Kafka®.

Tworzenie bezserwerowego rozwiązania do przesyłania strumieniowego

Natywnie łącz się z usługą Stream Analytics, aby utworzyć kompleksowe bezserwerowe rozwiązanie do przesyłania strumieniowego.

Pozyskiwanie zdarzeń w usłudze Azure Stack Hub i realizacja hybrydowych rozwiązań w chmurze

Pozyskuj i przetwarzaj dane lokalnie na dużą skalę w usłudze Azure Stack Hub oraz implementuj architektury chmury hybrydowej dzięki wykorzystaniu usług platformy Azure do dalszego przetwarzania, wizualizacji lub przechowywania danych.

Bezserwerowe przesyłanie strumieniowe za pomocą usługi Event Hubs

Utwórz kompleksową bezserwerową platformę do przesyłania strumieniowego za pomocą usług Event Hubs i Stream Analytics

Dlaczego warto zaufać usłudze Event Hubs?

 • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Event Hubs — cennik

 • Żadnych kosztów ponoszonych z góry
 • Żadnych opłat za rezygnację
 • Płać tylko za rzeczywiste użycie

Klienci używający usługi Event Hubs

Daimler
Schneider Electric
Southern Company
T Mobile Systems
BMW
ASOS

Wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Dowiedz się, jak używać usługi Event Hubs, korzystając z 5-minutowych samouczków Szybki start i dokumentacji.

Rozszerz rozwiązanie Event Hubs o dodatkowe funkcje i produkty, takie jak usługi zabezpieczeń i tworzenia kopii zapasowych.

Dokumentacja i zasoby

Powiązane produkty i usługi

Azure Stream Analytics

Analiza w czasie rzeczywistym w przypadku szybkich strumieni danych z aplikacji i urządzeń

Azure Databricks

Szybka i łatwa w obsłudze platforma analityczna do pracy zespołowej bazująca na projekcie Apache Spark

Konta magazynu

Niezawodny magazyn danych w chmurze o wysokim stopniu dostępności i skalowalności

Rozpocznij korzystanie z usługi Event Hubs