Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Azure NAT Gateway

Zapewnij wysoce niezawodną, bezpieczną i skalowalną łączność wychodzącą z Internetem.
 

Uprość wychodzącą łączność z Internetem dla sieci wirtualnych

NAT Gateway to w pełni zarządzana usługa, która bezpiecznie kieruje ruchem internetowym z prywatnej sieci wirtualnej o wydajności klasy korporacyjnej i małych opóźnieniach. Dzięki wbudowanej wysokiej dostępności przy użyciu sieci zdefiniowanej programowo można łatwo konfigurować, skalować i wdrażać łączność wychodzącą dla obciążeń dynamicznych za pomocą usługi NAT Gateway.

Łatwo konfiguruj i wdrażaj łączność wychodzącą za pomocą zaledwie kilku kliknięć przycisku.

Automatycznie skaluj łączność wychodzącą dla obciążeń dynamicznych i na dużą skalę.

Kontroluj wychodzący ruch sieciowy i utrzymuj prywatne i bezpieczne zasoby sieci wirtualnej.

Uzyskaj wysoką dostępność i niezawodną wydajność, która nie ma wpływu na przepustowość sieci zasobów obliczeniowych.

Uprość sposób łączenia się z Internetem

Rozpocznij bezpieczne łączenie ruchu wychodzącego z Internetem z wydajnością klasy korporacyjnej i małymi opóźnieniami, wdrażając zasób usługi NAT Gateway (translator adresów sieciowych). Wystarczy kilka kliknięć przycisku, aby przypisać usługę NAT Gateway do podsieci w ramach jednej sieci wirtualnej i statycznych publicznych adresów IP. Usługa NAT Gateway przyjmuje domyślną trasę do Internetu po skonfigurowaniu z podsiecią bez konieczności konfigurowania routingu ruchu.

Przewody podłączone do serwera
Osoba w słuchawkach, pracująca przy biurku na laptopie podłączonym do wielu monitorów stacjonarnych

Łatwe i dynamiczne skalowanie łączności wychodzącej

Skaluj łączność internetową w poziomie dla sieci wirtualnych i unikaj typowych problemów z połączeniem, takich jak wyczerpanie portów SNAT (tłumaczenie adresów sieci źródłowych). Przypisz wiele publicznych adresów IP lub prefiksów do zasobu usługi NAT Gateway, aby automatycznie skalować łączność wychodzącą. Wszystkie porty SNAT udostępniane przez publiczne adresy IP usługi NAT Gateway są dostępne na żądanie dla podsieci dołączonych do usługi NAT Gateway.

Zachowaj prywatność zasobów sieci prywatnej

Po skojarzeniu zasobu usługi NAT Gateway z podsieciami w sieci wirtualnej, zasoby obliczeniowe nie potrzebują publicznych adresów IP do łączenia się z Internetem i mogą pozostać prywatne. Ruch pochodzący z Internetu nie może przechodzić przez usługę NAT Gateway; dozwolony jest tylko ruch wychodzący i odpowiadający.

Trzy osoby pochylone nad biurkiem patrzące na monitor
Osoba programująca wizualizację wyścigową przy biurku z wieloma ekranami

Włączanie wydajności klasy korporacyjnej i małych opóźnień

Usługa NAT Gateway to zdefiniowana programowo usługa sieciowa w pełni zarządzana przez platformę Azure. Ma wbudowaną nadmiarowość zapewniającą wysoką dostępność i odporność na awarie usług. Usługa NAT Gateway nie jest wliczana do przepustowości sieci zasobów obliczeniowych sieci prywatnej i nie będzie miała wpływu na ich wydajność.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Rozpocznij pracę przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Oprócz środków dostaniesz bezpłatne przydziały wielu naszych najpopularniejszych usług oraz bezpłatne przydziały w ponad 55 innych usługach, które są zawsze bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy Twoje użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 zawsze bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za to, z czego korzystasz poza bezpłatnymi miesięcznymi przydziałami.

Często zadawane pytania dotyczące usługi NAT Gateway

  • Brama translatora adresów sieciowych (NAT) platformy Azure to w pełni zarządzana i wysoce odporna usługa NAT, która zapewnia łączność wychodzącą z Internetem za pośrednictwem wdrożenia zasobu bramy translatora adresów sieciowych.

  • Usługa NAT Gateway jest dostępna we wszystkich chmurach publicznych platformy Azure, na platformie Azure Government i w regionie Azure (Chiny).

  • Przypisz zasób usługi NAT Gateway do co najmniej jednej podsieci w sieci wirtualnej i dodaj co najmniej jeden publiczny adres IP lub prefiks.

  • Możesz użyć maksymalnie 16 publicznych adresów IP w dowolnej kombinacji prefiksów i adresów z pojedynczym zasobem usługi NAT Gateway.

  • Nie, zasób usługi NAT Gateway nie może obejmować wielu sieci wirtualnych.

  • Dzięki alokacji portów SNAT na żądanie na potrzeby nawiązywania połączeń wychodzących, usługa NAT Gateway znacznie zmniejsza ryzyko wyczerpania portów SNAT.

  • Przeczytaj informacje na temat umowy SLA dla tej usługi platformy Azure.

Wszystko gotowe? Skonfiguruj bezpłatne konto platformy Azure

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie