Co to jest system Azure?

Platforma Microsoft Azure to rosnąca kolekcja zintegrowanych usług w chmurze, przy użyciu których deweloperzy i specjaliści IT mogą kompilować i wdrażać aplikacje oraz zarządzać nimi w globalnej sieci centrów danych. Dzięki platformie Azure zyskujesz swobodę kompilowania i wdrażania z dowolnego miejsca przy użyciu preferowanych narzędzi, aplikacji i platform.

Wdrażanie w dowolnym miejscu przy użyciu wybranych narzędzi

Wybierz sposób wdrażania platformy Azure — łączącej środowiska w chmurze i lokalne ze spójnymi możliwościami chmury hybrydowej oraz korzystającej z technologii open source — w celu uzyskania maksymalnej mobilności i wartości z bieżących inwestycji.

Kompilowanie aplikacji na swój sposób

Korzystaj ze znanych już narzędzi i technologii typu open source, do których masz zaufanie, ponieważ platforma Azure obsługuje szeroki zakres systemów operacyjnych, języków programowania, platform, baz danych i urządzeń.

Łączenie danych i aplikacji lokalnych

Platforma Azure oferuje hybrydową spójność w każdym miejscu: podczas tworzenia aplikacji, zarządzania, zapewniania bezpieczeństwa, zarządzania tożsamościami i na różnych platformach danych.

Rozszerzanie chmury w środowisku lokalnym

Rozszerz platformę Azure, aby uwzględnić swoje centrum danych, korzystając z usługi Azure Stack, i twórz innowacyjne aplikacje hybrydowe w chmurze i środowisku lokalnym. Korzystaj z tych samych interfejsów API, narzędzi DevOps, portalu i zawartości witryny Marketplace.

Zobacz, jak klienci korzystają z elastycznych możliwości kompilowania i wdrażania

Ochrona firmy przy użyciu najbardziej zaufanej chmury

90% firm z listy Fortune 500 ufa chmurze Microsoft Cloud — i Ty możesz jej zaufać. Platforma Azure ułatwia ochronę zasobów dzięki rygorystycznej metodologii oraz skoncentrowaniu na bezpieczeństwie, prywatności, zgodności i przejrzystości działania.

Działanie na skalę globalną w regionach lokalnych

Rozszerz zasięg globalny dzięki usługom w chmurze, które oferują dostęp do większej liczby krajów i regionów niż jakikolwiek dostawca. Platforma Azure działa w światowej sieci centrów danych zarządzanych przez firmę Microsoft w następującej liczbie ogłoszonych regionów: 42.

!

Wykrywanie i eliminowanie zagrożeń

Uzyskaj centralny widok wszystkich zasobów platformy Azure. Usługa Azure Security Center pomaga zapobiegać zagrożeniom, wykrywać je i odpowiadać na nie dzięki lepszemu wglądowi we wszystkie zasoby platformy Azure i większej kontroli nad ich zabezpieczeniami.

Poleganie na najbardziej zaufanej chmurze

Zaufaj chmurze, która oferuje największą zgodność w wielu obszarach dzięki 50 ofertom obsługi zgodności. Platforma Azure została uznana za najbardziej zaufaną chmurę dla instytucji rządowych USA; otrzymała również autoryzację FedRAMP High, która obejmuje 18 usług platformy Azure.

Więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze

Przyspieszanie wprowadzania innowacji aplikacji

Kompiluj projekty proste i złożone w spójnym środowisku portalu, używając głęboko zintegrowanych usług w chmurze, dzięki którym możesz szybko tworzyć i wdrażać aplikacje oraz zarządzać nimi.

Szybkie i łatwe kompilowanie aplikacji

Bez względu na to, czy kompilujesz aplikacje na skalę Internetu, czy też proste aplikacje mobilne, wdrażanie i iterację możesz przeprowadzić szybciej za pomocą zintegrowanych narzędzi, interfejsów API i analizy na platformie Azure.

Proaktywne zarządzanie aplikacjami

Korzystaj z witryny Azure Portal, usługi Application Insights i pakietu Operations Management Suite, aby uzyskiwać szczegółowy wgląd w dane, dzięki któremu będziesz mieć możliwość szybkiego monitorowania i iterowania aplikacji i systemów oraz zarządzania nimi.

Bezproblemowe dostarczanie aplikacji mobilnych

Kompiluj aplikacje mobilne dla dowolnych urządzeń i systemów operacyjnych szybciej dzięki możliwości ciągłego dostarczania oraz narzędziom metodyki DevOps, takim jak Xamarin.

Zobacz, jak klienci przyspieszają wprowadzanie innowacji aplikacji

Korzystanie z danych szczegółowych podczas podejmowania decyzji i pracy z aplikacjami

Odkrywaj szczegółowe dane firmy dzięki zaawansowanym usługom analitycznym i dotyczącym danych, które korzystają z tradycyjnych i nowych źródeł danych. Wykrywaj anomalie, przewiduj zachowania i rekomenduj akcje do wykonania w firmie.

Dodawanie rozwiązań inteligentnych do aplikacji

Współpracuj z klientami na nowe i interesujące sposoby dzięki możliwościom sztucznej inteligencji. Używaj usług Cognitive Services i platformy Bot Framework do tworzenia naturalnych interakcji aplikacji, które zaspokoją potrzeby użytkowników.

Proaktywne przewidywanie i reagowanie

Podejmuj lepsze decyzje i odkrywaj nowe możliwości biznesowe na podstawie danych ze strukturą, bez struktury i przesyłanych strumieniowo z Internetu rzeczy przy użyciu usług analizy predykcyjnej, takich jak Machine Learning.

Obsługa strategii z uwzględnieniem dowolnych danych

Uzyskuj szczegółowe dane z wielu źródeł danych — w tym systemów ERP i CRM, sieci Web i danych big data — i integruj aplikacje z codziennie używanymi narzędziami, takimi jak usługa Power BI i program Microsoft Excel.

Zobacz, jak szczegółowe informacje są używane przez klientów podczas podejmowania decyzji i pracy z aplikacjami

Dowiedz się więcej na temat chmury, naszych centrów danych i zgodności