Azure Database for MySQL — cennik

Gotowa do użycia w przedsiębiorstwie i w pełni zarządzana baza MySQL w wersji Community

Usługa Azure Database for MySQL udostępnia usługę w pełni zarządzanej bazy danych na potrzeby programowania i wdrażania aplikacji z wbudowanymi funkcjami (na przykład wysoką dostępnością) bez żadnych dodatkowych kosztów.

Ceny pojemności zarezerwowanej są teraz dostępne — oszczędź do 60% w porównaniu ze zwykłymi opcjami płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Elastyczny i przejrzysty cennik

Możesz niezależnie skalować obciążenia obliczeniowe i magazynowe na podstawie własnego obciążenia. Płatność wyłącznie za użyte zasoby

Zoptymalizuj swoje koszty

Zaoszczędź do 60% w porównaniu z opcjami płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem uwzględniającymi pojemność zarezerwowaną. Obniż całkowity koszt posiadania za pomocą wystąpień z możliwością zwiększania szybkości i funkcjami zatrzymywania/uruchamiania, płacąc tylko za magazyn, gdy baza danych jest zatrzymana.

Wybór opcji wdrażania

Korzystaj z dostępnych opcji wdrażania, takich jak pojedynczy serwer i serwer elastyczny (wersja zapoznawcza), zgodnych z Twoimi potrzebami w zakresie dostosowywania baz danych i zarządzania nimi.

Serwer elastyczny zapewnia maksymalną kontrolę w przypadku bazy danych przy użyciu uproszczonego środowiska programistycznego i jest najlepszy dla obciążeń z następującymi wymaganiami:

 • Niestandardowe okna konserwacji i dodatkowe parametry konfiguracji na potrzeby optymalizacji bazy danych
 • Strefowo nadmiarowa wysoka dostępność
 • Możliwości zatrzymywania/uruchamiania i jednostki SKU z możliwością zwielokrotnienia wydajności pozwalające na optymalizację kosztów

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Database for MySQL — serwer elastyczny (wersja zapoznawcza)

Z możliwością zwielokrotnienia wydajności

Obciążenia z elastycznymi wymaganiami obliczeniowymi.

ND

Wystąpienie Rdzenie wirtualne Pamięć Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
B1MS 1 2 GiB $-
Basic 1 1 GiB $-
B2S 2 4 GiB $-

Storage

Opłaty naliczane są za zainicjowany magazyn serwera. Maksymalny rozmiar magazynu, który można aprowizować, to 16 TB i obejmuje 3 IOPS/GB magazynu

Cena
GB/miesiąc $-

Dodatkowe operacje we/wy na sekundę (wersja zapoznawcza)

Możesz skalować swoje operacje we/wy na sekundę, aby zoptymalizować wydajność operacji intensywnie wykorzystujących operacje we/wy. Zostanie naliczona opłata $- za każdą operację we/wy na sekundę na miesiąc wykraczającą poza liczbę uwzględnionych operacji we/wy wynoszącą 3 IOPS/GB. Opłaty za dodatkowe operacje we/wy na sekundę są naliczane na minutę i zaokrąglane w górę do najbliższej minuty. Zobacz więcej informacji na temat dodatkowych operacji we/wy na sekundę.

Cena
Operacje we/wy na sekundę/miesiąc $-

Backup

Magazyn kopii zapasowych to magazyn skojarzony z automatycznie tworzonymi kopiami zapasowymi Twojego serwera. Wydłużenie okresu przechowywania kopii zapasowych zwiększa ilość przestrzeni w magazynie kopii zapasowych używanej przez serwer. Magazyn kopii zapasowych jest bezpłatny do poziomu 100% zainicjowanej pojemności magazynu serwera. Dodatkowe użycie magazynu kopii zapasowych wiąże się z comiesięczną opłatą za ilość używanych GB.

Cena
GB/miesiąc $-

Ogólne zastosowanie

Większość obciążeń biznesowych, wymagających zrównoważonych zasobów obliczeniowych i pamięci, ze skalowalną przepływnością wejścia/wyjścia.

ND

Wystąpienie Rdzenie wirtualne Pamięć Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
D2 v4 2 8 GiB $-
D4 v4 4 16 GiB $-
D8 v4 8 32 GiB $-
D16 v4 16 64 GiB $-
D32 v4 32 128 GiB $-
D48 v4 48 192 GiB $-
D64 v4 64 256 GiB $-

Storage

Opłaty naliczane są za zainicjowany magazyn serwera. Maksymalny rozmiar magazynu, który można aprowizować, to 16 TB i obejmuje 3 IOPS/GB magazynu

Cena
GB/miesiąc $-

Dodatkowe operacje we/wy na sekundę (wersja zapoznawcza)

Możesz skalować swoje operacje we/wy na sekundę, aby zoptymalizować wydajność operacji intensywnie wykorzystujących operacje we/wy. Zostanie naliczona opłata $- za każdą operację we/wy na sekundę na miesiąc wykraczającą poza liczbę uwzględnionych operacji we/wy wynoszącą 3 IOPS/GB. Opłaty za dodatkowe operacje we/wy na sekundę są naliczane na minutę i zaokrąglane w górę do najbliższej minuty. Zobacz więcej informacji na temat dodatkowych operacji we/wy na sekundę.

Cena
Operacje we/wy na sekundę/miesiąc $-

Backup

Magazyn kopii zapasowych to magazyn skojarzony z automatycznie tworzonymi kopiami zapasowymi Twojego serwera. Wydłużenie okresu przechowywania kopii zapasowych zwiększa ilość przestrzeni w magazynie kopii zapasowych używanej przez serwer. Magazyn kopii zapasowych jest bezpłatny do poziomu 100% zainicjowanej pojemności magazynu serwera. Dodatkowe użycie magazynu kopii zapasowych wiąże się z comiesięczną opłatą za ilość używanych GB.

Cena
GB/miesiąc $-

Pamięć

Wysokowydajne obciążenia baz danych, wymagające wydajności wewnątrzpamięciowej w celu szybszego przetwarzania transakcji oraz zapewnienia większej współbieżności.

ND

Wystąpienie Rdzenie wirtualne Pamięć Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
E2 v4 2 16 GiB $-
E4 v4 4 32 GiB $-
E8 v4 8 64 GiB $-
E16 v4 16 128 GiB $-
E32 v4 32 256 GiB $-
E48 v4 48 384 GiB $-
E64 v4 64 504 GiB $-

Storage

Opłaty naliczane są za zainicjowany magazyn serwera. Maksymalny rozmiar magazynu, który można aprowizować, to 16 TB i obejmuje 3 IOPS/GB magazynu

Cena
GB/miesiąc $-

Dodatkowe operacje we/wy na sekundę (wersja zapoznawcza)

Możesz skalować swoje operacje we/wy na sekundę, aby zoptymalizować wydajność operacji intensywnie wykorzystujących operacje we/wy. Zostanie naliczona opłata $- za każdą operację we/wy na sekundę na miesiąc wykraczającą poza liczbę uwzględnionych operacji we/wy wynoszącą 3 IOPS/GB. Opłaty za dodatkowe operacje we/wy na sekundę są naliczane na minutę i zaokrąglane w górę do najbliższej minuty. Zobacz więcej informacji na temat dodatkowych operacji we/wy na sekundę.

Cena
Operacje we/wy na sekundę/miesiąc $-

Backup

Magazyn kopii zapasowych to magazyn skojarzony z automatycznie tworzonymi kopiami zapasowymi Twojego serwera. Wydłużenie okresu przechowywania kopii zapasowych zwiększa ilość przestrzeni w magazynie kopii zapasowych używanej przez serwer. Magazyn kopii zapasowych jest bezpłatny do poziomu 100% zainicjowanej pojemności magazynu serwera. Dodatkowe użycie magazynu kopii zapasowych wiąże się z comiesięczną opłatą za ilość używanych GB.

Cena
GB/miesiąc $-

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

 • Serwer elastyczny jest rozliczany według przewidywalnej stawki godzinowej. Opłaty są naliczane za aprowidowane zasoby obliczeniowe i magazynu oraz użyty magazyn kopii zapasowych. Na rachunku zobaczysz oddzielne pozycje dla zasobów obliczeniowych, magazynu i magazynu kopii zapasowych. Opłaty za zasoby obliczeniowe są naliczane za godzinę pracy rdzenia wirtualnego. Opłaty za magazyn i magazyn kopii zapasowych są naliczane miesięcznie za gigabajt.
 • W przypadku każdej utworzonej repliki do odczytu naliczane są opłaty za aprowidowane środowisko obliczeniowe (rozliczane w rdzeniach wirtualnych) i aprowidowany magazyn (rozliczany w GB/miesiąc) w regionie, w którym aprowidowano replikę.
 • Strefowo nadmiarowe serwery o wysokiej dostępności mają replikę podstawową i pomocniczą. Opłaty są naliczane za aprowidowane zasoby obliczeniowe i magazynu dla repliki podstawowej i pomocniczej. Jeśli na przykład masz replikę podstawową z 4 rdzeniami wirtualnymi i 512 GB aprowidowanego magazynu, replika pomocnicza będzie mieć także 4 rdzenie wirtualne i 512 GB aprowidowanego magazynu. Opłata za strefowo nadmiarowy serwer o wysokiej dostępności zostanie obliczona dla 8 rdzeni wirtualnych i 1024 GB magazynu. W zależności od rozmiaru magazynu kopii zapasowych może także zostać naliczona opłata za magazyn kopii zapasowych.
 • Magazyn kopii zapasowych to magazyn skojarzony z automatycznie tworzonymi kopiami zapasowymi Twojego serwera, w tym kopiami zapasowymi danych i dzienników. Wydłużenie okresu przechowywania kopii zapasowych zwiększa ilość przestrzeni w magazynie kopii zapasowych używanej przez serwer. Magazyn kopii zapasowych jest bezpłatny do poziomu 100% całkowitego aprowidowanego magazynu dla serwera podstawowego. Dodatkowe użycie magazynu kopii zapasowych wiąże się z comiesięczną opłatą za liczbę użytych gigabajtów. Jeśli na przykład magazyn serwera podstawowego to 512 GB, otrzymasz bezpłatnie 512 GB magazynu kopii zapasowych. Jeśli jednak kopia zapasowa ma rozmiar 612 GB, dodatkowe 100 GB będzie płatne.
 • Opłaty są naliczane za każdą pełną godzinę istnienia serwera bez względu na to, czy serwer był aktywny przez całą godzinę. Jeśli przeprowadzono skalowanie w górę bazy danych, opłata zostanie naliczona za większą liczbę rdzeni wirtualnych użytych w ciągu danej godziny. Jeśli przełączono się między dwiema warstwami obliczeniowymi, opłata zostanie naliczona za warstwę obliczeniową o wyższej cenie.

  Na przykład:

  • Jeśli utworzysz serwer i usuniesz go po pięciu minutach, zostanie naliczona opłata za jedną pełną godzinę korzystania z aprowidowanych zasobów obliczeniowych i magazynu.
  • W przypadku utworzenia serwera z 8 rdzeniami wirtualnymi w warstwie obliczeniowej Ogólnego przeznaczenia, a następnie natychmiastowego skalowania do 16 rdzeni wirtualnych w warstwie obliczeniowej Ogólnego przeznaczenia, zostanie naliczona opłata za 16 rdzeni wirtualnych w warstwie obliczeniowej Ogólnego przeznaczenia dla pierwszej godziny.
  • W przypadku utworzenia serwera z 8 rdzeniami wirtualnymi w warstwie obliczeniowej Ogólnego przeznaczenia, a następnie natychmiastowego podwyższenia poziomu planu do 8 rdzeni wirtualnych w warstwie obliczeniowej Zoptymalizowane pod kątem pamięci zostanie naliczona opłata za 8 rdzeni wirtualnych w warstwie obliczeniowej Zoptymalizowane pod kątem pamięci dla pierwszej godziny.
 • Gdy serwer jest zatrzymany, opłaty będą naliczane tylko za aprowidowany magazyn i wykorzystanie magazynu kopii zapasowych wykraczające ponad 100% aprowidowanego rozmiaru magazynu podstawowego. Gdy serwer jest zatrzymany, opłaty za zasoby obliczeniowe nie będą naliczane.
 • Tak. Za ruch wychodzący z sieci są naliczane standardowe opłaty za sieć. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Azure Database for MySQL

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.